Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Scrum wegwijzer - Een kompas voor de bewuste reiziger
29 juni 2016 | Henny Portman

Gunther Verheyen, partner bij Scrum.org, is de auteur van het boekje Scrum wegwijzer. Een kompas voor de bewuste reiziger. Het boekje geeft je een compleet overzicht van Scrum, het raamwerk voor software/product ontwikkeling.

Het boek is onderverdeeld in vier hoofdstukken: het agile paradigma, Scrum, technieken versus regels en de toekomst van Scrum. Waarbij het tweede hoofdstuk Scrum de kern van het boek vormt.

In het eerste hoofdstuk neemt de auteur je mee in Het Agile paradigma. Hij geeft Agile de volgende sleutelkenmerken mee: mensgericht, dienend leiderschap, iteratief-incrementeel, succes en verandering. De overgang van het industriële naar het agile paradigma is echter geen geleidelijk proces. Met kleine stapjes ga je er niet komen.

Wil je als organisatie een hogere business agility bereiken dan houdt dan rekening met de volgende ervaringen: agility kan niet worden gepland of opgelegd worden en agilty kent geen eindtoestand. Agility gaat meer over het gedrag dan over processen en leidt tot een verandering van de cultuur.

Scrum rekent af met rigide, niet-praktische procedures, vergaderingen en andere zaken en biedt daarvoor in de plaats het huis van Scrum waarin het doel, het increment als dak van het Scrum huis gevisualiseerd wordt. Gebaseerd op een fundament van transparantie en gedragen door de zuilen inspectie en aanpassing. Binnen dit huis vindt aan de hand van principes, rollen en regels, creatie van het increment plaats door gebruikmaking van de inzet, passie en de energie van alle betrokken spelers. Deze spelers kunnen gebruik maken van het speelbord van Scrum. Scrum is nadrukkelijk geen methodologie maar een beperkt raamwerk waarbinnen aan de hand van beperkte voorschriften en regels, empirisch en zelfsturend te werk moet worden gegaan.

In het boek komen alle facetten van dit speelbord aan bod waarbij nadrukkelijk niet alleen stil gestaan wordt bij de definitie maar ook wordt ingegaan op het daadwerkelijke gebruik en het waarom achter het gebruik en het doel van de bijbehorende regels. Een voorbeeld. ‘Ieder item op de product backlog moet juist genoeg informatie omvatten om duidelijk te maken wat de intentie van het item is. Doelbewust onvolledig.’ Waarom? ‘Perfecte precisie is namelijk onmogelijk voor een requirement, terwijl elke poging ertoe de indruk kan wekken dat het wel mogelijk is.’ En vervolgens. ‘Een product backlog item is een uitnodiging tot een gesprek’ tussen product owner en ontwikkelteam om het item te verfijnen.

Het derde hoofdstuk beschrijft de te ondersteunende technieken waarbij nadrukkelijk aangegeven wordt dat Scrum een dienend en geen voorschrijvend proces is. De volgende technieken worden beschreven:

Visualisatie van voortgang

De vragen van de Daily Scrum (zie het als een kans)

Product Backlog refinement

User Stories

Planning Poker

Sprint-lengte

Scrum op grotere schaal

Het laatste, kortere hoofdstuk gaat in op de toekomst van Scrum. In de toekomst zal Scrum niet langer ‘Scrum’ genoemd worden. Wat we nu Scrum noemen zal de norm geworden zijn. Het boekje eindigt met een korte begrippenlijst en een literatuuroverzicht.

Conclusie

Goed geschreven, compact en prima bruikbaar als naslagwerk en ter voorbereiding op een scrum-examen. Maar nog veel belangrijker het biedt antwoord op de vragen achter het gebruik en het doel van de events, rollen en artefacten, namelijk waarom, waarom, waarom en dat maakt Scrum wegwijzer tot het Scrum boek als je je wilt verdiepen in Scrum!

Het boekje verscheen in November 2013 als Engelstalige uitgave getiteld Scrum – A Pocket Guide (A Smart Travel Companion). Het is daarom jammer dat de auteur bij deze uitgave niet de kans gegrepen heeft om het stuk over het op grotere schaal toepassen van Scrum te herschrijven en ontwikkelingen zoals Nexus daarin mee te nemen.

Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Scrum Wegwijzer
20 mei 2016 | Sjors Meekels

In 20 jaar tijd heeft Scrum zich bewezen en gevestigd als het de-facto standaard framework in het vakgebied van softwareontwikkeling. Ondanks dit grote succes bevinden veel organisaties zich nog volop in de Agile transitie.

De ervaren professional in het veld heeft een blijvende behoefte aan een goed beknopt overzicht van het populaire framework. Voor beide doelgroepen is het boek Scrum wegwijzer – Een kompas voor de bewuste reiziger een handig hulpmiddel in hun reis door de wereld van Scrum.

In 2013 schreef Gunther Verheyen al het Engelstalige boekje Scrum Pocket Guide. Nu, drie jaar later, heeft hij een opgepoetste Nederlandse vertaling hiervan uitgebracht onder de titel Scrum Wegwijzer – Een kompas voor de bewuste reiziger. Verheyen zelf is momenteel werkzaam bij Scrum.org en bekend in Nederland en daarbuiten in het Agile werkveld als trainer, auteur en consultant.

In een kleine 90 bladzijden neemt hij de lezer in vier heldere hoofdstukken mee vanuit de oorsprong van Scrum naar de regels van het Framework zelf, gevolgd door de toepassing ervan. Het boek sluit af met een korte beschouwing over de toekomst van Scrum.

Hoofdstuk indeling:

1.      Het Agile Paradigma

2.      Scrum

3.      Technieken versus regels

4.      De toekomst van Scrum

De start van het Agile denken en de noodzaak om af te stappen van oude denkbeelden in de aansturing van kenniswerkers dient als basis voor hoofdstuk 1. Zonder af te dwalen schetst Verheyen de belangrijkste problemen en uitdagingen bij het invoeren van een Agile werkwijze. Met name de statements dat Agility geen eindtoestand is en een transitie niet is te plannen, zijn prikkelend.

In hoofdstuk 2 positioneert de auteur Scrum als een spel wat gespeeld wordt met als doel optimale controle te houden over software-ontwikkeling in turbulente omstandigheden. Net als bij andere spellen gelden regels waaraan alle deelnemers zich dienen te houden. Hoewel er niet veel regels zijn, vereist Scrum een grote discipline van de spelers. De opbrengst van deze regels en discipline is een ongekend potentieel aan motivatie, zelfsturing en probleemoplossend vermogen binnen de Scrum teams.

Nuttig en voor veel lezers wellicht een eyeopener, zijn de voorbeelden in hoofdstuk 3 van de verplichte regels ten opzichte van mogelijk inzetbare technieken. Juist de ruimte die teams hierin zelf kunnen nemen, biedt inzicht in de kracht en aanpasbaarheid van Scrum. Geregeld trappen meer ervaren professionals in de valkuil dat ze denken dat zaken ‘worden voorgeschreven’ vanuit Scrum. Enkel en alleen omdat ze bepaalde technieken in meerdere projecten hebben toegepast. Verheyen laat haarfijn zien waar de grenzen van de regels en de vrijheden zich in het spel bevinden.

Aan het eind van hoofdstuk 3 zijn enkele paragrafen gewijd aan het uitschalen van Scrum naar een groter verband, naar bijvoorbeeld meerdere teams of producten. Opvallend is dat bekende scaling frameworks als DAD, SAFe en LeSS ontbreken en zelfs Nexus, een initiatief vanuit Scrum.org, geen plek heeft gekregen. Wellicht is dit een bewuste keuze van de auteur. Een keus die in ieder geval zorgt dat de focus goed gericht blijft op Scrum.

In het laatste hoofdstuk geeft hij een korte verwachting van de ontwikkeling die Scrum de komende jaren in organisaties gaat maken. Stroomopwaarts, zoals hij het noemt, heeft Scrum de potentie om developmentteams te overstijgen en ook toepassing te vinden in management, productontwikkeling en zelfs in hele organisaties.

Het boek is vlot geschreven en laat zo nu en dan de raakvlakken zien met andere Agile frameworks. De kracht van het boek is echter gelegen in de sterke focus op de spelregels van Scrum. Door de beknopte schrijfstijl en het feit dat het boek Nederlandstalig is, is het zeer toegankelijk voor zowel de beginnende Scrum-enthousiasts als de meer ervaren professional of manager die zijn parate kennis wil opfrissen. Een boekwerk wat zich prima in een avond laat uitlezen en inzichten geeft om er daarna concreet mee aan de slag te gaan!

Sjors Meekels is als Agile Consultant verbonden aan Agitma. Hij is 10 jaar werkzaam geweest bij een gerenommeerde IT dienstverlener, en houdt zich bezig met software development projecten en Agile methoden.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden