Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
17 mei 2016 | Paul Kruijssen

Veranderen is moeilijk! Verhalen om niet te verdwalen is een boek voor wie wil reizen en durft te ontdekken, het verstand durft ‘los te laten’ en verbinding weet te leggen met zijn gevoel en dat van anderen. Dit prachtige boek ‘eventjes lezen’, dat is wat veel van het goede. Zoiets vergt echt wel ‘tijd’ dus die moet je er wel voor maken, maar daar had ik zeker zin in.

Verhalen om niet te verdwalen is een co-creatie met input van niet alleen de schrijvers, maar juist ook van diverse anderen die passen in deze ‘reis van de held en de veranderklok’. Het is een boek waarin onderzoek en psychologie, beproefde modellen en ‘gevoelige’ ervaringen, hoofd en hart, rationaliteit en emotie samenkomen. Een boek dat helemaal past in de veranderende- en de herijkende samenleving, prima dus in deze transformatieperiode.

Een fraaie uitgave met een lekker dikke omslag. Een roofvogel kijkt ons aan. Mooi en krachtig maar niet echt vriendelijk, het begin van een pittig boek dus! Fraai vormgegeven vraagt het om aandacht. Dat er veel werk in dit boek zit wordt al snel duidelijk. Het bevat niet alleen tekst maar vooral ook beeld en kleur, een waar bookazine. Een ontwikkelfonds is gebruikt om zo ver te kunnen komen, en ik denk dat dit boek er anders niet gekomen zou zijn.

We treffen:
De intro,
1. Een theoretische duiding in drie hoofdstukken,
2. De 12 verhalen om niet te verdwalen in vier kwadranten
en de outro.

Eigenlijk wil ik beginnen met het lezen van de 12 verhalen, maar zover is het nog lang niet, wanneer je het boek net openslaat. Hoewel, in mijn geval, ‘een theoretische eigen visie’ al wel aanwezig is, blijft het van groot belang om het eerste deel zorgvuldig te lezen. Daarna kun je deel 2; verhalen om niet te verdwalen, beter plaatsen. Je snapt het ‘verhaal van de held’ en de bijpassende journey-klok (veranderklok) met de twaalf stappen. Hoewel het niet van elk verhaal het even duidelijk is waarom het op die plaats (in de klok) staat.

Het is zonder meer knap om zoveel kennis, inzicht en modellen met elkaar te verbinden tot een geheel. Niks nieuws op zich maar wel een mooie combinatie van ‘samenwerken en integreren’ van visies, ervaringen en modellen. Snap je de visie of werk je al vanuit een gelijksoortige visie? De verhalen zijn en blijven inspirerend voor je eigen handelen en/of adviseren.

Jung, de Insights Methode, MBTI, theorie U, onze linker en rechter hersenhelft, neuromarketing, ons limbische brein en onze neocortex, 12 merkarchetypen, the Why en meer. Over organisatiekunde, psychologie en merkenbouw. En over medewerkers en klanten (volgens mij dè twee kapitalen van elke organisatie) het komt allemaal voorbij. Misschien wat veel voor wie het voor het eerst leest maar wellicht haal je er dan juist ook andere dingen uit en inspireert het je meer te willen weten.

Het boek is in mijn visie vooral een boek voor wie aan de slag is in organisaties (in een adviserende of managementrol) en een slag wil maken of gewoon zijn eigen verhaal, zijn eigen Merkorganisatie wil of kan spiegelen aan de veranderklok. Ik denk zelf ook aan de verhalen van verschillende organisaties waar ik mee werk en waar zij nu staan. Maar ook aan mijn eigen ‘verhaal’. Want is je eigen levensverhaal er ook niet een van dezelfde twaalf stappen om dichter bij jouw kern, Karma en Why te komen?

Zonder ze nu een voor een te willen benoemen zijn de twaalf verhalen zonder meer allemaal de moeite waard om tot je te nemen. Zo zal het ene verhaal je wat meer triggeren en tot nadenken stemmen en zo zorgt het andere verhaal meer voor een aha-erlebnis.

De outro, helpt je nog even met een wrap-up, terug kijken en een uitleg (bijlagen) in vier delen. Ik kijk met plezier terug op dit inspirerende boek. Voor de één misschien gesneden koek maar mooi bij elkaar gebracht, voor de ander een totale openbaring om zoveel gecombineerd aangereikt te krijgen om daarna je eigen visie en inspiratie te versterken. In beide gevallen is Verhalen om niet te verdwalen echter zonder meer een ‘must’ om te lezen.


Op reis naar succesvolle branding
18 april 2016 | Bert Peene

Wat hebben merkorganisaties exact nodig om grip te krijgen op het nu? Die vraag staat centraal in Verhalen om niet te verdwalen van Jan Spackler en Ruud Heijenga. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet allereerst duidelijk zijn wat dat ‘nu’ precies is en daar beginnen volgens de auteurs de problemen al. Met name de ICT-ontwikkelingen van de 21ste eeuw zorgden voor wat zij een ‘logaritmische versnelling van tijd’ noemen.

Die veroorzaakte een ware revolutie in verandergedrag, met als gevolg dat de consument al lang niet meer te vangen is in de bekende marketing P’s. Je hebt welhaast een superinzicht nodig om je als organisatie te ontwikkelen en aan te sluiten bij snel veranderende situaties en inzichten. Je kunt ook ‘de natuurlijke ontwikkelingen’ hun gang laten gaan. ‘Gewoon in beweging komen en je vleugels uitslaan. Met een portie durf om los te laten.’ En daarover gaat hun boek.

Merkorganisaties zijn net mensen en dat wordt volgens de auteurs nog wel eens vergeten. Ten onrechte. Want wie de veranderingen die organisaties doormaken probeert te doorgronden, komt al snel tot de ontdekking dat die soms net zo chaotisch, emotioneel, onlogisch en irrationeel zijn als mensen, en dat  daardoor typisch menselijke gedragingen ontstaan zoals misverstanden en conflicten maar bijvoorbeeld ook harmonie. Transities van (merk)organisaties kun je dus het best bestuderen binnen een sociaal-emotionele context, concluderen zij.

Als je dan een merkorganisatie als een mens beschouwt en de strategische heroriëntatie ervan een bijzonder lastige opgave blijkt te zijn, kun je die heroriëntatie dan niet beschouwen als een reis? Een reis waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar ook de reis zelf. In de woorden van de auteurs: ‘Het met alle reisgenoten doorleven, ervaren en daaruit lering en duiding kunnen halen.’ En daarover verhalen vertellen, want verhalen bieden uitstekende mogelijkheden om verbinding te maken met het irrationele en emotionele karakter van die reis. Zo vonden Spackler en Heijenga in het oerverhaal (‘de reis van de held’) een passende metafoor om de zoektocht van merkorganisaties naar identiteit, eigenheid en aantrekkelijkheid te beschrijven. ‘Als we merkorganisaties beschouwen als levend organisme, als mens, dan is de transitie van merkorganisaties niet anders dan een onbekend avontuur langs een herkenbaar patroon [de reis van de held kent namelijk een vaste structuur – red.]. Misschien helpen de reisverhalen van ons, u als lezer er meer gevoel bij te krijgen.’

‘Verhalen om niet te verdwalen’ is geen boek in de gebruikelijke zin van het woord; de auteurs noemen het een ‘bookazine’, een verzameling theoretische verhandelingen, ‘mythische merkverhalen’ en verhalen over ontmoetingen met vier ‘wijze mannen’: antropoloog Arjan Erkel, Jungiaans entrepreneur Andi Lothians, bedrijfskundig marketeer Stephan van Slooten, en Tjeu van den Berk, theoloog en Jung-kenner. Het eerste deel biedt ‘een doorkijkje in 100 jaar organisatiekunde en ruim 25 jaar merkmanagement’. De auteurs laten zien dat de traditionele manier van kijken naar organisaties en hun effectiviteit nog steeds erg mechanisch en rationeel is; het geloof in maakbaarheid lijkt ondanks een veelheid aan ‘merkmislukkingen’ nog maar weinig aan kracht te hebben ingeboet. Wie anders kijkt, krijgt ook andere inzichten. Zo lijkt de westerse samenleving sinds enkele decennia open te staan voor ‘de meer irrationele rijkdom uit het Oosten’ en dat kan volgens Spackler en Heijenga heel verrijkend werken. Niet of/of, maar en/en. De meerwaarde moet uit de synthese komen.

Zeven case histories vormen het tweede deel van hun boek: over Responsive Retailing, de Antwerpse bioscoop De Roma, Carglass, Heineken, citizenM, Volkswagen en de Rabobank. Stuk voor stuk voorbeelden van ondernemingen die op zoek gingen naar hun eigenheid, daarbij de moed hadden het oude los te laten en het nieuwe als vanzelf te laten ontstaan en zo zijn uitgegroeid tot uiterst succesvolle merkorganisaties.

Verhalen om niet te verdwalen (‘De reis van de merkorganisatie’) zal waarschijnlijk nooit een standaardwerk voor merkbouwers worden, daarvoor biedt het simpelweg te weinig nieuws. Over de archetypen van Jung en hoe je die kunt inzetten voor succesvolle branding – Michel Jansen spreekt in zijn gelijknamige boek van Brand Prototyping – is immers al veel meer geschreven, en dat minstens zo toegankelijk als Spackler en Heijenga dat doen. De kracht van hun bookazine ligt meer op het vlak van de inspiratie: het is een prachtig kijk- en bladerboek dat – zeker voor de niet-kenners – ook nog een prima inleiding in deze toch wel abstracte materie biedt. Een boek dat je niet zozeer moét maar wel graag wílt hebben.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden