Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
21 oktober 2019 | Peter Streefkerk

“Waarom lukt die verandering nu niet? Het is toch allemaal heel simpel en vanzelfsprekend wat we bedacht hebben”. Hoe vaak hoor je dat directeuren, managers of projectleiders verzuchten als er weer een veranderingstraject niet het gewenste resultaat oplevert. Het hoe en waarom van het mislukken is ze dan niet duidelijk. Met het boek ‘Six Batteries of Change’ van de auteurs Peter de Prins, Geert Letens, Kurt Verweir in de hand zal ze dat zeker wel duidelijk worden. Ondanks de Engelse titel is het een Nederlandstalig boek (of moet ik zeggen Vlaamstalig omdat de drie auteurs alle uit België afkomstig zijn), dat echter ook in een Engelstalige versie te koop is.

Het Duracell konijn als metafoor
Wie kent er niet de reclame van Duracell waarin het konijn met een Duracel batterij doorloopt, daar waar het konijn met een batterij van een onbekend merk veel eerder stopt. Dat konijn speelt als metafoor aan het begin van het boek door je hoofd als je leest dat de zes batterijen van verandering ervoor zorgen dat veranderingen niet alleen worden opgestart, maar ook succesvol worden doorlopen of beter gezegd doorlopen. Daar waar andere projecten stil vallen of slechts weinig resultaten boeken, bieden projecten die gebruik maken van de werkwijze zoals beschreven in dit boek een grotere kans op het realiseren van de gewenste en in veel gevallen noodzakelijke veranderingen.

Veranderde wereld vraagt om nieuw veranderingsmodel
Het zoveelste boek over veranderingsmanagement hoor ik de lezer al zeggen. Ja, dat klopt en daar zijn ook de auteurs van het boek ‘Six Batteries of Change’ zich terdege van bewust. In hun eerste hoofdstuk trappen ze daar mee af en maken ze duidelijk waarom ze het boek geschreven hebben. In deze (soms snel) veranderende wereld zijn de traditionele veranderinstrumenten inmiddels achterhaald. Het nieuwe veranderingsmodel heeft als uitgangspunt dat een effectieve verandering begint bij het managen van de organisatie-energie. Energie die je, verdeeld over de zes batterijen, moet opbouwen en weten vast te houden om een structurele en permanente verandering op lange termijn te realiseren.

‘Six Batteries of Change’, waar hebben ze betrekking op
De zes bronnen van organisatie-energie worden gevormd door 1. een ambitieus topteam (spirituele energie), 2. een duidelijke strategische richting (intellectuele energie), 3. een krachtige management infrastructuur (systemische energie), 4. een gezonde cultuur (sociale energie), 5. een duidelijke actieplanning en implementatie (fysieke energie) en 6. een sterke band met werknemers (psychologische energie). In de zes respectievelijke hoofdstukken komen ze uitgebreid aan de orde, waarna de auteurs in de daarop volgende hoofdstukken 8 tot en met 10 uitleggen hoe je daar in het navolgende veranderingstraject mee om dient te gaan. Het boek komt mede daardoor als zeer vertrouwenwekkend over en stimuleert tijdens het lezen al om tot actie over te gaan.

Structuur, inhoud en voorbeelden spreken aan
Omdat het boek ‘Six Batteries of Change’ zoveel verschillende invalshoeken kent, is het heel handig dat de structuur van het boek aan duidelijkheid niets te wensen over laat. De hoofdstukken over de zes batterijen vormen de kern van het boek, zoals je zou mogen verwachten. Ieder hoofdstuk over die batterijen begint met een aantal kernvragen. Deze vragen worden gevolgd door een quick scan aan de hand waarvan je zelf kunt bepalen in welke mate de betreffende batterij is opgeladen. Daarna worden de belangrijkste ontladers van die batterij behandeld, gevolgd door de resultaten van het onderzoek en concrete adviezen over hoe je deze batterij weer opgeladen krijgt. Niet alleen deze, maar ook de overige hoofdstukken worden afgesloten met de kernboodschappen van dat hoofdstuk.

Model ‘Six Batteries of Change’ staat als een huis
Het uit het onderzoek van de drie auteurs voortkomende model van de zes batterijen staat als een huis. Vooral ook omdat de samenhang tussen de verschillende batterijen aan de hand van overzichtelijke, simpele figuren helder wordt gemaakt. Het boek is toepasbaar bij elk denkbaar bedrijf of organisatie, private of publieke sector, vereniging of zelfs politieke organisatie. Belangrijk is wel dat je als organisatie, voordat je aan de slag gaat, eerst en vooral in de spiegel durft te kijken als je de analyse hebt uitgevoerd. Die analyse kan namelijk best wel eens confronterend zijn en zonder dat te erkennen stort dit huis met het zes batterijen model alsnog in elkaar.

65% van onderzochte bedrijven en organisaties kampt met slecht opgeladen batterijen
Er heeft een zorgvuldig onderzoek aan het boek en het ontwikkelde model ten grondslag gelegen. Toch valt niet te bewijzen of het ook echt succesvol is voordat je er in de praktijk gebruik van hebt gemaakt. Feit is wel dat 65% van de onderzochte bedrijven en organisaties (een fractie van het werkelijke aantal bedrijven en organisaties) onvoldoende opgeladen batterijen kent. Dat is best wel veel en schokkend tot op zeker niveau. Zeker als je je realiseert dat veel van die onderzochte bedrijven en organisaties zich daar niet eens bewust van waren. Het verklaart voor een deel waarom veel projecten te kampen hebben met een onvoldoende realisatie van de beoogde veranderingen.   

Eindoordeel
Om te beginnen is ‘Six Batteries of Change’, naast dat het een zeer waardevolle inhoud bevat, ook een zeer mooi boek qua vormgeving. Het bevat direct toepasbare inzichten aan de hand van duidelijke stap-voor-stap instructies, nuttige illustraties en sprekende voorbeelden. Aan de hand van de quick scan per batterij kan je bepalen hoe het met het veranderpotentieel van je bedrijf of organisatie is gesteld. Deze analyse vormt de basis voor het bepalen van je veranderingsarchitectuur, de bijbehorende veranderstrategie en het veranderingsplan. Wees er wel op voorbereid dat je daarvoor een aanzienlijke inspanning dient te verrichten. Zowel als lezer van het zeer uitgebreide boek (288 pagina’s) als de persoon die verantwoordelijk wordt (gemaakt) om veranderingen door te voeren.  


11 december 2018 | Frank van Kuijck

Het zijn turbulente tijden. Veel businessmodellen staan onder druk. Bedrijven zijn genoodzaakt om te veranderen. Niet om het veranderen maar om relevant te blijven. Wat maakt dat het ene bedrijf of veranderingsproces succesvoller is dan het andere? Is dat een kwestie van toeval of zijn er toch wel een aantal rode draden of succesfactoren te ontdekken die het ‘geluk’ een handje kunnen helpen? Prins, Letens en Verweire laten op basis van hun onderzoek en brede praktijkervaring zien wat energie geeft dan wel slurpt in organisaties.

We kunnen niet doen alsof business as usual ons verder kan brengen. Met name door technologische ontwikkelingen, maar ook door diverse maatschappelijke ontwikkelingen (klimaat, duurzaamheid, vegetarisme, etc.) zijn veranderingen aan de orde van de dag. Wat maakt dat het ene bedrijf succesvoller is dan het andere om adoptief te veranderen? En dus verandertrajecten succesvol in gang te zetten, te houden en af te ronden?

In tien hoofdstukken nemen Prins, Letens en Verweire ons in hun Six batteries of change’ mee langs de vraag wat maakt dat een bedrijf succesvol is in het managen van verandertrajecten? Zij hebben vastgesteld dat energie een belangrijke factor is voor het succesvol zijn van veranderingen. Deze energie moet positief zijn en moet dusdanig gericht en ingezet worden dat zij gekanaliseerd wordt voor doelgerichte actie.

In het verlengde van het begrip en de kracht van energie onderkennen zij een zestal batterijen die cruciaal zijn voor het hebben van voldoende energie binnen een organisatie. Deze zes batterijen zijn:
1. Een ambitieus topteam – de spirituele energie
2. Een duidelijke strategische richting – de intellectuele energie
3. Een krachtige managementinfrastructuur – de systemische energie
4. Een gezonde cultuur – de sociale energie
5. Duidelijke actieplanning en implementatie – de fysieke energie
6. Een sterke band met werknemers – de psychologische energie

Na een inleiding komen in de daaropvolgende zes hoofdstukken de verschillende batterijen aan de orde. Deze worden uiteengezet volgens een vast overzichtelijk stramien, te weten:
- Quick scan
- Inleidende praktijkcasus
- Toelichting op de betreffende batterij
- Kenmerken van een lege batterij
- Overzicht van ontladers
- Wat zegt het onderzoek van de schrijvers
- Hoe kan de batterij worden opgeladen
- Wat zijn de kernboodschappen

Het is van belang dat deze batterijen ook een samenhang en verbinding met elkaar hebben, Want een disbalans of negatieve lading van één van de batterijen zorgt ervoor dat er verstoring plaatsvindt van het veranderingstraject. Dat geldt ook voor de samenhang tussen strategie, operatie en tussen ratio en emotie.

De verschillende hoofdstukken bevatten concrete tips en suggesties over de wijze waarop de batterijen opgeladen kunnen worden. De observaties die kenmerkend zijn voor een lege batterij, zorgen voor ontlading en hoe de batterij opgeladen kan worden zijn zeer herkenbaar. Het is niet zo dat deze verschillende observaties een openbaring zijn. De kracht van het boek en de boodschap zit in de wijze van presenteren, de samenhang tussen de verschillende batterijen, het gepresenteerde model en het onderzoek dat plaatsgevonden heeft om de uitgangspunten te onderbouwen.

De laatste drie hoofdstukken geven een samenvatting, de wijze waarop interventies op energieniveau gepleegd kunnen worden en een boost gegeven kan worden aan verandertrajecten.

Six batteries of change is een energiek boek dat vlot en toegankelijk is geschreven. Met de verschillende tips en suggesties geven de schrijvers zeer concrete tips hoe ook u of uw bedrijf de batterijen kan opladen. Dan wel hoe u kunt zien waar sprake is van een lege batterij of een disbalans. Het inzicht dat hiermee verkregen wordt kan zeker bijdragen tot het succesvoller omgaan met verandertrajecten. In tijden dat veranderen meer regel dan uitzondering is én ook cruciaal is voor het voortbestaan van organisaties een meer dan bruikbaar boek. De batterijen zijn hiermee te ‘chargen’.


25 september 2018 | Eric van Arendonk RM

Zoals de titel al aangeeft is Six Batteries of Change een boek over verandering. De invalshoek die de auteurs hebben gekozen is die van de bronnen van organisatie energie. Dit vormt de basis voor een nieuw model. Deze bronnen worden weergegeven in zogenaamde batterijen. Ze zijn ingedeeld in een matrix waarbij emotioneel/informeel tegenover rationeel/formeel en strategisch tegenover operationeel geplaatst zijn.

De energiebronnen zijn; intellectuele energie, systemische energie, fysieke energie, spirituele energie, sociale energie en psychologische energie. Per hoofdstuk worden de energievormen uiteengezet waarbij men steevast begint met een aantal kernvragen en een quickscan. Gevolgd door een beschrijving van een lege batterij. Die staat symbool voor oorzaken die veranderingen vertragen of tegenhouden. Daarna worden ze een voor een ontladen en opnieuw geladen met energie.

De batterijen staan wel geschakeld. Dus alle batterijen dienen opgeladen te zijn om een succesvolle verandering te realiseren. Een van de kernboodschappen van dit boek is dat het noodzakelijk is dat er een connectie is tussen de rationele en emotionele kant.

Veranderprocessen blijven, in ieder geval voor mij, complex. De aanpak die de auteurs aanreiken maakt het voor mij een stuk makkelijker om de zogenaamde lege batterij op te sporen en daar actie op te nemen.

In het hoofdstuk waarin de psychologische energie wordt besproken komen de auteurs met een formule die ik niet ongenoemd wil laten, omdat hij kenmerkend is voor de inhoud:

Vertrouwen = (Geloofwaardigheid + Betrouwbaarheid + Vertrouwelijkheid) gedeeld door Zelforïentatie + Historisch besef.

De batterijen worden ieder afzonderlijk in aparte hoofdstukken uiteengezet. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting van de kernboodschappen van het hoofdstuk, waarbij steevast een tabel is opgenomen van een lege batterij en een volledig opgeladen batterij. Dit alles voorzien van sprekende voorbeelden.

Het boek is een aanrader voor iedereen die met veranderingen te maken heeft. In marketing zijn dat natuurlijk de strategische marketeers die in staat moeten zijn om organisaties te laten acteren op veranderingen in de markt. Het boek geeft je energie, het heet dus niet voor niets Six batteries of change.


Six Batteries of Change - 'Verfrissend en helder'
22 maart 2018 | Rijk Binnekamp

In Six Batteries of Change poneren de Belgische auteurs Peter de Prins, Geert Letens en Kurt Verweire - allen verbonden aan de Vlerick Business School - een nieuw model voor effectieve verandering. In zes punten definiëren ze extra aandachtsgebieden voor betere resultaten binnen organisaties.

Veranderingen zijn door de turbulente omgevingen van organisaties al lang geen rationeel proces meer dat ‘eenvoudig’ top-down aan te sturen is. Ook is het geen lineair proces dat van A naar B verloopt. Veranderingen zijn er continu en om succesvol te kunnen veranderen moet iedereen, van hoog tot laag, overtuigd zijn van de noodzaak. Om te overleven in een globale en turbulente omgeving zal je bovendien sneller moeten vernieuwen dan de concurrentie. Een organisatie weer op de rails krijgen en/of haar koers veranderen gebeurt niet omdat dat leuk en uitdagend is, maar vanuit een zekere urgentie. Het marktaandeel daalt, we zijn onvoldoende concurrerend, de kosten zijn te hoog, klanten zijn ontevreden, kortom er is sprake van stress, frustraties en middelmatigheid. Het gaat niet goed, dus we moeten veranderen.

Managementliteratuur vermeldt dat zo’n 70 procent van veranderingsinitiatieven faalt. De auteurs stellen dat de faal-percentages die zij vaststelden weliswaar lager zijn, maar dat je niet kunt concluderen dat het succes dus groter is. Vaak is er wel verbetering, maar is men niet ten volle tevreden. Die noodzakelijke veranderingen moeten bovendien uitgevoerd worden naast de reguliere werkzaamheden. Er is dus veel gedoe, dat veel energie kost en dan moet de verandering soms nog beginnen. Gezien de context waarin veranderingen moeten worden doorgevoerd kun je dus maar beter zorgen dat je uitstekend geprepareerd bent eer je begint.

Helder en integratief verandermodel

De auteurs zijn erin geslaagd een helder en integratief veranderingsmodel te ontwerpen. Hun veranderingsmodel heeft als uitgangspunt dat een effectieve verandering begint bij het managen van de organisatie-energie. De kracht van het model is dat naast rationele aspecten, het met name oog heeft voor de emotionele aspecten van verandering. Want het is juist die emotionele component die ervoor moet zorgen dat mensen gepassioneerd en enthousiast aan de slag gaan.

Six Batteries of Change

Om goed geprepareerd uit de startblokken te komen moet je je organisatie opladen voor verandering. De auteurs van Six batteries of change beschrijven zes bronnen van organisatie-energie. Wanneer je erin slaagt deze ‘batterijen’ op te laden, genereren ze voldoende energie om een verandering succesvol te laten verlopen. De auteurs staan uitgebreid stil en geven tips en tools voor een opgeladen:

1. Topteam-batterij, dat voldoende ambitieus is, met één stem spreekt en dezelfde boodschap brengt;

2. Strategiebatterij, die voor een duidelijke strategische richting, samenhang en coherente actie zorgt;

3. Management-infrastructuur-batterij, die een krachtige motor voor verandering dient te zijn;

4. Cultuurbatterij, deze creëert mogelijkheden, terwijl een lege cultuurbatterij problemen creëert;

5. Actieplanning- en implementatie-batterij, zorgt voor de fysieke energie die nodig is. Het ontwikkelt de veranderingscapaciteit die je, bij wijze van spreken, in staat stelt het vliegtuig te (ver)bouwen terwijl het in de lucht hangt;  

6. Verbindingsbatterij, zorgt voor de broodnodige psychologische energie om de individuele betrokkenheid bij de verandering te borgen.

In hoofdstuk 8 gaan auteurs dieper in op hoe je de belangrijkste initiatieven identificeert die je moet lanceren om verandering succesvol te managen. Hoe je die initiatieven ontwerpt komt in hoofdstuk 9 uitgebreid aan de orde. Het laatste hoofdstuk beschrijft drie manieren waarop managers het batterijmodel kunnen gebruiken. De verhelderende en herkenbare voorbeelden uit de praktijk, die je in alle hoofdstukken vindt, ondersteunen op een prima manier de aangeboden theorie.

Verfrissend en helder

Six batteries of change is een verfrissend en helder geschreven boek dat ik eenieder die meer over verandering wil leren, of bij verandering betrokken is, van harte kan aanbevelen. Bovendien is het een feest dit boek te lezen vanwege het bloemrijke taalgebruik dat onze zuiderburen nu eenmaal beter beheersen dan wij.

Rijk Binnekamp is een ervaren trainer / coach en organisatieadviseur met belangstelling voor de menskant van organisaties en een focus op leiderschap. Mensen en teams begeleiden in hun groei en ontwikkelproces is zijn passie. Deze recensie verscheen eerder op www.managementenconsulting.nl


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden