Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
The Network Always Wins - Hoe overleven in een onzeker tijdperk
20 april 2016 | Nico Jong

De omgeving versnelt en veel organisaties hebben moeite om dat tempo bij te houden. Consumenten zijn geen passief doelpubliek meer, maar communiceren zelf actief.

Markten worden informatienetwerken. Organisaties moeten zich ingrijpend aanpassen om niet achter te blijven. Netwerkdenken hoort tegenwoordig onlosmakelijk bij de dagelijkse gang van zaken, dus ook het omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Peter Hinssen schreef een boek over hoe we kunnen overleven in dit onzekere tijdperk.

De huidige periode is veranderlijk, onzeker, complex en ambigu (VOCA). Anders geformuleerd: de omgeving van organisaties is complex en dynamisch. De zoektocht naar modellen om de perfecte toekomststrategie te bouwen, kan worden gestaakt. In complex-dynamische omgevingen waar alles met alles verbonden is, kan zo'n model namelijk alleen uit het hele systeem bestaan. Niets kan weggelaten worden, omdat in netwerken alles van invloed is. Om te overleven moeten organisaties snel reageren, snel bijsturen en innovatief denken. Zij zullen zelf netwerken moeten worden en horen dialoog en experimenteren te stimuleren. Strategen - als we die tenminste zo kunnen blijven noemen - houden er rekening mee dat de omgeving iedere seconde totaal kan omslaan.

Een nieuwe manier van denken over onze wereld is nodig. Daarin zijn organisaties en markten onderling verbonden en zichzelf aanpassende systemen. Met andere woorden, complexe adaptieve systemen zijn het antwoord op de oude, eenvoudige en lineaire wereld. Feedback is een fundamenteel kenmerk van deze systemen. In complexe systemen werken enorm veel krachten tegelijk, die op onvoorspelbare en willekeurige manieren op elkaar reageren en samenwerken. In de enorme hoeveelheid interacties die daarmee gepaard gaat, verschijnen patronen. Een kenmerk van complexe processen is dat zij leiden tot grotere entropie, ofwel meer chaos. Ook zijn alle complexe natuurlijke processen onomkeerbaar, dus neemt entropie in de loop van de tijd toe. Wij moeten niet meer willen begrijpen waar ieder individueel element zich in complexe situaties bevindt. We kunnen beter kijken naar het grotere geheel en patronen doorzien, en statistiek en kansberekening benutten om het gedrag van de processen te beschrijven. Systemen die in evenwicht blijven, sterven af. Systemen die ver verwijderd zijn van hun evenwicht, worden gedwongen te gaan zoeken. Daardoor kunnen zij nieuwe relatiepatronen en structuren ontwikkelen. Orde leidt dus tot chaos. En vanuit chaos ontstaat orde.

De kracht van The Network Always Wins zit niet in het brengen van nieuwe inzichten. Peter Hinssen is er juist in geslaagd bestaande inzichten op een compacte manier te bundelen en deze op een bijzonder begrijpelijke en prettig toegankelijke manier te presenteren. Dit is het eerste boek dat de wereld van netwerken en complex adaptieve systemen in hapklare brokken weet op te dienen aan de manager. Hinssen weet goed te duiden wat er aan de hand is. Dat is zijn verdienste. Hoe we daarmee om kunnen gaan, wordt minder duidelijk, maar daar kan een volgend boek mogelijk meer licht op werpen.

Sinds zijn studie Engels in Utrecht is Nico Jong ruim 25 jaar actief in de overheidscommunicatie. Onder andere als hoofd Communicatie van de Koninklijke Landmacht en nu als senior adviseur Communicatieonderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


The network always wins (in een VUCA-wereld)
27 oktober 2015 | Sjors van Leeuwen

We leven in een netwerksamenleving. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. In zo’n omgeving voldoen traditionele bedrijfsmodellen niet meer. Om te kunnen overleven moeten organisaties sneller en wendbaarder worden. De oplossing die Peter Hinssen aandraagt in zijn boek The Network Always Wins klinkt eenvoudig: als de wereld om je heen verandert in een netwerk, zul je zelf ook in een netwerk moeten veranderen.

Peter Hinssen is als docent verbonden aan verschillende internationale businessschools en richtte zelf een paar bedrijven op. Hij schreef diverse boeken waaronder in 2010 het boek Digitaal is het nieuwe normaal. Dat was de opmaat naar zijn nieuwste boek over netwerkbedrijven. Daarin geeft hij aan waarom je een netwerkbedrijf moet worden en wat dat betekent.

Alles en iedereen is verbonden
De ontwikkeling naar een netwerksamenleving is al enige tijd gaande. Het begon misschien wel met John Gage van Sun Microsystems die in 1984 schreef over ‘The Network is The Computer’. Hij zag al vroeg de ongekende mogelijkheden als computers en apparaten één groot netwerk zouden vormen. Daarna schreven diverse managementdenkers over de komst van waardenetwerken waarin bedrijven wereldwijde ecosystemen vormen van grote en kleine ondernemingen. De laatste jaren staan vooral sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp e.v.a.) in de belangstelling. Aangejaagd door de digitale revolutie zet deze netwerkontwikkeling zich exponentieel voort.

VUCA en VACINE

We maken volgens de auteur een revolutie mee over hoe de maatschappij werkt. Alles en iedereen raakt met elkaar verbonden. Markten verdwijnen en worden informatienetwerken en de consument zit in het hart ervan. We leven in tijden van VUCA: volatility (veranderlijkheid), uncertainty (onzekerheid), complexity (complexiteit) en ambiguity (ambiguïteit). Als oplossing daarvoor heeft de auteur zijn eigen VACINE bedacht bestaande uit: velocity (snelheid), agility (wendbaarheid), creativity (creativiteit), innovation (innovatie), network (netwerk) en experimentation (experimenteren). Deze twee acroniemen schetsen de kaders van het boek.

Werking van netwerken

De boodschap is helder: bedrijven moeten netwerkbedrijven worden om te kunnen overleven. Maar hoe doe je dat? Hinssen schrijft in acht hoofdstukken over het ontstaan en de werking van netwerken. De auteur legt daarbij op verschillende gebieden de link tussen ondernemen en wetenschappelijke disciplines zoals natuurkunde, astronomie, systeemdynamica en wiskunde. Want hoe ontstaan en werken netwerken eigenlijk, in de natuur en in het bedrijfsleven? Om zijn verhaal duidelijk te maken, maken we kennis met o.a. Albert Einstein (relativiteitstheorie), Isaac Newton (bewegingswetten en zwaartekracht), Nicolas Leonard Sadi Carnot (thermodynamica), Ilya Romanovitsj Prigogine (complexe systemen), Albert-Laszlo Barabasi (schaalvrije netwerken) en Claude Elwood Shannon (informatietheorie). Dat levert soms verrassende inzichten op. Het maakt het boek leuk om te lezen, vooral ook door de boeiende en leerzame geschiedenisuitstapjes. De auteur verwijst regelmatig naar sectoren en bedrijven om een en ander te verduidelijken zoals de media, gokindustrie, onderwijs, gezondheidszorg, RAND Corporation, IBM, Apple, Zappos, YouTube, Amazon en Netflix.

Markten worden informatienetwerken

Interessant is ook het hoofdstuk over marketing, want de machtsbalans tussen producenten en consumenten is fundamenteel veranderd. Consumenten zijn extreem goed geïnformeerde netwerkdenkers geworden met een groot bereik en een grote invloed. Markten transformeren in informatienetwerken die voortdurend in beweging zijn. Niet meer te controleren, hooguit te volgen. De beroemde marketing- en salesfunnel kan de prullenbak in. Het draait in de toekomst om het gericht beïnvloeden van netwerken en netwerkdeelnemers door aan de juiste knoppen te draaien: persoonlijk, luisteren, leren, vertrouwen, veelzijdig.

Fluïde organisatie

De laatste drie hoofdstukken gaan over het creëren van een fluïde organisatie. Volgens de auteur noodzakelijk want het netwerk wint altijd. Daarbij draait het om de organisatie (leven), de cultuur (voelen) en de structuur (handelen). Met alleen het introduceren van het ‘nieuwe werken’ ben je er niet, zo wordt benadrukt. Organogrammen verliezen daarbij hun waarde, loyaliteit (dienstjaren) wordt vervangen door relevantie (kennis en vaardigheden) en carrièredenken wordt vervangen door een veel vloeiender manier van denken en belonen. De auteur beschrijft in hoofdlijnen ‘wat’ organisaties moeten doen om te veranderen in een netwerkbedrijf. Voor lezers die meer in detail willen weten ‘hoe’ je dit zou kunnen aanpakken, is het boek Reinventing organizations van Frederic Laloux een optie. De auteur stipt terecht aan dat netwerkbedrijven in de praktijk vaak een mengvorm zullen zijn van meer ‘bevroren’ en meer ‘fluïde’ structuren. Want een 100 procent flexibele organisatie is niet altijd de beste keuze.

Andere manier van kijken

De auteur belooft met zijn boek een survivalgids die je de nieuwe regels van het netwerkspel leert met nieuwe patronen, nieuwe culturen en nieuwe gedragingen. En over hoe je je bedrijf kunt aanpassen nadat je markt is veranderd en een netwerk is geworden. De auteur lost deze belofte ‘losjes’ en op hoofdlijnen in. Een survivalgids in de vorm van een concrete aanpak is het boek niet. The network always wins geeft vooral inzicht, is leerzaam en interessant om te lezen. Het biedt een andere manier om naar het bedrijfsleven van de toekomst te kijken. Het is een mooie aanvulling op eerder verschenen boeken over exponentiële organisaties, platformen, netwerkorganisaties, innovatienetwerken, sociale netwerken en strategische wendbaarheid.

Netwerken versla je met een netwerk

Hinssen weet het zeker: netwerken vormen de meest fundamentele drijfveren van de vooruitgang. We hebben informatienetwerken, kennisnetwerken, amusementsnetwerken, vriendennetwerken en bedrijvennetwerken. Als je netwerken begrijpt, begrijp je de toekomst. En als de buitenwereld een netwerk wordt, zal jouw bedrijf moeten volgen. Of zoals de Amerikaanse legergeneraal Stanley McChrystal zegt naar aanleiding van zijn oorlogservaringen in het Midden-Oosten: ‘Je hebt een netwerk nodig om een netwerk te verslaan.’

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk en Power to the people.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden