Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
Visueel samenwerken – ‘Aangename verrassing’
10 juni 2020 | Peter de Roode

Een zeer fraai vormgegeven boek dat veel weg heeft van de boeken van Alexander Osterwalder over het Canvas. Aantrekkelijk weergegeven (mag ook wel gelet op de titel), geen grote lappen tekst, veel tekeningen en een helder proces. Maar wie denkt dat dit een makkelijk boek is, komt bedrogen uit.

Ik was geïnteresseerd in de titel vanwege het samenwerken en vroeg me af wat het visuele zou bijdragen om de samenwerking te kunnen verbeteren. Ik moet zeggen dat de auteurs me daarin aangenaam hebben verrast. Geen oude meug met veel herhaling van zetten, nee een fris template met een aantal processtappen die ik nog niet eerder voorbij heb zien komen.

Om daar mee te beginnen: de kern van het boek bestaat uit een proces van zeven stappen: mensen, plaatsen, processen, spraak, tekst, kleur, en effecten. Die processtappen worden je geleerd om die visueel weer te geven en waarbij je letterlijk leert om diverse symbolen te tekenen. Daar wordt gelukkig ruimschoots aandacht aan geschonken zodat je niet met een kluitje in het riet wordt gestuurd en nog niet eens een figuur aan het papier weet toe te vertrouwen. De visuals en bijbehorende tekst zijn voldoende om je aan te zetten tot gericht oefenen. Leuk om te doen overigens!

De auteurs leggen de kracht van de afbeelding in het begin van boek goed en krachtig uit. Natuurlijk kent iedereen de oneliner dat een plaatje meer zegt dan die spreekwoordelijke duizend woorden. Maar de kennis en vaardigheden van de lezer omtrent visualisatie worden ook echt vergroot door de aangeboden stappen.

De kracht van dit boek is - naast de aantrekkelijke visualisatie - de zeer overzichtelijke structuur: als lezer weet je waar je bent in het gehele proces. Kleur, stappen, visuals: alles werkt mee om je als lezer bij de les te houden en je overzicht te bieden.

Maar dit boek gaat ook over samenwerken. Het hoofdstuk waar de dialoog wordt toegelicht, is bijzonder sterk. Nu is over dit onderwerp veel geschreven maar de auteurs komen met inzichten die mijns inziens niet zo heel bekend zijn en afkomstig van een grootheid op dit gebied: William Isaacs. De auteurs schrijven: ‘Het doel is om met een groep te komen tot het punt waarop ze samen ‘denken’, en samen nieuwe en productieve ideeën bedenken en ontwikkelen, en nieuwe inzichten delen.’ Dit boek helpt dus om tot gezamenlijk denken te komen, niet slechts om meningen uit te wisselen, wel om tot een goede reflectieve leerdialoog te komen met gedeelde betekenis. In datzelfde hoofdstuk krijgt de lezer allerlei soorten vragen voorgelegd waar hij uit kan kiezen, zoals: facilitatie-vragen die onderverdeeld zijn in: onderwerp-gerichte vragen, onderwerp-gerichte vragen, en proces-gerichte vragen. Voldoende leerstof om je te bekwamen in de dialoog en de bijbehorende kunst en kunde van het vragen stellen.

Waarom dit boek tegelijkertijd niet onderschat moet worden, bewijst het hoofdstuk over ‘groepsleren’: hoe aantrekkelijk de bladzijden dan ook vorm gegeven zijn, de teksten zijn soms ook pittig. Met name het onderdeel waar de systeemtheorie uiteen wordt gerafeld in biologische, psychologische, en sociale factoren. Het voorgaande vond ik gemakkelijker leesbaar, maar dit stuk vereiste flink veel inspanning om de essentie ervan te doorgronden.

Al met al een krachtige methodiek om samenwerken te verbinden aan visualisatie. In deze tijd van agile werken zeer passend maar de onderliggende concepten mogen niet onderschat worden.

Drs. Peter de Roode is zelfstandig adviseur en trainer. Hij ondersteunt organisaties bij het invoeren van grootschalige veranderingen waarbij gedragsverandering centraal staat. Hij is auteur van de boeken 'Meegaan of dwarsliggen' (2006) 'Werkvormen voor managers' (2010) en ‘Leidinggeven kun je zelf!’ (2012). Samen met meerdere auteurs schreef hij onder red. van Rob van Es het boek ‘Praktijkboek Veranderdiagnose’ (2013) en schreef hij samen met Peter van den Boom het boek ‘Theatervoorstellingen in organisaties’ (2015). Naast zijn schrijfactiviteiten organiseert hij trainingen en seminars over actuele managementthema's.

Visueel samenwerken
28 mei 2020 | Frank van Kuijck

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden is een bekend spreekwoord. Maar dan moet het wel een goed, duidelijk en scherp beeld zijn, dat door iedereen hetzelfde begrepen wordt.

Als een beeld niet goed, duidelijk en scherp is, gaat het gesprek al snel over de vraag wat het beeld zou moeten betekenen. Het boek Visueel samenwerken maakt duidelijk welke manier een visueel storyboard opgemaakt kan worden. Razend benieuwd. Hoe vaak heb je niet een powerpointpresentatie voorbij zien flitsen waarvan je de dag erna niet meer kon navertellen wat de inhoud of boodschap van de presentatie was? Biedt Visueel Samenwerken de oplossing?

Visueel Samenwerken bestaat uit 9 hoofdstukken. De eerste vijf hoofdstukken gaan over de hoe je een visueel verhaal opbouwt en hoe je een verhaal kunt creëren. De hoofdstukken 6 tot en met 9 zijn meer ondersteunend en geven tips voor het faciliteren en ondersteunen van de het verhaal.

De kern zit dus in de eerste vijf hoofdstukken. Deze gaan over:
- Ontwikkel je visuele taal: op welke wijze kun je krachtig visualiseren en tekenen?
- Ontwerp je samenwerkingsproces: hoe moet een visueel proces aangepakt worden?
- Bepaal de kernvragen: waar gaat het over?
- Creëer uitnodigende templates: hoe komt het verhaal krachtig en goed over?
- Begin met opschalen: hoe bereik je meeste impact en breng je de boodschap en doelstelling zo goed mogelijk over?

De laatste vier hoofdstukken geven suggesties voor het vergroten van de effectiviteit van het visuele verbeeldingsproces. Deze gaan in op:
- Groepsleren: hoe krijg je als groep de beste participatie en het beste resultaat?
- Vaardigheden: over welke vaardigheden moet de ‘tekenaar' beschikken om het creatieproces tot een succes te maken?
- Resources: wat is nodig aan randvoorwaarden om het creatieve faciliteringsproces zo optimaal mogelijk ten ondersteunen?
- Do's en don'ts: welke valkuilen en welke tips bestaan er om het visueel samenwerken tot een succes te maken

In het boek komen tal van tips, trucs en suggesties voorbij die helpen om een boodschap zo scherp mogelijk over te brengen. Dat gaat van de wijze waarop tekeningen worden gemaakt, het ontwerpproces, het verkrijgen van informatie van participanten in een meeting tot en met het beïnvloeden van het resultaat.

Het zal geen verbazing wekken dat het boek er visueel en krachtig uitziet. De tekeningen en beelden geven de lezer direct een goed beeld van de boodschap. De samenvattingen per hoofdstuk hebben daarentegen wat minder kracht en gewicht en dat is wel jammer. Er is ook een toolkit online waarin de gepresenteerde ondersteuningsmaterialen gedownload kunnen worden voor eigen gebruik of ter inspiratie.

Na het lezen van het boek heb ik nieuwe inspiratie opgedaan voor de wijze waarop boodschappen visueel gemaakt kunnen worden. En dat toegespitst op het publiek waaraan je een boodschap probeert over te brengen. Of op de wijze waarop een proces of discussie gefaciliteerd kan worden.

Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel nuttige tips en suggesties in het boek zijn opgenomen die een krachtige verhaallijn kunnen ondersteunen. Waar ik aan twijfel is de vraag of het zo simpel werkt als het in het boek is gepresenteerd. Heb sterk de indruk dat een goede verhaallijn het gevolg is van een goede facilitator tijdens een meeting, de kracht van het analytisch en conceptueel vermogen van degene die het verhaal moet creëren en de deelnemers. Tekeningen kunnen hier zeker in ondersteunen, maar de route en boodschap moeten wel bekend zijn of 'onder woorden gebracht kunnen worden'.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in toezicht en advisering binnen de publieke sector. Hij is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Toetssteen BV (www.toetssteen.com). Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisaties om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte en is docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Visueel samenwerken - 'Ik ben om!'
14 april 2020 | Niels van Gorp

Energizing! Wat een toffe uitgave is dit. De energie spat van de pagina's af en dat werkt aanstekelijk. Visueel samenwerken van Ole Qvist en Loa Baastrup is een erg aantrekkelijk vormgegeven boek.

Misschien mag je ook niet anders verwachten van een boek dat het visuele hoog op de agenda wil zetten; in dit geval is het een statement; practice what you preach. Visueel samenwerken is een prachtige toolkit om zowel de impact van je werk als de effectiviteit van het totstandkomingsproces te vergroten. Met kleine en duidelijke stappen wordt de lezer op een heel laagdrempelige wijze geholpen een eigen ‘visuele taal' te ontwikkelen. Ook als je denkt dat je niet kunt tekenen: je gaat als vanzelf oefenen; het boek geeft je alvast wat inspiratie en de nodige voorbeelden.

En daar blijft het niet bij. Want ook het ontwerp van een goed proces, bijbehorende goede vragen en theorie erachter komen aan bod; net als het ontwerpen van eigen templates en het vergroten van de schaal waarop je werkt. En dat allemaal op een visueel ondersteunde manier.
Of het nou gaat om een werksessie met 2 of 3 collega's, een strategieworkshop met een kernteam en vele stakeholders, of over het vormgeven van een symposium met 200 man: het boek bevat handvatten voor het faciliteren van vrijwel ieder (creatief) proces.

Af en toe lijken het voor de hand liggende tips, zo vanzelfsprekend is een aantal van de handreikingen. Ik denk echter dat veel van de processen om te komen tot een visie, strategie of een symposium waar ik de afgelopen 10 jaar bij betrokken ben geweest baat hadden gehad bij de gestes uit vVsueel samenwerken.
Het boek getuigt van een grote kennis en ervaring van de schrijvers en hun achterban. De voorbeelden van internationaal bekende bedrijven zijn bovendien inspirerend.
Natuurlijk is ook visueel samenwerken niet de heilige graal. De makers zijn zich hiervan bewust en noemen ook een aantal zwaktes van het visueel werken, evenals een aantal don'ts.

Zelf kreeg ik direct inspiratie en heb ik tijdens het lezen van Visueel samenwerken al 2 visuals uitgewerkt om onze ‘visie op data' weer te geven, een collega geholpen met het visueel maken van zijn Visie op de Werkplek en een Strategische kwartaalscan (halverwege het proces) getracht samen te vatten in een plaat; met de complimenten van je collega's en het is nog leuk ook; kortom: ik ben om!

Niels van Gorp, Begeleider / Intervisor.

Ole Qvist-Sorensen, Loa Baastrup
Visueel samenwerken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden