Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wendkracht
24 maart 2020 | Peter Spijker

Nieuwe technologieën, wetswijzigingen en maatschappelijke en economische veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor professionals en organisaties. Zij moeten wendbaar zijn om nu en in de toekomst hun toegevoegde waarde te behouden. Vanuit wendbaarheid kun je anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zoals de veranderende klantvraag en daar passend op reageren, schrijft Natascha Wijnen in Wendkracht.

 

Veel organisaties zien daar het belang van in en proberen hun wendbaarheid te vergroten. Ze kiezen voor een ‘plattere’ organisatiestructuur, gaan agile werken met zelforganiserende teams en digitaliseren hun bedrijfsprocessen. Deze organisaties zien over het hoofd dat mensen uiteindelijk hun wendbaarheid bepalen. Zij zien veranderingen aankomen, slaan nieuwe wegen in en gaan aan de slag met innovatieve technologie.

Wendkracht gaat over de mindset en de ambitie die mensen nodig hebben om wendbaar te zijn. Met een wendbare mindset wil je nieuwe dingen leren, durf je in beweging te komen en toon je volop belangstelling voor de veranderende wereld om je heen. Dankzij je ambitie om wendbaar te zijn, omarm je nu technologische innovaties en blijf je dat ook doen in de toekomst. Een individu, team of organisatie heeft wendkracht als het beschikt over de juiste combinatie van mindset en ambitie om wendbaar te zijn.

Om wendkrachtig te zijn, moet je als professional of team acht krachten weten aan te boren: een continue ontwikkel-mindset, durfwaarde, technologie-adaptie, samen wenden, kennis delen, omgevingsgericht, vernieuwingsadactie, en werkfluïditeit. Het inzetten van alle acht krachten maakt een team of professional wendkrachtig; er is niet één kracht beter of belangrijker dan de andere.

Je vergroot wendkracht in drie stappen. In de eerste stap creëer je aandacht voor wendkracht door bij mensen en teams eenvoudige initiatieven te starten. Vervolgens breng je de wendkracht van een persoon of team in beeld. Tot slot richt je je op de ontwikkeling van wendkracht bij professionals en teams.

(De hele samenvatting kunt u lezen in de april editie van Management Summaries.)


Wendkracht - 'Een concrete aanpak voor wendbaarheid'
27 november 2019 | Sjors van Leeuwen

Om wendbaarder te worden gaan organisaties aan de slag met structuren, processen en technologie. Maar vergeten daarbij iets essentieels: het zijn de mensen die het doen, zij bepalen de wendbaarheid van je organisatie. In het boek Wendkracht beschrijft Natascha Wijnen een concrete aanpak om de wendbaarheid van medewerkers en teams te vergroten.

Veel organisaties weten dat wendbaarheid een onmisbare eigenschap is om succesvol te kunnen zijn. Dat schrijft Natascha Wijnen in haar boek Wendkracht, met als subtitel Hoe je wendbaar gedrag creëert met professionals en teams. De auteur is spreker, coach en oprichter van Wendkracht. Over wendbaarheid wordt al een aantal jaren veel gezegd en geschreven. Het gaat dan al snel over zaken als nieuwe organisatiestructuren, digitalisering van bedrijfsprocessen, agile werken en scrummen in  projecten. Veel organisaties zijn druk bezig of zoeken naarstig naar de juiste aanpak maar vergeten volgens de auteur  één cruciale succesfactor, namelijk de mens. Want het zijn jouw medewerkers en teams die bepalen hoe wendbaar je bent als organisatie.

Maar hoe vergroot je de wendbaarheid van medewerkers, van teams en uiteindelijk van de hele organisatie? Hoe zorg je ervoor dat mensen in beweging komen, proactief inspelen op veranderende omstandigheden, flexibel zijn in hun werk, enzovoort. Dat medewerkers en teams wendbaar gedrag vertonen en van toegevoegde waarde zijn en blijven, nu en in de toekomst? De auteur ging op onderzoek uit, bestudeerde literatuur, interviewde professionals in verschillende sectoren en putte uit jarenlange eigen ervaring. Het resultaat is het boek en de aanpak Wendkracht.

Wendkracht bestaat uit drie delen en een bijlage met tien praktische tools. In het eerste deel geeft de auteur een overzicht van het gedachtengoed van wendkracht. Je leest wat het is en waarom het noodzakelijk is om in de toekomst mee te (kunnen) komen. De auteur ziet een duidelijk verschil tussen veranderen en wenden. Want wendbare mensen gaan niet van verandering naar verandering. Ze hebben een open houding ten opzichte van signalen vanuit de omgeving en handelen daar bewust en proactief op. Om dat te kunnen heb je wendkracht nodig, aldus de auteur. Dat is een combinatie van een wendbare mindset (overtuiging) én een hoge ambitie (doel). Allebei nodig om als medewerker, team of organisatie wendbaar te zijn. Heb je een wendbare mindset en een hoge ambitie dan ben je zoals de auteur het noemt ‘wendkrachtig'.

Wendkrachtige professionals blijken in de praktijk over vijf opvallende kenmerken te beschikken: (1) ze nemen regie, (2) initiëren en versnellen vernieuwingen, (3) zijn toekomst bestendig, (4) verbeteren en vernieuwen en (5) leren continue. Daarmee boren ze volgens de auteur acht ‘wendkrachten' aan die ze optimaal benutten. Namelijk (1) continue ontwikkel mindset, (2) durfwaarde, (3) technologie-adaptie, (4) samen wenden (teamwork), (5) kennis delen, (6) omgevingsgericht, (7) vernieuwingsadactie (combinatie van idee en actie) en (8) werkfluïditeit (flexibel in het werk). Waarbij de auteur aangeeft dat juist de aanwezigheid en samenhang van alle acht krachten de uiteindelijke wendbaarheid bepalen. De acht wendkrachten (en tegenkrachten) worden in deel twee van het boek voorzien van herkenbare symbolen en verder uitgewerkt aan de hand van een vast stramien met een duidelijke uitleg, heldere figuren en tools voor zelfevaluatie en ontwikkeling. Met ter verduidelijking eenvoudige en herkenbare voorbeelden van de werkvloer.

In deel drie beschrijft de auteur hoe je de wendkracht vergroot. Dat gaat in drie stappen: aandacht creëren voor wendkracht door het wendkrachtvuurtje aan te wakkeren, de huidige wendkracht in kaart brengen en de gewenste wendkracht ontwikkelen. Je krijgt daarvoor diverse praktische werkvormen aangereikt waarmee je zelf, alleen of met je team, aan de slag kunt. Van krachtenbootcamp en wendkrachtkaarten tot het vragenlab, wendkrachtspel en de wendkrachtscan. Want wendbaarder worden betekent doen, werken aan wendbaar gedrag in het werk van alledag.

Wendkracht is een compact leer- en doeboek. Het boek heeft een duidelijke structuur en is begrijpelijk en vlot beschreven. Een aanrader voor medewerkers en teams die hun wendbaarheid willen vergroten en zoeken naar een concrete aanpak. Op de bijbehorende website kun je de werkvormen en tools uit het boek gratis downloaden. Jammer genoeg bevat het boek geen voorbeeldcasussen om te zien hoe organisaties deze wendkrachtaanpak met succes in de praktijk brengen. Door het boek heen staan leuke spreuken zoals ‘wendkracht is dansen op de golven van verandering'. Wendkracht geeft je graag dansles.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver's seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie?, Wendbare strategie op een A4, Online marketing in de zorg en Sterk merk in de zorg . Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden