Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Durf te leiden - 'Lezen!'
29 juli 2020 | Marthe van der Molen

Net als de kracht van kwetsbaarheid van dezelfde auteur, is Durf te leiden van Brené Brown ook een prachtige reis van zelfreflectie en waardevolle inzichten.

Aan de hand van haar persoonlijke ervaringen als leider, het omgaan met harde feedback en het leerproces dat zij zelf heeft ondergaan, neemt Brown je mee en zorgt ze er voor dat ook jij je open gaat stellen voor zelfreflectie en groei. Daarnaast komen er in het boek legio praktijkvoorbeelden van échte leiders en hun struggles voorbij, die een dieper inzicht geven in leiderschapsdilemma’s en hoe ze op te lossen.

Ik vind het mooi hoe Brené Brown dit soort ‘zachte’ onderwerpen heel concreet en meetbaar maakt. Ik geloof zelf heel erg dat het goed kunnen omgaan met thema’s als kwetsbaarheid en vertrouwen leiderschap effectiever maakt en zorgt voor beter presterende teams en organisaties. Dit boekt geeft daar weer een vernieuwde en misschien nog wel integralere kijk op.

Brown gaat o.a. in op onze bedrijfsculturen en hoe deze vaak (onbewust) nog steeds van medewerkers vragen om zich anders te gedragen op het werk dan thuis. In deze omgevingen bouwen we dan als het ware een pantser om ons heen om volledig gefocust te zijn op productiviteit en perfectionisme. Brown legt haarfijn uit hoe dit volgens haar ten koste gaat van vertrouwen, innovatie, creativiteit en verantwoordelijkheid.

Dit maakt ze praktisch door bijvoorbeeld lijstjes te maken waarin Brown ‘Gepantserd’ leiderschap afzet tegen Moedig leiderschap. Zo bestaat gepantserd leiderschap uit o.a. het stimuleren van perfectionisme, het leidinggeven vanuit controle en regels en het belonen van uitputting als statussymbool. Moedig leiderschap bestaat daarentegen o.a. uit het zijn van een voorbeeld als het gaat om duidelijkheid, vriendelijkheid en hoop, het benoemen van (collectieve) angst en onzekerheid en het geven van het goede voorbeeld als het gaat om het nemen van rust. Hiermee zet Brown een hele brede definitie van leiderschap neer die ik nog niet eerder zo heb ervaren.

Hieronder volgen een aantal quotes die de kracht van dit boek in mijn ogen het meest duidelijk maken. Ik kies bewust een keer voor deze vorm, omdat ik denk dat het de quotes zijn die je het meeste kunnen bijblijven uit de boeken van Brown.

1. ‘We moeten ons kwetsbaar opstellen om vertrouwen op te bouwen, het meest lastige in nieuwe situaties en teams. Maar als je het durft is het prachtig’.

2. ‘Vertrouwen is de opstapeling van kleine momenten en wederzijdse kwetsbaarheid in de loop van de tijd. Vertrouwen en kwetsbaarheid groeien samen: als je een van beide beschaamt, maak je beide kapot’.

3. ‘Achter een pantser kun je niet ten volle groeien en bijdragen’.

4. ‘Het probleem is dat we de moed doden als we het hart gevangen zetten’

Brown geeft ook mooie tips over hoe jij achter je ‘pantser’ vandaan kunt komen of je pantser kleiner kunt maken. Zo kun je feedback vragen aan een vaste groep mensen. Deze noemt Brown jouw ‘vierkante team’. Een groep waarvan jij feedback op prijs stelt en waardeert, omdat ze van je houden dánkzij jouw imperfecties. Deze namen schrijf je op een briefje van 2,5 bij 2,5 cm en vraag je regelmatig om feedback. Ook neem je van deze groep de feedback meer ter harte en kun je soms de feedback van anderen juist bewust eens wat minder zwaar laten wegen.

Richting het einde van het boek gaat Brown dieper in op de term ‘vertrouwen’. In mijn werk als team- en leiderschapscoach herken ik dat het lastig kan zijn voor leidinggevenden of teamleden om het hebben of juist het ontbreken van vertrouwen bespreekbaar te maken. Dat komt omdat het zo’n heftig onderwerp is, dat vaak bij de ander ook meteen een hele gevoelige snaar raakt. Door vertrouwen op te knippen in verschillende onderdelen: grenzen, betrouwbaarheid, aanspreekbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit, niet oordelen en ruimhartigheid, maakt Brown het makkelijker om hierover in gesprek te gaan (zie het boek voor een uitleg en gedragsvoorbeelden van deze onderdelen van vertrouwen).

Na het lezen van Durf te leiden kijk ik met andere ogen naar mezelf en naar de leiders om mij heen. In iedere situatie heb je een keuze, kies jij bewust voor het pantser? Of voor het moedig zijn? Gevoelsmatig is dit een hele krachtiger metafoor die ik iedereen gun. Lezen dus!

Marthe van der Molen is organisatie-adviseur bij Meauve Veerkrachtig Veranderen. Ze helpt organisaties veerkrachtiger en succesvoller te worden door teams en leiders te versterken. Hierbij maakt ze gebruik van veranderkunde, positieve psychologie en werkgeluk.


Durf te leiden - 'Een af en toe ongemakkelijk goed boek'
2 mei 2019 | Martin van Staveren

De Texaanse onderzoeksprofessor Brené Brown is een fenomeen in het bespreekbaar maken van ongemakkelijke onderwerpen als kwetsbaarheid en schaamte. Vier van haar boeken over dergelijke thema’s bereikten de New York Times-bestsellerlijst.

Browns TED Talk over de kracht van kwetsbaarheid heeft inmiddels tegen de 40 miljoen views. In haar nieuwste boek Durf te leiden maakt ze twintig jaar onderzoek toepasbaar voor de dagelijkse praktijk in organisaties. Kwetsbaarheid blijkt een onvermoede én noodzakelijke kracht voor moedige leiders.

Het boek Durf te leiden - De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders bevat nogal wat containerbegrippen: leider, moed, kwetsbaarheid. Auteur Brené Brown is gelukkig van de scherpe definities, wat je mag verwachten van een professor. Zo definieert ze een leider als ‘iemand die verantwoordelijkheid neemt om het potentieel in mensen en processen te zoeken en die de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen.’ Met andere woorden, zonder moed geen leiderschap.

Speciaal voor het boek zijn wereldwijd honderdvijftig leiders geïnterviewd. Opvallend is dat bijna de helft moed als een karaktereigenschap beschouwt, niet zozeer als een vaardigheid. Onderzoeksresultaten van Brown en haar team leidden tot een heel andere conclusie: moed is juist een combinatie van vier vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd en gedrag waarin ze tot uiting komen kan worden geobserveerd. Zo kunnen de deze moedige vaardigheden zelfs worden gemeten. Het boek bestaat na de inleiding uit vier hoofdstukken. Per hoofdstuk wordt een vaardigheid verkend, verdiept en vertaald in concrete vragen of handelingen.

De eerste vaardigheid voor moedig leiderschap is ‘sparren met kwetsbaarheid’. Voor mij was het verrassend om kwetsbaarheid als emotie te definiëren, de emotie die we ervaren in tijden van onzekerheid, risico en emotionele blootstelling. In de woorden van Brené Brown: ‘Kwetsbaarheid is de moed hebben om je te laten zien als je de uitkomst niet onder controle hebt.’ Terwijl we in dergelijke situaties juist de neiging hebben om ons te pantseren, om uit zelfbescherming ons harnas aan te trekken en masker op te zetten. Gepantserde leiders gebruiken bijvoorbeeld kritiek om zichzelf te beschermen. Moedige leiders erkennen, benoemen en normaliseren angst en onzekerheid. Bijvoorbeeld door hierover te sparren.

De overige drie vaardigheden voor moedig leiderschap zijn leven vanuit waarden, het ontwikkelen van betrouwbaarheid en leren opstaan. Waarden worden hierbij gezien als heel erg belangrijke overtuigingen. Brown adviseert om voor je zelf en je organisatie slechts twee tot drie kernwaarden te kiezen. Ze geeft daarvoor een lijst met ruim honderd waarden, die de keuze niet bepaalt eenvoudig maakt. Vervolgens is het nodig om de gekozen waarden te operationaliseren, ofwel te vertalen in concreet gedrag. Anders blijven waarden immers holle kreten, bijvoorbeeld op de homepage van de website.

De vertrouwensscan is een instrument waarmee je je individuele niveau van betrouwbaarheid kunt afmeten aan zeven gedragingen. Denk hierbij aan grenzen stellen en aanspreekbaarheid. Integriteit speelt hierbij een hoofdrol. Dit containerbegrip wordt gevuld met ‘kiezen voor moed boven gemak, kiezen voor wat juist is boven wat leuk, snel of gemakkelijk is; en ervoor kiezen om onze normen en waarden in de praktijk te brengen in plaats van die alleen maar met de mond te belijden.’ Ook bepaald geen sinecure in de waan van de dag.

Het laatste hoofdstuk gaat over het ontwikkelen van een uiterst belangrijke vaardigheid in een dynamische en onzekere wereld: Leren opstaan. Dit is immers essentieel in een wereld waar regelmatig vallen en falen een zekerheid is. Brown motiveert het belang van deze vaardigheid met een uitspraak die me uit het hart is gegrepen: ‘Als we niet de vaardigheden hebben om weer op te staan, nemen we misschien niet het risico om te vallen.’ En risico némen is onontkoombaar om als moedige leider waardevolle doelen te helpen realiseren. De hiervoor benodigde veerkracht, om na het vallen weer op te staan, vraagt om het herkennen en erkennen van de emoties die daarmee gepaard gegaan. Het ontwikkelen van kalmte helpt hierbij, om niet reactief emotioneel (af) te reageren. Hoe je dat doet? Bijna te eenvoudig voor woorden: door bewust te leren ademen. Dit wordt onder andere leden van de Special Forces in het Amerikaanse leger geleerd.

Samenvattend, Durf te leiden is een fascinerend en voor mij af en toe ongemakkelijk goed boek. Fascinerend vanwege de vele paradoxen, zoals kwetsbaarheid als kracht. Ongemakkelijk goed door de vele zo herkenbare beschrijvingen uit de alledaagse praktijk, op het werk en thuis. De vele vragen en tips in het boek geven allerlei manieren om met het ontwikkelen van functionele kwetsbaarheid, leven vanuit waarden, betrouwbaarheid en veerkracht aan de slag te gaan. Durven leiden begint bij jezelf. Het start met het durven lezen van dit boek.

Dr. Martin van Staveren staat voor anders omgaan met risico’s. Hij adviseert organisaties over realistisch en vernieuwend risicomanagement. Ook is hij kerndocent aan de Executive Masteropleiding Risicomanagement, Universiteit Twente. Hij is de auteur van Risicogestuurd werken in de praktijk en van Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden.


Durf te leiden - 'Een boeiend boek'
17 april 2019 | Peter de Roode

Na verschillende boeken van Brené Brown gelezen te hebben, vroeg ik me af of zein Durf te leiden nog wat toe voegen zou hebben aan de vele inzichten die ze met haar lezers heeft gedeeld. Dat was geen terechte twijfel bleek achteraf.

Ja, ze herhaalt soms essenties uit vorige boeken, maar ze komt ook met nieuwe inzichten die meer dan de moeite waard zijn om te lezen en toe te passen. Een sterk boek waarbij de conceptuele thema’s: moed, feedback, schaamte, empathie, waarden en vertrouwen centraal staan.

Het concept moed blijft een terugkerend thema bij Brown. Ze stelt de lezer de vraag: ‘Welke moed heb je om jezelf te blijven?’ Meestal lees ik dan rustig door, omdat ik met dit soort vragen niet zoveel kan. Maar even later schrijft ze dat moed ‘vasthouden aan je waarden’ is. Dat zet mij in de denkstand: dit is toch waar organisaties het vaak over hebben: waarden? Vaak blijft het dan bij wat geestelijke rek- en strekoefeningen en gaat iedereen daarna weer over tot de orde van de dag. Hebben wij de moed om vast te houden aan onze waarden? Die waarden zul je dus moeten kennen. Brown geeft een overzichtsblad met waarden en vraagt de lezer na te denken over zijn waarden. Maar, je mag er slechts twee selecteren. Brown vertelt veel over zichzelf. De boodschap is steeds, ik ben niet perfect, ik maak ook fouten en maak vaak te veel uren. Maar we lezen ook dat ze inmiddels de moed heeft gevonden om aan haar waarden vast te houden. En ja, soms wat Amerikaans, maar nergens storend, vooral illustrerend.

Moedig leiderschap gaat dus over jezelf leren kennen, daar voor staan en tegelijkertijd verbinding zoeken met de ander. Moedig zijn is voor Brown niet dat je zegt: ‘Ik ben bereid het risico te nemen dat het mislukt’. Moedig zijn is voor haar zeggen: ‘Ik weet dat ik ook een keer zal falen en toch ga ik er helemaal voor.’  Een fraai inzicht waar iedereen -organisaties, politieke partijen- maar in feite alle  individuen een wijze les uit kunnen halen: doorzetten wanneer het moeilijk wordt. Op dit punt zien we dat de auteur geïnspireerd is door de grote mytholoog Joseph Campbell. Zijn beroemde quote wordt ook door Brown aangehaald: ‘De grot die je niet in durft binnen te gaan, bevat de schat die je zoekt’.

Een ander concept waar Brown interessante beschouwingen over heeft, gaat over feedback. Ik heb altijd een dubbel gevoel bij dit onderwerp: het is o zo belangrijk maar we ontwikkelen ons nauwelijks op dit terrein. Het blijft m.i. een terugkerend onderwerp in menig organisatie. Wie kent het niet de wanhoopskreet van menig manager: We spreken elkaar niet aan. Brené Brown heeft zo haar eigen opvattingen hierover die je niet terug zult vinden in het basisboek over communicatie. Zo stelt ze dat als de feedbackgever zelf niet af en toe onder vuur ligt de ander niet geïnteresseerd zal zijn in de feedback.  Een interessant perspectief. Wie kritiek levert vanaf een veilige plek waarin je jezelf niet bloot geeft, zorgt zo voor een pantser bij de ander. We weten allemaal dat geen feedback ontvangen gelijk staat aan stilstand van de groei. Maar verkeerde feedback kan ook de nodige schade berokkenen, evenals goede feedback door de verkeerde personen. Zo heeft Brown een eigen opvatting over onderwerpen waar al veel over geschreven is. Die opvatting is niet alleen authentiek maar ook consistent met opvattingen uit haar eerdere werk. Doordat ze onderzoek blijft doen, worden haar inzichten alleen maar scherper en dieper.

Kortom: Durf te leiden is een boeiend boek voor mensen die met deze onderwerpen te maken hebben, of je nu HR specialist bent of manager van een afdeling, iedereen herkent de onderwerpen waar Brown over schrijft. Of we de moed hebben om de inzichten toe te passen, is een ander verhaal.

Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken Meegaan of dwarsliggenWerkvormen voor managers en Leidinggeven kun je zelf. Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek Praktijkboek Veranderdiagnose en samen met Peter van den Boomschreef hij Theatervoorstellingen in organisaties. Naast zijn schrijfactiviteiten is hij spreker en organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden