Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Werken met Leren Veranderen
21 februari 2017 | Peter de Roode

Werken met Leren veranderen is door praktijkmensen opgezet en kan gezien worden als een werkboek bij de bestseller Leren Veranderen uit 1999 en 2006 van Leon de Caluwé en Hans Vermaak waarbij de kleurentheorie centraal stond.

Centrale vragen: ‘Hoe zijn praktijkmensen met de kleurentheorie omgegaan? Welke nieuwe inzichten zijn opgedaan na ruim tien jaar werken met de veranderkleuren?’ Wie daarin geïnteresseerd is, zal met Werken met Leren Veranderen op zijn wenken worden bediend.

Het eerste wat me opvalt van dit boek is dat het zo dik is. Het boek telt maar liefst 552 bladzijden en lijkt haaks te staan op het uitgangspunt dat het voor mensen in de praktijk is opgezet. Ik had het zelf op prijs gesteld als het veel dunner en daarom handzamer was geweest.

Het werkboek is zelfstandig te lezen zonder dat je het boek Leren veranderen kent. Dat is prettig want anders vraag je nogal wat van je lezer. Tegelijkertijd kan het wel helpen als je als veranderaar de nodige achtergrondinformatie hebt van belangrijke werken -naast Leren Veranderen als Liefde voor leren van Manon Ruijters waar ook vaak naar verwezen wordt.

Werken met Leren Veranderen is geen echt leesboek dat je van links naar rechts doorwerkt. Het boek is opgebouwd in delen en de delen bestaan uit verschillende artikelen die door meerdere auteurs zijn geschreven. De delen zijn gebaseerd op het Zandlopermodel uit ‘Leren Veranderen’ waarin de diagnose, de kern van het vraagstuk, de veranderstrategie en de interventies een belangrijke rol innemen.

Stappenplannen en checklists zal je als lezer niet aantreffen in het boek omdat de leidende gedachte is dat die maar beperkt werken. Dat zou inderdaad een ‘blauwe waas’ over alle artikelen verspreiden.
Het boek is voor ‘elk wat wils’ en dat lijkt me goed. Iedereen haalt eruit wat hij kan gebruiken. Hoe mensen met de concepten omgaan van de kleuren wordt daarmee echter niet duidelijker. Maar dat hoeft m.i. ook niet omdat elke veranderaar uniek is. Zo schrijft Hans Vermaak in de inleiding dat hij het ook niet altijd eens is met wat er in het boek staat. Het boek lijkt me dan ook zeer geschikt om voor de reflectie van de veranderaar: waarom kies ik voor deze aanpak en welke alternatieven heb ik overwogen, gebruik ik mijn stokpaardjes of sta ik ook open voor nieuwe methoden en aanpakken?
Het boek kent ook een uitgebreide website: www.werkenmetlerenveranderen.nl die allerlei extra tools biedt die niet in het boek staan. Maar ook in het boek staan de nodige QR-codes die verwijzen naar allerlei instrumenten of interessante filmpjes.

Indrukwekkend vond ik op (zowel in het boek als op de website) de spreekbeurt van een scholier die haar klas in tienertaal ging vertellen wat de kleurentheorie behelsde en liet ze haar klas een zelf ontwikkelde test invullen. De verbinding tussen de website en het boek is heel sterk: de auteurs zijn begonnen op het web en hebben later daar hun boek op gebaseerd. Maar de ontwikkelingen op het web blijven doorgaan waardoor de intentie en ambitie is om in een volgende editie van Werken met Leren Veranderen actuele bijdragen te kunnen opnemen.

Het boek kent ruim vijftig artikelen waarvan het merendeel het groene en het witte perspectief hebben. Blauw en rood zijn wat minder vertegenwoordigd. Dit verraadt natuurlijk iets over de voorkeuren van veranderaars. Hoe zich dat verhoudt in een organisatie die vooral met ‘lean’ aan de gang wil, lijkt me een interessante vraag.

Ik ben door Werken met Leren Veranderen heengebladerd en heb alvast die artikelen aangekruist, die direct aanspraken. Zo valt mij op dat de diverse bezwaren die mensen kunnen hebben tijdens de diagnosefase geordend kunnen worden aan de hand van de vijf kleuren. Op zo’n manier kan de kleurentheorie haar praktische dienst bewijzen door ordening aan te brengen en tevens een spiegel voor te houden.

Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken Meegaan of dwarsliggen, Werkvormen voor managers en Leidinggeven kun je zelf. Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek Praktijkboek Veranderdiagnose en samen met Peter van den Boom schreef hij Theatervoorstellingen in organisaties. Naast zijn schrijfactiviteiten is hij spreker en organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.


Werken met Leren Veranderen
31 oktober 2016 | Paul Groothengel

Met het managementboek Leren Veranderen schreven Léon de Caluwé en Hans Vermaak een standaardwerk voor veranderaars. Docent Gertjan de Groot en adviseur Hanna Boersema-Vermeer stelden met Werken met Leren Veranderen een praktisch, aanvullend boek samen met allerlei werkvormen.

Dit werkboek ‘voor veranderaars in opleiding en praktijk’ telt ruim vijftig bijdragen van tientallen uiteenlopende veranderaars. Deze beschouwingen, onderzoeken, cases en oefeningen zijn gerangschikt conform de vijf fasen in een verandertraject van De Caluwé en Vermaak. De eerste fase is het ‘werken met het kleurendenken’. De volgende fasen gaan over achtereenvolgens de kunst van het diagnosticeren, het bepalen van de juiste veranderstrategie, het vormgeven van interventies, en het tot leven brengen van verandertrajecten.

Veranderen is moeilijk. Zeker in stressvolle situaties schieten mensen snel terug in hun oude gedrag. Bij het diagnosticeren helpt het dan om bewust te zijn van dieperliggende patronen die laten zien waarom mensen in een organisatie reageren zoals ze doen. Om de meest effectieve strategie om te veranderen vast te stellen, is het van belang om eerst goed zicht te krijgen op de kern van het vraagstuk. Een aantal oefeningen kunnen daarbij helpen, zoals storytelling, het bedenken van sprookjes en het werken met causale diagrammen. Veel veranderingen bezwijken onder een veel te grote ambitie die in een beperkte tijd gerealiseerd moet worden. Hoe moet het dan wel? Begin kleinschalig, bouw maatwerk in. Daarnaast zie je in de praktijk vaak dat de persoonlijke opvattingen van een veranderaar, zijn voorkeurskleur dus, bepalen welke keuzes hij maakt. In plaats van wat er gezien het vraagstuk aan de orde zou moeten komen.

Werken met Leren Veranderen: een ambitieus werkboek dat zijn pretentie meer dan waarmaakt voor iedereen die wil ‘leren veranderen’.

 

De volledige summary van Werken met Leren Veranderen vindt u in de novembereditie van Management Summaries. Een gratis summary van The Spirit of the Valley is nu tijdelijk gratis te downloaden


Werken met Leren Veranderen - een kloek kookboek voor verandersmulpapen
24 juni 2016 | Nico Jong

Na twee edities van de bestseller Leren veranderen van Leon de Caluwé en Hans Vermaak brengen Hanna Boersema-Vermeer en Gertjan de Groot nu een bijbehorend werkboek op de markt: Werken met Leren Veranderen.

Veranderkunde bestaat voor de auteurs uit een goede meervoudige diagnose maken, via een proces van wikken en wegen tot de kern van een vraagstuk en de veranderstrategie komen, een interventieplan maken en dat kunnen uitvoeren. Online verzamelden de auteurs oefeningen die collega’s in de praktijk gebruiken. In totaal zijn daarvan 58 bijdragen in het werkboek terecht gekomen, die door een redactie beoordeeld zijn op robuustheid, doorleefdheid, navolgbaarheid en leerwaarde. Ook is gekeken naar spreiding over de delen van het boek en naar diversiteit van invalshoeken.

Het eerste deel behandelt het werken met kleurendenken aan de hand van persoonlijke beschouwingen over de vijf veranderkleuren van De Caluwé. Daarna komt het meest wezenlijke procesdeel aan bod, de diagnose. Met een stevig pleidooi voor meervoudig kijken. In deel drie geven de auteurs duiding aan de diagnose. Zij onderzoeken welke hefboom de verandering in gang kan zetten en leggen deze vast in de veranderstrategie. Hiervoor gebruiken zij causale diagrammen, maar ook intuïtie en fenomenologische en narratieve aanpakken. Vervolgens gaan zij in op het ontwerpen van interventies en interventieplannen. Het slotdeel is gewijd aan praktijkverhalen.

Diagnose zien de auteurs als een proces van waarnemen en begrijpen wat er in een organisatie of tussen mensen gebeurt. Nu is waarnemen altijd gekleurd door onze vooroordelen, onze voorkeuren van kijken naar de wereld. We denken al snel iets te begrijpen, maar meestal is het complexer dan we denken, en soms ook eenvoudiger. De inhoudelijke kant van diagnosticeren komt aan bod, evenals het diagnoseproces – de stappen die we moeten zetten om te komen tot een meervoudige diagnose. En dan is er nog het ontwikkelingsniveau van de veranderaar, dat zowel de kwaliteit van de inhoud als de kwaliteit van het proces beïnvloedt. Inhoud, proces en professionele ontwikkeling bepalen dus de kwaliteit van de meervoudige diagnose. We moeten ons telkens afvragen hoe we de eigen eenzijdigheid en vooroordelen kunnen compenseren? Een meervoudig perspectief is daarbij essentieel, zowel cognitief door meerdere modellen tot onze beschikking te hebben, als sociaal door mensen met andere voorkeuren uit te nodigen.

Werken met Leren Veranderen is een sterke productie geworden. Het is een kloek kookboek voor verandersmulpapen. Van begin tot eind staat het barstensvol doorleefde inzichten uit de praktijk, die vóór publicatie in gesprekken aangescherpt zijn om ze geschikt te maken voor overdracht en navolging. Het boek is sterk onderbouwd en prachtig vormgegeven in oblong formaat. QR-codes bieden direct toegang tot aanvullend materiaal. Kortom een rijk bezit.

Nico Jong is senior adviseur Communicatieonderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Hanna Boersema-Vermeer, Gertjan de Groot
Werken met Leren Veranderen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden