Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
De onsterfelijke onderneming - 'Perfectie, tot in elk detail'
21 juni 2019 | Jacques Koster

Een van mijn eerste gedachten toen ik het boek De onsterfelijke onderneming in handen kreeg: hoezo, overleven in disruptieve tijden? Weer dat modewoord ‘disruptief'. Maar de namen van de CEO's onder die titel, waaronder Colruyt maken me nieuwsgierig.

Al in de eerste pagina's komt naar voren dat De onsterfelijke onderneming een zeer doorwrocht, onderbouwd en lezenswaardig stuk (management-)literatuur is. Doorwrocht, omdat bij elke (wetenschappelijke) verwijzing er een prima duiding is waar het aangehaalde te vinden is. Onderbouwd, omdat elke bewering gestaafd wordt met correcte wetenschappelijke literatuur. Lezenswaardig, omdat het duidelijk, helder geschreven is: deze manier van schrijven vermoeit niet - hooguit de hoeveelheid informatie die je onder ogen krijgt en die je tot nadenken stemt.

Het boek heeft drie invalshoeken: de geschiedenis van Apple, de interviews met de 4 CEO's van Benelux-familiebedrijven, het AGIL-paradigma. Het AGIL-paradigma is de leidraad in het boek. Een afkorting die staat voor (in het Nederlands) Aanpassen, Doel bereiken, Integreren, Langetermijn-consistentie bewaken.

De zienswijze van AGIL heeft als doel om ondernemers structuur te geven in hun beslissingen, in hun visie waar de onderneming naar toe moet, kan en wil. Ze kunnen het als een spreekwoordelijk kompas in hun onderneming toepassen.

De 40 jaar historie van Apple komt in elk AGIL-hoofdstuk terug. De schrijver geeft voorbeelden van waar het bij Apple bijna fout ging en waar het (door de bijna buitengewone perfectie) goed ging.

Van Dyck sluit ieder hoofdstuk af met een case: dit zijn interviews met de CEO van een Benelux-onderneming. Prettig dicht bij huis gehouden - bravo - in plaats van de trend om voorbeelden uit de USA te halen. Kenmerk van deze (niet aan de beurs genoteerde bedrijven) is dat zij vele decennia bestaan en stormen wisten te doorstaan.

Het Belgische financieel-economische magazine Trend heeft deze interviews ongecorrigeerd overgenomen: de reden daarvoor is dat er veel over de intrinsieke drijfveren en achtergrond in staat. En dat is vrijwel uniek.

Wel zie ik daar iets van een contradictie in het boek: daar waar van de historie van Apple werkelijk alle ups en downs beschreven worden, heb ik de interviews daarentegen als wat vlak ervaren. De schrijver geeft in de telefonische toelichting aan dat er over het iconische merk Apple buitenproportioneel veel te verzamelen is. In tegenstelling tot de 4 (familie-)bedrijven, waarover amper ‘intern organisatie-nieuws' te

vergaren viel. Vandaar dat hij bewust gekozen heeft voor deze vorm van reflecteren op het AGIL-paradigma. Waarvan akte.

Wat letterlijk in de kantlijn opvalt en wat ik graag nadrukkelijk wil vermelden, is de uiterst kundige nomenclatuur: Fons van Dijck levert ook hierin echt perfect werk.

Zelfs aan extra flappen in de omslag, als bladwijzers, is gedacht.

De onsterfelijke onderneming is een lezenswaardig en toegankelijk boek, met z'n 261 pagina's. Inhoudelijk is het sterk en voorbeeldig. En heel duidelijk: een zeer degelijk kompas om een onderneming op te laten varen.

Dat de schrijver voor een eerder boek een nominatie kreeg voor een Managementboek van het Jaar en de Marketing Literatuurprijs ontving, verwondert niet.

Voor dit boek mag m.i. aan hem de Hoofdprijs uitgereikt worden in de Buitencategorie. Complimenten Fons!

Jacques Koster, houdt zich al bijna 40 jaar bezig met reclame-/mediabureaus met focus op mediastrategie. Internationale uitstap midden jaren 90 voor (lokale) fusie van 2 mediabureaus. In ’99 gestart met Opmaat media consultancy, met nadruk op fmcg. Founder SurPlace /Reality Analytics/BrandMediaOptimizer. Ruim 30 jaar ervaring als parttime docent bij o.a. SRM en Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De onsterfelijke onderneming - Overleven in disruptieve tijden
24 mei 2019 | Eric van Arendonk RM

Overleven in disruptieve tijden luidt de ondertitel De onsterfelijke onderneming. De auteur neemt de geschiedenis van Apple om te omschrijven hoe je dat doet. Apples successen en mislukkingen lopen dan ook als een rode draad door het boek.

Het model dat de auteur gebruikt om te bekijken wat helpt te overleven is het AGIL Paradigma. Voor mij is het nieuw maar het bestaat al tientallen jaren en ik moet zeggen; het was een aangename kennismaking.

Het AGIL-schema is een veranderingstheorie van Talcott Parsons waarmee het effect van gewijzigde omgevingsinvloeden op maatschappelijke veranderingen beschreven kan worden. Het geeft vier functies van een organisatie weer waarmee een organisatie in staat zou moeten zijn veranderende omstandigheden het hoofd te bieden. AGIL staat voor: Adaptation, voor het vermogen om je organisatie aan te kunnen passen; Goal attainment, over of je in staat bent om eenduidige doelen te stellen, daarop te blijven focussen en behalen, en Integration of in goed Nederlands integreren. Gevolgd door Latent pattern maintenance, oftewel het bewaken van de langetermijnconsistentie.

De geschiedenis van Apple, als hoofdcase van het boek, wordt geanalyseerd volgens het schema. Let wel: dit is geen boek over Apple, maar over de veranderingen bij Apple en hoe men daarmee omgegaan is. Over wat we kunnen leren, uitgelegd aan de hand van het AGIL schema. Ook andere organisaties worden als voorbeeld gebruikt.

De auteur schreef een leerzaam boek over veranderingen voor organisaties en geeft daarnaast ook aan hoe je je onderscheidend vermogen verder kunt versterken. Disruptieve veranderingen zijn heftig. Ze kunnen je ondergang betekenen maar ook de mogelijkheid bieden om sterker uit de strijd te komen. De Apple case geeft beide kanten aan. Men heeft tot tweemaal toe aan de rand van een faillissement gestaan en daarna ongekende successen weten te boeken.

De onsterfelijke onderneming is een vlotgeschreven boek. De combinatie van de theorie en de praktijk geven een verhelderende inkijk in hoe je als organisatie grote maatschappelijke veranderingen kunt weerstaan.

Eric van Arendonk RM is adviseur voor marketing, strategie en managementvraagstukken bij Florpartners BV. Hij is tevens voorzitter van het College van Register Marketeers, auteur van Neuromarketing en docent Marketing bij SRM.

De onsterfelijke onderneming - 'Parel in de modder'
5 april 2019 | Marc Buelens

Eindelijk nog eens een stevig managementboek. Geen poppsychologie, geen verheerlijking van weer een nieuwe tak aan de technologieboom, geen blinde lofzang op disruptieve businessmodellen.

De onsterfelijke onderneming is een boek over een in verdrukking geraakte discipline, management. Anno 2019 zo’n avontuur tot een goed einde brengen is een krachttoer die alle lof verdient.

Fons van Dyck wil in ‘De onsterfelijke onderneming’ een wetenschappelijk gefundeerde survivalkit voor bedrijven in onzekere tijden brengen. Zijn onsterfelijke bedrijven treden daarmee in de voetsporen van excellente bedrijven, grootse winnaars, of ‘zomerspelers’. Kan je in die klassiekers eenvoudigweg ‘groots’ vervangen door ‘onsterfelijk’? Helemaal niet. Zoals ik mijn boek Bye bye management tot ten treure toe heb herhaald: dat soort boeken zijn successupporters, glory hunters, met op kop het intellectueel oneerlijke maar oh zo goed geschreven Good to great van Jim Collins. Eerst succes zien en dan post factum leuke naampjes voor dat succes bedenken. Gewapend met de nodige ad hoc concepten – mijn lieveling is het nooit gedefinieerde ‘dynamic capabilities’ – zijn die supervage neologismen gewoon een ander woord voor succes. Zo leer je dan dat succesvolle bedrijven vooral… succesvol zijn.

Van Dyck kent die valkuil, gebruikt nochtans Apple als hét voorbeeld van ‘eeuwig’ bedrijf, maar is evenzeer geboeid door de nederlagen, waar het goed fout liep en weet vooral dat nederlagen rijker zijn aan relevante informatie dan overwinningen. Die laatste moet je vooral vieren.

De grootste krachttoer van Van Dyck is dat hij a priori een sterk theoretisch kader heeft gekozen, namelijk het stokoude AGIL paradigma van Talcott Parsons (1956!). Als je dan toch de heel lange termijn bestudeert op zoek naar onsterfelijke organisaties, dan ben je wel zeer consequent door voor de studie van ‘overleven in disruptieve tijden’ een model te hanteren dat zestig jaar oud is, toen de meeste lezers van zijn boek niet eens geboren waren. Helaas, dus geen blauwe of rode oceanen, geen olifanten, virtuele breinhelften, ying-yang cirkels, (melk)koeien, zelfs geen ‘Magenta’ of ‘Cyane’ organisaties (kleurtjes doen het altijd goed, ook bij CEO’s), maar een grondige studie van de kenmerken van de ‘blijvers’ aan de hand van Aanpassing, Goal Attainment, Integratie en Latente patronen.

Gewapend met zijn academische discipline gaat Van Dyck, met grondige kennis van de relevante literatuur, zijn voorbeelden, inzonderheid Apple dus, te lijf. En passant sneuvelen acht mythes en dat zijn geen stromannen, geen flauwe spookprincipes die een ervaren manager toch niet onderschrijft. Hij maakt brandhout van het belang van fanatieke medewerkers en klanten, hij bestrijdt (daar is hij wel niet zo origineel) de cult van het marktaandeel, hij ontkracht zowat alle mythes over Apple, en hij scoort bij mij het hoogst als hij de misleidende verhalen over ontwrichtende bedrijven op een hoopje speelt, ‘en passant’ even gezaghebbend lacht met het ‘first mover effect’ (je bent veel beter een slimme volger) en zelfs discrete vraagtekens plaatst bij de meest recente ‘Heilige Graal’, die van de onafwendbaarheid van een digitale strategie.

Denk vooral niet dat het boek alleen de ‘via negativa’ bewandelt. In elk der acht hoofdstukken krijg je de zo gegeerde lijstje ‘te doen’. Sommige van die adviezen zijn (uiteraard) vrij gewoon, maar andere zullen van de bedrijfsleider toch wel de wenkbrauwen doen fronsen of minstens frisse moed vergen.

Ik heb beroepshalve in mijn loopbaan zo’n driehonderd managementboeken ‘mogen’ lezen. Een parelduiker vreest de modder niet. Af en toe, zoals bij Charles Handy of John Kay, zag ik van ver de parel blinken. Dit boek toont de solide argumentatie van een expert, de heldere pen van een didacticus, en de relevantie van de door de wol geverfde consulent. De onsterfelijke onderneming is voor mij de troost van de parelvisser, die helaas al te veel lege schelpen heeft gezien.

Prof. dr. Marc Buelens doceerde management aan de Universiteit Gent en aan Vlerick Business School. Daarnaast is hij is partner van de Vlerick Business School en schrijft hij wekelijks een column bij 'Trends'. Zijn vakgebied is organisatiekunde en managementgedrag.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden