Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wie dit leest is gek op netwerken - 'Een herkenbare gids'
2 juli 2020 | Paul Hassels Mönning

'Netwerken is menswerken' is misschien wel het fraaiste citaat uit dit boek door Rob B. Tol. En dat netwerken draait om mensen blijkt ondermeer uit diverse gastauteurs die een bijdrage leveren aan Wie dit leest is gek op netwerken.

Tol deelt in 15 vlotgeschreven hoofdstukken zijn Formule V van netwerken. Hiermee laat hij zien hoe je van netwerken een dagelijkse succesformule maakt voor de korte en lange termijn. Dit boek is een herkenbare gids voor zowel netwerknieuwkomers als doorgewinterde netwerkers.

Ook uit de rest van het boek spreekt een flinke dosis Rotterdamse nuchterheid en ondernemerschap . Niet alleen oud-voetballer Ben Wijnstekers leverde als gastheer Feyenoord een bijdrage aan dit boek. Ook Jolanda Janssen (algemeen directeur Ahoy) zorgt voor wat extra colour locale. Hoogleraar Roy Thurik - verbonden aan de Erasmus School of Economics - schreef het voorwoord: 'netwerken doe je niet, dan ben je.' En Rob Tol zelf is het vleesgeworden bewijs van die stelling, zo lijkt het.  

De schrijver heeft netwerken namelijk in de kern van zijn DNA. Rob Tol werd in 2007 Netwerker van het Jaar en richtte ook de Netwerkacademie op. Hij inspireert graag ondernemers om doelgericht te ondernemen. Rob Tol heeft het ondernemerschap ook letterlijk in zijn bloed zitten. Voorin het boek draagt hij zijn boek op aan zijn beide grootvaders: 'zij waren beiden ondernemers in Rotterdam'.

Het boek is met 70 pagina's bijzonder compact en in een uur op een zondagmiddag of doordeweekse avond makkelijk te lezen. Daarmee is het boek geschikt voor professionals, ondernemers en managers met weinig tijd. De dikgedrukte tegeltjeswijsheden zorgen daarbij voor een mooi ritme aan tips voor de lezer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan  ‘je krijgt wat je geeft', ‘netwerken is meer aandacht geven dan aandacht trekken' en mijn persoonlijke favoriet ‘gras groeit niet harder als je eraan trekt'.

In de eerste hoofdstukken passeren diverse onderwerpen in snel tempo de revue: dit zijn Rob Tol's persoonlijke loopbaan in netwerken, farmer versus hunter netwerktypes en onderzoek naar het groeiend belang van netwerken (en personal branding) en de betekenis van netwerken voor de professional. De schrijver heeft daarbij goed nieuws voor de meer introverte professionals: netwerken is niet exclusief voorbehouden aan extroverte mensen.  Introverte mensen zijn vaak beter in luisteren, en extroverte mensen blinken meestal uit in het zichzelf stevig presenteren. Voor beide typen geldt: wat vindt de ander interessant, en: ‘eerst verleiden, dan pas veroveren!'.

Volgens Tol vinden professionals zakelijk netwerken nog steeds best moeilijk. Het lijkt erop alsof veel professionals netwerken associëren met de ouderwetse, ‘foute' manier van verkopen. Men wil vooral niet opdringerig overkomen, en is bang dat men te weinig raakvlakken heeft met een gesprekspartner. Ook vindt men het regelmatig lastig om zichzelf te presenteren en is men bang te ‘gretig' over te komen. Genoeg werk aan de netwerkwinkel dus.

En in die winkel doet Rob Tol de lezer zijn Netwerkformule V uit de doeken. Netwerken is volgens hem een stap-voor-stap formule die op korte termijn start met Verleiden, en via Veroveren leidt tot Verrassen. Om op iets langere termijn te worden gevolgd door Verbinden, Verdiepen en Verlengen. De eerste drie Vs hebben vooral te maken met het contact maken met prospects, de laatste drie vooral met het onderhouden van klantcontact.

De gulle glimlach van de auteur en praktische voorbeelden uit het boek doen vermoeden alsof netwerken puur een spontane, adhoc bezigheid is. Rob Tol maakt duidelijk hoe belangrijk het ontwikkelen van een netwerkplan is. Een kort netwerkplan van enkele pagina's volstaat al volgens de auteur, waarbij niet zozeer het plan zelf als wel het ‘nadenken over de vragen' van waarde is.

Het netwerkplan SMILE stelt achtereenvolgens jou deze vragen om aan de slag te gaan met de formule V in netwerken:

1) Story: wat is mijn verhaal?
2) Missie: waarvoor sta ik 's ochtends op? Wie ga ik vandaag verleiden, veroveren of verrassen? Welke relatie ga ik verbinden, verdiepen of verlengen?
3) Intelligentie: ik ga niet voor de waan van de dag, denk en rustig na over een leuke aanpak!
4) Leuk: ik straal plezier uit in mijn vak. Wie ga ik een glimlach bezorgen?
5) Energie: ik zorg dat wat ik doe energie oplevert.

Het boek is zelf ook een toonbeeld van een netwerk door de bijdragen die diverse gastauteurs leverden. De zes V's krijgen zo extra kleur door de opinie van naast de eerder genoemde Rotterdamse coryfeeën ook Davina Michelle (verleiden), Daan Roosegaarde (verrassen), Bas van der Veldt (veroveren) en Laarnia Elyounoussi (verlengen).

Rob Tol geeft onder meer het voorbeeld van een relatie waarvan hij weet dat zijn zoon honkbalt. Bij Neptunus in Rotterdam vindt om de twee jaar het World Port Tournament plaats. Rob Tol's zoon speelde vroeger ook honkbal en hij zelf vindt 't ook best een mooie sport. Als Tol zelf niet naar een wedstrijd kan of als hij een aantal kaartjes heeft geeft hij graag die tickets weg. Of hij koopt twee tickets voor een Jazzfestival voor een goede relatie waarvan hij weet dat hij hem en zijn partner daar een geweldig plezier mee doet.'Dit geldt ook voor een paardenconcours, waar ik zelf niet zo van hou. Kleine moeite, groot plezier'.

De diverse praktische voorbeelden laten zien dat Rob Tol de lessen uit dit boek ook zelf dagelijks en graag toepast. Hij heeft daarbij ook aandacht voor de kansen die digitaal netwerken heeft. Het onderhouden van contact met mensen die aandacht waarderen kan immers ook via mail, sms, whatsapp of tweet. Een zakenrelatie van Rob Tol noemt dat ‘vonkjes'. De auteur raadt daarbij aan om niet een ‘mooiweer-netwerker' te zijn, iemand die alleen contact zoekt met mensen als het je voor de wind gaat. Zijn tip: ‘onderhoud je netwerk altijd en overal'. Waarvan akte.

Sociale netwerken ofwel netwerken via sociale media komt heel summier aan bod. Rob Tol geeft aan dat onderzoek aantoont dat een actieve ondernemer ongeveer 500 mensen kent. Zo kan elke ondernemer prachtig zo'n 250.000 mensen bereiken. Los van het feit dat gemiddeld een professional in Nederland eind 2019 al ruim 900 connecties heeft op LinkedIn ben ik het volledig eens met zijn uitspraak: "Of je dat wilt is een tweede...het gaat immers vooral om de kwaliteit van de contacten in plaats van de kwantiteit".

Het laatste hoofdstuk sluit af met de netwerktest die bestaat uit 14 vragen die ook online te beantwoorden zijn via de NetwerkAcademie.nl.

Ten slotte laat Rob Tol ook zien dat door de juiste netwerkpartners (ondermeer GroenPrint) te kiezen bij de produktie van dit boek, deze uitgave bijzonder duurzaam tot stand is gekomen. Zo is een keuze gemaakt voor 100% gerecycled papier, en werd bij de productie 2,5 keer minder water en 2,5 keer minder energie verbruikt. Waarvoor hulde.

Paul Hassels Mönning is auteur van Br@inbound Marketing en managing partner van dutchmarq, inbound marketing & sales netwerk in B2B. Dutchmarq stelt de beste kennisleiders in IT, Sustainability en Professional Services in staat het verschil te maken in hun B2B-markt.


Projectmanagement op basis van ICB versie 4
24 november 2016 | Christel Deckers

Alweer een boek over projectmanagement? Zou dat echt helpen om projecten op tijd en binnen budget en afgesproken kwaliteit op te leveren?

Bert Hedeman en Roel Riepma zijn de auteurs van het handboek Projectmanagement op basis van ICB versie 4. Dit handboek is een logisch vervolg op Projectmanagement op basis van NCB versie 3 (2011).

‘Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat 40% van alles wat we doen projectmatig wordt aangepakt’. Onderzoek toont ook aan dat 80% van alle projecten zowel in tijd alsook in budget én kwaliteit de afgesproken termijnen overschrijdt (zie ook Get I@T right, Deckers 2003). Dit handboek is bedoeld voor alle projectprofessionals, maar ook voor diegenen die de projecten moeten aansturen, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers.

Dit handboek is tevens bedoeld voor allen die zich voorbereiden op de verschillende examens die verplicht zijn voor de IPMA-projectaccreditatie (International Project Management Association). Een aparte definitielijst, waarin alle gebruikte termen overzichtelijk zijn gerangschikt en toegelicht, is beschikbaar via de website www.PMversie4.nl.

Deze IPMA-associatie heeft, om in te spelen op de nieuwe eisen van de moderne tijd, een nieuwe standaard voor persoonlijke ontwikkeling gelanceerd; the Individual Competence Baseline 4 (ICB4).

Deze richtlijn bestaat uit drie vakdomeinen: portfolio-, programma- en projectmanagement en drie competentiegebieden: de drie P’s genoemd. Die P’s staan voor perspectief, personeel en praktijk. In totaal worden er in dit handboek negenentwintig competentie-elementen beschreven.

Het handboek is logisch opgebouwd en start met een introductie op projecten en projectmanagement. Vervolgens worden alle vaktechnische competenties beschreven en daarna de gedragsmatige competenties en tenslotte eindigt het boek met een beschrijving van de overig contextuele competenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorvoeren van veranderingen en het omgaan met weerstand.

Ook aan cultuur en waarden aspecten wordt (weliswaar in het allerlaatste hoofdstuk) aandacht besteed.

Kortom een handboek van formaat en gewicht (meer dan twee kilo en bijna zeshondervijftig pagina’s!). Een handboek dat niet geschikt noch bedoeld is als leesboek maar als studieboek en naslagwerk.

Ik gebruik het boek om een drietal redenen:

Ten eerste om als opdrachtgever de projectvoorstellen kritisch te kunnen beoordelen alvorens deze goed te keuren;

Ten tweede om de goedgekeurde projecten kritisch te blijven volgen en; Ten derde als de afronding gereed is om de projectleiders te kunnen kwijten, de projectgroep op te kunnen heffen en te gaan profiteren van al het goeds dat dit project heeft opgeleverd.

En tenslotte en dat is zeker zo belangrijk; om te gaan genieten van mijn tevreden klanten! Dit handboek verdient een plek in ieders boekenkast!

Christel Deckers is lid van verschillende Raden van Toezicht in Zorg & Onderwijs. Daarnaast is zij bestuurder a.i. binnen zorg- en welzijn. Tevens doet zij onderzoek naar De juiste Bestuurder op de juiste plek vanuit de Erasmus Universiteit. Kernwoorden in haar werk zijn: met plezier naar je werk, we doen het samen en de juiste mens op de juiste plek. (www.christeldeckers.nl)


Projectmanagement op basis van ICB versie 4
14 november 2016 | Henny Portman

Het boek Projectmanagement op basis van ICB versie 4 geschreven door Bert Hedeman en Roel Riepma (634 pagina’s) beschrijft alléén het gebied projectmanagement en is daarmee in overeenstemming met het boekje IPMA Examengids ICB4.

De auteurs hebben echter gekozen voor een van de ICB4 afwijkende indeling.

1. Eerst wordt als inleiding de contextuele competentie Projectoriëntatie beschreven en vervolgens worden de 13 vaktechnische projectmanagementcompetenties verdeeld en soms uitgesplitst over de levenscyclus van een project:

- Projectvoorbereiding competenties: Projectvoorbereidingsfase, Belanghebbenden, projectorganisatie, eisen en doelen, risico’s en kansen, en projectaanpak

- Projectdefinitie competenties: projectdefinitiefase, scope, kwaliteit, tijd, mensen, middelen, financiën, en zakelijke rechtvaardiging (contextuele competentie)

- Projectuitvoering en –afsluiting competenties: inkoop, wijzigingsbeheer, configuratiemanagement, informatie en managementsystemen, beheersing en rapportage, verandering en transformatie, en afsluiting.

2. De gedragsmatige competenties zijn in twee blokken onderverdeeld:

- Aansturen van jezelf: zelfreflectie en zelfmanagement, persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid, en persoonlijke communicatie

- Verbinden met anderen: relaties en betrokkenheid, leiderschap, teamwerk, vindingrijkheid, resultaatoriëntatie, onderhandelen, conflicten en crisis.

3. De vijf contextuele competenties zijn veel verder uit elkaar getrokken en onderverdeeld in:

- Doorvoeren van verandering: Strategie, programmamanagement, portfoliomanagement, inrichten PPP- en PMO-organisaties, en procesontwikkelingsmethoden (wat mij betreft zou een betere omschrijving opleveringsmethoden zijn)

- Interne omgeving: organisatietheorie, personeelsmanagement, financiële administratie

- Externe omgeving: Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu, duurzaamheid, wet- en regelgeving, invloed en belangen, en cultuur en waarden.

Door te kiezen voor een eigen indeling, en mijns inziens voor de lezer wel een logische indeling, had ik wel bij beschrijving van de opbouw van het boek een kruistabel verwacht met daarin de ICB-competentie elementen (in volgorde van de ICB4) en de bijbehorende hoofdstukken in dit boek.

Alle hoofdstukken hebben een standaardopbouw, bestaande uit: een beschrijving van de kerncompetentie, de leerdoelen (in overeenstemming met de Examengids ICB4), definities, prestatie-indicatoren op basis waarvan het voldoen aan de competentie kan worden gemeten (conform de ICB4), positionering (waar en wanneer deze competentie van belang is), inhoudelijke paragrafen met een beschrijving en voorbeelden van de eindtermen, en tenslotte verantwoordelijkheden.

Daarnaast is bij de beschrijving aangegeven indien bepaalde eindtermen wel/niet voor IPMA B, C, D en PMO-certificeringen van toepassing zijn. Aan het eind van het boek is een literatuurlijst opgenomen.

De auteurs zijn erin geslaagd om de verschillende eindtermen op een overzichtelijke en begrijpelijke, maar toch beknopte wijze, voorzien van vele schema’s en tabellen, weer te geven. En dat is gegeven de 286 projectmanagement eindtermen geen sinecure.

Ter ondersteuning bij het boek is een website ontwikkeld www.PMversie4.nl waar een totaaloverzicht van alle gebruikte definities is te vinden. Ook zullen hier eventueel aanvullende voorbeelden en correcties worden vermeld en kunnen vragen en opmerkingen over het boek worden gesteld.

Als je in Nederland zelfstandig een projectmanagement IPMA-certificering wilt halen dan is het boek Projectmanagement op basis van ICB versie 4 een betere keuze omdat je daar meer bij de hand genomen wordt welke leerdoelen voor jouw certificering van belang zijn. Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden