Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De kracht van Liminaal Denken - Briljant in zijn eenvoud
6 juli 2017 | Sonja de Bruin

‘Een nieuw soort denken is onontbeerlijk wil de mensheid overleven en verdergaan naar hogere niveaus’. Met deze quote begint De kracht van liminaal denken en eindigt het uiteindelijk ook (zie het hoofdstuk ‘Hoe nu verder’).

In de tussenliggende bladzijden legt Dave Gray op een intelligente en doorwrochte wijze uit wat overtuigingen zijn (imperfecte modellen van de werkelijkheid). Door je meer bewust te zijn van je eigen overtuigingen kun je vervorming van de werkelijkheid beperken, mogelijkheden zien en veranderingen in gang zetten.

Dit geheel vat hij samen onder de noemer liminaal denken: de kunst om verandering te creëren door overtuigingen te doorgronden, te modelleren en opnieuw te formuleren. Het woord liminaal is afgeleid van limen wat in het Latijn drempel betekent.

De kracht van liminaal denken bestaat uit twee delen en een aantal appendices. In deel één behandelt de schrijver aan de hand van zes beginselen hoe overtuigingen ontstaan, waarom ze nodig zijn, hoe ze in de loop van de tijd worden versterkt en waarom mensen aan hun overtuigingen vasthouden, zelfs als ze onvolledig, achterhaald of ongegrond zijn.

In het tweede deel worden negen praktijken beschreven die helpen om de vervorming van de werkelijkheid tot een minimum terug te brengen, mogelijkheden op het vizier te krijgen en positieve verandering te realiseren. Zowel de beginselen als de praktijken worden aan de hand van verhalen uitgelegd wat erg prettig lezen is.

Ik ben erg gecharmeerd van dit boek en beveel het zeker aan. Niet alleen door de inhoudsopgave die meteen ook een samenvatting is (erg handig!), maar ook van de bruikbare oefeningen aan het einde van ieder hoofdstuk en de manier waarop de schrijver deze lastige materie verwoordt. De kracht van liminaal denken is briljant in zijn eenvoud en heeft alles in zich om een klassieker te worden.

Sonja de Bruin is oprichter en eigenaar van Themis Consultancy. Themis Consultancy verleent diensten op het gebied van Quality Assurance en Process Improvement aan bedrijven die zich bezighouden met software- en/of systeemontwikkeling.


De kracht van liminaal denken
8 juni 2017 | Freija van Duijne

Dave Gray is een creatief denker. Vooral ook een beeldend denker. Met eenvoudige tekeningen weet hij zijn verhalen kracht bij te zetten. Ik ken zijn eerdere werk en vooral de boeken Gamestorming en The connected company.

Dat maakte dat ik verheugd was om weer een boek van Gray te lezen. Ik was benieuwd naar zijn denkbeelden. De titel klonk al goed en de kaft zag er inspirerend uit.

De inleider van het voorwoord noemt Gray een enorm productieve man met veel energie en een passie voor denken en doorgronden. Dat laatste heeft hij zeker in dit boek gedaan, alleen is hij voor mijn gevoel erg aan de oppervlakte gebleven. Gray is niet de eerste die een verhaal heeft over hoe mensen los kunnen komen van hun vastgeroeste denkpatronen. Hij weet het pakkend te verwoorden, met veel leuke voorbeelden. Zijn tekeningen voegen veel toe. Het zijn niet zo maar illustraties. Gray kan als geen ander verhalen vertellen met zijn tekeningen.

Toch mist het boek diepgang. De kracht van liminaal denken is een heel anekdotisch verhaal. Gray heeft maar beperkt de link gelegd met andere denkers, experimenten en theorieën om zijn verhaal te onderbouwen. Dat is zonde, want zo lijkt het ten onrechte alsof liminaal denken op zichzelf staat. Gray werkt snel, zoals de inleider al zei. Maar liever had ik gezien dat hij meer tijd had genomen om het framework van liminaal denken werkelijk uit te werken.

Aan de andere kant, je leest het boek in anderhalf uur uit. Het heeft een prettige opmaak. De verhalen en plaatjes blijven in je hoofd plakken. Het is overtuigend, inspirerend en in de praktijk te brengen. Met andere woorden, een zeer bruikbaar boek voor organisatieadviseurs en procesbegeleiders.

Freija van Duijne was van 2013 tot 2018 voorzitter van de Dutch Future Society. Zij heeft meer dan tien jaar werkervaring als toekomstverkenner en strateeg in diverse overheidsorganisaties. Freija werkt vanuit haar bedrijf Future Motions en geeft trainingen en lezingen op gebied van toekomstverkennen. Ze maakt deel uit van het collectief van toekomstdenkers voor de trendrede.


De kracht van Liminaal Denken - Een juweel
20 april 2017 | Nico Jong

Overtuigingen zijn vaak de grootste obstakels op weg naar verandering. We construeren ze meestal onbewust. Ze kunnen ons helpen focussen en ons effectiever maken, maar ons helaas ook beperken.

Overtuigingen kunnen ons blind maken voor kansen en ons blootstellen aan verwarring, angst en twijfel. Dan houden ze ons gevangen. Door onze manier van denken te veranderen, kunnen we de verandering teweegbrengen die we willen. Liminaal denken kan daarbij helpen.

Limen is Latijn voor drempel. Een drempel is een rand, of een grens. Het is een tussenruimte die twee dingen definieert, en die tegelijkertijd noch de oude, noch de nieuwe manier van denken is en tegelijkertijd allebei. Een toestand van ambiguïteit of desoriëntatie die voorafgaat aan een doorbraak naar een nieuwe manier van denken. De tussenruimte. Liminaal denken zorgt voor psychologische wendbaarheid, die ons in staat stelt om te gaan met deze periode van complexiteit en transitie.

Liminaal denken is een oefening om nieuwe toegangspoorten naar mogelijkheden te vinden en te creëren. Toegangspoorten die voor anderen onzichtbaar zijn. Verandering voltrekt zich aan de grenzen tussen dingen: de grens tussen het bekende en onbekende, de oude manier en de nieuwe manier, het verleden en de toekomst. Het idee achter liminaal denken is dat er overal om ons heen drempels zijn, deuren naar mogelijkheden. De meeste daarvan zijn onzichtbaar voor ons, omdat we focussen op andere dingen. Maar ze zijn er, ze zijn reëel en bieden een ongelooflijk potentieel voor groei en verandering. Liminaal denken helpt ons om kansen te zien die anderen niet kunnen zien of zich zelfs maar kunnen voorstellen. Binnen liminaal denken zijn overtuigingen de belangrijkste materialen die we moeten leren begrijpen. Liminaal denken is de kunst om verandering te creëren door overtuigingen te doorgronden, te modelleren en opnieuw te formuleren.

In het eerste deel van zijn boek beschrijft Dave Gray wat overtuigingen zijn en hoe ze tot stand komen. Overtuigingen modelleren de wereld om ons heen én kunnen ons beperken. Hij bouwt zijn betoog op rond zes beginselen. Liminaal denken is leren inzien dat er veel evidente dingen zijn en dat het afhangt van onze ervaringen en gezichtspunten wat evident is. Het helpt ons afleren onze overtuigingen aan te zien voor realiteit. Het evidente is niet evident. In het tweede deel komt aan de orde wat we eraan kunnen doen om de vervorming van de realiteit door onze overtuigingen tot een minimum terug te brengen, om mogelijkheden in het vizier te krijgen en positieve verandering te realiseren.

De kracht van liminaal denken is een belangrijk boek. Dave Gray weet in eenvoudige bewoordingen, ondersteund met simpele illustraties heel duidelijk te maken wat overtuigingen zijn en wat ze met ons doen. Bovendien biedt hij oplossingen om daar op een andere manier mee om te gaan. Een juweel van een boek.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


De kracht van liminaal denken
22 maart 2017 | Sylvie van der Haar

Liminaal. Goh, wat zou dat zijn? Ik kom al associërend niet verder dan iets met ‘grens’. Maar dat dan in combinatie met ‘kracht’  en ‘denken’? Geen idee. Intrigerend is de titel zeker, want voor ik ook maar een letter in het boek gelezen heb, zet het me al aan het denken.

Gelukkig houdt de schrijver van helderheid en ben ik niet de enige die nog nooit van dit begrip gehoord heeft. Al in de inhoudsopgave wordt liminaal denken uitgelegd: de kunst om verandering te creëren door overtuigingen te doorgronden, te modelleren en opnieuw te formuleren.

Klinkt interessant. De vormgeving is ook veelbelovend: frisse kleuren, overzichtelijke hoofdstukken, quotes, simpele tekeningen om de tekst te verhelderen, kortom, een erg uitnodigend boek.

In het voorwoord van Richard Saul Wurman, de grondlegger van de TED-conferenties, staat dat dit boek een ‘popularisering van wat voor de hand ligt’ is. En dat gevoel kreeg ik in eerste instantie ook. Dave Gray beschrijft zaken die soms zó voor de hand liggen, dat je eerste reactie wellicht is: ja, dûh, logisch… Moet je hier nu een heel boek aan wijden?

Maar, juist in die verraderlijke eenvoud schuilt de kracht. Want telkens wanneer je jezelf betrapt op ‘ja, dûh...’ wordt het tijd om je eigen opvattingen eens tegen het licht te houden. Gray betoogt namelijk op overtuigende wijze dat je overtuigingen (dus die momenten waarop je denkt: logisch toch? Dat weet iedereen toch alláng?) vaak de grootste obstakels zijn voor verandering. Tsja. Toch maar eens opnieuw kijken naar mijn eigen ‘dûh-momenten’…

Het boek is opgebouwd uit twee delen: het eerste, theoretische deel gaat in op ‘opvattingen’: aan de hand van zes hoofdstukken behandelt Gray de grondbeginselen over opvattingen, oftewel overtuigingen. Hoe ontstaan overtuigingen, waarom zijn ze belangrijk, waar moet je je bewust van zijn? Stuk voor stuk verhelderende hoofdstukken, met een hoog ‘oh ja’- gehalte.

Bewustwording is natuurlijk stap één, maar een boek wordt pas echt waardevol met een ‘wat- je- eraan- kunt- doen’-deel. Daarin voorziet Gray uitgebreid in het tweede deel van het boek. Dat bestaat uit negen hoofdstukken vol tips. Ieder hoofdstuk eindigt met een oefening, waarmee de schrijver het abstracte begrip ‘liminaal denken’ concreet en toepasbaar maakt. Bijvoorbeeld door te stellen dat je ervan uit moet gaan dat je niet objectief bent, blinde vlekken hebt en vaak zelf onderdeel bent van het probleem. De oefening waarmee het eerste hoofdstuk eindigt, kan inzicht geven in je blinde vlekken.

In een ander hoofdstuk daagt hij je uit bewust op zoek te gaan naar compleet andere invalshoeken, omdat je alleen door een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken, inzicht krijgt. Mooi citaat uit dit hoofdstuk: ‘Als jij vindt dat iets nergens op slaat, dan zie je iets over het hoofd’.

En zo fileert Gray in ieder hoofdstuk overtuigingen die we allemaal hebben, gedrag dat we allemaal vertonen. De talloze voorbeelden die hij gebruikt maken het heel herkenbaar.

Hoe verder ik in het boek vorderde, hoe enthousiaster ik werd. Gray slaagt erin op een hele toegankelijke manier het belang van het ‘oprekken’ van je overtuigingen te laten zien, en dat vervolgens ook in een breder perspectief te plaatsen. Want ‘liminaal denken’ heeft niet alleen impact op je eigen leven, maar op je hele omgeving. Het stelt je in staat een positieve kracht te zijn in de wereld. ‘Het soort mens dat dingen beter maakt louter en alleen door er te zijn, en die dingen beter achterlaat dan dat hij ze aantrof’ schrijft hij in zijn nawoord. Waarmee hij, geheel in de lijn van zijn eigen gedachtengoed, De kracht van liminaal denken in een heel ander vakje plaatst dan een doorsnee managementboek. Prachtig.

Sylvie van der Haar is trainer/coach en verzorgt workshops, met o.a. managementboeken als inspiratiebron. www.instantes.nl


De kracht van Liminaal Denken
17 maart 2017 | Frank van Kuijck

De keuze voor een boek laat ik vaak afhangen van actualiteiten of een intrigerende titel dan wel onderwerp. En toen ik de titel van De kracht van liminaal denken zag dacht ik: Wat is dat?

Ik ben blij dat ik de keuze voor De kracht van liminaal denken gemaakt heb. Het is een boek wat zeer prettig leest en dat door zijn eenvoud, opzet en verhalende schrijfstijl erg goed bijblijft. Maar wat belangrijker is, het is een boek dat inspireert om verandering teweeg te brengen. Het zet je aan het denken om af te wijken van de gebaande paden. Ook geeft het direct energie om te experimenteren om veranderingen te onderzoeken en te bedenken waarom nog niet gerealiseerde zaken of processen zijn vastgelopen.

Wie kent het niet? U bent binnen uw bedrijf of privé op een probleem gestuit maar u komt er niet uit. Of anderen overtuigen u ervan dat een mogelijke verandering toch niet te verwezenlijken is en dat u beter kunt accepteren dat het is zoals het is. Of dat verandering niet realistisch is. Of dat er bij een teleurstelling – bijvoorbeeld het verliezen van een offerte of het niet halen van omzettargets – er een uitleg komt waarom het komt zoals het gekomen is. Bijvoorbeeld omdat het economisch slecht gaat, uw concurrent zich niet aan de spelregels heeft gehouden of dat u informatie miste die – als u die wel had – u echt niet had kunnen verliezen. Kortom u probeert uzelf er van te overtuigen dat het niet aan u kan liggen, maar dat het aan de omstandigheden ligt en lag die buiten uw beïnvloedingssfeer lagen en ook zullen blijven.

Ziehier eigenlijk de kern van het boek. Liminaal denken is eigenlijk niets anders dan vastzitten in bestaande overtuigingen en gewoonten die u aangeleerd zijn door ervaringen, gewoonten, gedrag, houding (van anderen) of uw omgeving. Liminaal betekent drempel. Dat is de belemmeringskant van het begrip – het is niet mogelijk en er is een limiet – lees er is iets (blijvend) niet mogelijk. De kansenvariant van liminaal denken gaat uit van een mogelijkheid om zaken te veranderen. Letterlijk is er een deur die u nog niet doorgegaan bent en waar u een nieuwe omgeving verkent. Gray omschrijft dit ook als een tussenfase tussen niet meer of nog niet. Zelf vertaal ik e.e.a. met een nieuwsgierigheid om open te staan voor andere ideeën en overtuigingen zonder de ballast van het verleden mee te nemen. Als iets nog geen werkelijkheid is geworden of iets is nog niet gelukt dan wil dat nog niet zeggen dat het niet mogelijk is. Toch zie ik vaak dat in discussies en gesprekken vastgehouden wordt aan oude gewoonten of gebruiken omdat dat wel veilig is, ‘zo doen we dat nu eenmaal.’

Gray legt in twee onderdelen in het boek uit hoe liminaal denken uw wereld kan veranderen. Deel 1 gaat over het ‘vastzitten’ in oude en bestaande gewoonten: hoe je overtuigingen alles modelleren. In 6 heldere en korte hoofdstukken maakt hij duidelijk waarom overtuigingen veel van uw dagelijks handelen beïnvloeden en hiermee veranderingen blokkeren. In deel 2 (wat kun je er aan doen) beschrijft Gray in 9 praktische hoofdstukken hoe je hier verandering in kunt brengen. In heldere bewoordingen met duidelijke en ook treffende praktijkvoorbeelden in verhalende vorm wordt duidelijk gemaakt hoe de ‘blokkeringen’ werken en ook weggenomen kunnen worden. Dat gaat zeker niet vanzelf, maar het zette mij in ieder geval direct aan het denken. Bij eigenlijk elk van de vijftien hoofdstukken (Deel 1 en Deel 2) had ik een grote mate van herkenning en ook direct voorbeelden in mijn hoofd.

Door de praktische en eenvoudige wijze van formuleren met krachtige tekeningen en verhalen wordt heel snel duidelijk gemaakt hoe ‘de interne luchtbel’ u gevangen houdt in bestaande gedragingen, overtuigingen en gewoonten.

Liminaal denken beschrijft helder en concreet hoe u deze vastgeroeste gewoonten kunt doorbreken en hoe u ook anderen hierbij kunt helpen. Uiteraard gelden hier een aantal belangrijke spelregels en afspraken. Kern is stel uw oordeel uit, schep vertrouwen, wees nieuwsgierig en probeer alle alternatieven – ook al lijken ze vreemd te zijn – te onderzoeken om tot een nieuwe of andere oplossing of ambitie te komen. Wat is uw diepste wens, hoe wenst u die te bereiken en wat is de stip op de horizon? Denk hierbij niet: dat zal vast niet kunnen, maar denk: hoe zou ik dit mogelijk kunnen maken?

Zeker in een tijd waar transitie en innovatie onvermijdelijk is, is het gedachtengoed van liminaal denken een kans om tot verandering te komen. Ga er met een open mind in en bedenk hoe u de toekomst – die niemand nog kent – zou willen scheppen, dan volgt ‘vanzelf’ de hoe vraag. Een paar keer schoot me tijdens het lezen een Cruijfiaanse wijsheid door het hoofd: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt, maar d’as logisch’. Begrijp me goed hiermee wil ik het boek absoluut niet tekort doen maar juist aangeven dat het zo begrijpelijk, eenvoudig en krachtig is geschreven dat het ook echt raak is! Kijkt u ook vooral naar het filmpje op: http://liminalthinking.com/ in 5:47 minuten wordt u denk ik ook geïnspireerd om het boek beet te pakken.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven professional in zowel audit en advies voor de public sector. Industries zijn met name gemeenten, woningcorporaties en onderwijs. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij is Partner bij Deloitte, Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


De kracht van Liminaal Denken
1 maart 2017 | Fred Rutgers

Ik heb De kracht van liminaal denken van Dave Gray in één ruk uitgelezen. Prettig geschreven en bovendien een goed verhaal.

Op basis van de titel werd ik wél nieuwsgierig, maar wist ik niet direct waar De kracht van liminaal denken over gaat. Daarom eerst maar even een definitie van wat Liminaal denken eigenlijk is. Liminaal komt uit het latijn en betekent grens. Vandaar ook het Engelse woord limit. Liminaal denken is de kunst om verandering te creëren door overtuigingen te doorgronden, te modelleren en opnieuw te formuleren.

Ieder mens heeft voor zichzelf een reeks persoonlijke overtuigingen die we gedurende ons leven, en met name in de leeftijd tussen 4 en 11 jaar opbouwen. Deze overtuigingen zijn onze persoonlijke waarheden, ongeacht of ze ook echt waar zijn. Deze overtuigingen geven ons houvast, maar ze kunnen ons ook enorm beperken. Op een of andere manier kunnen we de door ons zelf vastgestelde grenzen maar heel erg moeilijk overschrijden.

Wil je groeien in je ontwikkeling, of wil je nieuwe kansen zien, dan moet je leren om je niet te laten tegenhouden door niet bestaande grenzen die jij alleen jouzelf hebt opgelegd. Niemand zegt dat je er niet overheen mag behalve jijzelf. In dit boek maakt Gray je bewust van het bestaan van die zelfbeperkende grenzen en hoe je daar mee om kunt gaan zonder je erdoor te laten beperken.

Einstein riep al dat een nieuw soort denken onontbeerlijk is als de mensheid wil overleven en verdergaan naar hogere niveaus.

Een mooi voorbeeld, dat velen van u zullen herkennen, gaat over het stoppen met roken. De schrijver was er zelf ook van overtuigd dat hij dat nooit zou kunnen en dus lukte het ook niet totdat de knop in zijn hoofd omging waardoor het hem opeens wél lukte. Hij realiseerde zich toen dat als hij in staat was om te stoppen met roken wat hij eerst voor onmogelijk hield, hij waarschijnlijk tot nog veel meer in staat was. De grootste beperking om iets te bereiken zit dus in je eigen overtuigingen. De grote vraag is dus; ‘Hoe zorg je ervoor dat je door hebt wanneer jouw eigen overtuigingen in de weg staan om jouw doelen te realiseren, en wat kun je doen om die overtuigingen weg te nemen of anders te formuleren waardoor je opeens wél jouw doelen bereikt?’

Een ander mooi voorbeeld in het boek gaat over een olifant, maar dat moet u maar gewoon lekker even zelf lezen.

Gray legt aan de hand van enkele voorbeelden uit dat beperkende overtuigingen erg hardnekkig kunnen zijn. Onbewust ben je in je leven telkens weer op zoek naar het bewijs dat jouw overtuigingen juist zijn, zelfs als je geconfronteerd wordt met bewijs van het tegendeel. Dat gekoppeld aan het feit dat we ons graag omringen met mensen wiens overtuigingen overeenkomen met die van ons zelf maakt het erg lastig om open te staan voor nieuwe inzichten. En juist dat laatste kan soms zorgen voor een enorme doorbraak in het succes van een bedrijf, of van jouw als manager of als mens.

Wil jij ontdekken hoe jij tot nieuwe inzichten kunt komen door Liminaal te denken? Dan is het lezen van De kracht van Liminaal denken meer dan de moeite waard.

Fred Rutgers is retailtrendwatcher en retailexpert. Hij schreef daarnaast verschillende boeken over retail. Hij helpt winkeliers om te bouwen aan het onderscheidend vermogen van hun winkel. Klanten willen zich verbonden voelen met een winkel. Daarom moet een winkel de klanten een unieke beleving en een aangename ervaring bezorgen. In die zin is een winkel net een merk, met een unieke lading en een bijzonder verhaal!


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden