Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Agile focus in besturing - 'Maakt Agile in besturing concreet'
25 april 2019 | Marieke van Bommel

Agile manier van werken is een effectieve methode om meer klantwaarde te creëren en efficiënter te werken. Agile werken start vaak op de werkvloer, maar leent zich ook prima voor het directieniveau.

Sterker nog: deze manier van werken krijgt significante toegevoegde waarde als de hele organisatie ermee aan de slag gaat en zo elkaar versterkt. Het boek Agile focus in besturing, geschreven door Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman, licht toe wat Agile werken voor directies kan betekenen en hoe je het concreet toe kunt passen.

Het boek geeft op een pragmatische manier inzicht in hoe je op directieniveau een Agile manier van werken kunt toepassen. In het boek staat het FOCUS-bord centraal, waarmee de strategische doelen en bijbehorende benodigde acties en mijlpalen visueel worden gemaakt. Het bord helpt bij kortcyclisch (be)sturen. Alhoewel het kan helpen als de lezer al wat kennis van Agile werken heeft wordt de theorie makkelijk leesbaar afgewisseld met een fictieve casus waarin de terminologie op een toegankelijke wijze tot leven wordt gebracht.

Agile werken wordt vanuit het perspectief van bestuurders beschreven. Hoe is het toe te passen in de manier van vergaderen, manier van vragen stellen, samenwerken en kortcyclisch (be)sturen. Aan de hand van theorie, prikkelende quotes, praktische tips, een toolbox, een praktijkvoorbeeld en een fictieve casus krijgt de lezer een goede indruk van hoe je Agile werken op bestuursniveau in de praktijk kunt brengen. De dialogen in de fictieve casus voelen soms wat gekunsteld, maar geven wel mooi weer waar je het over kunt hebben in bijvoorbeeld een stand-up. Zeker de suggesties bij veelgehoorde opmerkingen spreken tot de verbeelding. Het boek maakt hoe Agile toe te passen in besturing concreet.

Een aantal van de onderwerpen die in het boek worden behandeld zijn:

- Het FOCUS-bord

- De agenda en grondleggers van de stand-up

- De kwartaal-wissel: continu aanscherpen op de komende drie maanden

- Cascaderen van strategische doelen naar onderliggende managementteams

- Scrum voor executives

- Drie tips om te starten met agile focus in besturing

Agile werken helpt om langetermijndoelstellingen concreet uiteen te halen en te vertalen naar kleinere stappen. Wat moet er nog gedaan worden en wat is al gedaan om er te komen? En, zeker van belang op directieniveau: hoe vul je de samenwerking in met de rest van jouw organisatie? Het geeft directieteams goede handvatten om zelf ook Agile werken toe te gaan passen.

‘Het verschil tussen stimuleren en echt zelf toepassen en doorleven is het verschil tussen een suboptimaal resultaat en een optimaal resultaat. Vaak plaatst een directie zich buiten de verandering, maar daar waar ze echt instappen en onderdeel worden van de verandering ontstaat een voorbeeldfunctie en komt een transformatie in de versnelling.’ (pagina 70)

Het boek geeft een nagenoeg compleet beeld van hoe je Agile werken op bestuursniveau kunt inzetten of minimaal kunt starten. Ik had nog wat meer willen lezen over wat het Rabobank heeft opgeleverd. Niet zozeer in euro’s maar bijvoorbeeld in andere inzichten, voorbeelden van wendbaarheid, werkplezier of andere verbeteringen. Maar hoe dan ook: dit boekje geeft een zeer praktische houvast voor een vliegende start van Agile werken op bestuursniveau.

Het boekje is vooral bruikbaar voor leden van een managementteam of directie die graag de organisatie wendbaarder willen maken met behulp van Agile werken of voor coaches die organisaties helpen in de transformatie richting een wendbare organisatie en die de verandering graag bottom up en top down willen steunen.

Daarnaast zou ik Agile focus in besturing aanbevelen aan iedereen binnen een organisatie die meer wil weten over Agile werken op bestuursniveau.

Marieke van Bommel is strategisch communicatieadviseur van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Daarnaast is ze voorzitter Bestuur van Quiet Nederland, de organisatie die zich inzet tegen armoede (https://quiet.nl/), en lid Raad van Toezicht bij Ronald Mc Donald. Ze is veelgevraagd spreker over verandercommunicatie en Appreciative Inquiry (Waarderend onderzoeken) in het bijzonder.


Agile focus in besturing - 'Een praktische aanpak'
1 maart 2019 | Henny Portman

Agile focus in besturing van Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman en biedt een praktische methode om als managementteam de focus te houden op de belangrijkste initiatieven en kwartaal voor kwartaal nieuwe focus aan te brengen zodat je als organisatie wendbaarder wordt.

Door het boek loopt een casus van een fictief bedrijf waarin het managementteam, onder begeleiding van een coach, het FOCUS-bord leert toe te passen. Dit visuele bord staat centraal in dit boek.

Het boek begint met een korte introductie op het Agile Manifesto en de vertaling van dit Manifesto voor directieteams in het Agile Executive Manifesto:

- Samenwerken aan teamdoelen boven gaan voor individuele mijlpalen

- Prioriteren van onderwerpen boven volgen van de agenda

- Wegnemen van belemmeringen boven stimuleren van resultaten

- Bijsturen op actuele inzichten boven analyseren van rapportages

- Visueel overzicht boven spreadsheet rapportages

- Verdeling van voorbereiding boven iedereen bereid alles voor

- Experimenteren binnen kaders boven plannen maken

- Elke kans om te verbeteren benutten boven tijd plannen voor verbeteren

- Stellen van vragen op de werkvloer boven accorderen van voorstellen in de vergaderzaal

Daarnaast wordt het belang van het hebben van een visie toegelicht en wat een verandering naar een meer wendbare organisatie betekent.

Het FOCUS-bord heeft drie doelen: visuele ondersteuning, bevorderen van de samenwerking en het aanbrengen van focus. Het verbindt de strategie met de belangrijkste initiatieven, vertaalt de strategie (thema’s) in doelen op de lange termijn, het lopende jaar en het lopende/komende kwartaal (en uitgesplitst per maand). Er worden KPI’s gebruikt om eenduidig meetbare punten te creëren (status). Doelen worden middels initiatieven gerealiseerd. Initiatieven zijn verzamelingen van mijlpalen om een doel te bereiken. Mijlpalen worden als deliverables beschreven. Ieder initiatief heeft haar eigen facilitator die in de stand-up een update geeft over dit initiatief.

Het is de bedoeling dat wekelijks dit bord wordt bijgewerkt en besproken. Waarbij de voorkeur voor staand vergaderen wordt benadrukt. Voor deze stand-up hebben de auteurs een standaard agenda en grondregels opgesteld (Noot recensent: hoe verhoudt zich dit tot het tweede punt uit het Agile Executive Manifesto (Prioriteren van onderwerpen boven volgen van de agenda?). De agenda bestaat uit de volgende punten: check-in, status impediments, doorlopen initiatieven, hulpvragen/impediments/mededelingen, parkeerplaats-punten, fist of five (mini retro: vuist: kon niet slechter, 5 vingers: kon niet beter).

Iedere drie maanden moet het FOCUS-bord ververst worden, de zogenaamde kwartaalwissel. Hier vinden de volgende gebeurtenissen plaats: review resultaat afgelopen kwartaal en aanpassen/aanscherpen doelen, retrospective, planning komend kwartaal.

Het FOCUS-bord staat niet op zichzelf. Strategie verbindt alle teams en middels het cascaderen van strategische doelen naar onderliggende managementteams bereik je dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Omdat te bereiken raden de auteurs aan dat individuele directieleden op eenzelfde manier met een FOCUS-bord aan de slag gaan voor hun eigen MT.

Om in lijn met ontwikkelteams te blijven en hun werkwijze te begrijpen, bevelen de auteurs aan dat directie of MTs ook, een op maat gemaakte, Scrum werkwijze gaan hanteren. Verder beschrijven de auteurs een aantal technieken (FOCUS toolbox) zoals de manifesto workshop, strategy deployment (X-matrix) of Hoshin Kanri, veranderkompas, kanban-bord, focus radar, BCP-methode, feature mapping, de retrospective, delegation poker en de anticipate workshop.

Het boek eindigt met een drietal tips om te starten met Agile focus in besturing, een agile leiderschap maturity niveau checklist en een beschrijving van de Rabobank case, de FOCUS way of working.

Jammer dat de voorbeeld FOCUS-borden zo klein gedrukt zijn (zal wel aan mijn ogen liggen maar ik kon de bovenste regel niet lezen). Daarnaast heb ik persoonlijk moeite met het gebruik van het woord facilitator van het initiatief. Deze facilitator kan volgens de auteurs periodiek wisselen. Ik zou liever geen wisselingen willen zien en dat het de eigenaar/sponsor van een initiatief is die toelicht als er problemen zijn. Daarnaast wordt eigenaar initiatief en facilitator door elkaar gebruikt in de tekst. Verderop in het boek gebruiken de auteurs het begrip facilitator als iemand buiten het team die optreedt als procesbewaker.

Agile focus in besturing is een vlot leesbaar boek met een praktische aanpak en voorbeelden waarmee je als managementteam direct aan de gang kan gaan om een meer agile focus in de besturing aan te brengen.

Een voorbeeld van het Focus-bord vindt u op deze pagina. Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Agile Focus in besturing - 'Een handzaam, rechttoe-rechtaan, how to-boek'
21 februari 2019 | Sjors van Leeuwen

De focus van het boek Agile focus in besturing is duidelijk: de invoering van een agile/scrum-werkwijze in directie- en managementteams. Met als doel om als organisatie wendbaarder te worden, ook op het gebied van de besturing van de organisatie.

Bedrijven en instellingen moeten wendbaarder worden om te kunnen overleven. Dat vraagt ook om een meer wendbare besturing van de organisatie. Sneller anticiperen en reageren op veranderende marktomstandigheden, klantwensen en andere externe en interne ontwikkelingen. De ervaren agile-consultants Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman bieden daarvoor een praktische aanpak met hun boek Agile focus in besturing – Pocketguide voor executives in transformatie.

Centraal in het boek staat de invoering van een agile/scrum-werkwijze in directie- en managementteams. Dat betekent grotendeels afscheid nemen van de oude vertrouwde werkwijze met dikke beleidsnota’s, jaarplannen, uitgebreide rapportages, grote agenda’s en ellenlange vergaderingen. Daarvoor in de plaats introduceren de auteurs een agile/scrum-werkwijze waarin je als directie- of managementteam nauw samenwerkt, focus (prioritering) aanbrengt in uit te voeren activiteiten en per kwartaal kortcyclisch stuurt op wat in dat kwartaal bereikt moet worden. En vooral welke belemmeringen opgelost moeten worden om de strategische doelen van de organisatie te bereiken.

De auteurs hebben allereerst de 12 principes uit het Agile Manifesto (gericht op softwareontwikkeling) vertaald naar de 9 principes van het Agile Executive Manifesto. Denk aan principes als ‘samenwerken aan teamdoelen boven gaan voor individuele mijlpalen’, ‘prioriteren van onderwerpen boven volgen van de agenda’ en ‘wegnemen van belemmeringen boven stimuleren van resultaten’ tot het ‘experimenteren binnen kaders boven plannen maken’ en ‘visueel overzicht boven spreadsheetrapportages’. Deze principes vormen de basis voor een agile-aanpak waarbij de scrum-methodiek vertaald is naar een praktische werkwijze geschikt voor directies en managementteams.

Centraal in de aanpak staat het FOCUS-bord dat goed zichtbaar aan de muur hangt. Het geeft in één oogopslag voor het lopende kwartaal de doelen, initiatieven, mijlpalen en voortgang weer. Het vormt de basis voor de wekelijkse stand-up waarin je samen met het directie- of managementteam staand vergadert volgens een strak en efficient protocol. Door in teamverband wekelijks de voortgang van de belangrijkste initiatieven en eventuele belemmeringen te bespreken, kun je kwartaal na kwartaal (rolling forecast) snel schakelen als de situatie daar om vraagt. Door FOCUS-borden op verschillende niveaus in de organisatie te gebruiken krijg je niet alleen een uniforme werkwijze, maar ook een goede doorvertaling van strategische doelen naar operationele doelen lager in de organisatie.

De auteurs beschrijven hun aanpak stapsgewijs in tien korte hoofdstukken. Naast de werking van het FOCUS-bord komen aan de orde: de grondregels van de wekelijkse stand-up, de kwartaalwissel met nieuwe of doorlopende doelen, initiatieven en mijlpalen, het cascaderen van strategische doelen naar onderliggende managementteams met hun eigen FOCUS-bord en scrummen voor executives. De auteurs bieden ook een toolbox met enkele eenvoudige en handige tools zoals het veranderkompas voor het vaststellen van de veranderbereidheid van het team, het Kanban-bord voor het inventariseren van de voortgang via to do, doing en done, de FOCUS Radar voor het prioriteren van initiatieven op basis van inspanning en waarde en Feature Mapping voor het opdelen van grote initiatieven in kleinere delen. De auteurs verbinden de verschillende onderwerpen in het boek door middel van een fictieve casus. Sterk vereenvoudigd, maar het geeft een beeld van hoe het in de praktijk zou kunnen gaan. De laatste drie hoofdstukken gaan over de praktijkcase van de Rabobank, Agile Leiderschap Maturity en drie eindtips om te starten met Agile Focus in besturing.

In deze pocket guide draait het om een meer wendbare besturing op directie-/managementniveau door de invoering van een agile/scrum-werkwijze. Het boek schenkt verder geen aandacht aan de vele andere manieren om te komen tot een meer wendbare organisatie zoals het versterken van de externe gerichtheid, werken met strategische scenario’s of het wendbaarder maken van de organisatiestructuur, businessmodellen, bedrijfsprocessen, werkorganisatie, klantbenadering en ICT-ondersteuning.

Agile Focus in besturing is een handzaam, recht toe-recht aan, ‘how to’-boek(je) van 127 pagina’s met jammer genoeg een (erg) klein lettertype. Ter lering en vermaak begint ieder hoofdstuk met een prikkelende spreuk. Door de tekst heen staan regelmatig kaders met tips. Het boek geeft een praktische werkwijze om anders, flexibeler en sneller te gaan werken als directie of managementteam. Een belangrijk aspect dat wat mij betreft tot op heden in de wendbaarheidsliteratuur wat onderbelicht is gebleven.

Succesvolle verandering begint aan de top en goed voorbeeld doet volgen. Wil je dat de organisatie agile werkt, dan moet je als directie of managementteam zelf ook aan de slag. Practice what you preach. Dit boek biedt daarvoor een mooie start. Het zal even wennen zijn, maar dat is met iedere verandering. Wiebe Draijer, Voorzitter Groepsdirectie Rabobank, zegt daarover in het voorwoord: ‘Wij passen hier (binnen de groepsdirectie) de technieken van Agile werken op onszelf toe. Dat is in het begin best ongemakkelijk en het blijft leren maar gaandeweg worden we er steeds handiger in.’ Om met de geciteerde Amerikaanse coach en schrijver Tim Robbins af te sluiten: ‘Changing an organization, a company, a country – or a world – begin with the simple step of changing yourself’.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie? en Wendbare strategie op een A4. Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.

Op 16 mei 2019 spreken Marjolijn Feringa en Jeroen Venneman op het event 'Agile Leadership Europe'.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden