Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Hoe agile is jouw strategie?
20 augustus 2016 | Eric van Arendonk RM

Agile lijkt een modewoord, het ene boek na het andere verschijnt er over. Naar mijn mening is dat eigenlijk niet vreemd. Het is zelfs raar dat het zo lang heeft moeten duren. Hoe agile is jouw strategie is de jongste uitgave.

Agile staat voor wendbaarheid van de organisatie. Niet nieuw maar het is nu wel benoemd. Sjors van Leeuwen meldt in zijn Hoe agile is jouw strategie? dat Darwin het al heeft aangetoond: Niet de sterkste of de slimste zal overleven maar degene die zich het best weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden. En deze veranderingen gaan in de huidige tijd heel snel, met soms disruptieve effecten. Organisaties komen niet in de problemen door internet of een paar jaar crisis. Ze komen in de problemen doordat ze dit te laat doorhadden en hun organisatie daarop niet hebben aangepast.

Sjors van Leeuwen geeft je met dit boek genoeg handvatten om wendbaar te worden en te blijven. Zijn ondertitel van het boek: ‘zo kun je snel en wendbaar ondernemen’ maakt hij dan ook geheel waar.

Het boek bestaat uit vijf delen. Deel 1 en 2 gaan over veranderende omstandigheden en hoe je je als organisatie daar op kunt voorbereiden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met zogenaamde Take-away’s, zie het als een korte samenvatting. Makkelijk om later even de zaak weer op te frissen. Deel 3 en 4 gaan over strategievorming en het wendbaar ondernemen in de praktijk. De belangrijkst strategieën komen aan bod en ik moet zeggen dat de auteur deze op een zeer toegankelijke manier uiteenzet. Ook voor degenen die wat minder met dit onderwerp te maken hebben, is het begrijpelijk. De diepte gaat hij niet in maar dat had ik ook niet verwacht. Knap hoe hij dit dicht bij de lezer weet te brengen. Deel 5 tenslotte heet; ‘aan de slag: begin bij het begin’ met de vijf belangrijkste do’s. Een mooie afsluiting van een praktisch boek over Agile of wel wendbaarheid van organisaties. Het is eigenlijk een voorwaarde voor iedere organisatie, zeker als je Darwin serieus neemt.

Dit toegankelijke boek over een belangrijk actueel onderwerp leest lekker weg en de actuele voorbeelden maken de inhoud heel herkenbaar. Na het lezen ben je je bewust hoe agile jouw strategie wel is en dat is precies wat het boek je beloofd heeft. Hoe agile is jouw strategie? zal je zeker nieuwsgierig maken.

Eric van Arendonk RM is docent Commerciële Economie bij de Hogeschool Utrecht (HU), auteur van Neuromarketing en zelfstandig marketingadviseur.


Hoe agile is jouw strategie?
2 augustus 2016 | Ger Post

Psychologen weten dat juist op momenten dat onzekerheden toenemen, we de neiging hebben om naar nieuwe zekerheden te grijpen (zelfs als dit schijnzekerheden zijn). Vandaar dat mensen in een casino dobbelstenen zoenen, spelautomaten bemoedigende klopjes geven of deze zelfs toespreken. Alles wordt aangewend om het gevoel van onzekerheid te verminderen.

Volgens een hele reeks nieuwe boeken bevinden managers zich tegenwoordig in een wereld waarin de onzekerheden elkaar snel opvolgen. De wereld is onvoorspelbaarder en volatieler geworden, schrijven de auteurs. Daar komt nog eens bij dat de oude organisatievormen – van de Deming-cyclus tot jaarplanningen – het kantoorraam uit moeten. Die maken de situatie alleen maar erger. O ja, en de manager moet zelf ook veranderen, want de op wantrouwen gebaseerde controleapparaten, zoals de prikklok, zorgen ervoor dat de organisatie zo wendbaar is als een bureaustoel in een zandbak.

Kortom, de hedendaagse manager snakt naar nieuwe zekerheden. Wellicht dat dit de hype rondom ‘agility’ enigszins verklaart, aangezien boeken die dit woord in de titel hebben de boekwinkels uit vliegen. Een van de laatste in deze rij is het boek van adviseur Sjors van Leeuwen: Hoe agile is jouw strategie? En laat dit nou juist niet een boek zijn dat een nieuw kant-en-klaar recept of stappenplan biedt. ‘Daarvoor is iedere organisatie en iedere situatie te uniek,’ schrijft Van Leeuwen in zijn voorwoord. ‘Ook komt het onderwerp ‘implementatie’ niet uitgebreid aan bod. Een van de redenen hiervoor is dat strategisch wendbare bedrijven niet implementeren, maar zich voortdurend aanpassen.’

Zoals een goede manager in een agile organisatie een verbindend leider zou moeten zijn, waarbij hij of zij ervoor zorgt dat zelforganiserende teams dezelfde kant op gaan door ze te enthousiasmeren en inspireren, zo enthousiasmeert Van Leeuwen de lezer voor een wendbare strategie. ‘Wendbaar ondernemen is niet alleen noodzakelijk en lucratief, het is ook leuk! De werksfeer, de betrokkenheid van medewerkers en de klanttevredenheid stijgen daardoor vaak spectaculair. Redenen genoeg om er direct mee aan de slag te gaan.’

Hoe agile is jouw strategie? is het eerste Nederlandstalige boek dat zich richt op strategische wendbaarheid. Hoewel uit de literatuurlijst achterin het boek blijkt dat de auteur een flinke boekenkast vol heeft gelezen voor het schrijven van dit boek, verzandt het geen moment in theoretische uitweidingen. Dankzij vele praktische voorbeelden biedt hij de lezer inzichten en inspiratie om tot een agile strategie te komen voor de eigen organisatie.

Van Leeuwen zet de belangrijkste ontwikkelingen en trends uiteen die van strategische wendbaarheid de norm gaan maken, alvorens de bouwstenen van agile ondernemen te bespreken. Vervolgens beschrijft hij hoe een hybride concurrentiestrategie, businessmodelinnovatie, klantgedreven (open) innovatie en een sterk klantenmerk de wendbaarheid van een organisatie kunnen vergroten. Deze manieren om tot een agile strategie te komen worden verder uitgewerkt in de verhalen van vier bekende ‘meesterstrategen’: Steve Jobs, Bill Gates, Andy Grove en Richard Branson. Ook deze leiders werkten niet met een blauwdruk. Essentieel bleek dat zij vanuit hun ambities en hogere doelen de belangrijkste strategische punten neerzetten en vervolgens vanuit die punten terug redeneerden hoe ze daar konden komen (in plaats van resultaten uit het verleden te extrapoleren). Als laatste vat de auteur de kenmerken van een strategisch wendbare organisatie kort samen en geeft hij to do’s om mee aan de slag te gaan.

Hoe agile is jouw strategie? is een boek voor managers die serieus aan de slag willen gaan met het wendbaar maken van de organisatie. Dit betekent dat er niet zozeer veranderingen gezocht moeten worden binnen bestaande structuren, stelt de auteur. De rek is uit reorganisaties en uitbestedingen. De hele structuur zal onder de loep moeten worden genomen. ‘Een ‘agile’ organisatie realiseer je niet vandaag of morgen. Ook op dit punt is het raadzaam om een wendbare koers te varen onder het motto: think big, start small, act fast.’

Dit boek biedt daarvoor een mooie inspiratiebron.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden