Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Het innovatiedoolhof - Alle hulde
13 september 2017 | Richard Lannoye

Een innovatietraject is van meet af aan omgeven met een hoge mate van onzekerheid en bezaaid met vele valkuilen en is daarom vaak gedoemd te mislukken. Deze situatie wordt door de auteur Gijs van Wulfen aangepakt in zijn boek met de aansprekende titel Het innovatiedoolhof.

Het innovatiedoolhof geeft de lezer een prima ‘GPS’ om uit dat doolhof te komen via vier verschillende routes: je hebt een nieuw idee, je hebt een nieuwe technologie, er is een klantenknelpunt of er is een noodzaak tot innovatie. Het boek legt op heldere en inspirerende wijze, aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, duidelijk uit hoe je met een gestructureerde aanpak tot succesvolle businesscases kunt komen om de beoogde innovaties te realiseren.

Gijs van Wulfen vergelijkt het innoveren met de metafoor van het reizen in een ‘doolhof’ en noemt zijn boek daarom ‘Het Innovatie Doolhof’. Een goede voorbereiding op de innovatiereis is dan ook nodig en daarvoor geeft hij tal van tips, checklists en handvatten .

Innovatie begint volgens van Wulfen altijd met een nieuw idee, een nieuwe technologie, een klantenprobleem of bij de noodzaak om te innoveren.

Vanuit deze vier innovatie- startpunten volgen verschillende routes door het innovatiedoolhof; deze routes leiden je langs vele obstakels en valkuilen naar succesvolle nieuwe businesscases voor nieuwe producten, diensten en businessmodellen; dit alles zeer fraai geïllustreerd aan de hand van vier aparte plattegronden van de vier routes die worden afgelegd in het innovatiedoolhof. Het boek biedt daarmee een gestructureerde aanpak voor het maken van businesscases voor nieuwe concepten en is bedoeld voor start- ups, ondernemers, managers, consultants , studenten en iedereen voor wie een professionele aanpak essentieel is.

Naast een vijftiental bekende obstakels (zoals : geen duidelijke strategie, geen prioriteit, geen marktvraag, geen tijd, onvoldoende middelen etc.) zijn er volgens schrijver tenminste 10 activiteiten die je in de gekozen route moet doen. Dit zijn: ideeën bedenken, focussen, passendheid checken, randvoorwaarden scheppen, ontdekken, businessmodel bedenken, technologie kiezen, ‘freedom to operate’ kiezen, experimenteren, en een nieuwe businesscase opstellen.

Deze activiteiten worden uitvoerig beschreven en zijn op zeer inspirerende wijze allemaal voorzien van vele cases uit de praktijk en quotes van grote beroemde innovators. Dit maakt het boek heel boeiend , actueel en overtuigend.

De auteur triggert de lezer die wil innoveren: ‘Jij bent niet de enige die met succes een idee omzet in een reuze succesvolle start- up, die uitgroeit tot een wereldberoemd bedrijf; Apple, Google, Facebook, Twitter, Uber, Airbnb , Snapchat, Pinterest en Dropbox gingen je voor’.

Als je alleen maar een ruw idee hebt bij de start van de Idee- route dan zijn van de 10 activiteiten die je moet doen er twee heel essentieel: Ontdekken en Experimenteren: d.w.z. uitvinden of er voor het aanbod voldoende marktpotentieel is en hoe het product er uit moet zien; voor welke doelgroepen en met welk businessmodel.

Op de technologie- route is de klassieke valkuil die vermeden moet worden: een ingenieur die een technologie uitvindt waarvoor later geen markt blijkt te zijn. Tijdige experimenten met een prototype bij klanten kan hier veel ellende voorkomen. Als voorbeeld vinden wij hier in het boek de case van Google Glass.

In de klantenknelpunt -route komen wij de bron van frustratie tegen van de beroemde Richard Branson, die Virgin Airlines oprichtte omdat hij regelmatig zeer ontevreden was over de Amerikaanse maatschappijen waarmee hij vloog.

Bij de innovatie uit noodzaak geeft de auteur het voorbeeld van het bedrijf Lego waar financiële nood dwong tot innovatie. Na diverse mislukte pogingen kwam er ‘Lego- Friends’ , een spelaanbod voor meisjes; dit werd een ongekend wereldwijd succes door een nieuw product te brengen voor een nieuwe deelmarkt.

Het bovenstaande laat zeer overtuigend zien hoe belangrijk innovatie is. Innovatie is geen bijzaak, maar essentieel als je wilt blijven groeien of als je het slechte tij wilt keren en wilt overleven.

Het laat vooral ook zien dat innovatie gestructureerd moet worden aangepakt.

Het laatste hoofdstuk is wel een kers op de taart van dit voortreffelijke boek over innovatie; het geeft een rijk pallet aan brainstorming- technieken met vele praktische tips om zoveel mogelijk ideeën te generen en de goede ideeën te selecteren. Volgens de auteur is een goed idee relevant, maakbaar en levensvatbaar.

Bij het lezen van dit boek heb ik veel herkend bij de innovatie -en verandertrajecten die ik zelf heb meegemaakt in de bedrijven waar ik heb gewerkt.

Dit boek moet iedere topmanager, ondernemer, start- up manager niet alleen aanschaffen , maar vooral ook lezen en tot zich nemen. ‘Geen tijd’ is geen houdbaar excuus meer en een valkuil in innovatieland die absoluut vermeden moet worden. ‘Neem de tijd’ zegt het boek en de beste ideeën komen tot u. Deze ervaring wil ik graag onderschrijven.

Alle hulde aan de auteur, Gijs van Wulfen, voor zijn voortreffelijke handleiding door het doolhof, de mooie illustraties en heldere beschrijvingen van de vier routes en de talloze inspirerende voorbeelden van een succesvolle innovatieaanpak.

Richard Lannoye is consultant en interimprofessional met meer dan 30 jaar ervaring in marketing en sales. Hij is eigenaar van Lannoye Management.


Management Summaries - Het innovatiedoolhof
15 mei 2017 | Hans van der Klis

Innovatie-expert Gijs van Wulfen spreekt overal in de hele wereld over zijn ambitie om het aantal geslaagde innovaties omhoog te brengen. Hij rekende immers voor dat 85 procent van het geld besteed aan innovatie nergens toe leidt.

Dat kan en moet beter in zijn ogen en alle stappen in ‘het innovatiedoolhof’ kunnen hierbij helpen. Als je als vernieuwer aan de slag gaat, is het handig om als basis het soort innovatie te hanteren. Op die manier bepaal je welke route je door het doolhof ‘moet’ wandelen. De metafoor is sterk gekozen want op die manier verandert de prioriteit in de volgorde van de tussenstappen die je moet doorlopen voordat je je innovatie geslaagd kan noemen. Van Wulfen onderscheidt vier specifieke routes.

1. De idee-route. Is jouw basis een goed idee dan bewandel je de ‘ideeroute’. Airbnb is daar een goed voorbeeld van. De oprichters stelden hun appartement tijdelijk ter beschikking in 2007 en zagen daar een verdienmodel in. Via deze route is het heel belangrijk om het idee goed te onderzoeken op haalbaarheid en veel focus aan te brengen in de plannen.

2. De technologieroute. Het Google X research lab wilde graag de manier veranderen waarop we met ons mobieltje omgaan. Het lab zocht een alternatief voor het constant naar schermpjes staren terwijl we over straat lopen. Het resulteerde in Google Glass dat inmiddels alweer van de markt is gehaald. Op deze route is het kiezen voor de juiste techniek natuurlijk heel belangrijk.

3. De klantknelpuntroute. Deze route bewandel je als je innovatieproces start met een probleem bij consumenten, iets waar je doelgroep mee worstelt. Door het onderzoeken van de manier waarop consumenten in aanraking komen met jouw bedrijf kun je deze knelpunten goed naar boven halen. Zweedse designstudenten reageerden op de wetgeving die het dragen van een helm op de fiets verplichtte. Er werd hierop een soort kraag op basis van airbagprincipes bedacht.

4. De noodzaakroute. Een heel goed argument om met innovatie te starten is het feit dat het bittere noodzaak is omdat de omzetten teruglopen en het verlies toeneemt. Lego overkwam dat bijvoorbeeld aan het einde van de vorige eeuw waardoor er echt iets ingrijpends moest gebeuren. De focus ging op de ouderwetse politiebureaus en brandweerkazernes en - niet geheel onbelangrijk - Lego Friends werd bedacht, Lego voor meisjes dus.

Dit is een ingekorte versie van de Summary van Het innovatiedoolhof. Meer informatie en een speciale proefdownload van Management Summaries vindt u op deze pagina.


Het Innovatiedoolhof
8 mei 2017 | Peter Streefkerk

Innoveren kun je leren, net als inkopen, maar daar houdt ook elke vergelijking verder mee op. Toch zijn innovatie en inkoop wel degelijk nauw met elkaar verbonden. Dat klinkt wellicht vergezocht, maar dat is het niet.

In Het innovatiedoolhof van auteur Gijs van Wulfen speelt innovatie natuurlijk de hoofdrol en zul je tevergeefs zoeken naar de rol die inkoop daarbij speelt. Die rol wordt je als lezer vanzelf wèl duidelijk als je bedenkt dat het innovatieproces dat ieder bedrijf of organisatie doorloopt nieuwe producten of diensten oplevert.

Innovatie en inkoop, een logische connectie

Producten of diensten waarover men als bedrijf of organisatie een besluit moet nemen: geheel of gedeeltelijk zelf produceren of uitbesteden. Het innovatieproces bevindt zich derhalve nog voor de eerste stap in het inkoopproces, zoals dat ooit werd gedefinieerd door Arjan van Weele in de eerste druk van zijn boek Inkoop in strategisch perspectief. In een latere fase voegde Constant Botter voorafgaand aan de eerste fase van het inkoopproces daar de oriëntatie- of voorbereidingsfase aan toe. Een fase waarin de interne klant bij inkoop aanklopt met een behoefte aan bepaalde producten of diensten. De fase van innovatie gaat daar nog weer aan vooraf. Ver vooraf zelfs, als je bedenkt dat sommige innovaties jaren in beslag nemen, ooit begonnen zijn met ideeën en in een aanzienlijk aantal gevallen niet leiden tot een succesvolle businesscase. Zo wordt het je duidelijk uit het boek Het innovatiedoolhof.

Vier wegen en tien elementen die naar Rome leiden

In zijn boek neemt Gijs van Wulfen je daarom bij de hand om het aantal succesvolle businesscases te vergroten. De ondertitel van Het innovatiedoolhof luidt dan ook ‘4 routes naar een succesvolle new businesscase’. Vier routes die de kern vormen van het boek. Kort samengevat komen die routes op het volgende neer: de idee-route (je hebt een idee, wat nu?), de technologie-route (je hebt een nieuwe technologie, wat nu?), de klantknelpunt-route (je hebt een klantprobleem ontdekt, wat nu?) en de noodzaak-route (je moet innoveren, wat nu?). Iedere route die Gijs van Wulfen beschrijft in zijn boek bestaat uit dezelfde tien elementen, die telkens in een andere volgorde terugkomen. Daar is zeer goed over nagedacht en het doolhof dat hij daarvoor als metafoor heeft bedacht steekt goed in elkaar. De eerder benoemde elementen zijn in willekeurige volgorde: ideeën bedenken, focussen, passendheid checken, randvoorwaarden scheppen, ontdekken, business model bedenken, technologie kiezen, freedom to operate checken, experimenteren en een nieuwe businesscase opstellen.

Wat maakt innovatie tot zo’n moeilijk onderwerp?

Met die vier routes en die elementen ben je er echter nog niet. Innovatie begint met 100% onzekerheid en dat roept van nature bij veel bedrijven en organisaties nogal wat weerstand op. Die weerstanden staan aan het begin van het boek uitgebreid beschreven en zijn heel herkenbaar. Net zoals verspreid door het boek de opsommingen van de succesverhalen en een groot aantal quotes van bekende mensen zoals Richard Branson, Elon Musk en Steve Jobs die met hun ideeën aan de basis hebben gestaan van een aantal succesvolle en ook minder succesvolle innovaties. Verder bevat het boek 34 figuren, sjablonen, checklists en een hilarische opsomming van 10 ideeën die in eerste instantie werden verworpen zoals de auto, de telefoon, de radio, de film met geluid, de TV, de Windows computer, de Apple computer en het internet.

De innovatiebijbel

Wereldberoemd, maar in Nederland relatief onbekend. Dat etiket had auteur Gijs van Wulfen tot voor twee weken geleden. Toen werd zijn boek Het innovatiedoolhof verkozen tot Managementboek van het Jaar 2017 en stond de auteur in het middelpunt van de belangstelling. Met het lezen van zijn boek kom je ontzettend veel te weten over het onderwerp innovatie en, en passant, ook over de historie van het doolhof. Het boek mag je daarom gerust de innovatiebijbel noemen richting de mensen die in hun werk te maken hebben met innovatie, het belang daarvan herkennen en nog belangrijker erkennen. Innovatie is een onmisbaar element binnen de bedrijfsvoering van iedere organisatie maar het innovatieproces verloopt nog niet overal even soepeltjes.

Boek met een verborgen boodschap

De verkiezing tot Managementboek van het Jaar 2017 is een terechte keuze, omdat het onderwerp meer aandacht verdient dan het tot nu toe heeft gekregen. Na het lezen van alle inspirerende innovatievoorbeelden wordt je namelijk duidelijk dat de mensheid niet zonder innovatie kan. Nee, innovatie zelfs heel hard nodig heeft om te overleven. Was die nood in de voorgaande eeuwen nog niet zo hoog; met een groeiende wereldbevolking, een verdere uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en een toenemende vervuiling van onze planeet is het bittere noodzaak om te innoveren. Sneller en vooral ook met meer succes, want dat innovaties heel vaak mislukken heeft dus veel verschillende oorzaken zoals we kunnen lezen in het boek van Gijs van Wulfen. Vaak leveren een paar duizend ruwe ideeën slechts één succesvol nieuw product op. Tel uit je winst of beter gezegd tel uit je kosten die je ook weer moet zien terug te verdienen.

Inkoop moet iets met innovatie

Met het lezen van het boek Het innovatiedoolhof merk je wat innovatie voor betekenis heeft en zelfs van levensbelang is. Niet alleen voor bedrijven en organisaties, ook voor onze maatschappij als geheel. Voor veel inkopers zal innovatie een ‘ver van mijn bed’ show zijn. Een proces dat zich afspeelt ver voordat ze het inkoopproces in overleg met hun interne klanten starten. Ieder product of iedere dienst heeft een voorgeschiedenis, die voor veel inkopers een terra incognita is.

Uit de inkoopliteratuur is bekend dat besparingen en kwaliteitsverbeteringen groter zijn naarmate je als inkoper eerder in het proces van behoeftestelling tot en met contractering wordt betrokken. Als we dan die lijn terug in de tijd verder doortrekken, betekent dit voor de inkoper dat hij op de een of andere manier bij het innovatieproces moet worden betrokken. Omdat dit waarschijnlijk niet de eerste gedachte zal zijn van veel productontwikkelaars, is er werk aan de winkel voor de inkoper zelf. Te beginnen met het lezen van dit boek.

Eindoordeel

Het onderwerp innovatie en de problematiek waar veel mensen tegenaan lopen bij het innoveren worden door Gijs van Wulfen in zijn boek Het innovatiedoolhof op een zeer leesbare manier toegankelijk gemaakt. De voorbeelden van innovatie door Airbnb, Google, Hövding en Lego ondersteunen de vier innovatieroutes, net zoals het feitenmateriaal waar de auteur veelvuldig gebruik van maakt. Het boek maakt veel duidelijk over de acties die je moet ondernemen om het percentage succesvolle nieuwe businesscases te vergroten. Wel kent het boek een afwijkend, liggend formaat waardoor het in je boekenkast opvalt, maar niet altijd even handig leest. De vorm binnen in het boek is modern en sprankelt. Het boek inspireert en geeft energie. Toch wekt Gijs van Wulfen nergens de indruk dat innoveren na het lezen van het boek een fluitje van een cent is. Dat realisme ademt het boek van voor naar achter wel uit. Mede daardoor is het een verademing om te lezen en een waardevolle aanvulling voor je bibliotheek.

Deze recensie is geschreven door Peter Streefkerk en verscheen eerder op Inkopers-cafe.nl. Op dinsdagmiddag 23 mei 2017 organiseren Inkopers tegen Kanker (ITK) voor de 3e keer een inhoudelijk seminar. Dit keer met de titel ‘Zeven eigenschappen van een succesvolle inkoop’. Doel van dit seminar is inkopers en mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het inkoopproces, nadrukkelijk aan het denken zetten over inkopen en wat dat betekent voor hun bedrijf of organisatie. Een van de sprekers is de auteur van het boek Hoe heeft het zover kunnen komen? Peter Kapitein, die een van de zeven eigenschappen (verandering) behandelt. Het seminar is ook interessant voor mensen die tijdens hun werk te maken hebben met inkopen en de inkoopfunctie: managers, budgethouders, controllers, projectleiders, juristen, contractmanagers en zzp-ers. Bekijk de website www.seminaritk.nl voor de rest van het uitdagende programma en meld je aan. Managementboek.nl is een van de sponsors van dit seminar. De opbrengst komt ten goede aan KWF.


Het innovatiedoolhof
30 mei 2016 | Sjors van Leeuwen

Nog steeds mislukt het merendeel van alle nieuwe producten, diensten en oplossingen. Succesvol innoveren is moeilijker dan je denkt. Veel bedrijven worstelen met innovatie en hoe ze een succesvol innovatietraject kunnen opzetten. Voor hen is er nu het boek Het innovatiedoolhof. Het boek laat zien hoe organisaties kunnen ontsnappen uit het innovatiedoolhof en met meer succes innovaties op de markt kunnen brengen.

Innovatie wordt steeds belangrijker voor organisaties om te kunnen blijven bestaan. Toch haalt tachtig project van alle innovatietrajecten de markt niet. Vaak door een valse start en anders wel ergens onderweg gesneuveld door een gebrek aan tijd, geld, focus, mankracht of door een gebrek aan klantinzicht en vraag uit de markt. Er zijn maar liefst 3000 ruwe ideeën, 100 verkennende projecten, 10 goed gedefinieerde projecten en 2 productlanceringen nodig voor uiteindelijk één succesvol nieuw product. Met name de start van een innovatie verloopt vaak rommelig omdat het ontbreekt aan processen of structuren. Niet voor niets wordt dit de ‘fuzzy front end’ van innovatie genoemd. Dat moet slimmer, sneller en beter kunnen, dacht Gijs van Wulfen, innovatie-expert en bedenker van de VOORT (FORTH) innovatiemethode.

Om innovators te helpen heeft Gijs van Wulfen Het innovatiedoolhof geschreven. Van Wulfen beschrijft in dit boek vanuit vier logische startpunten vier concrete routes naar een succesvolle businesscase voor nieuwe producten, diensten en businessmodellen:

1.       De Idee-route: je hebt een idee, wat nu?

2.       De Technologie-route: je hebt een nieuwe technologie, wat nu?

3.       De Klantknelpunt-route: je hebt een klantprobleem ontdekt, wat nu?

4.       De Noodzaak-route: je moet innoveren, wat nu?

Tijdens iedere route kom je langs dezelfde tien ‘obstakels’ op weg naar de uitgang van het doolhof, alleen in verschillende volgordes. Daarbij passeren belangrijke vragen de revue voor een succesvolle start van een innovatie zoals: Hoe weet ik of de klant erop zit te wachten? Kunnen we het maken en is het rendabel? Deze obstakels en uit te voeren activiteiten zijn:

1.       Ideeën bedenken.

2.       Focussen.

3.       Passendheid checken.

4.       Randvoorwaarden scheppen.

5.       Ontdekken.

6.       Businessmodel bedenken.

7.       Technologie kiezen.

8.       Freedom to operate checken.

9.       Experimenteren.

10.   New businesscase opstellen.

De auteur benadrukt de noodzaak van een goede businesscase. Je zult overtuigend antwoord moeten hebben op de volgende vier vragen om de steun van het topmanagement en de financiers voor jouw innovatie te krijgen:

1.       De klanten: gaan zij het kopen?

2.       De technologie: kunnen wij het leveren?

3.       Het businessmodel: is het winstgevend?

4.       Het risico: wat als het mislukt, wat als het een te groot succes is?

Alle vier de routes leiden vanuit het startpunt via de tien obstakels naar een nieuwe businesscase. Een belangrijke stap daarbij is experimenteren met behulp van learning by doing en pretotyping zoals de auteur dat noemt. Des te radicaler de innovatie, des te belangrijker deze fase is. Opvallend is dat bekende begrippen als co-creatie en Lean Startup-methode in deze stap ontbreken. Bedenk wel dat een goede businesscase niet het einde is, maar hoogstens een goed begin. Daarna breekt het echte werk aan, want het slagvaardig uitvoeren én snel genoeg bijsturen van businessplannen is net zo belangrijk. Grootste faalfactor bij startups is het eigenwijs vasthouden aan het oorspronkelijke businessplan, zo blijkt uit onderzoek, dus een flexibele en leergierige houding is een eerste vereiste. Bij grote, gevestigde bedrijven is een grote faalfactor dat innovatie ‘er bij’ gedaan wordt en niet als topprioriteit wordt beschouwd. Waardoor een duidelijke innovatiestrategie maar al te vaak ontbreekt.

De vier routes worden in de eerste honderd pagina’s beschreven. De tien obstakels komen in de tweede honderd pagina’s aan bod. De resterende veertig pagina’s zijn gewijd aan de uitvoering van de businesscase, een innovatiechecklist en een overzicht met brainstormtechnieken. De hoofdstukken zijn kort en krachtig en bevatten veel voorbeelden, figuren, checklisten, sjablonen, cases (o.a. Airbnb, Google Glass, Angry Birds en LEGO), verwijzingen naar bronnen en onderzoeksresultaten en treffende quotes van ondernemers, zieners en goeroes. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte opsomming met kernpunten.

Het Innovatiedoolhof is een goed leesbaar en prachtig vormgegeven boek. In de stijl van Business Model Generatie (komt ook in het boek voor) en Waarde Propositie Ontwerp. Het Innovatiedoolhof verdient een plaats in je boekenkast, net als die andere twee bestsellers. Het biedt een groot aantal inzichten, handvatten en tips waarmee je aan de slag kunt. Ook als het om innovatie gaat is een goed begin het halve werk en daar kan Het innovatiedoolhof zeker bij helpen. Het boek is een aanrader voor iedereen die serieus met innovatie aan slag gaat.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people en Hoe agile is jouw strategie?


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden