Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Moed, over gedurfd leiderschap
2 mei 2016 | Helmar Niemeijer

Moed. Courage. Afgeleid van het Frans woord voor hart (coeur). En dat is precies waar leiderschap voor Andor de Rooy over gaat. Over leiden vanuit je hart, je drijfveren. Wat je niet altijd in dank zal worden afgenomen. Maar wat uiteindelijk altijd succesvol zal zijn.

Andor de Rooy is organisatiepsycholoog en fungeert sinds 1995 als sparringpartner voor leiders en bestuurders. Hij schreef eerder Professioneel coachen (2001) en was tien jaar (hoofd)redacteur van Kluwer Praktijkboek Personeel en Organisatie. In maart 2016 voegde hij aan zijn boek 'Vierkante meter moed, de missing link in leiderschap' uit 2014, recente voorbeelden en interviews toe, waarmee zijn boek Moed, over gedurfd leiderschap is geboren. In 160 pagina's neemt De Rooy je mee op het thema moed, wat hem betreft dé bepalende factor in alle leiderschapsvraagstukken van vandaag.

In de huidige wereld, met toegankelijke informatie en kennis voor iedereen waar ook ter wereld, onderscheid je je niet meer door veel te weten of veel te kunnen. Echt leiderschap toont zich door durf, door lef. Waarbij lef niet doorslaat in roekeloosheid - moed ligt precies in het midden van lafheid en roekeloosheid. Waarbij de enige vraag die telt is: 'Doe jij op het moment suprême wat nodig is?'

Moedig zijn is niet eenvoudig. Moed is het vermogen van een leider om ondanks risico, pijn, of angst, vol te gaan voor datgene wat nodig is voor een organisatie. Gedurfd leiderschap zorgt voor een duidelijke richting. Ook als niemand die richting leuk, interessant, realistisch of noodzakelijk vindt. Ook als je zelf de situatie liever even laat voor wat hij is, terwijl je heel goed weet dat dat niet is wat nodig is.

Moedige acties zijn soms heroïsche acties. Vaker nog dan dat, tonen mensen, waar ter wereld ook, in kleine en alledaagse situaties moed. Iedereen die zich kwetsbaar opstelt, ziet wat hij of zijn te doen heeft, zijn eigen rol daarbij onder ogen durft te zien en de confrontatie aan durft te gaan: dat zijn moedige mensen. Moedige mensen die zich niet altijd moedig voelen - moed is geen karaktereigenschap, meer een tijdelijke staat.

De Rooy schrijft met zijn boek een manifest voor moed. En inderdaad, juist in deze tijd, kon dat wel eens precies zijn wat de wereld nodig heeft: mensen die ondanks weerstand, durven te gaan staan voor dat wat klopt, goed en nodig is. Met quotes, symboliek, boeken en films in een inspiratie hoofdstuk als laatste pagina's van het boek, benadrukt De Rooy zijn uiteenzetting over lef en moedmotieven maar bovenal over gezond verstand met een vleugje durf.

Naast een uitgebreide theoretische onderbouwing (die niet theoretisch overkomt) van het thema moed, helpt het boek je met diverse vragenlijstjes om de realiteit onder ogen te zien: hoe moedig ben jij op momenten dat het er op aankomt? Gebruik je zelf af en toe ook vluchtwegen op momenten dat opstaan voor waar je echt voor staat, je net iets te spannend is? De Rooy vraagt je om je grootste angsten onder ogen te zien, om je er van bewust te maken dat je eigen 'fearzone' deel uitmaakt van wie je bent, van jóuw leiderschap.

Een leesbaar boek, dat door de vragenlijsten veel diepgang aanbrengt. De Rooy ambieert met zijn boek om moed hoger op de agenda te krijgen en zijn lezers uit te dagen om over hun eigen moedfactor na te denken. Wat mij betreft is hij daarin geslaagd.

Alleen voor CEO's en bestuurders van grote organisaties? Zeker niet. Leiderschap gaat in mijn ogen uiteindelijk altijd over persoonlijk leiderschap. De Rooy stelt de juiste vragen om je te doen afvragen of het klopt wat jíj op dit moment doet, met of zonder de verantwoordelijkheid voor een organisatie.

Moedig leiderschap: voor iedereen binnen handbereik. Zolang je maar de moed hebt om stil te staan bij de vragen die De Rooy stelt in zijn boek en ze oprecht kunt beantwoorden. Om vervolgens net wat vaker te kunnen doen wat nodig is.

Helmar Niemeijer werkt met Buro Zuiver aan verbinding tussen kinderen, ouders & onderwijs en blogt op www.helmarniemeijer.nl


Leiders moeten op belangrijke momenten meer moed tonen
26 april 2016 | Bert Peene

Moedige leiders maken het verschil, maar lang niet alle leiders tonen moed op het moment dat het erop aan komt. Volgens Andor de Rooy worstelen zij met kwetsbaarheid en slagen ze er vaak maar moeizaam (of helemaal niet) in effectief om te gaan met het dilemma tussen pijn en angst en doen wat nodig is. Met zijn boek Moed - Over gedurfd leiderschap wil hij sterke leiders helpen kritisch naar hun eigen ‘moed-factor’ te kijken en vervolgens ‘niet de makkelijkste, maar wel de beste weg’ te kiezen.

Moed is volgens De Rooy het vermogen van leiders om ondanks risico, pijn of angst datgene te doen wat noodzakelijk is voor de organisatie. Daartoe moeten zij op cruciale momenten de waarheid onder ogen durven zien, onaangename besluiten nemen en (blijven) staan voor de zienswijze die hen tot die besluiten bracht. Ook als zij er op zulke momenten helemaal alleen voor staan. Opvallend genoeg hebben leiders vaak te weinig expliciet aandacht voor hun eigen moed, schrijft De Rooy, en ook in de literatuur is weinig over het onderwerp te vinden.  Terwijl moed zo veel impact heeft. Hij noemt onder meer Ton Büchner als voorbeeld, de ceo van Akzo Nobel, die er openlijk voor uitkwam dat hij een burn-out had en aangaf tijd nodig te hebben voor herstel. Wim Kok ook, socialist in hart en nieren die desondanks besloot commissaris te worden bij ING. Kok wist dat hij bakken met kritiek over zich heen zou krijgen en toch besloot hij de benoeming te aanvaarden. Deze leiders toonden hun kwetsbaarheid of gingen de confrontatie aan en dat maakte hen nog sterker dan zij al waren, aldus De Rooy.

Gedurfd leiderschap begin met het onder ogen durven zien van de realiteit en daarom daagt hij in het eerste hoofdstuk van zijn boek de lezer uit verder na te denken over diens eigen moed. Gedurfd leiderschap is altijd verbonden met een bepaalde situatie, een moment waarop je de keus hebt je verantwoordelijkheid te nemen of te vluchten. Wanneer was jij laf, wanneer roekeloos en in welke situatie waren gevoel en verstand in balans en toonde je moed? Dit soort vragen vuurt De Rooy met grote regelmaat op zijn lezers af. Niet alleen in het eerste hoofdstuk, maar ook in de hoofdstukken die volgen, waarin hij de ‘vierkante meter moed’ bespreekt, een metafoor waarmee gedurfd leiderschap handen en voeten krijgt. Die ‘vierkante meter moed’ staat voor de vier belangrijkste aspecten van moed: kritieke momenten, pijn en angst, het ‘moed-motief’ en gezond verstand.

De Rooy heeft zijn boek in de tweede persoon geschreven: hij spreekt de lezer voortdurend aan met ‘jij’ en dat geeft zijn relaas een hoog je-kunt-het-best gehalte. Professional op het gebied van leiderschap en moed, zoals zijn cv aangeeft, fungeert hij al jaren als sparringpartner voor bestuurders, directies en managementteams en zo zie je hem al lezend ook voor je: zittend tegenover een ceo die heen en weer geslingerd wordt tussen – ogenschijnlijk? – onverenigbare verantwoordelijkheden. Die heeft het daarbij niet gemakkelijk, want De Rooy staat geen uitvluchten toe: hij dwingt de lezer steeds weer de ‘plek der moeite’ op te zoeken en daar de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Talrijke aansprekende voorbeelden moeten daarbij duidelijk maken dat moed tonen weliswaar lastig is, maar wel kán.

Moed is feitelijk een herziene uitgave van het eerder verschenen Vierkante meter moed (‘De missing link in leiderschap’). Dat verscheen in 2014 en bleef tot nu toe vrijwel onopgemerkt te midden van alle leiderschapsliteratuur die jaarlijks van de persen rolt. De Rooys ambitie om moed op iedere leiderschapsagenda te krijgen, bleef echter onveranderd groot en nu een nieuwe uitgever de moed had om zijn pleidooi een tweede kans te geven, mag hij dat dus nogmaals proberen. In een bescheidener opzet en aangevuld met wat nieuwe voorbeelden. En, niet onbelangrijk, onder de vlag van een nieuw paradigma: gedurfd leiderschap. De tijd zal leren of er nu meer leiders zijn, van hoog tot laag, die samen met Andor de Rooy kritisch naar hun eigen ‘moed-factor’ willen kijken.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden