Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De Responsive Enterprise
27 januari 2017 | Henny Portman

Rini van Solingen en Vikram Kapoor hebben de businessroman De responsive enterprise, in 9 stappen naar een snelle en wendbare organisatie geschreven. In dit boek volgen we Ron, directeur bij een groot internationaal maar bureaucratisch bedrijf, en Mark, directeur-eigenaar van een jong snelgroeiend bedrijf.

Tijdens een telefoongesprek verzucht Ron dat nieuwe producten op de markt zetten bij zijn bedrijf een eeuwigheid duurt. Waarop Mark zijn verbazing uitspreekt, zeker als hij hoort dat het wel een jaar kan duren. Mark trekt de conclusie dat Ron’s organisatie wel ziek moet zijn. Volgens Mark moet Ron zijn organisatie veel slagvaardiger maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar start-ups. Waarop Ron zegt dat je zijn bedrijf toch niet kan vergelijken met zo’n start-up. Mark ziet dat anders en wil dit graag uiteenzetten. Ze besluiten om samen 9 holes te gaan lopen om daar de belangrijkste principes om organisaties ‘responsive’ te maken te bespreken. Hoe kan je als organisatie zowel snel resultaten leveren als innoveren? Ze lopen negen holes en bij iedere hole bespreken ze een principe.

Hole 1: Vorm autonome teams (minibedrijfjes). Het hebben van cross-functionele teams met end-to-end verantwoordelijkheid waarbij alles draait om klantimpact, klanttevredenheid en klantgerichtheid binnen afgebakende klantgebieden zodat ze elkaar onderling niet op de klant beconcurreren maar wel een competitie voeren op geleverde prestaties.

Hole 2: Bepaal een ambitieus hoger doel. De organisatie-energie is positief te beïnvloeden door het hebben van zowel een ambitieus als inspirerend doel, vaste stabiele teams waarin de allerbeste mensen zitten die als team en als individu beter willen worden en hun resultaten en leerervaringen vieren.

Hole 3: Maak alles extreem transparant. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en prestaties worden meer dan positief beïnvloed in een cultuur zonder geheimen en waar alles gevraagd kan worden, met voor iedereen zichtbare heldere en eenduidige prestatiemetingen, overal beschikbaar en up-to-date en waar men zich eigenaar en verantwoordelijk voelt voor de te leveren prestaties.

Hole 4: Zet de klant(en) aan het stuur. Uiteindelijk valt of staat het bij het creëren en onderhouden van duurzame klantrelaties. Door nauwe samenwerking met de klanten kunnen spontaan ontwikkelde oplossingen veel waarde leveren, dit kan echter alleen in die situaties waarbij medewerkers direct in contact staan met die klanten en de ruimte krijgen om zelf te beslissen omdat zij de beste informatie hebben. Zelfs aan het begin als er nog geen contractafspraken liggen zodat de relatie wordt opgebouwd op basis van waarde, impact, vertrouwen en delen. En deze laatste klantprincipes moeten expliciet gemaakt worden.

Hole 5: Doe veel experimenten. Maar neem wel de angst weg dat er geen fouten gemaakt mogen worden. Fouten maken mag zolang er maar van geleerd wordt. Baseer de te nemen beslissingen wel op basis van kwantitatieve informatie voortkomend uit de experimenten. Maak het wel makkelijk om te kunnen experimenteren, bied ruimte, mogelijkheden, voorzieningen, hulpmiddelen, waarbij uiteraard de balans tussen vernieuwen en verdienen niet uit het oog verloren mag worden.

Hole 6: Stuur op individueel ondernemerschap en vakmanschap. Het begint bij succesvolle medewerkers en teams. Ieder individu is een ondernemer en heeft recht zelf succesvol te zijn en moet kunnen doorgroeien. Persoonlijk vakmanschap is direct gekoppeld aan klantimpact en bedrijfsresultaat en zal dan ook voor iedereen zowel een recht als een plicht zijn om te streven om de beste te willen zijn.

Hole 7: Creëer een zelfschalende cultuur. Zonder organisatie-energie geen veranderingen. Groei is een van de noodzakelijke randvoorwaarden voor energie. Hierbij mag de cultuur echter niet verloren gaan. Waarden en principes zijn expliciet, ondernemend en klantgericht en bepalen de cultuur. Je zal dus moeten borgen dat bij de groei deze cultuur niet verloren gaat. Als de autonome, zelfgroeiende teams zich splitsen als een bijenvolk blijft het cultuuronderdeel van beide gesplitste teams in tact, waarbij verder rekening gehouden wordt met de operationele en groeimodellen die gericht zijn op zelfsturing.

Hole 8: Richt een rigoureus ritme van levering in. Het dagelijkse gestructureerde ritme is te vergelijken met een kort-cyclische hartslag die net wat sneller klopt dan die van de markt en de klanten, zodat je snel kan leveren, ervan kunt leren en vervolgens na eventuele aanpassingen opnieuw kan beginnen. Op deze wijze ben je ook in staat om snel op onverwachte gebeurtenissen of kansen in te spelen.

Hole 9: Wordt software-centric en data-driven. Begin met het volledig automatiseren van de meest waardevolle producten en/of diensten inclusief de onderliggende product- of servicelevering. Log verder alle data rond klantgedrag en systeemgebruik, en monitor volledig datagedreven. Focus hierbij op oplossingen met de hoogste impact en de grootste technische uitdaging zodat je ook nog een keer aantrekkelijk bent voor je klant maar ook voor het meer dan noodzakelijke talent op de arbeidsmarkt.

Tot slot kijken ze nog even terug, op het golfen en uiteraard op de negen onderwerpen die ze hebben besproken en Mark geeft aan dat het belangrijk is om hiermee te beginnen, maar dat het niet blijft bij deze negen punten. Je zal moeten uitproberen, leren en weer opnieuw moeten beginnen, de wereld om je heen staat ook niet stil.

Aan het eind van het boek worden de negen elementen, patronen en principes nog eens samengevat in een model. Daarnaast is er een literatuurlijst en een negental QR-codes (per hole) naar achterliggende informatie zoals een stappenplan hoe elk patroon te implementeren, een lijst met aandachtsgebieden en een aantal praktijkcases.

Kortom, De responsive enterprise is een vlot leesbaar boek waarin een aantal belangrijke aspecten besproken worden om als organisatie veel wendbaarder te worden en te blijven. Het laat ook zien dat je als organisatie er niet komt als je de stap zet tot agile teams die bijvoorbeeld met scrum gaan werken. Business agility of de responsive enterprise vragen veel meer dan dat.

Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


De responsive enterprise - In 9 stappen naar een snelle en wendbare organisatie
10 oktober 2016 | Nico Jong

Structuur verlamt organisatie omdat de processen versnipperd worden over verschillende functies en mensen. Dit roept om coördinatie en stevige afspraken en creëert traagheid, starheid en handelingsverlegenheid.

We zijn namelijk gewend te organiseren op basis van risicoreductie. Terwijl het nu juist nodig is te leren omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. We hebben organisaties nodig die zelf kunnen ontdekken en snel kunnen handelen in een dynamische omgeving, kortom responsieve organisaties.

De auteurs bouwen hun betoog in De responsive enterprise op via twee directeuren, Mark en Ron, die tijdens een rondje golf met elkaar bespreken wat er allemaal komt kijken bij een responsive enterprise. Wendbare organisaties zijn in staat om direct te reageren op veranderingen in de markt en zij beantwoorden klantvragen sneller dan hun concurrenten. Dat betekent dat medewerkers aan de frontlijn, dicht op de klant, zelfstandig moeten kunnen beslissen wat er moet gebeuren.

Het rondje golf bestaat uit negen holes. In het boek passeren negen onderwerpen de revue zoals autonome teams, een hoger doel, veel experimenteren en zelfschalende cultuur. De onderwerpen komen tot leven in gesprekken tussen Mark en Ron. Ieder hoofdstuk wordt afgerond met een samenvatting in de vorm van vier onderliggende principes. De onderwerpen zijn online verder uitgewerkt in prachtig vormgegeven white-papers.

De responsive enterprise leest bijzonder plezierig. De gespreksvorm is een prima drager voor de onderliggende principes om te komen tot een responsieve organisatie. De golfterminologie voegt weinig toe, maar de gesprekken hebben natuurlijk een context nodig om het zo authentiek mogelijk over te laten komen. Dat responsiviteit niet gemakkelijk ontstaat, blijkt wel uit het feit dat er 34 principes onder liggen om er te komen. Het boek en de online bijlagen zijn een aanrader voor mensen die hun organisatie willen toesnijden op de huidige realiteit.

Nico Jong is senior adviseur Communicatieonderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


De Responsive Enterprise
4 oktober 2016 | Sjors van Leeuwen

De wereld verandert fundamenteel. Bedrijven moeten sneller en wendbaarder worden om te kunnen overleven. Een boeiend onderwerp waar veel over geschreven wordt. Aan de stapel boeken die over dit onderwerp verschenen is, kan nu ook De responsive enterprise worden toegevoegd.

De responsive enterprise is geschreven door Vikram Kapoor en Rini van Solingen. De auteurs zijn respectievelijk CEO en CTO van Prowareness, een advies- en softwarebureau gespecialiseerd in het ‘transformeren van organisaties tot software-driven responsive enterprises’. Het boek volgend hebben de auteurs veel ervaring op het gebied van agile, scrum en het werken met autonome teams.

De Responsive Enterprise vertelt in 144 pagina’s het fictieve verhaal van Ron en Mark. Ron is directeur van een groot internationaal bedrijf. Hiërarchisch, bureaucratisch en intern gericht. Mark daarentegen is directeur-eigenaar van een jong, klantgericht en snelgroeiend bedrijf waar pionieren voorop staat en frisheid en responsiveness de boventoon voeren. Tijdens een rondje golf bespreken ze langs 9 holes de belangrijkste onderdelen en principes om een organisatie reponsive te maken.

De negen onderdelen van een responsive bedrijf zijn:

1. Autonome teams (minibedrijfjes)

2. Een ambitieus hoger doel

3. Extreme transparantie

4. Klant(en) aan het stuur

5. Veel experimenteren

6. Individueel ondernemer- en vakmanschap

7. Zelfschalende cultuur

8. Ritme als houvast

9. Software en data

Op iedere hole ontspint zich een gesprek tussen Ron en Mark dat steeds hetzelfde patroon volgt. Eerst begint Ron klagend en mopperend over het feit dat het in zijn grote, logge bedrijf niet zo soepel loopt waarna Mark het stokje overneemt en aangeeft hoe gemakkelijk het er in zijn kleine en dynamische club aan toegaat en hoe Ron dat in zijn bedrijf zou kunnen toepassen. Al pratende nemen ze op iedere hole een ander onderdeel onder de loep en bespreken ze de stappen waarmee de organisatie van Ron net zo slagvaardig kan worden als die van Mark.

Het boek leest vlot weg en de dialogen tussen Ron en Mark geven goed aan waar het om draait. Ze bevatten vooral praktijkinzichten en tips over hoe je daar in de praktijk mee aan de slag kunt in een jong én traditioneel bedrijf. Het begrip responsive wordt niet echt gedefinieerd, maar al lezende wordt duidelijk wat de auteurs daarmee bedoelen.

De auteurs sluiten ieder hoofdstuk/onderdeel af met een korte beschrijving van vier onderliggende principes zodat er een marsroute ontstaat van in totaal 36 principes. Een extraatje van De Responsive Enterprise is dat bij ieder onderdeel een online paper hoort met extra informatie, aandachtspunten en voorbeelden uit de praktijk. De url’s daarvoor staan achterin het boek netjes op een rij, inclusief QR-code.

Van boeken in verhaalvorm moet je houden, de meningen daarover zullen verdeeld zijn. Je vindt in dit boek dus geen theorieën, modellen en checklists. Hou je van korte verhalen en wil je weten hoe jouw organisatie meer responsive kan worden, dan geeft De responsive enterprise, samen met zijn online papers, een aardig beeld van wat je te doen staat. Maar reken je niet te snel rijk want volgens de auteurs eindigt de transformatie naar een responsive enterprise nooit.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people en Hoe agile is jouw strategie?


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden