Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Scaling agile in organisaties - 'Een mooi naslagwerk'
7 februari 2018 | Dick Bos

Als iemand interesse heeft in een naslagwerk over het toepassen van agile frameworks bij veranderingen in organisaties, dan is het boek Scaling agile in organisaties van Henny Portman een absolute aanrader.

De reden waarom ik om dit boek Scaling agile in organisaties van Henny Portman bij managementboek.nl had gevraagd, was vooral gelegen in het feit dat ik geïnteresseerd ben in de methodiek van spotify. Heel bijzonder is het dan om in dit boek een verzameling van veel voorkomende agile frameworks tegen te komen.

Van een aantal had ik nog niet gehoord, maar wetende dat we aan de vooravond staan van een ingrijpende wijziging naar business agility, dan heeft u met dit boek van Henny Portman wel iets waardevols in handen.

Het is echter niet echt een boek om van kaft tot kaft te lezen en daarom heeft de schrijver een leeswijzer aan het boek toegevoegd. Afhankelijk van de rol van de lezer, de schaalgrootte van het veranderingsinitiatief en de vraag in wat voor organisatie de lezer werkt, zijn dat de drie invalshoeken om gericht een aantal hoofdstukken te lezen. Naar mijn mening is dat ook een verstandige aanpak anders word je overladen met termen en tal van inzichten die eerder belastend dan verhelderend werken.

Voor mij symboliseert het spotifymodel de aanpak voor de toekomst. Wij kennen de vicieuze cirkel van decentralisatie naar centralisatie en weer naar decentralisatie in organisaties. Dit model biedt de mogelijkheid om zowel te divergeren naar een seculiere als een centrale aanpak bij een veranderopgave.

Het is even wennen aan termen als: squads, tribes, chapters en guilds maar feitelijk gaat het om het aan elkaar verbinden van activiteiten binnen een lijnorganisatie of domein (agile veranderteams) en tussen lijnorganisaties en domeinen onderling. Vergeet dus zeker hoofdstuk 11 over dit onderwerp niet te lezen.

Omdat in het boek zoveel verschillende frameworks worden besproken is het niet doenlijk aan elk onderdeel afzonderlijk aandacht te besteden. Het is juist aan de lezer de uitdaging om de juiste hoofdstukken in het boek te lezen en het te gaan gebruiken. Absoluut een mooi naslagwerk!


Scaling agile in organisaties - 'Een nuttig startpunt'
8 januari 2018 | Sjors Meekels

Verdwaald in het land van Agile frameworks, practices en scaling opties? In Scaling agile in organisaties neemt Henny Portman de lezer bij de hand en leidt hem langs de vele smaken en mogelijkheden die het Agile landschap inmiddels rijk is. Voor iedereen die zijn horizon wil verbreden of een referentie zoekt voor zijn of haar organisatie, is dit boek een prima startpunt.

Henny Portman is een ervaren IT-professional met een lange staat van dienst in projectmanagement rollen en de laatste jaren tevens werkzaam op het snijvlak met Agile werkwijzen. Hij heeft meerdere boeken en artikelen op zijn naam staan en is daarnaast als trainer werkzaam. In zijn recente boek Scaling agile in organisaties geeft hij een overzicht van de bekende en minder bekende Agile scaling werkwijzen.

Het boek is opgebouwd uit drie overzichtelijk delen, ieder met een duidelijk thema. De eerste drie inhoudelijke hoofdstukken beslaan achtereenvolgens Scrum, Kanban en Lean. Hierop volgt een hoofdstuk waarin de auteur zijn visie geeft op de veranderde rol van projectmanagement.

Het zwaartepunt van het boek ligt in de hoofdstukken 6 t/m 14 en beschrijft de inhoud van de verschillende Agile scaling frameworks. De opzet van het framework is hierin leidend en de auteur neemt de lezer mee in de belangrijkste kenmerken en toepassingen. De usual suspects als SAFe, Nexus, LeSS en Spotify zijn present. Tevens is ruimte genomen om een aantal minder bekende frameworks beknopt de revue te laten passeren.

Het derde en laatste deel omvat drie hoofdstukken en start met een gecomprimeerd overzicht van de meestgebruikte frameworks aan de hand van de kenmerkentabel. Daarnaast geeft Portman in dit deel een handreiking aan organisaties voor het selecteren en toepassen van een dergelijk framework.

Deel I: Eén agile team maakt de gehele organisatie nog niet wendbaar
1. Inleiding
2. Scrum in een notendop
3. Kanban in vogelvlucht
4. De essentie van lean
5. Invloed van agile op projectmanagement

Deel II: Verschillende frameworks voor scaling
6. Overzicht
7. SAFe
8. Nexus
9. Scrum at Scale
10. LeSS
11. Spotify
12. PRINCE2 Agile
13. AgilePM
14. Overige frameworks

Deel III: Selecteren en implementeren
15. De verschillende methodes naast elkaar
16. Transitie naar wendbaarheid
17. Epiloog

Het schrijven van een gestructureerd overzichtswerk over de verschillende Agile scalings methoden is absoluut een uitdaging. De auteur is erin geslaagd een aardig overzicht te creëren en plaats te geven aan grote en kleinere spelers. Naast de frameworks benoemt Portman ook diverse practices die veelvuldig worden gebruikt, zoals story maps, agile release trains en open spaces. De opzet van het boek leent zich prima voor cherry picking op onderwerpen waar je snel wat meer informatie over wilt. Tip: als je bekend bent met Scrum/Kanban/Lean, sla dan gerust de eerste drie inhoudelijke hoofdstukken over.

Naast het agile gedachtegoed hinkt het boek echter ook op een andere gedachte. Namelijk die van de projectmanagers en hun veranderende rol binnen organisaties. Gezien de achtergrond van de schrijver wellicht niet verrassend, maar binnen dit boek niet helemaal op zijn plaats.

Zoals zo vaak binnen de Agilewereld is er geen goed of fout voor het inzetten van een bepaald framework maar geldt ‘It depends’. Afhankelijk van de organisatie, de omstandigheden van de markt, de tooling die reeds beschikbaar is en/of het budget, is de keuze voor de een logischer dan de keuze voor de ander. Ook de inzet an sich is niet allesbepalend. Ieder framework moet worden getuned en aangevuld met practices die passen bij een specifieke situatie.

Scaling agile in organisaties is een nuttig startpunt om je een beeld te vormen van de materie en een gevoel te krijgen bij de verschillende frameworks en de belangrijkste kenmerken en termen daarvan. Vanwege het karakter van het boek zal de lezer zijn verdere verdiepingsslag zelf moeten maken in andere (online) literatuur.

Sjors Meekels is als onafhankelijk Agile Consultant verbonden aan Agitma. Hij is 10 jaar werkzaam geweest bij een gerenommeerde IT dienstverlener en richt zich momenteel op software development projecten en Agile methoden.

Op 17 mei 2018 organiseert Managementboek het event 'Agile Leadership Europe' met diverse keynotes en werksessies.


Scaling agile in organisaties - 'Doet wat het belooft'
1 november 2017 | Rik Lammers

Scaling agile in organisaties doet wat het belooft. Het geeft een overzicht over Scaling Agile frameworks voor projec managers en/of diegenen die betrokken zijn bij implementatie, voorbereiding of keuzes.

Daarnaast worden er gerelateerde nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, implementatie-adviezen en valkuilen beschreven. En ook geeft Henny Portman zijn mening over het belang van Agile en de toekomst van de projectmanager in een met Agile werkende organisatie. Allemaal nuttig en van belang, maar ook wel een beetje veel…. Verdieping in meer specifieke publicaties zal voor veel lezers daarom zeker noodzakelijk zijn.

Het boek begint met een korte leeswijzer en introductie. Bij elkaar nog geen vier bladzijden. Dit betekent dat de Henri Portman enige voorkennis bij zijn publiek verwacht. Een definitie of een heldere omschrijving van (Scaling) Agile ontbreekt bijvoorbeeld. Waarschijnlijk omdat ervan wordt uitgegaan dat de lezer dat wel weet. Iets vreemder vind ik het punt dat Portman in het midden van de beschrijving van de indeling van het boek ook alvast zijn mening geeft over de toekomst van de projectmanager. Puntje in het algemeen. De eindredactie van dit werk had wel wat strakker gekund.

Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan over Scrum, Kanban en Lean. Gedachtengoed wat de basis vormt voor de frameworks die behandeld worden in hoofdstuk 6 tot en met 15. Daartussen staat hoofdstuk 5, dat dieper ingaat op de gewijzigde rol van de projectmanager. Hoofdstuk 16 heeft met ‘Transitie naar wendbaarheid’ een wat minder duidelijke titel. Het gaat hier om implementatie aanpak advies. Dit is het belangrijkste hoofdstuk voor de leidinggevenden waar dit boek voor geschreven is. Voor de projectmanager zal dat hoofdstuk 5 zijn. Hoofdpunten uit beide hoofdstukken hadden m.i. wel wat duidelijker in de cover, inleiding en/of epiloog verwerkt kunnen worden, zeker als je aanvoelt dat dit boek niet van a tot z zal worden doorgelezen.

Hoe compleet is dit boek?

Deze vraag is eigenlijk tweeledig. Compleet qua algemeen gedachtengoed? Of compleet qua frameworks? Te beginnen met de tweede vraag: Die is lastig, waarschijnlijk kan niemand die goed beantwoorden. Er zijn inmiddels heel veel frameworks in omloop. Voor zover ik kan nagaan lijkt het overzicht in Scaling agile in organisaties redelijk, maar ongetwijfeld zullen er mensen zijn die een andere mening zijn toegedaan. Hoe goed de frameworks in elkaar zitten en vooral hoe goed die in praktijk voldoen is nog veel lastiger te beoordelen. Waarschijnlijk zullen Gartner of IDC ook op dit gebied wel een mening hebben, maar ook die is arbitrair. De keuze van een framework heeft ook maar een beperkte invloed op het uiteindelijke resultaat. Ik kom daar in mijn conclusie op terug.

De eerste vraag is minder lastig. Scrum, Kanban, Lean en Agile zelf zijn inderdaad belangrijke drijvende factoren achter de frameworks. Daarvan wordt een beschrijving gegeven, die is echter erg beperkt. Vraag me af of de lezer hier echt wat mee opschiet. Denk dat daar meer voor nodig is. Voor Lean is er bijvoorbeeld het uitstekende ‘The Toyota Way’ van Jeffrey K. Liker. Voor Agile hbt ik veel gehad aan het oudere basiswerk ‘Scaling Software Agilily’ van Dean Leffingwell’ en voor Scrum had er verwezen kunnen worden naar de Scrum Guide van de bedenkers zelf.

Verder worden het automatiseren zelf en het daarmee samenhangende ‘continuous integration’ en ‘continuous delivery’ niet of nauwelijks genoemd. Dit zijn ook cruciale drijvende factoren achter de Agile benadering. Zonder deze technische ondergrond gaat het gewoon niet werken. En dat had mijns inziens ook wel ergens belicht moeten worden.

Een framework alleen maakt je nog niet Agile!

Hoofdstuk 16 is het belangrijkste hoofdstuk zoals gezegd. Volkomen terecht stelt Portman hier dat je er met de keuze voor een framework nog niet bent. Het is slechts een onderdeel, maar wel een essentieel onderdeel. Het vormt de basis van waaruit je werkt.

Andere factoren spelen echter ook een grote rol: Een andere cultuur in de organisatie, geschikte leiders die de implementie kunnen dragen, trainingen en stamina om door te zetten en vooral motivatie van hoog tot laag. Allemaal voorwaarden voor een geslaagde implementatie. En last but not least kost het natuurlijk ook gewoon geld. Er moet geïnvesteerd worden. Het kost minimaal tijd, maar ook is externe hulp van personen die vaker met implementaties te maken hebben gehad waarschijnlijk verstandig.

Hoe gaat dit nu in de praktijk?

Dat is een interessante vraag. Invloedrijke personen in een organisatie zien de noodzaak tot Agile. Gaat men dan een uitgebreid onderzoek doen naar wat het beste framework is? Of wordt dat maar beperkt gedaan en wordt er een pragmatische keuze gemaakt op basis van een eerste indruk of gunstige ervaringen of indrukken. ik vermoed sterk dat vooral de tweede aanpak veel voorkomt. En is dat erg?

Ik denk het niet. Zoals gezegd gaat het in essentie toch grotendeels om dezelfde ideeën. Bovendien moet elke methodiek worden aangepast aan de praktijk en specifieke omstandigheden van een organisatie. Veel belangrijker voor success zijn gemotiveerde en gepassioneerde personen die de implementatie en transformatie op een verstandige pragmatische manier kunnen leiden en invullen En op basis van welke methode dat dan gebeurt is minder belangrijk. Als er maar wel een keuze wordt gemaakt! Want dat is natuurlijk wel essentieel. Dus als er leidende personen enthousiast zijn over methode x of y, dan zou ik gewoon daarvoor gaan.

Conclusie, aardig boek!

Scaling Agile in Organisaties doet wat het belooft en zet aan tot denken. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Het gaat vooral om hoofdstuk 5 en 16. Maar ook het overzicht van de frameworks is nuttig. Wel is meer diepgang nodig aan de hand van andere publicaties.

Rik Lammers is senior (Lead) IT Architect gespecialiseerd in Architecture Governance en IT Management implementatie met meer dan 30 jaar ervaring. Lammers is een van IBM's leidende professionals en innovatieve thought leaders op het gebied van Architecture Governance en IT Management in de Cloud en Services oriented IT omgevingen. Hij is Certified Open Group Master IT Architect en ITIL 2011 Expert.


Scaling agile in organisaties - Volledig, helder en concreet
27 september 2017 | Daan Scheffers

In het bedrijfsleven wordt al een tijd gewerkt met Agile methodieken zoals Lean, Scrum en Kanban. In grote lijnen ben ik zelf bekend met Agile principes en bijvoorbeeld het deelnemen aan scrum-sessies.

Om meer over deze methodiek te leren heb ik het boek Scaling agile in organisaties van Henny Portman gelezen. Het boek geeft een heldere en feitelijke update van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Agile. De schrijver geeft een mooi overzicht van de nieuwe methodieken die schaalbaar zijn oftewel gebruikt kunnen bij grotere projecten.

Henny Portman begint in dit boek met een introductie op het gebied van agile-methodieken. Dit geeft ook voor de minder ingevoerde agile kenner ruimte om kennis te maken met de concepten van agile. Zo gaat de schrijver in op Scrum, Kanban en de essentie van Lean. Vervolgens wordt de link gelegd met het (traditionele) projectmanagement en hoe de methodieken in een mix kunnen werken. Wat mij betreft een behulpzaam hoofdstuk om de agile-methodieken in een bredere context van organisatieontwikkeling te plaatsen.

Als je als lezer op zoek bent naar de nieuwste agile-methodieken dan kan je het beste doorbladeren naar deel twee. Voorbeelden hiervan zijn: SAFe, Nexus, Scrum at Scale, LeSS en ook AgilePM. In dit deel worden agile-methodieken toegelicht die gebruikt kunnen worden om de agile werkende teams op te kunnen schalen. Daarmee geven de methodieken handvatten om een volledige organisatie agile in te richten. De methodieken worden feitelijk en overzichtelijk beschreven. Daardoor ervoer ik het als lezer soms meer als een handboek dan een leesboek. Wat het boek extra overzichtelijk maakt, zijn de kenmerken per methodiek geformuleerd in het boek. Zo is het mogelijk om in een oogopslag bepaalde kenmerken te zien bijvoorbeeld voor hoeveel teams een methodiek kan werken of wat de implementatieaanpak is.

Het derde en laatste deel geeft handvatten voor een methodeselectie en geeft een korte terugblik op de voorgaande hoofdstukken. De schrijver helpt de lezer bij de selectie en eventuele implementatie indien men de agile werkmethode wil opschalen binnen een organisatie.

In de opdrachten en projecten waarin ik werk wordt veel gebruik gemaakt van projectmatig werken met een uitstapje naar agile methoden. De combinatie van beide maakt het soms zoeken en puzzelen wat de volgende stap is. Ik heb het als prettig ervaren dat de schrijver over dit punt schrijft. Dit is denk ik een uitdaging die op termijn nog meer aandacht behoeft dus wellicht gaat Portman in een volgende boek dieper in op die problematiek.

Scaling agile in organisaties geeft een update en overzicht van basis methodieken van agile en methodieken die men kan gebruiken in organisatie die het agile werken willen opschalen. De schrijver presenteert hierbij een volledig, helder en concreet overzicht van methodieken. Daardoor kan het als leesboek wel als ‘droog’ worden ervaren. Voor managers, adviseurs en projectmanagers die reeds met agile werken geeft het tweede deel concrete handvatten om het aantal agile werkende team binnen een organisatie op te schalen.

Daan Scheffers is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden