Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
19 mei 2015 | Wardy Poelstra

Nieuwe klanten vinden is voor veel professionals een hele klus. Maar ook het tevreden houden van bestaande klanten is niet voor iedereen gesneden koek. Opdrachtgever tevreden biedt daarbij de helpende hand.

De auteurs van Opdrachtgever tevreden, Jan Willem van den Brink en Maarten van Os, zijn al jaren actief als trainer en coach op dit gebied; in 2010 publiceerden ze hun eerste boek, Opdrachtgever gezocht, dat zeer enthousiast werd ontvangen en nog steeds goed verkoopt. In dat boek legden ze professionals, van wie velen een broertje dood hebben aan acquisitie en er ook niet zo goed in zijn, uit hoe ze toch met succes aan nieuwe opdrachten kunnen komen – of ze nu in loondienst zijn of zelfstandig opereren. In hun nieuwste boek staat het streven centraal om deze professionals te leren om echte sparring partners van hun opdrachtgevers te worden, in plaats van simpele externe leveranciers die net zo makkelijk weer door anderen vervangen kunnen worden. De ondertitel van het boek vat het helder samen: ‘Van inhoudelijk expert naar adviserende partner’.

Hoe gaat dat in zijn werk? Van den Brink en Van Os pakken het grondig aan, en tegelijkertijd heel praktijkgericht. Na de inleiding presenteren ze in het tweede hoofdstuk eerst de bouwstenen van wat ze ‘leidingnemen’ noemen; daarmee doelen ze op een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die meer horizontaal dan verticaal is, en waarin de laatste optreedt als ‘trusted advisor’. De volgende drie hoofdstukken behandelen respectievelijk de start, de uitvoering en de afronding van een adviestraject of interimklus, en hoe je daarin als professional ‘leiding kunt nemen’. Tot slot biedt hoofdstuk 6 een gereedschapskist met verschillende nuttige instrumenten die je in verschillende fasen van zo’n traject in kunt zetten.

De opzet van het boek is dus heel helder, en de prettige schrijfstijl en vele voorbeelden en tips maken het boek ook zeer toegankelijk. Al dan niet zelfstandige professionals uit allerlei vakgebieden zullen er hun voordeel mee kunnen doen – hun opdrachtgevers trouwens ook. De nadruk ligt op de ‘zachte’ kanten van (project)management; er is veel aandacht voor communicatie, samenwerking, verwachtingsmanagement, vertrouwen, conflicthantering en zo meer. De auteurs spelen veelvuldig leentjebuur bij andere auteurs die op deze en aanpalende gebieden hun sporen hebben verdiend (Maister, Block, Covey, Lencioni), en geven die ook alle credit; ze geven ook aan dat ze zich hebben laten inspireren door inzichten uit de Transactionele Analyse en NLP. Daar is niets mis mee: ik vind het juist een verdienste van dit boek dat het een eigen, zeer praktische samenvatting en combinatie biedt van al deze bronnen, aangevuld met door de auteurs zelf ontwikkelde modellen en vertaald naar de behoeften van de professional die zijn opdrachtgevers meer aan zich wil binden. Aanbevolen dus.

Toch een kanttekening: wie het eerdere werk van Van den Brink en Van Os kent (het eerder genoemde Opdrachtgever gezocht en de opvolger Leidingnemen uit 2012) zal in dit boek niet veel nieuw materiaal tegenkomen. Hier en daar zijn sommige modellen en technieken wat aangepast en is er iets ingekort of uitgebreid, maar veel is hetzelfde. In het voorwoord lezen we dat er ‘op onderdelen een overlap is’ met eerder werk (p. 10) maar dat vind ik een understatement. De auteurs benadrukken terecht het belang van herhaling als je iets echt onder de knie wilt krijgen (bijvoorbeeld op p. 22) maar misschien hebben ze dat bij het schrijven van dit boek een beetje overdreven…


In Focus: 'Leidingnemen'
19 september 2013 | Nienke van Oeveren

Werken voor een opdrachtgever of manager is geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. De opdrachtgever aan het denken zetten en zo beter samenwerken, levert de organisatie en alle betrokkenen veel meer op. In Leidingnemen bieden Jan Willem van den Brink en Maarten van Os handvatten voor inhoudelijk deskundige professionals om met meer resultaat, plezier en vertrouwen samen te werken met hun opdrachtgevers en managers. Wat vinden de klanten van Managementboek van dit boek?

Sjoerd Boom
Projectmanager bij PostNL

Zoals zo vaak bij projectmanagement is de natuurlijke dwang aanwezig om snel resultaat te behalen. Het boek Leidingnemen kan helpen om met behulp van ‘zachte’ vaardigheden samen met opdrachtgever en collega snel en beter resultaat te behalen. Het boek is eerlijk en vanuit ervaring geschreven en tussendoor wordt regelmatig een brug gemaakt naar de andere literatuur. Dit is dan weer inspiratie om even te Googlen.

Het boek werkt aanstekelijk om informatie direct toe te passen in de praktijk. Het is bovendien de aanbeveling om het boekje te delen met directe collega’s en opdrachtgevers. Leidingnemen is een waardevolle en leuke aanvulling op verschillende projectmanagementtheorieën, zoals Prince 2.

7,5

Simon Voogd
Businessconsultant bij Conceptsales

Ik heb Leidingnemen gekocht omdat ik tevreden was over de voorganger Opdrachtgever gezocht. Over dit boek ben ik nog tevredener. De inhoud is rijk; veel bestaande en enkele nieuwe modellen komen voorbij. Gelukkig zijn ze logisch geordend zodat je kunt skippen en terugvallen.

Hoewel ik Leidingnemen als naslagwerk zal gebruiken, leest het nu ook makkelijk en snel. De theorie is niet droog en wordt leuk toegepast. En de stukjes zijn niet onnodig lang. Verder is de bronvermelding duidelijk; wil je je verdiepen, dan kun je zo verder. Die verdieping heb ik niet nodig gehad; ik kende het model al of vond de korte uitleg afdoende.

Het helpt mij enorm om mijn eigen positie als adviseur duidelijk in te nemen, zonder tekort te doen aan mijn klanten, mezelf of mijn baas. Professioneel in je rol staan; een rol waarover toch wel wat onduidelijkheid bestaat. Met dit boek als gestructureerd setje handvatten wordt het veel grijpbaarder.

9

Ger Hoofwijk
Trainer, adviseur, inhoudelijk deskundige en eigenaar HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB)

Tijdens mijn overstap van een dienstverband naar het zelfstandig ondernemerschap heb ik de workshop ‘Weet Wat Je Wilt’ gevolgd. Eén van de trainers (Maarten van Os) gaf toen aan bezig te zijn met een boek over acquireren terwijl dat niet je core business is. Samen met Jan Willem van den Brink heeft hij een logisch vervolg geschreven met Leidingnemen.

Je proeft in de doorleefdheid van de ervaringen van de auteurs, die hun groeiproces beschrijven en op boeiende wijze veralgemeniseren. Daarbij weten ze eigen en andermans ervaringen en inzichten overzichtelijk te presenteren en theorie en praktijk leerzaam te verbinden.

Ze bieden met Leidingnemen leerpunten, eye-openers en stof tot nadenken (L.E.S.) en de spreekwoordelijke Aha-Erlebnissen volgen elkaar snel op. Ik beveel het iedereen aan die zich in een dienstbare positie bevindt (binnen een bedrijf of als zzp’er) en zijn eigen invloed optimaal wil inzetten. En met plezier en voldoening meerzijdig partijdig en duurzaam wil samenwerken.

8,5

Jan van der Kuil
Adviseur en trainer Kwaliteitsmanagement bij Quality Business Support

Het is niet altijd makkelijk om plezier te beleven aan je adviseurswerk: je bent begonnen aan een vage opdracht, de belangen van betrokkenen conflicteren en het lijkt alsof ze niet willen luisteren naar jouw goede raad. Lees dan het boekje Leidingnemen.

Bovenstaand advies heb ik geformuleerd volgens de Kijk – Want – Dus methode die Jan Willem van den Brink en Maarten van Os bespreken om overtuigender over te komen. Het is één van de vele methoden die zij introduceren. Op hun website geven de auteurs aan zeven Billy’s aan managementboeken in hun bezit te hebben. Deze hebben ze overzichtelijk en plezierig leesbaar samengevat. Veel nieuwe methoden heb ik niet gelezen, maar ze zijn nu wel in de context van de adviseur geplaatst. Ik zal het boek daarom vast nog wel eens ter hand nemen als ik de leiding over een opdracht kwijt ben. Een handige ingang dus voor iedereen die een langdurige vertrouwensrelatie met zijn omgeving wil opbouwen.

8


30 oktober 2012 | Dick Bos

'Aansturen of aangestuurd worden, leidinggeven of leidingnemen!' zomaar een paar begrippen die in 'Leidingnemen' van Jan Willem van den Brink en Maarten van Os terloops aandacht krijgen. In dit boek wordt uit de doeken gedaan dat het niet louter gaat om het uitvoeren van een programma- of projectopdracht, maar dat het vooral gaat om in samenspraak met de opdrachtgever de beste resultaten voor beide partijen te bereiken. Een zeer prettig geschreven boek en waardevol voor hen die betrokken zijn bij projecten en programma's.

'Leidingnemen' is boeiend in zijn eenvoud en eigenlijk geven beide auteurs in hun inleiding de essentie van hun boek al weg. Simpel gezegd komt het er op neer, dat in de samenwerking tussen professionals en opdrachtgevers, de laatste de aansturende partij is, hij heeft in formele zin de macht waar het gaat om hiërarchie en budget. Hij die betaalt is ook degene die bepaalt. Aan de andere kant staat de professional, de opdrachtnemer, bij hem/haar ligt in de meeste gevallen de bijzondere kennis/de deskundigheid. Een interessante verdeling tussen macht en kennis, zo stellen de auteurs.

Uit ervaring weet ik, uit het onderzoek voor mijn MBA-eindscriptie Overheid en Non-profit over dit onderwerp, dat slechts in uitzonderlijke gevallen een opdrachtgever van een project of programma ook daadwerkelijk inhoudelijk ter zake kundig is. Meestal wordt een leidinggevende, gelet op zijn positie binnen de organisatie, een dergelijke klus toegeschoven. Er is dus vooral sprake van een disbalans tussen de eerder genoemde waarden: macht en kennis. Niet voor niets geven de auteurs dan ook de voorkeur aan een meer horizontale dan een verticale relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen elkaar versterken als ze naast elkaar acteren. Dat betekent dat de opdrachtnemer niet langer een afhankelijke positie zal innemen, maar het initiatief zal nemen, 'de leiding nemen', om tot een nauwere samenwerking met de opdrachtgever te komen.

In het boek staan een paar zinnen die in hun eenvoud zo veelzeggend zijn, dat ik niet kan nalaten er hierna alvast een over te nemen. Neem bijvoorbeeld: 'Leidingnemen is dat wat een inhoudelijk deskundige doet waardoor de klant hem ziet als vertrouwde adviseur.' In dezelfde paragraaf wordt dat vervolgens uitgewerkt met tal van aandachtsgebieden. Deze gebieden zijn onder andere: adviseren, opbouwen en overdragen, persoonlijke effectiviteit, onderhandelen en conflicthantering, projectmanagement, netwerken, etc.

Is leidingnemen dan te leren, bijvoorbeeld uit boeken? De auteurs ontkennen de waarde van de verzamelde kennis in boeken niet, maar merken op dat vooral ook het 'doen', de nodige waardevolle ervaring op zal leveren. Zij halen daarbij het voorbeeld aan van het leren autorijden. Het is vooral het vaak rijden wat de deskundigheid zal doen toenemen.

Als adviseur moet je ook in staat zijn het juiste advies op de juiste wijze te presenteren. Van den Brink en Van Os wijzen daartoe op de diverse vormen van interacties tussen de leidingnemenden en hun opdrachtgevers. Een model dat daarbij behulpzaam kan zijn is het Ouder-Volwassene-Kind-(OVK)-model uit de Transactionele analyse. Deze manier van kijken, zo staat er in het boek, geeft inzicht in de wijze waarop mensen tegenover elkaar gedrag in stand houden en kunnen doorbreken.

Een adviseur moet betrouwbaar zijn en dat betekent: Zeggen wat je doet, doen wat je zegt, je kwetsbaar op durven stellen en rekening houden met de invloed van het ego. Met dat laatste wordt bedoeld: wiens belang, wiens ego staat voorop? Dat van de adviseur of die van een ander?

Op bladzijde 57 staat nog een zin die in elke project- of programmakamer aan de muur zou moeten worden opgehangen, namelijk: 'Je bereikt je doel vaak het snelst door niet direct aan het werk te gaan, maar je eerst te verdiepen in het probleem!'

Er staan te veel tips in het boek om die allemaal in deze recensie op te kunnen nemen. Ze zijn een voor een waardevol tot en met het laatste punt van een opdracht, het moment van de evaluatie. Of je nu eindigt met een advies, met het opleveren van een ontwerp, met het afronden van een project of wat dan ook, er komt een moment – zo stellen de auteurs – van afscheid nemen van de opdracht. En dan is een evaluatie op zijn plaats. Beide auteurs onderkennen het belang daarvan, de leermomenten (positief of negatief). Tenslotte kan een tevreden opdrachtgever ook weer een waardevolle ambassadeur zijn voor vervolgopdrachten.

'Leidingnemen' is een boek dat boeit, inzichten geeft en helder en praktisch geschreven is. Zijn er dan geen negatieve kanten aan het boek? Nee, eigenlijk niet of het zou de op sommige plaatsen wat onrustige bladzijde-indeling moeten zijn, met bullets, tekeningen, verkeersborden en dergelijke. Doet dit wat af aan het boek, nee absoluut niet! Ik beveel dit boek met groot enthousiasme bij u aan. Het zal u helpen om samen met uw opdrachtgever van de gezamenlijke projecten en programma's een succes te maken.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden