Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Managen of niet, dat is de vraag - 'Verfrissend'
17 januari 2018 | Frank van Kuijck

Een in het oog springende titel gebaseerd op Shakespeare’s ‘To be or not to be that’s the question’ (Hamlet). Wat heeft deze uitspraak te maken met leiderschap, managen en sturen van organisaties en de wijze van samenwerking en de verschillende rollen hierin binnen ondernemingen?

In Managen of niet, dat is de vraag trekt Wiemer Renkema parallellen met de beroemde werken en lessen uit de oude werken van Shakespeare. Het blijken er vele zijn, wie had dat gedacht?

Renkema laat zien dat het samenwerken in organisaties, het managen binnen organisaties en de verschillende rollen die er bestaan binnen organisaties veel gemeen hebben met de toneelstukken van Shakespeare. Door middel van een vijftal bedrijven – scenes en ook thema’s laat Renkema zien wat de bedoeling is van een aantal stukken van Shakespeare. Ook laat hij zien welke lessen eruit zijn te trekken in de wijze waarop medewerkers, leidinggevenden en organisaties kunnen leren. Het boek beschrijft op een ludieke, eenvoudige en ook verbeeldende wijze de vergelijking tussen de rollen in een toneelspel en de dilemma’s en valkuilen die spelen in de samenwerking binnen bedrijven.

De vijf bedrijven – als metafoor voor akten in een toneelstuk – die in een dito aantal hoofdstukken met de verschillende thematieken aan de orde komen zijn:

1. Regie of ensemble? Over afgunst, verraad, liefde, vriendschap en bedrog.

2. Schmink of naturel? Over diversiteit, naturel en authentiek gedrag en buitenbeentjes.

3. Souffleur of saboteur? Over list en bedrog, normen en waarden en integriteit.

4. Tekst of stil spel? Over open en oprechte communicatie, liegen en zwijgen en eerlijkheid.

5. Spotlight of blackout? Over promotie, ontslag, balans, leiding geven en opvolging.

Met eenvoudige en simpele voorbeelden en verhalen uit de toneelstukken van Shakespeare bouwt Renkema zijn verhaal op waarbij hij met scenes tussen fictieve medewerkers, managers en bestuurders laat zien hoe een bepaalde rol of houding uitwerkt op één of meerdere gesprekspartners. In elk van de hoofdstukken illustreert Renkema het type persoon (archetype) en zijn of haar rol met verschillende voorbeelden en uitwerkingen zoals deze in de bestaande managementliteratuur vaker aan de orde komen. Te denken is onder meer aan het Luft en Ingham (Het Johari Venster), Lencioni (Kenmerken van een sterk team), Merill en Reed (Communicatiestijlen), Kübler en Ross (De verandercurve), Veith (De Zes organisatierollen), Olivier (De Vijf types bedriegers), Freud (Persoonlijkheid als ijsberg) en Thomas en Kilmann (Het Conflictmodel).

Het is dus niet zozeer een vernieuwing van denken die Renkema weergeeft, maar de vlotte, illustratieve en beeldende wijze waarop hij de koppeling met de toneelwereld legt is verfrissend. Hiermee is het een zeer toegankelijk boekwerkje met duidelijke en toegankelijke suggesties en tips die voor lezers herkenbaar zijn vanwege de gelegde paralellen. Alhoewel de boodschappen eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk zijn geschreven gaat het natuurlijk om de herkenning en de wijze van toepassing van de gebruiker. Want om bij de uitspraak van Shakespeare te blijven ‘to be or not to be, that’s the question…..’. Begrijpen en herkennen is één maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de wijze van toepassing in de praktijk.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Managen of niet, dat is de vraag - 'Fris en origineel'
18 oktober 2017 | Peter de Roode

Managen of niet, dat is de vraag van Wiemer Renkema is gebaseerd op de vele stukken die Shakespeare heeft geschreven. Die stukken zijn geenszins verouderd maar hebben nog steeds betekenis voor het heden.

In vijf hoofdstukken (bedrijven) neemt de auteur ons mee naar organisatieland en zet de bril op van Shakespeare. De lezer leert op een andere manier naar een organisatie te kijken. Managen of niet, dat is de vraag opent mooi met de zin ‘Elke organisatie is een theater en iedere medewerker is een acteur’. Het doet me denken aan de oneliner van de socioloog Erving Goffman: We zijn betere acteurs dan we zelf vermoeden uit diens bestseller De dramaturgie van het dagelijks leven. Dit theaterperspectief geeft goed weer dat een organisatie niet alleen maar bestaat uit beleid, plannen en budgetten. Er speelt meer, veel meer. Renkema heeft dat goed begrepen en heeft een prettig leesbaar boekje op de markt gebracht in een aantrekkelijke lay-out.

In de vijf bedrijven vindt de lezer het nodige terug waar hij mogelijk op zoek naar is richting zijn eigen organisatie. Alle belangrijke thema’s die in organisaties aan de orde gesteld kunnen worden, komen voorbij: leiderschap, cultuur, beoordelingen, teams, communicatie en nog vele andere.

Op dit punt zit ook mijn enige bedenking bij het boek: het is wel erg breed om alles aan te pakken. Daardoor ontbreekt soms de diepgang. De auteur brengt het Shakespeareaanse thema in verband met een eigentijds managementmodel. Die licht hij toe maar nieuwe inzichten worden de lezer niet of nauwelijks aangereikt. Het boek had m.i. aan kracht gewonnen wanneer de auteur de nodige distantie had ingenomen m.b.t. deze modellen of ze zelfs had weggelaten.

Toch wordt dit punt ruimschoots gecompenseerd door de prettige schrijfstijl en de verluchtingen die de auteur in de vorm van allerlei ‘scenes’ (lees: gefingeerde dialogen) opvoert.

Het hoofdstuk dat mij het meest aansprak luidt: ‘Schmink of naturel’. In dit hoofdstuk komt goed naar voren waar we vandaag in organiserend Nederland tegen aanlopen m.b.t. thema’s als ongelijkheid en diversiteit. De auteur merkt op dat vierhonderd jaar geleden het toneel taboe was voor vrouwen. Diversiteit is dus van alle tijden. Renkema beschrijft drie vormen van diversiteit n.a.v. de stukken van Shakespeare. Ten eerste de verhouding tussen man en vrouw. De tweede vorm gaat over ‘buitenbeentjes’ en de derde vorm heeft met teamdiversiteit te maken. Deze drie vormen van diversiteit leveren menige organisatie vandaag de dag de nodige hoofdbrekens op. Wat onderschat wordt, zoveel wordt duidelijk uit dit boek, dat het taaie thema’s zijn die zich niet zo gemakkelijk laten oplossen. Al helemaal niet met rationeel beleid.

Managen of niet, dat is de vraag is een fris en origineel boek dat een brede kijk biedt op organisaties en tegelijkertijd de lezer verleidt om (opnieuw) de stukken van Shakespeare te lezen. Die zijn er zowel ter lering als ter vermaak.

Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken Meegaan of dwarsliggen, Werkvormen voor managers en Leidinggeven kun je zelf. Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek Praktijkboek Veranderdiagnose en samen met Peter van den Boom schreef hij Theatervoorstellingen in organisaties. Naast zijn schrijfactiviteiten is hij spreker en organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden