Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Bezieling werkt - 'Zeker niet zweverig'
25 mei 2020 | Elly Stroo Cloeck

In Bezieling werkt stelt Hans Wopereis dat elke organisatie haar eigen cultuur, haar eigen patronen heeft. Die geven zekerheid, in ieder geval een tijdje. Maar op den duur frustreren ze de samenwerking, demotiveren ze zelfs.

Als leidinggevende aan jou de taak om die patronen te doorbreken. Hiervoor kun je 8 bronnen aanboren: Bezieling, Vertrouwen, Kringbewustzijn, Leiderschap, Zelfonderzoek, Verantwoordelijkheid, Waarachtigheid en Mededogen. Kringbewustzijn kun je interpreteren als gedeeld leiderschap, bijvoorbeeld door zelforganisatie. Voor elk van de 8 bronnen worden concrete handvatten gegeven.

Zweverig? Nee, dat vond ik Bezieling werkt zeker niet, de auteur heeft een hele concrete schrijfstijl. Ook worden er veel goede en heel herkenbare voorbeelden gegeven. Het hoofdstuk over Waarachtigheid sprak mij het meest aan, waarschijnlijk omdat over ècht eerlijk zijn, over de moed hebben je uit te spreken zònder op enig resultaat uit te zijn, niet heel veel wordt geschreven. Dat gaat véél verder dan feedback geven.

Elly Stroo Cloeck is project- en interim-manager op het gebied van Finance, Internal Audit en Risk Management via haar bedrijf ESCIA. Daarnaast schrijft ze recensies en samenvattingen van managementboeken.


Bezieling werkt - 'Een oproep om af te dalen naar zin en betekenis'
13 juni 2019 | Paul Misdorp

Hans Wopereis heeft tien jaar na het verschijnen van zijn boek Het licht en de korenmaat; je ziel als werkgever opnieuw een boek geschreven dat bijzondere aandacht verdient: Bezieling werkt; acht bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties.

Wopereis' vorige boek had veel weg van een ontdekkingstocht naar de binnenwereld van de mens, in dit nieuwe boek verbindt hij de binnenwereld van de mens met die van de organisatie. Daarmee neemt vanuit organisatieveranderingsperpectief de relevantie toe. Hij sluit elk hoofdstuk af met een paragraaf over wat je als individu kunt doen in je organisatie en wat je als organisatie kunt doen.

Bezieling werkt gaat over denken, handelen en organiseren en de samenhang ertussen. Het denken over onszelf en over de organisatie waar we deel van uitmaken heeft een tamelijk filosofische ondertoon, en komt ook terug in het handelen - in de zin van realiseren van waarover je gedacht hebt, zelf en met elkaar - en het organiseren. Organiseren is voor Wopereis vooral het organiseren van betekenisvolle rust, stilte en ledigheid te midden van de hectiek van alledag. Deze boeddhistische inspiratie komt met name in het laatste hoofdstuk duidelijk naar voren. In het lege midden kunnen we luisteren, ons open stellen, ontvankelijk zijn voor signalen, maar juist ook de ruimte vinden voor het nieuwe, de schepping, bezieling en creativiteit die we helaas in onszelf en organisatie zo vaak ontberen.

Wopereis ontwerpt een bronnenmodel voor groei en ontwikkeling. In het midden bevindt zich de bezieling: de energie van plezier, passie en vervulling die door de organisatie heen stroomt en iedereen kan aansteken. Deze bezieling leidt tot resultaten en niet omgekeerd. De kring rond de bezieling noemt Wopereis het vertrouwen. Immers, net als bezieling is vertrouwen ook de fundamentele bron van groei en ontwikkeling. Zonder vertrouwen in jezelf, de ander en het universum overheersen angst en wantrouwen en komt niets tot stand.

Derde bron is het kringbewustzijn: het besef dat je alleen werkelijk individu kunt zijn in een gemeenschap, en andersom dat een echte gemeenschap bestaat uit waarachtige individuen die verantwoordelijkheid durven nemen voor zichzelf en de gemeenschap waar ze onderdeel van zijn. Mensen worden gedreven door krachtige waarden en een bovenpersoonlijk geweten. Het is een uitnodiging om samen met anderen tot inzicht te komen en de eigen kwetsbaarheid te tonen. De stap naar de vierde bron - leiderschap - is niet groot meer. Juist in verbinding met anderen openbaren zich leiderschap (levend houden van de bezieling in de organisatie) en persoonlijk leiderschap (volgen van je roeping, niet laten bepalen door weerstand, tonen wie je bent, je daden onder ogen zien, dienstbaar zijn aan de wereld).

De vijfde bron - zelfonderzoek - is misschien wel de belangrijkste bron van groei en ontwikkeling, omdat je niet alleen in de spiegel durft te kijken, maar ook anderen uitnodigt naar jou te kijken. En zo te leren van wat je ziet en wat er gezien wordt. Dat onderzoek gaat van maskers, via schaduwen en beelden naar kwaliteiten en bezieling.

De zesde bron gaat over verantwoordelijkheid in de meest brede zin van het woord en hangt samen met het besef mede-eigenaar te zijn en daaraan bij te dragen: aan jezelf, je medemens, het collectief, het leven als geheel. Het is de essentie van volwassenwording.

De zevende en achtste bron zijn vooral bepalend voor de wijze van zuivere, effectieve communicatie in een organisatie. Allereerst waarachtigheid: je onthouden van liegen, kwaadspreken en onzinnige en ruwe taal. Hiervoor is moed nodig, maar ook bescheidenheid, timing, toonzetting en mededogen.

Tot slot: mededogen, dat weliswaar nauw samenhangt met waarachtigheid, maar onmisbaar is in de chemie van elke werkelijke verbinding en samenwerking, zoals Wopereis ons voorhoudt. Juist dit mededogen drukt kracht en compassie uit. Geen medelijden, maar mededogen.

Het boek is interessant voor iedereen die verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid wil nemen voor meer balans in zijn of haar organisatie. Het boek laat zien dat aandacht voor de binnenkant van organisaties bitterhard nodig is om gezond tegenwicht te bieden aan al dat ‘managerial' ge(re)organiseer van de resultaat- en prestatiegerichte buitenkant van organisaties. Het boek is een oproep om af te dalen naar zin en betekenis, om daardoor te kunnen groeien en ontwikkelen. In die zin staat het boek enigszins in de traditie van het veranderkunde vanuit de Why-vraag (waarom en waartoe). Bezieling werkt leest goed weg en maakt gebruik van inzichten uit de literatuur en de ervaringspraktijk van het ITIP, waar Wopereis directeur van is.

Paul Misdorp is Directeur van VinNDT (Veranderen in Nieuw Denken Toepassen) en kennispartner van Zeelenberg, adviseurs voor Mens en Organisatie en van de Van Gemertgroep.


Bezieling werkt - 'Een eerbetoon aan groei en ontwikkeling'
31 mei 2019 | Nico Jong

Hans Wopereis brengt in Bezieling werkt acht zware onderwerpen, die normaal gesproken in het organisatieleven niet aan bod komen, op een begrijpelijke en toegankelijke manier onder de aandacht

In zijn vorige boek Het licht en de korenmaat stelt Hans Wopereis het individu centraal. Hoe we als individu binnen een groter geheel geneigd zijn ons aan te passen aan de organisatiecultuur. En hoe we als individu het verschil kunnen maken door voorbij te gaan aan die neiging tot aanpassing. In Bezieling werkt richt Wopereis zich juist op het collectief en de vraag hoe we samen een geheel kunnen maken dat niet dwingt tot aanpassing, maar het individu aanspoort zijn eigen unieke, bezielende invloed te laten gelden. Zodat een cultuur ontstaat die mensen uitdaagt zichzelf te ontwikkelen en daarbij hun bezieling te laten werken. Naast individuen die bezieling centraal stellen, hebben we ook organisaties nodig die daarvoor de ruimte bieden.

Dat geldt zeker in onze welvarende wereld die met zichzelf worstelt als nooit tevoren en waar maar weinig zin en bezieling wordt ervaren. Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikken antidepressiva, twee derde van de werknemers ervaart werk gerelateerde stress, twintig procent krijgt een burn-out en een op de vijf mensen gebruikt slaapmedicatie. Wopereis heeft acht bronnen onderscheiden voor groei en ontwikkeling die de cultuur van een groter geheel bepalen: bezieling, vertrouwen, kringbewustzijn, leiderschap, zelfonderzoek, verantwoordelijkheid, waarachtigheid en mededogen.

Bezieling beweegt en motiveert mensen ten diepste en zorgt voor richting, passie en liefde in organisaties. Door vertrouwen durven mensen zich aan elkaar en aan de organisatie over te geven, zodat ze zich met vallen en opstaan kunnen ontwikkelen. Kringbewustzijn - het tegenovergestelde van kuddebewustzijn - is het besef dat de kracht van een organisatie bepaald wordt door de mate waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het grotere geheel. Bij leiderschap gaat de auteur in op de essenties van het individualisatieproces dat eraan ten grondslag ligt. Ook behandelt hij dienend leiderschap dat nodig is om medewerkers in hun eigen leiderschap te faciliteren. Zelfonderzoek begint bij het besef dat we ons vaker dan we willen, laten leiden door verkeerde motieven. Het krijgt pas echt betekenis als we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor wat daarmee aan het licht komt. Waarachtigheid is de innerlijke drang om de waarheid te spreken en zorgt voor openheid in de organisatie. Mededogen maakt de werkplek tot een plek waar men zorgt voor elkaar en elkaar helpt, waar het veilig is en kwetsbaarheid tot kracht kan worden.

Ieder van de acht bronnen heeft een eigen hoofdstuk. Wopereis beschrijft telkens wat er onder verstaan wordt, plaatst de bron in de tijdgeest en laat zien of de bron stroomt in organisaties of niet. Daarna gaat hij de diepte in door inspiratie te putten uit geestelijke tradities en maakt dit toepasbaar voor deze tijd en de context van organisatieontwikkeling. Ook gaat de auteur de breedte in door alle aspecten van de bron en de samenhang met andere bronnen te beschouwen. Verder maakt hij het concreet door bij iedere bron praktische handvatten aan te reiken.

Bezieling werkt is een eerbetoon aan groei en ontwikkeling in organisaties. Hans Wopereis brengt in Bezieling werkt acht zware onderwerpen, die normaal gesproken in het organisatieleven niet aan bod komen, op een begrijpelijke en toegankelijke manier onder de aandacht. Een ogenschijnlijk eenvoudig boek met een geweldige diepgang en impact.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden