Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
10 september 2013 | Carla Derijck

In 'Systemisch performance management' is de kruisbestuiving tussen infrastructuur, informatietechnologie en systeemdenken beschreven. Dit combineren Dries van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen en Philippe Devos met het streven naar duurzame verandering. De drie auteurs én zeventien gastauteurs verstaan de kunst om deze onderwerpen zo te verbinden dat het hout snijdt. Dit levert een helder, gedegen, gestructureerd en inspirerend werkstuk op.

Systemisch performance management is een serieuze studie. De benadering van het onderwerp en de omvang het boek vragen bij voorbaat om het besluit om even vol te houden. Deze auteurs verbinden performance management aan de cruciale factor bij verandering: de mens. Een systeem (lees een organisatie) heeft vaak meerdere jaren nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Dat komt omdat organisaties 'flauwe afkooksels zijn van biologische systemen', zo stellen de auteurs. Zij beginnen het boek dan ook met een citaat van Darwin 'It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change'.

In zes delen wordt een nieuw denkkader geschetst, wordt ingegaan op het al dan niet succesvol zijn van Business Intelligence-projecten, op strategieën rondom veranderingen en op samenhang tussen beide. Het uitgangspunt is simpel: verandering wordt niet gerealiseerd door het invoeren van nieuwe software.

Performance management is het proces van tastbaar maken van wat een organisatie wil en daadwerkelijk doet om vervolgens de gewenste doelstellingen te realiseren. Met het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, concurrentie, de markt en economische, technologische en culturele trends, wordt de benodigde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) verkregen. De auteurs voegen 'systeemdenken' toe aan het proces van performance management en focussen op de menselijke component en op verandermananagement. Dit levert nieuwe inzichten op.

'Systemisch performance management' biedt ook handvatten om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Het advies van de auteurs: start met het bottom-up ideeën verzamelen, deze toetsen en prioriteren. Zet daarbij eigentijdse methoden in vanuit het perspectief van performance management en veranderkunde, bijvoorbeeld: co-creatie (crowdsourcing), gaming (om awareness te creëren), scenarioplanning en scrum-projectdevelopment. Al zijn de voorbeelden die worden genoemd niet nieuw, ze gelden zeker (nog) niet als standaarden. Wel is door de verbinding tussen het systeemdenken en performance management de kans op duurzame verandering groter. Naast nieuwe inzichten bieden de auteurs dus ook nieuwe perspectieven voor succes.

De auteurs hebben de taal van performance management en van systeemdenken met elkaar weten te verbinden. Dat levert niet alleen nieuwe inzichten op maar ook perspectieven voor succes. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, beveelt het boek aan als aangename lectuur. Dat is vast een Belgische uitspraak, want lectuur - in de zin van eenvoud, simpele verhaallijnen - is het zeker niet.


27 augustus 2013 | Sipke Wagenaar

Heel wat implementaties van Business Intelligence (BI)-initiatieven leveren niet het verhoopte resultaat op. In het boek 'Systemisch Performance Management – met mensen naar duurzame verandering' van Dries van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen en Philippe Devos leggen de auteurs de vinger op de zere plek, wij moeten op een radicaal andere manier gaan werken. Het is de menselijke factor, een belangrijke schakel in de onderneming, die kan zorgen voor duurzame verandering. En dus niet alleen de techniek.

'Systemisch Performance Management – met mensen naar duurzame verandering' van Dries van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen en Philippe Devos geeft handvatten voor een nieuwe manier van werken. Organisaties kunnen niet eindeloos blijven groeien, maar zullen zich moeten aanpassen om te overleven. Er is behoefte aan complexere modellen en aan meer inzichten in dynamische processen. Diverse van deze processen beïnvloeden elkaar, de complexiteit is groter dan veelal gedacht wordt. In dit boek nemen de auteurs de lezer mee op reis door deze complexe materie naar een duurzame verandering dankzij Systemisch Performance Management. Het is geschreven voor de manager die deze processen kan beïnvloeden. Daarnaast is het zeer interessant voor de lezer die meer over veranderingsprocessen wil weten.

Het boek is opgebouwd uit zes delen, die grofweg in twee thema's onderverdeeld kunnen worden. In het eerste thema, deel 1 en 2, zetten de auteurs een aantal bakens uiteen en introduceren ze het systeemdenken. Een zeer interessant, maar meteen ook een pittig deel van het boek. De auteurs weten op een boeiende manier de lezer te binden en mee te nemen door deze complexe theorie. Zij doen dit door deze stap voor stap te bespreken en door het aanhalen van veel voorbeelden. Daardoor is voor mij de theorie gaan leven en heb ik een goed idee gekregen van de complexe dynamische processen en de manier waarop deze elkaar kunnen beïnvloeden. Een aantal stukken, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, heb ik meerdere malen doorgenomen om er een goed beeld van te kunnen vormen.

In het tweede thema, deel 3 tot en met 6, bespreken de auteurs het veranderingsproces. Vele facetten passeren de revue, waarbij vooral ingestoken wordt op de menselijke factor. En terecht, want voor dit veranderingsproces zijn mensen nodig. De subtitel van het boek vertelt ons, dat juist mensen de belangrijke schakel in het totale proces naar een duurzame verandering zijn. Ik ben het helemaal met de auteurs eens; een veranderproces staat of valt door inzet en betrokkenheid van de mensen die het moeten doen.

Het is bij een dergelijk onderwerp niet te voorkomen dat een stuk theorie de revue passeert. Dus ook hier de, overigens interessante, theoretische grondslagen met veelal daarbij de verwijzing naar de wetenschappelijke onderbouwing. Dit is ook het thema met verhelderende bijdragen van een aantal gastauteurs. Prettig om te lezen en een goede aanvulling op de theorie!
Een erg interessant hoofdstuk om te lezen, is dat over de motivatie van mensen. Daarin blijkt dat er veel meer en betere prikkels voor motivatie zijn dan de financiële. In dit hoofdstuk ook een aantal do's en don'ts, zodat er direct een koppeling met de praktijk gemaakt kan worden. Dit laatste loopt eigenlijk als een rode draad door het hele boek.

De hoofdstukken over awareness via gaming en de twee voorbeelden over BI-projecten bij PostNL en het Havenbedrijf Rotterdam zijn ook zeker het vermelden waard. Bij de laatste is scrum gebruikt. Gaming kan ondersteunen bij het gebruik van managementmodellen en een bijdrage leveren aan bewustwording en gedragsverandering. Bij scrum wordt met (kleine) multidisciplinaire teams gewerkt, op een flexibele manier. Kleine deelprojecten worden afgehandeld en geïmplementeerd.

Wilt u meer informatie? Aan het eind van het boek worden een aantal toonaangevende marktspelers binnen duurzame kwantitatieve verandering genoemd. Daarnaast enkele honderden publicaties over Performance Management.

Kortom: het is een boek dat niet statisch in mijn boekenkast zal blijven staan. Het zal zeker regelmatig gebruikt worden. Naast veel interessante informatie, bevat het ook bakens voor de toekomst. Een handreiking naar meer informatie over Performance Management, maar ook naar experts die de complexe processen goed kunnen begeleiden.


Dries van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen, Philippe Devos
Systemisch Performance Management

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden