Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Fiftyfifty - 'Een gepassioneerd betoog'
4 mei 2021 | Henk Jan Kamsteeg

Fiftyfifty is een gepassioneerd betoog van Robert Vos voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Niet een kwestie van kunnen, maar van willen. De auteur biedt een praktisch stappenplan.

Lange tijd waren diversiteit en inclusie (D&I) blinde vlekken in mijn trainingen en lezingen over dienend leiderschap. Terwijl het een toch echt niet zonder het ander kan, ontdekte ik tijdens het schrijven van het boek Inclusief leiderschap, waaraan ik samen met Ugur Özcan werkte. Een idee waarin ik bevestigd werd bij het lezen van Fiftyfifty van Robert Vos, die zich in zijn boek hard maakt voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

Vos blijkt een fanatiek ambassadeur voor D&I in zowel het bedrijfsleven als binnen overheidsinstellingen. Gepassioneerd betoogt hij dat het anders kan, of beter: anders moet! 'Mijn ultieme doel is het scheppen van een betere wereld waarin we allemaal inclusief, open en democratisch met elkaar leven en werken. Ik ben ervan overtuigd dat het doel om genderevenwichtige managementteams binnen onze Nederlandse organisaties te realiseren een belangrijke stap op weg naar dat ultieme doel is: een bewust inclusieve samenleving.'

Vos bespreekt in zijn boek hoe vrouwen een belangrijkere rol kunnen krijgen. In zijn betoog voor meer D&I laat hij groepen die nu ook nog vanwege hun kleur, afkomst, religie, geaardheid, beperkingen, etc.) buiten de boardrooms worden gehouden, buiten beschouwing. Die groepen zullen als vanzelf volgen, zo stelt hij.

Dat dit niet per se het geval hoeft te zijn, blijkt echter uit ‘Een beloofd' land waarin Barack Obama, de eerste zwarte president van Amerika, tijdens zijn eerste ambtsperiode schok dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat iedereen binnen zijn team gehoord werd. Diversiteit was er wel, maar inclusie niet.  'Lang heb ik gedacht dat hoe meer perspectieven er rond de tafel zaten, hoe beter een organisatie presteerde. Ik was trots op het feit dat we het meest diverse kabinet in de geschiedenis bij elkaar hadden gebracht.' En toch... Ook in het Witte Huis ging het fout. Obama: 'Desondanks bleken vrouwen en mensen van kleur in het Witte Huis, op verschillende momenten en in verschillende mate, met dezelfde knagende vragen, frustraties en twijfels te moeten worstelen als hun tegenhangers in andere professionele omgevingen, van de bestuurskamers van bedrijven tot de universitaire faculteiten.'

Vos beschrijft zeven stappen waarin elke organisatie binnen vijf jaar een evenwichtige man-vrouwverhouding kan realiseren in de top.

Stap 1: Analyse van de huidige situatie van het gehele managementhuis op elk managementniveau binnen je eigen organisatie: van de allereerste managementlaag tot en met de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
Stap 2: Vaststellen van de streefcijfers voor de toekomstige managementteams, ook weer op alle niveaus. 'Er is sprake van een genderbalans bij vijftig procent vrouwen en vijftig procent mannen: fiftyfifty.'
Stap 3: Identificeren van al het vrouwelijke leidinggevende potentieel binnen de eigen organisatie.
Stap 4: Werving van vrouwelijk leidinggevend talent van buiten de organisatie.
Stap 5: Aanpassing van de opleiding en training van beginnende en ervaren managers ten einde te komen tot genderevenwichtige en bewust inclusieve managementteams.
Stap 6: Specifiek aan vrouwelijk managementtalent aangepaste coaching.
Stap 7: Jobrotation, met als een van de doelen om verborgen potentieel van medewerkers te ontdekken.

Eenvoudig zal het volgens Vos niet zijn. 'Besef dat elk van de zeven stappen gaat om werkwoorden: analyseren, vaststellen, identificeren, werven en selecteren, ontwikkelen, trainen en coachen en tenslotte rouleren. Diversiteit is doen!' zo concludeert Vos. 'Diversiteit en vooral inclusie gaan niet van vanzelf. Het wordt hard werken. En het zal hier en daar pijn doen. Maar de vruchten zullen ons allemaal zoet smaken.'

Of, zoals ik zelf concludeer: deze aanpak vraagt om dienend leiderschap, waarin de leiders en heel goed weten wat ze willen (D&I) en alles in het werk stellen om hierin als bedrijf of organisatie te groeien.

Henk Jan Kamsteeg is eigenaar van het trainingsbureau Proistamenos. Hij heeft trainingen en coaching op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en storytelling. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken zoals Dienend leiderschapDe kracht van het compliment en Spreken met passie; de kracht van storytellingwww.hjkamsteeg.nl


Fifty-fifty - 'Werken aan een betere, bewust inclusieve wereld'
16 maart 2021 | Christel Deckers

Robert Vos biedt in Fifty-fifty interviews met topmannen én topvrouwen en een concreet stappenplan om te komen tot een fifty-fifty. Dat alles ondersteund met wetenschappelijk onderzoek.

Robert Vos start Fiftyfifty met het definiëren van de twee belangrijkste begrippen in zijn boek: diversiteit en inclusie. Onder diversiteit verstaat Vos ons vermogen om onze verschillen te herkennen en erkennen, en te leren om elk individu te respecteren en waarderen, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Voor het begrip inclusie hanteert Vos de volgende definitie: onze gezamenlijke inspanningen en gebruiken waarmee verschillende groepen of individuen met een andere achtergrond dan de onze sociaal-cultureel worden geaccepteerd, verwelkomd en gelijk behandeld.
Hij geeft de lezer de waarschuwing mee dat diversiteit niet automatisch inclusie betekent.

Inclusie en diversiteit zijn twee zaken die elk een eigen aanpak vereisen. Vos heeft ze beide opgenomen in één stappenplan. Hoe simpel kan het zijn?
De opbouw van zijn boek is helder. Stap voor stap geeft hij zijn zevenstappenplan vorm en inhoud. Ieder hoofdstuk sluit hij af met een beknopte samenvatting.

Als voorwaarden voor het slagen van de 50/50 doelstelling, met een naar de mening van deze auteur reële maximale doorlooptijd van vijf jaar, eist Vos wel een toegewijde projectmanager, uitgerust met voldoende middelen (mandaat, budget, mensen).

De eerste stap is het analyseren van de huidige situatie in de eigen organisatie. Vervolgens is stap twee het vaststellen van de streefcijfers per managementteam. Daarna kun je het vrouwelijk managementtalent gaan identificeren om daarna de externe werving en selectie te starten. Als vijfde stap dien je dan het huidige management-developmentprogramma te herzien en je potentieel van vrouwen en mannen te (laten) coachen (stap zes) om ten slotte  in stap zeven van functie of rol te wisselen binnen je eigen organisatie om zo de afgesproken fifty-fifty te realiseren.

Wat dit boek bijzonder en origineel maakt is dat voor de concrete uitvoering van zijn zelfbedachte stappenplan de auteur een organisatie heeft bedacht, genaamd Gender-Balans B.V. Daarop past hij het door hemzelf bedachte stappenplan om te komen tot fiftyfifty toe.

Daarmee slaat hij twee vliegen in een klap. Immers het stappenplan is een dood ding op papier maar komt tot leven bij een dergelijke aanpak. Daarnaast wordt het je als lezer ook meteen duidelijk waar je bij het ter hand nemen van dit stappenplan tegen aanloopt. De auteur geeft je dan ook tips om niet in de geschetste valkuilen te stappen.

Kortom: Fifty fifty is een helder geschreven boek vanuit een masculiene visie (zo kiest de auteur voor vrouwen de kleur roze/rood en voor de mannen blauw) op de aanpak van een onderwerp dat alle mannen én vrouwen aangaat. Robert Vos maakt duidelijk hoe het wel degelijk mogelijk is om tot een gelijke verdeling te komen tussen mannen en vrouwen in organisaties.

Ook ik ben van mening dat onze wereld beter beheerd en bestuurd wordt wanneer vrouwen en mannen samen in evenwichtig samengestelde besturen en managementteams leidinggeven aan vrouwen en mannen die datzelfde doel voor ogen hebben.

Robert Vos heeft de hoop en verwachting dat je met zijn boek Fifty-fifty genoeg inspiratie opdoet om mee te werken aan een betere, bewust inclusieve wereld. Wat mij betreft komt die hoop uit!

Christel Deckers is een zeer ervaren bestuurder, adviseur en commissaris zowel binnen de zorg als in het onderwijs. Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics in Nijmegen en doet nu onderzoek aan de Erasmus Universiteit naar Bestuur en Toezicht in de zorg. Kernwoorden in haar werk zijn: We doen het samen, met plezier naar je werk en de juiste mens op de juiste plek: www.christeldeckers.nl.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden