Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij is belangrijker dan Why - 'Positief, concreet én reflectief'
25 juli 2019 | Eelco Sneep

Wij is belangrijker dan Why is een positief, concreet én reflectief boek over het aantoonbaar en blijvend verbeteren van prestaties bij een organisatie waar meer dan een miljoen Nederlanders dagelijks mee in aanraking komen: de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Veel organisaties willen of moeten hun prestaties verbeteren. In (semi-)publieke organisaties is dat meestal ingegeven door druk van buiten (politiek, publieke opinie) of van binnen (directie, management). Zo ook voor de NS, waar de reizigerstevredenheid en operationele prestaties jarenlang achterblijven. In 2014 neemt de directie van NS Reizigers daarom het moedige besluit om het Lean-gedachtegoed stap voor stap te ontwikkelen in haar organisatie. Wij is belangrijker dan Why beschrijft de reis van Paul van Schaik, Alfred Schmits en Dennis Stout, die een leidende rol hadden in deze ontwikkeling.

Het boek is overzichtelijk opgebouwd. Het start met een beschrijving van de uitgangssituatie en aanleiding van de veranderingen binnen NS. In de daaropvolgende hoofdstukken staat de mens als uitgangspunt van de verandering centraal. Zo ontrafelen de auteurs hoe mensen omgaan met verandering en waarom dit ervoor zorgt dat veel veranderingen mislukken. De mens vormt ook de basis voor een verdere beschrijving van de veranderaanpak. Richting het einde wordt beschreven hoe je niet alleen de prestaties duurzaam verbetert, maar komt tot een continu presterende en lerende organisatie.

Wat het boek verfrissend maakt is dat het de Lean-filosofie weer van de juiste context voorziet. Veel managementboeken zijn verworden tot een klinische beschrijving van methoden en technieken die handzaam moeten zijn bij het realiseren van verandering volgens Lean. In Wij is belangrijker dan Why ligt de grote nadruk juist op de rol van de mens in het veranderingsproces. Individueel en in de interactie met anderen. Het boek geeft inzicht in de manier waarop je de mens als emotioneel wezen centraal kunt stellen in de manier waarop je werkt aan een continu lerende organisatie. Die insteek is vernieuwend ten opzichte van veel andere literatuur die vaak primair focust op het methodisch doorlopen van het veranderproces. Wij is belangrijker dan Why is dan ook aan te raden aan een brede groep professionals die samen met hun opdrachtgevers of collega's wil werken aan duurzame verandering en verbetering.

Persoonlijk was ik erg gecharmeerd van de manier waarop beschreven is hoe om te gaan met het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van verbeteringen die alleen afdeling overstijgend gerealiseerd kunnen worden. Zeker in functioneel georganiseerde organisaties is dat een blijvende uitdaging.

Het boek wint aan waarde doordat de auteurs in heel het boek dicht bij zichzelf blijven. Met name in het laatste hoofdstuk wordt duidelijk dat het schrijven van dit boek voor hen ook een manier is geweest om te reflecteren op de reis die ze de afgelopen jaren samen hebben afgelegd. Om zo niet alleen als organisatie, maar ook als mens en professional continu te kunnen verbeteren.

Kers op de taart is voor mij de gekozen titel: Wij is belangrijker dan Why. Onmiskenbaar een knipoog naar Simon Sinek, de managementgoeroe die bekend is geworden met de Golden Circle in het boek Start with Why.

Eelco Sneep werkt bij AT Osborne als adviseur voor de adviesgroep Bestuur & Organisatie. Hij geniet ervan om intensief met anderen te werken aan het stimuleren van organisatieontwikkeling en procesverbetering, veelal in (politiek bestuurlijk) complexe omgevingen met uiteenlopende belangen en afhankelijkheden.


Wij is belangrijker van why - 'Inspirerend'
5 juli 2019 | Daan Scheffers

Wij is belangrijker van why - De prestatiedoorbraak van de NS beschrijft een succesvolle veranderaanpak binnen de NS die heeft geleid tot duurzaam betere prestaties en dienstverlening.

Paul van Schaik, Alfred Schmits en Dennis Stout beschrijven op een beeldende wijze hoe de verandering bij NS is aangepakt en welke veranderprincipes daaraan ten grondslag liggen. Een verandering die heeft geleid tot een cultuur van continue presteren en verbeteren.

Per hoofdstuk wordt een gedeelte van de veranderaanpak beschreven. Het boek schetst eerst de aanleiding en urgentie binnen de NS voor de verandering. Hierna wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om de mens te erkennen als rationeel én emotioneel wezen en het belang van het ‘samen' organiseren van verandering. Omdat dit samen zo belangrijk is wordt een volledig hoofdstuk gewijd aan het vormgeven van de samenwerking. Pas daarna wordt geschreven over het ‘opstellen van de veranderopgave' en ‘de werkcontext ontwerpen'. Tot slot geven de schrijvers handvatten om een veranderaanpak om te zetten in een cultuur en context van continue presteren en verbeteren.

Wat er voor mij meteen uitsprong is de erkenning van de medewerker als mens die onmisbaar is om duurzame en blijvende verandering teweeg te brengen. Een voorbeeld hiervan is binnen de veranderaanpak eerst te starten met het vormgeven van de samenwerking voordat je meteen aan de slag gaat met de veranderopgave. De boodschap dat je het samen moet doen (WIJ i.p.v. WHY) en integraal naar de volledige keten moet kijken, zijn voor mij vernieuwende inzichten. Veel veranderliteratuur richt zich toch op een rationele aanpak met de mens en de emotie als randvoorwaarde in plaats van als drijvende veranderkracht.

Kijkend naar de schrijfstijl leest het verhaal als een jongensboek doorvlochten met veranderprincipes. De schrijvers vertellen op een luchtige manier hoe de verandering is aangepakt. Dit is een combinatie van verhalende voorbeelden afgewisseld met theorie. Deze aanpak vraagt aandacht en concentratie van de lezer die zelf aan slag wil met de veranderaanpak. Het is geen theorieboek met praktijkvoorbeelden, maar een praktijkboek met theorie. De theorie en de gekoppelde veranderprincipes zijn mijns inziens vernieuwend. Door het verhalende karakter moet je als lezer goed lezen om de principe uit het verhaal te destilleren.

Al met al vond ik het een fijn en inspirerend boek om te lezen en daarmee een aanrader voor adviseurs, projectleiders, lijnmanagers, directieleden en veranderaars. Ik heb vernieuwende inzichten opgedaan en de schrijvers voegen met hun veranderprincipes echt nieuwe inzichten toe aan de Nederlandse managementliteratuur. De combinatie van praktijkverhalen vermengd met theorie geeft het boek een robuust karakter. Als je samen met collega's wilt werken aan een prestatiedoorbraak in jouw organisatie dan is Wij is belangrijker van why lezen een eerste stap in de goede richting daarvan.

Daan Scheffers is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden