Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De Corporate Startup - 'Een fantastisch boek'
12 maart 2018 | Sonja Wekema

De wereld om ons heen verandert snel. Om te kunnen overleven, komt er streeds meer druk op gevestigde bedrijven om te innoveren.

De uitdaging voor de meeste bedrijven is om nieuwe producten te ontwikkelen voor nieuwe markten, terwijl ze tegelijkertijd hun kernactiviteiten behouden. Maar is hun ecosyteem daar wel op ingericht? De corporate startup van Tendayi Viki, Dan Toma en Esther Gons biedt een theoretisch en praktisch framework voor gevestigde bedrijven die ernaar streven hun innovatievermogen te ontwikkelen en te behouden.

Om te kunnen overleven, zullen grote bedrijven moeten innoveren. En dat weten ze. De laatste tijd profileren diverse bedrijven zich als ‘een multinational met een startupcultuur’. Het is de vraag of dat daadwerkelijk zo is, of dat ze slechts ambiëren zo gezien te worden...

Het boek De corporate startup van Tendayi Viki, Dan Toma en Esther Gons is geschreven voor middelgrote en grote ondernemingen, waar het creëren van een innovatiecultuur doorgaans lastiger is dan bij een startup. Het boek is anders dan andere managementboeken. Naast fraaie, duidelijke illustraties biedt het een theoretisch overzicht en diverse voorbeelden van - en interviews met - mensen uit de praktijk. Ook al is het niet heel expliciet, een goede lezer kan tussen de regels door de noodzaak voor een goed ingericht innovatie-ecosysteem met de juiste mindset, een helpende cultuur, effectief leiderschap en teamspirit oppikken.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit een uiteenzetting van modellen en theoriën. De auteurs gaan in op de vraag wat innovatie is en ook wat het vooral niet is. Een idee start in alle gevallen met de vraag: welk probleem lossen we op? Het is cruciaal dat een idee op frequente basis aan de buitenwereld (klanten en de markt) wordt voorgelegd om de levensvatbaarheid te testen.

Tevens is er aandacht voor het innovatie-ecosyteem, inclusief de innovatiethesis (de strategische innovatiedoelstellingen) en het innovatieportfolio (de mix van kern-, verwante en transformatieproducten) dat een bedrijf zou moeten nastreven. Het is evident dat innoveren meer is dan het creëren van een idee. Zonder het juiste businessmodel en financiering, is een idee niet levensvatbaar. In een effectief innovatie-ecosysteem is het van groot belang dat diverse interne organisatieonderdelen samenwerken. Navelstaren op een eigen bedrijfsonderdeel kan niet aan de orde zijn, aangezien dat interne competentie voedt. Het nastreven van een effectieve samenwerking binnen multidisciplinaire teams - met leden die zowel qua inhoud als als qua persoonlijkheden verschillen - is van het grootst mogelijke belang om de volledige potentie uit een idee te halen.

In deel 2 van het boek nodigen de auteurs de lezer uit om het geleerde in de praktijk in te zetten. Het laatste hoofstuk ‘Begin Vandaag’ zet de lezer aan direct te beginnen. De auteurs en hun geïnterviewde gasten zijn heel duidelijk: innovatie is veel te omvangrijk en belangrijk om als ‘klusje’ naast een reguliere baan te doen, is. Om een innovatie-ecosysteem succesvol te laten zijn, zullen bedrijven hun meest talentvolle en ervaren mensen moeten inzetten om hun organisatie voor te bereiden en op de juiste koers te houden voor de toekomst.

Voor bedrijven die vast van plan zijn stappen te maken op het gebied van innovatie en met het creëren van een innovatiecultuur, is De corporate startup een fantastisch boek. Het biedt een beproefde methodologie voor het bouwen van een innovatiecultuur, o.a. middels het toepassen van Lean Startup-principes. Het helpt (delen van) bedrijven een shift te maken van een reactieve naar een meer pro-actieve mindset, wat ze helpt te overleven.

Het is duidelijk dat innovatie is geen one man show is. Samenwerking is cruciaal en de top van de organisate moet er volledig achter staan.

Het boek The Corporate Startup is in februari 2018 uitgeroepen tot winnaar van de CMI Management Book of the Year Award 2018 Innovation and Entrepreneurship Category (8/2/18).

Sonja Wekema is oprichter van The Other Perspective en is werkzaam als executive (team) coach en organisatieadviseur. Ze is lid van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (Ooa).


De Corporate Startup - 'Stevig innovatiehandboek'
10 januari 2018 | Nico Jong

Gevestigde organisaties moeten om te overleven innovatief, creatief en klantgericht zijn in dit onzekere en disruptieve tijdperk. Maar vaak weten ze niet hoe ze Lean startup principes kunnen inzetten voor hun innovatie. De auteurs van De corporate startup hebben er ervaring mee en willen die graag delen.

Grote bedrijven zijn geen startups omdat het hun dagelijks werk is een succesvol en winstgevend bedrijf te runnen. Startups richten zich op één idee en hebben geen last van de voorgeschiedenis van een ouder bedrijf. Gevestigde bedrijven lopen tegen de innovatie paradox aan: hoe ze zich voldoende kunnen richten op de exploitatie om de levensvatbaarheid te garanderen en tegelijkertijd hoe ze genoeg tijd en energie kunnen stoppen in de exploratie om die levensvatbaarheid ook voor de toekomst te garanderen. Wil een gevestigd bedrijf succesvol innoveren dan moet het een manier vinden om uit te voeren en tegelijkertijd te zoeken naar nieuwe wegen. Bestaande bedrijven zijn te managen met traditionele boekhoudmethoden, kostenoptimalisatie en operationele effectiviteit. Het zoekproces voor de toekomst maakt gebruik van startup methoden zoals ontwerpdenken, klantontwikkeling en experimenteren.

In deel 1 van het boek komen vijf basisprincipes aan bod die gevestigde bedrijven kunnen gebruiken om een eigen innovatie-ecosysteem te ontwikkelen. Innovatie bij grote bedrijven gaat mislukken als ze daarvoor dezelfde planningsprocessen gebruiken als voor hun succesvolle kernproducten. Traditionele planning en innovatie botsen met elkaar. Ze moeten op zoek naar nieuwe processen om hun innovatie te managen die de omgeving en de ruimte bieden om met creatieve ideevormen aan de slag te gaan. Die de resultaten van deze ideevormen verzamelen en testen en de ideeën omvormen tot succesvolle producten die winst opleveren. Zo’n innovatie-ecosysteem bestaat uit vijf elementen, de innovatiethesis waarin de strategische doelstellingen op het gebied van innovatie worden vastgelegd. Het innovatieportfolio met een gebalanceerde mix van kernproducten, verwante producten en transformatieproducten. Een innovatieframework om het traject van exploreren naar exploiteren te managen, dat bestaat uit ideeën vormen, testen, schalen en vernieuwen. Innovatie accounting om de verantwoording voor de vernieuwing goed te regelen. En een innovatiemethode die ervoor zorgt dat het product waarde toevoegt voor de klant en tegelijkertijd zorgt voor meer omzet en meer klanten. In deel 2 laten de auteurs zien hoe innovatie-ecosystemen tot leven worden gebracht met innovatiemethoden. Alle vier stappen van het innovatieframework werken ze uit in een eigen hoofdstuk. De meer schematische eerste helft van het boek komt hier tot leven in een uitgebreide gereedschapskist inclusief praktijkvoorbeelden.

De corporate startup is een stevig innovatiehandboek voor het huidige complexe en dynamische tijdperk. Het geheel is smaakvol vormgegeven en gebonden in oblong formaat. De inhoud is omvangrijk en de auteurs gebruiken veel jargon, maar dat is misschien nodig om het einde van de klassieke methoden tot uiting te laten komen.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


De Corporate Startup - Hoe je als gevestigd bedrijf een ecosysteem voor innovatie creëert
21 juni 2017 | Hans van der Loo

De golf van startups is inmiddels ook aangespoeld in de directiekamers van gevestigde bedrijven. Gezien de groeiende aandacht voor exponentieel groeiende technologie en de disruptieve kracht van nieuwkomers als Airbnb en Uber is dat geen wonder.

De verandersnelheid van technologie en economie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Software eet hele branches op en digitaal darwinisme heeft ervoor gezorgd dat grote en dominante bedrijven zijn omgevallen.

Dit heeft onmiskenbaar geleid tot een groeiend animo onder corporates om zichzelf ook meer als een startup te manifesteren. Het thema staat prominent op de agenda van topmanagers. Je kunt tegenwoordig geen bedrijf meer binnenlopen of je wordt trots wegloodst naar een cool ogend innovation lab waar creatieve jonge honden zich naar hartenlust kunnen uitleven. Vaak worden zulke plekken ook opengesteld voor creatieve ondernemers en worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de disruptieve geesten binnen het bedrijf wakker te maken. De drie auteurs van het boek De Corporate Startup – een consultant, een ondernemer en een mentor van incubators – hebben hier weinig mee op. In hun ogen is het niet meer dan ‘innovatietheater’: een makkelijke manier om goede sier te maken met vernieuwende kwaliteiten die men helemaal niet bezit. In plaats van de mentaliteit en mores van startups klakkeloos na te bootsen, zouden corporates er goed aan doen om zich te richten op datgene waar zij goed in zijn: het methodisch en systematisch bedenken, testen en op de markt brengen van innovaties.

Het boek – dat overigens ook in een Nederlands versie verkrijgbaar is – laat er geen misverstand over bestaan dat innovatie tegenwoordig een must is. Een noodzaak, die gevestigde bedrijven maar nauwelijks onder de knieën krijgen. Want er gaat op dit vlak nogal eens wat mis, zo blijkt. Kijk alleen maar naar de overname van Nokia door Microsoft, bedoeld om de Amerikaanse softwaregigant een vliegende start in de mobiele telefoniemarkt te bieden. De opzet faalde jammerlijk, met als gevolg een verlies van maar liefst 7,5 miljard dollar. Nokia zelf is trouwens een voorbeeld van een bedrijf dat zich door zijn eigen successen in slaap heeft laten sussen. Het bedrijf had tijdenlang een leidende positie op het gebied van mobieltjes en lanceerde zelfs als eerste een smartphone. Bij gebrek aan gebruiksmogelijkheden (het idee om apps te ontwikkelen was toen nog niet geboren) werd dat geen succes en verplaatste Nokia haar aandacht naar andere productinnovaties. Dom, dom, dom: een paar jaar later ging ´startup´ Apple er met de buit vandoor en was het over en sluiten voor Nokia.

Betekent dit dat corporates per definitie vanuit een verloren positie strijden? Nee, zo maken de auteurs duidelijk. Ook al worden de oprichters van succesvolle startups als rocksterren aanbeden, de overgrote meerderheid van de startups – meer dan 90% – faalt jammerlijk. De belangrijkste factor van hun falen is doorgaans het gebrek aan uitvoeringskracht. Corporates doen er goed aan om zich op die uitvoeringskwaliteiten te richten en zich niet te veel aan de werkwijze van startups te spiegelen. Concreet betekent dit dat ze methodisch en als een gezamenlijk ecosysteem te werk gaan. Met name dit laatste is belangrijk: veel kennis en energie gaat binnen gevestigde bedrijven immers verloren doordat afdelingen niet met elkaar, maar tegen elkaar werken. Succesvolle innovatie veronderstelt echter een naadloze samenwerking tussen talloze actoren met ieder hun neigen rol, variërend van het bedenken van nieuwe ideeën en producten tot aan het op de markt brengen, het verkopen en het opschalen.

Aan de basis van corporate vernieuwingskracht staat een innovatief ecosysteem dat op vijf pijlers rust. In de eerste plaats moet iedereen binnen de organisatie doodrongen zijn van het belang van innovatie. Volgens de auteurs kan dit het beste gebeuren door het formuleren van een ´Innovation Thesis´, een heldere en betekenisvolle visie over het waarom en waarheen van de organisatie. Waarom het belangrijk is om als organisatie over een eenduidige en betekenisvolle innovatievisie te beschikken, is fraai verwoord door Eric Ries, de drijvende kracht achter het model van de ´lean startup´. In De lean startup schrijft hij: ´In een moderne organisatie is het ieders recht om te weten waarom de dingen waaraan je werkt belangrijk zijn behalve voor je baas.´

De tweede pijler van het ecosysteem is de innovatieportfolio. Deze moet voorkomen dat alle aandacht plotseling naar vernieuwing en verandering uitgaat en de bestaande businessactiviteiten er maar bijhangen. Een innovatieportfolio zorgt ervoor dat de aandacht voor de bestaande kern, voor aangrenzende vernieuwingen en voor radicale en disruptieve innovaties met elkaar in evenwicht is. Als derde pijler fungeert het innovatieraamwerk, waarin de verschillende fasen van een innovatie – het creëren , het testen en het opschalen van een nieuw idee – in ondergebracht worden. Het zorgvuldig meten van de voortgang en het creëren van innovatieve praktijken, gedragingen en teamdynamieken zijn respectievelijk de vierde en de vijfde pijler van het innovatieve ecosysteem.

De pijlers van het ecosysteem evenals de daaruit voortvloeiende praktijken worden in aparte hoofdstukken helder en systematisch uitgewerkt. Daarbij wordt voortdurend verwezen naar praktijkvoorbeelden en naar manieren om meteen zelf aan de slag te gaan. Aan het slot van het boek wordt nog een apart hoofdstuk besteed aan de vraag hoe je vandaag nog met innovatie kunt starten. Dit alles maakt De Corporate Startup niet alleen tot een omvangrijk, maar ook gedegen handboek. Naast inspirerende voorbeelden staat het boordevol modellen, instrumenten figuren en praktisch toepasbare aanpakken. Waar boeken over startups de lezers vooral aanzetten tot ondernemerschap en doen in de vorm van experimenteren, leren en realiseren, kiezen de auteurs voor hun doelgroep van corporate managers en medewerkers een min of meer tegengestelde aanpak. Niet het doen, maar het denken in de vorm van analyseren, onderbouwen en methodisch te werk gaan stellen zij centraal. Of dit werkelijk de weg naar corporate succes effent en of startups en corporates hierdoor beter met elkaar kunnen samenwerken, is voor mij een grote vraag. De tijd zal het leren.

Hans van der Loo is expert op het gebied van energiek veranderen. Als adviseur, publicist en spreker richt hij zich op het bevorderen van de kracht waarmee mensen, teams en organisaties in beweging te komen teneinde uitzonderlijke prestaties te realiseren. Tegenwoordig is hij medeoprichter en eigenaar van Betterday. Van der Loo schreef verschillende succesvolle boeken, waaronder Musk Mania en Waar haal je de energie vandaan? Op dit moment werkt hij aan Wavemakers.

Van der Loo verzorgt het incompany event Veranderen met de spirit van een start-up en Maak van jezelf én je team een powerhouse.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden