Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Projectmatig werken anno nu - 'Inzicht in de grondbeginselen'
24 oktober 2017 | Saskia Gervink

Al langer heb ik interesse in projectmanagement, en ik heb dan ook Prince2 en IPMA-D certificering behaald. Deze cursussen focussen op de traditionele benadering van projectmanagement. In mijn huidige opdracht voor een complex internationaal IT-programma past dat niet altijd.

De inhoudsopgave van Projectmatig werken anno nu gaf mij dan ook een ‘Bingo’ gevoel, het internationale aspect zag ik terug in de casus over China én een hoofdstuk gewijd aan informatietechnologie. Mijn verwachting was dan ook dat ik uit dit boek iets mee zou kunnen nemen de praktijk in.

Dit boek kijkt naar de traditionele watervalmethode en de scrummethode. Algemene organisatieontwikkelingen worden geschetst, ‘van eenvoudig naar complex werk’. Van agrarische diensten, de industriële revolutie, de diensteneconomie, naar de huidige wereldeconomie. Een uitleg van de traditionele watervalmethode volgt, met vragen als ‘wat is een projectteam?’ en ‘wat betekent de term scope?’. Er wordt aandacht besteed aan de projecttriangel: geld, kwaliteit en tijd. Tot slot wordt overzichtelijk weergegeven weer wanneer de traditionele watervalmethode werkt, namelijk bij voorspelbare projecten, projecten waarbij de macht gecentreerd aan de top is óf bij de organisaties waar men gelooft dat documenten de beheersbaarheid vergroten. De watervalmethode is minder geschikt voor complexe multidisciplinaire projectteams, een veranderende en/of onvoorspelbare omgeving. Het wordt heel expliciet gemaakt wanneer welke methode geschikt is en dat biedt een beginnende projectmanager de kans zijn keuzes te onderbouwen. Het laat zien dat de watervalmethode voor veel projecten nog steeds een succesvolle methodiek is. Ondanks het feit dat de traditionele waterval soms ouderwets en achterhaald imago heeft. Ik merk in mijn eigen omgeving dat het tegenwoordig best wat flexibeler, sneller of flitsender mag. Agile voldoet deels aan die wensen door incrementele oplevering, maatwerk voor de klant, geen focus op documentatie, tussentijdse bijsturing en/of gedeeld ownership, allemaal onderdelen die waarde toevoegen aan het eindresultaat en waar de huidige markt enthousiast van wordt. Echter, bijvoorbeeld grote bouwprojecten, waarbij de opdrachtgever wisselt van het eisenpakket, dat is waar Agile werken enorm complex wordt. In zulke projecten zou ik voorkeur geven aan traditionele methodieken, waarbij de scope minimaal van tevoren bepaald is.

De auteurs vervolgen naar de onbegrensde wereld en beschrijven dat technologie steeds belangrijker wordt. Het einde van het analoge tijdperk, richting digitalisering, globalisering en de impact van het internet. Anno 2017, is deze ontwikkeling algemene basiskennis. Dit thema wordt niet zo concreet gemaakt, zoals ik graag had willen zien. Wat is de invloed van deze ontwikkeling op projectmanagement, welke rol speelt technologie hierin, hoe kan IT ondersteunend werken en wat zijn veel voorkomende valkuilen? Ik lees een opmerking over outsourcing van IT naar India. Steeds meer organisaties komen terug van het idee dat outsourcen naar Azië per se voordelig is, dat is een omschakeling die al rond 2013 zichtbaar werd. Daarna komen de modernere varianten van projectmanagement aan bod, lean, six sigma, agile en scrum. Dit boek focust op agile en scrum, waarbij duidelijk overgebracht wordt dat Agile een gedachtegoed is en scrum een methodiek. Er wordt uitgelegd hoe scrum werkt, het scrumboard, de userstory’s, sprints, stand-ups etc. Heel overzichtelijk en begrijpelijk, dat is eigenlijk het gehele boek. In mijn beleving is dit boek geschikt voor eerstejaars studenten die nog weinig kennis hebben over projectmanagement. Voor hen geeft dit boek op toegankelijke compacte wijze inzicht in de grondbeginselen van projectmanagement. Er worden concrete voorbeelden benoemd die kunnen helpen in het begrijpen van de materie.

In Projectmatig werken anno nu las ik een quote van Jan Rotmans: ‘We zitten niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk’. Zijn quote heeft mij even laten stilstaan, laten nadenken over onze huidige maatschappij. Verandering, wat is dat eigenlijk? Laten we zeggen, iets anders maken of anders worden. Verandering is constant aanwezig, is dat toe te schrijven aan het tijdperk waarin we zitten? Filosoof Heraclitus schreef 500 jaar voor Christus ‘Panta Rhei’, wat betekent ‘alles stroomt’. In die tijd was verandering ook te interpreteren als een constante, denk maar aan de natuur. Dit is maar één voorbeeld van de mogelijkheden om veranderingen te koppelen aan eerdere tijdperken, maar het laat zien dat we wat dat betreft nu niet specifiek in een tijdperk van veranderingen zitten. We veranderen van tijdperk, wat betekent dat? Begrijpen wij de impact hiervan? Kunnen of moeten we de impact hiervan overzien? Met deze vragen sluit ik af, vragen om over na te denken en wellicht over te discussiëren met anderen.

Saskia Gervink is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.

Projectmatig werken anno nu - 'Prettig leesbaar boek over twee bestaande methoden'
19 oktober 2017 | Rudy Kor

Als iemand een boek uitbrengt met de veelbelovende titel Projectmatig werken anno nu - op naar een nieuwe aanpak!, dan word ik nieuwsgierig.

Ik word al helemaal nieuwsgierig als ons wordt beloofd dat het boek ons leert wanneer je voor welke methode kiest: de traditionele methode of de nieuwe scrummethode, wat beide methodes inhouden en hoe je ermee werkt.’

Laat ik meteen met de deur in huis vallen: de belofte van de nieuwe aanpak wordt (in de 106 bladzijden) niet echt waargemaakt. Want Scrum staat centraal en deze methode is anno nu echt niet meer nieuw te noemen. Het goede nieuws is dat de twee auteurs de Agile filosofie en de Scrum methode inzichtelijk uitleggen.

Deze tweede belofte, dat we twee methodes leren, wordt (ook) niet echt gestand gedaan. De ‘klassieke of watervalmethode’, komt er bekaaid van af. De auteurs besteden circa twintig pagina’s om de klassieke methode uit te leggen. De watervalmethode is volgens hen geschikt bij voorspelbare projecten in situaties waar veel documentatie nodig is, waar mensen gewend zijn vooruit te denken en waar de macht aan de top geconcentreerd is. Daarbij vinden ze dat we ons moeten realiseren dat de watervalmethode gebaseerd is op ‘analoog, begrensd denken en handelen’, waarbij de aanname is dat je ver van tevoren kunt bedenken wat het resultaat moet zijn en dat je daardoor onvoldoende rekening kan houden met veranderende omstandigheden. En dat kan Scrum beter.

En daarmee zijn we dan bij de kern van het boek terecht gekomen: Agile en Scrum. Het was volgens mij duidelijker geweest als de auteurs ons gewoon Agile/Scrum hadden verkocht (in tekst en op de kaft). Want dat doen ze best goed. Ik heb het namelijk niet vaak zo eenvoudig uitgelegd gezien. In vijftig bladzijden krijg je een goed gevoel voor de methode. Zowel voor de aanpak en ook voor de beperkingen.

Een belangrijk kenmerk van Scrum is dat er gewerkt wordt met lijstjes, die als het kan, visueel zijn gemaakt. En dat er niet te veel gedocumenteerd en gepland wordt. Om erachter te komen wat de klant wil worden ‘user stories’ opgesteld. Dat zijn kleine verhaaltjes die duidelijk maken wat de klant wil kunnen met het product. Volgens de auteurs ‘zijn deze user stories enigszins te vergelijken met de eisen en wensen van de watervalmethode, maar het grote verschil is dat de user story’s beschrijven wat de klant nodig heeft in plaats van wat gemaakt moet worden (dat bepaalt namelijk de maker)’.

De klant is, in termen van Scrum de ‘product owner’, is onderdeel van het team en kiest welke onderdelen eerder en welke later eventueel opgeleverd gaan worden. In plaats van lange voorbereiding wordt er zo snel mogelijk begonnen met maken, bouwen en ‘wees niet bang om een paar keer opnieuw te beginnen, maar maak en test zo snel mogelijk’. En dat werk wordt gedaan met een klein team want dat maakt communicatie met de klant en met elkaar mogelijk. Want communicatie is ‘het belangrijkste element van Agile werken’.

Snelheid, klantgerichtheid, flexibiliteit en grote betrokkenheid van alle teamleden zijn de voordelen van Scrum. Scrum is in de woorden van de auteurs, de geschikte methode in de ‘digitale tijd’. Maar Scrum is volgens hen minder geschikt als er gewerkt wordt in verschillende tijdzones, wanneer het team niet vrijgesteld is, wanneer het team niet in dezelfde ruimte kan werken, als het team te groot of te klein is (het ideale team bestaat uit acht mensen) en als de klant niet zijn aandeel wil nemen in de aanpak en oplossing.

Het wordt (ook weer in dit boek) wel duidelijk, dat Scrum meer is dan een methode. Het vraagt om een nieuw machtsevenwicht want niet langer bepaalt de top het product maar de uitvoerende medewerkers doen dat. De top moet veel delegeren en vertrouwen dat het team het goede oplevert. En deze boodschappen worden in Projectmatig werken anno nu op een prettig leesbare wijze opgediend.

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij TwynstraGudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veel-lezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor managementboek.nl

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden