Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Mismatch
7 februari 2014 | Nienke van Oeveren

Het oude leiderschap op basis van macht werkt niet meer in moderne organisaties. Om het beste uit mensen te halen heeft u als leider Gezag nodig. In 'Gezag' leggen Mark van Vugt en Max Wildschut hoe hoe instinct voor macht en gezag werkt, waardoor het van slag raakt en hoe hier beter op in te spelen. Drie lezers beoordelen het boek.

Marianne Duitshof
Architect van Opleidingstrajecten

De titel Gezag deed even mijn wenkbrauwen fronzen. Gezag klonk in mijn oren niet anno 2013. Na het lezen van het boek weet ik beter. Het boek stoelt op de evolutionaire leiderschapstheorie, een fundamentele beschrijving van wat leiderschap feitelijk is en hoe het werkt. Van hieruit biedt het boek verrassend veel praktische handvatten. De uitgewerkte vergelijkingen en voorbeelden geven veel herkenning en doen je regelmatig glimlachen.

Traditionele organisaties met hiërarchische structuren zullen meer en meer verdwijnen en mensen zullen in wisselende samenstelling werkzaam zijn. We zijn waar werk is en waar we meerwaarde kunnen bieden. In deze zwermen zullen we leidende rollen in domeinen van onze expertise innemen en in andere situaties weer loslaten en anderen volgen. Inzicht in hoe het aangeboren instinct werkt en je gezag kunt ontwikkelen, kan werken alleen maar leuker maken. De auteurs gaan snel door de onderwerpen maar nodigen je tegelijkertijd uit om meer kennis te verzamelen. Mijn interesse is gewekt!

9

Tom Koot
Senior adviseur leiderschaps- en managementontwikkeling bij KPC groep

In Gezag redeneren Van Vugt en Wildschut vanuit de evolutionaire leiderschapstheorie dat het uitoefenen van leiderschap vanuit macht of gezag mede te maken heeft met de manier waarop onze hersenen zijn geëvolueerd. Omdat onze samenleving sneller evolueerde dan onze hersenen konden bijhouden, is er nu vaak sprake van een ‘mismatch’ bij het geven van leiding: te veel vanuit macht en te weinig vanuit gezag. Niet eerder werd het verschil tussen macht en gezag toegelicht vanuit onze aangeboren instincten.

Er worden veel voorbeelden uit de dierenwereld gehaald en uit de samenleving van jagers en verzamelaars om het verschil tussen macht en gezag toe te lichten. Het boek levert interessante aandachtspunten voor bijvoorbeeld leiders in het onderwijs om hun gezag verder te ontwikkelen en de dienende leiders te worden waar onze samenleving om vraagt. Het boek blinkt soms niet uit in leesbaarheid (lange, onduidelijke zinnen), maar het lezen ervan levert genoeg zelfreflectie op om daar doorheen te kijken.

7

Annett Keizer
Keizer & Co, communicatie en coaching

Ben je een Bokito of een oude Indiaan zoals Geronimo? Kies je als manager voor macht of voor gezag? Op meeslepende wijze maken de auteurs het verschil duidelijk tussen dominantie en natuurlijk overwicht. Ze grijpen terug op apen, oertijd en hersenonderzoek om verklaringen te vinden voor ons hedendaags gedrag en vertalen dit naar managementposities. Hilarisch en herkenbaar.

Naast de vele boeken over onze prefrontale cortex en irrationeel gedrag is dit een verhelderend boek voor de moderne manager. De schrijvers zien een comeback van leiders, zoals die 10.000 jaar geleden op de savanne rondliepen: leiders die op natuurlijke wijze hun positie in de groep verkregen in plaats van die te claimen.

Mijn paradigma over effectief leiderschap in elk geval bevestigd. ‘Gezag gaat niet over macht en controle, maar over invloed en inspiratie.’ Empathie is daarbij een essentiële communicatieve vaardigheid en dat weten de auteurs met veel kennis van zaken op een gezaghebbende manier over te brengen.

8


28 maart 2013 | Paul Schollaardt

Mark van Vugt en Max Wildschut leveren met 'Gezag' een prima bijdrage aan de leiderschapslectuur. 'Gezag' is een praktisch boek met een wetenschappelijke basis en die combinatie overtuigt. De auteurs zijn psycholoog en baseren zich op de evolutionaire leiderschapstheorie. Deze theorie maakt duidelijk waarom in hiërarchische organisaties natuurlijk leiderschap moeilijk waar te maken is. Zonder te wetenschappelijk te worden geven ze een basis aan gedragsobservaties die in vele leiderschapsboeken – en in de praktijk – gedaan worden. Deze basis maakt dat dit boek iets toevoegt en een aanrader is voor allen die met gezag leiding willen geven.

De centrale vraag in 'Gezag' van Mark van Vugt en Max Wildschut is: hoe ontwikkel ik gezag? De auteurs, die beiden psycholoog zijn, kiezen de evolutionaire leiderschapstheorie als uitgangspunt. Ze menen dat, om leiderschap te begrijpen, deze theorie van groot belang is. Daarin wordt namelijk duidelijk dat ons brein sterk bepalend is voor ons gedrag. En het bestaan van hiërarchische organisaties, waarin niet gezag maar macht vanzelfsprekend is, heeft biologisch (nog) niet tot verandering geleid. Ons brein is nog ingesteld op leiderschap dat wisselt, afhankelijk van de uitdaging en de kwaliteit van de leider. Hiërarchische organisaties gaan er impliciet vanuit dat een leider altijd, in elke situatie, leider is.

De vraag waarom we naar gezag zouden moeten streven beantwoorden de auteurs met de observatie dat gezag je effectiever maakt: mensen volgen je vrijwillig, vanwege je doel en niet vanwege jouw macht. Tevens heeft gezag een positieve invloed op je gezondheid en geluk, omdat die sterk bepaald worden door de kwaliteit van de relaties die je aangaat.

In de eerste hoofdstukken wordt leiderschap in evolutionair perspectief geplaatst. Duidelijk wordt dat dominantie gericht is op de leider, terwijl leiderschap gericht is op de groep. Of te wel: een goede leider is niet dominant. Dominantie kan echter prima bestaan in de huidige hiërarchische (machts-)organisaties! Daarmee is een van de vele mismatches tussen ons brein en de moderne organisaties benoemd. Deze mismatches komen uitvoerig terug in vijf belangrijke richtlijnen die helpen om gezag te ontwikkelen. De basis hiervoor is begrip van het menselijke brein en welk gedrag – dus – te verwachten is in moderne organisaties. De auteurs gaan daarin zo ver dat zij pleiten voor een uitgebreide psychologische component in elke leiderschapsstudie.

De vijf richtlijnen beginnen met het 'vinden van je niche'. Dit wil zeggen dat je op zoek moet naar de situatie waarin jij gezag kunt ontwikkelen. Dit is sterk afhankelijk van jouw expertise en de vraag of jij de persoon bent die in deze situatie geloofwaardig is als leider. De tweede richtlijn is 'leef je in'. Veel leiders begrijpen niet wat er speelt of weten medewerkers er niet van te overtuigen dat ze dat doen én dat het belangrijk voor ze is. Hoe empathie, de basis voor gezag, werkt wordt hier beschreven. Als derde geldt: 'dien de groep', daarvoor zijn zo nu en dan 'costly signals' nodig. De oproep om bescheidenheid in je leiderschapsrol te tonen is opgenomen in 'ken je moment'. Leiders ondermijnen hun gezag namelijk door afwezig – of overbodig leiderschap te tonen. Hier gaat het om de autonomie van je medewerkers en het werkelijk toevertrouwen van verantwoordelijkheden. Tot slot wordt met 'gedraag je' duidelijk dat integriteit onmisbaar is voor gezag.

De auteurs zijn er in geslaagd een leesbaar en praktisch boek over gezag te schrijven dat stoelt op goed onderzoek. Het grote voordeel van dit boek is dat het menselijk gedrag in organisaties fundamenteler verklaart en leiders daarmee een beter handvat geeft voor de ontwikkeling van gezag. De opmerking van de auteurs dat het formele leiderschap op zijn einde loopt (en dus de mismatch met ons brein wellicht langs die weg opgelost kan worden) is daarbij een aanmoediging voor iedereen die op zoek is naar natuurlijk leiderschap, maar de vraag blijft of en hoe formele organisaties de stap naar natuurlijk leiderschap gaan maken.


Mark van Vugt, Max Wildschut
Gezag

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden