Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De Vorstenspiegel - 'Een (h)eerlijk boekje'
17 maart 2021 | Niels van Gorp

Wat een heerlijk boekje is De Vorstenspiegel. Met het prachtige beeld van de spiegel waarin je jezelf aankijkt, nodigt Gabriël Anthonio je uit om naar jezelf te kijken aan de hand van 7 deugden of waarden. Een oproep tot reflecteren: hoe doe ik de dingen? Hoe geef ik uiting aan deze waarde? Waar kan ik nog groeien?

In De Vorstenspiegel licht Anthonio de historische context toe waarin er voor heersers een dergelijke tekst werd gemaakt, en beschrijft hij telkens een van 7 kernwaarden. Waar gaat het eigenlijk over? Wat is moed? Of wijsheid? Hoe kun je kijken naar liefde of geloof? Soms aan de hand van een volksvertelling, soms aan de hand van bekende (klassieke) raadgevers, filosofen. Maar duiding komt vooral aan de hand van sprekende persoonlijke voorbeelden van de schrijver zelf.

Het persoonlijke aan dit werk maakt het voor mij aantrekkelijk om te lezen. Het is geïnternaliseerd. De schrijver doet zelf zijn uiterste best om naar deze waarden te leven en reflecteert al schrijvend op zijn eigen handelen. Het is niet alleen een spiegel voor mij als lezer, maar ook een spiegel voor de schrijver zelf. Ik werd geraakt door het handelen van Anthonio in de verschillende settings die hij beschrijft. Moedig en hoopvol én tegelijkertijd nederig (het is zeer zeker geen ego-document!); en zelf geïnspireerd door de moed en de hoop van de cliënten die hij in zijn werk treft.

En als het dan tot slot gaat over de liefde voor het leven, met alles wat is, de Amor Fati, komt er het hartverwarmende verhaal over zijn vriend en misschien wel grootste voorbeeld Gerben. Kleine juweeltjes zijn de hoofdstukken en zeker een boekje om nog eens wat vaker terug in te kijken; als gidsje bij zelfreflectie. Als ik nou de volgende keer in de spiegel kijk: welke vraag zal ik mezelf dan stellen? En durf ik dan te blijven kijken? Mezelf aankijken met alles wat is?

Niels van Gorp, Begeleider / Intervisor.


De Vorstenspiegel - 'Een mooi, handzaam en leesbaar boek'
24 februari 2021 | Paul Misdorp

De Vorstenspiegel is een heel mooie boekje van Gabriël Antonio, niet voor niets op zakformaat gesneden, gaat over de kernwaarden voor persoonlijke ontwikkeling, die ons elke dag weer zouden kunnen - neen, zouden moeten - inspireren.

De schoonheid en inspiratiekracht van dit boek zit ‘m in prachtige balans tussen vorm en inhoud, tussen heldere opbouw, doorleefde verhalen en vrije handreikingen aan de lezer. Wie die lezer ook mag zijn: ieder die zich zelf de tijd gunt in de spiegel te kijken: De Vorstenspiegel, die helpt ieders leiderschap te versterken, juist omdat ieder zichzelf onder ogen durft te komen. En: jezelf als vriend kunnen zien en niet als iemand voor wie je op de loop gaat.

De zeven kernwaarden helpen iedereen om, zoals Antonio dat zegt, je invloed binnen je eigen koninkrijk te vergroten, de waarde van je eigen en andermans leven te versterken en blijvend impact te realiseren. Daarnaats geven ze een schets van ons huidige tijdsbeeld. Een tijd waarin de zeven kernwaarden voor een goed leven nu juist niet dominant zijn: Een tijd waarin we liever antwoorden geven in plaats van vragen stellen (= niet wijs). Waarin we oordelen belangrijker vinden dan zorgvuldig afwegen (= niet rechtvaardig). Waarin onbegrensde overvloed aan ons denken ten grondslag ligt (= niet matig) Waarin we telkens weer onze veilige comfortzone opzoeken en ons wentelen in onze eigen bubbel (= geen moed). Waarin we ons laten meeslepen door kortstondig genot op korte termijn (= geen geloof). Waarin we altijd weer uitgaan van de beperkingen van het huidige (= geen hoop) en waarinwe losgezongen zijn van alles: onszelf, de ander, de natuur (= geen liefde).

Dit tijdsbeeld geeft nog wat extra relevantie aan het boek, terwijl de bedoeling van Antonio al ambitieus genoeg is, namelijk meervoudig naar deze waarden leren kijken om ‘het goede leven te kunnen leiden'. Ieder die, tegen de achtergrond van die zeven waarden, bereid is om regelmatig te reflecteren op zijn eigen gedrag, motieven en houding en de relatie met z'n omgeving, is in staat om zich tot virtuoos te ontwikkelen

Naast het je naar de waarden gedragen, gaat het toch vooral ook om ernaar te leven. In leven en gedrag kan iedereen zijn leiderschap tonen. Antonio noemt dat waarden gedreven leiderschap. Een wijs leider is bereid ruimte te maken voor een ander en zich te ontwikkelen tot raadgever. Een rechtvaardig leider kan beargumenteerd afwijken van gestelde regels, omdat de menselijke situatie daarom vraagt. Een leider die matigheid betracht, zoekt het optimale midden en blijft niet in extremen hangen. Hij oefent discipline en vormt daarmee z'n karakter. De moedige leider durft zich kwetsbaar op te stellen en luistert naar zijn innerlijke, morele kompas. De gelovig leider gebruikt z'n voorstellingsvermogen en blijft geloven in waar hij/zij voor staat. De leider die hoopvol is heeft een visie, een verhaal over een andere, betere  toekomst. In opstand komen, in de betekenis van ‘opstaan' past hierbij. Liefde, tot slot, is de meest fundamentele kernwaarde, is inclusief en strekt zich uit tot alles en iedereen, inclusief onze vijanden. Liefde kan, volgens Gabriel Antonio zo ver gaan dat we ook ons lot durven te omarmen, tegenslagen en misfortuin inbegrepen.

Het boek van Gabriel Antonio is een overdenk- èn doe document. Het geeft niet alleen functioneel leiders inzicht in henzelf en aanzetten tot praktische verbeteringen. In die zin past het boekje bij de uitgebreide literatuur over leiderschap die de laatste jaren het licht heeft gezien. Maar het maakt ook professionals  bewust van hun positie in een complex veld van partijen, waarbij niet alleen een match op inhoudelijke kennis leidt tot verbetering en verandering, maar juist ook de vertaling van waarden in gedrag en relatie tot die partners. In feite richt het boekje zich tot iedereen die invloed wil uitoefenen. En wie is dat niet? Wie wil niet aan de stuurknuppel van z'n eigen vliegtuig zitten?

Zoals gezegd,  De vorstenspiegel; een denkraam voor leiders, professionals en andere beïnvloeders is een mooi, handzaam en leesbaar boek, waarin eigen ervaringen van Antonio in met name de Jeugdzorg worden verbonden met filosofische en religieuze hulpbronnen die die ervaringen in perspectief zetten. Steeds wordt een hoofdstuk over een van de kernwaarden afgesloten met een aantal reflectievragen die de  lezer helpen zich te ontwikkelen tot ‘leider van zijn of haar leven'.

Paul Misdorp is Directeur van VinNDT (Veranderen in Nieuw Denken Toepassen) en kennispartner van Zeelenberg, adviseurs voor Mens en Organisatie en van de Van Gemertgroep.


De Vorstenspiegel - ' Zet aan tot het reflecteren op kernwaarden'
9 februari 2021 | Rudy Kor

Voor mij was de term Vorstenspiegel nieuw. Het is 'een ethische en pedagogische tekst waarin de normen en waarden waaraan een goed vorst zich dient te houden, opgesomd worden' (dbnl.org). Het is ook de titel van het nieuwe boek van Gabriel Anthonio.

Gabriel Anthonio schrijft in zijn nieuwe boek De Vorstenspiegel dat het de kunst is om je invloed binnen je eigen ‘koninkrijk' te vergroten, om waarde toe te voegen aan je eigen leven en dat van anderen en om een positieve impact te realiseren die blijvend is.

Naast zijn eigen ervaring, onder meer als directeur van een forensisch psychiatrisch centrum, put Anthonio in het boek uit bronnen zoals de filosofie, theologie en literatuur. Sinds eind 2020 is hij werkzaam als adviseur bij een adviesbureau en is hij parttime hoogleraar aan de Rijks Universiteit Groningen.

Zeven hoofdstukken, honderdvijftig bladzijden en zeven kernwaarden
In zijn eigen leiderschapsontwikkeling heeft Anthonio steun gevonden bij zeven klassieke kernwaarden, 'waarvan mensen, als ze het goede leven willen nastreven, niet zonder kunnen (...) Ze vormen de zeven fundamenten van de beschaving of - persoonlijker geformuleerd - die van een beschaafd, deugdzaam mens.' De zeven zijn wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed, geloof, hoop en liefde. En daarmee is ook de inhoudsopgave weergegeven, want Anthonio behandelt elke kernwaarde in een hoofdstuk van zo'n 15 tot 20 bladzijden.

Theorie, persoonlijke verhalen en verwerkingsvragen
Elk hoofdstuk begint met een inleiding op een kernwaarde. Daarna werkt Anthonio deze kernwaarden uit en illustreert ze met persoonlijke verhalen. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal verwerkingsvragen. Om je een idee te geven van de taal, de beeldspraak en toon van het boek, volgen hier enkele van de verwerkingsvragen uit het hoofdstuk Wijsheid:
'Neem de tijd om jezelf op het punt van wijsheid aan te kijken in de spiegel. Beschrijf in welke levensfase jij je herkent: die van schildknaap, ridder, edele, koning of raadgever? Of die van de vijf fasen van een vrouw: dienstmaagd, jonkvrouw, gravin, koningin of raadgeefster?
Welke van de zes kernwaarden rechtvaardigheid, matigheid, moed, geloof, hoop en liefde zijn in jouw ontwikkelingsfase actueel? Of kun jij je al volledig toeleggen op de zevende: de onthechting en wijsheid? Focus een bepaalde periode op een van deze kernwaarden, probeer hier een visie op te ontwikkelen en bijbehorend gedrag. Maak je de kernwaarde eigen, wordt hierin virtuoos zoals een volleerd muzikant zonder bladmuziek kan!
Beschrijf nu de volgende ontwikkelingsfase in je leven. Niet alleen wat betreft positie en activiteit, maar vooral op het niveau van de deugd. Wat moet er veranderen aan je houding, je visie en je gedrag om klaar te zijn voor de nieuwe fase.  (....)'.

Anthonio's boek staat in de rijke traditie van leiderschapsboeken
Er zijn veel boeken over persoonlijk leiderschap, elk met een eigen invalshoek. Zo heeft de een moed als centraal thema, de ander macht of het nemen van verantwoordelijkheid zoals in het boek Extreem eigenaarschap. We mogen hierbij natuurlijk niet het boek van Stephen Covey vergeten. Zijn boek (dat in 1989 uitkwam en de tand des tijds heeft weerstaan) is misschien wel de moeder van alle boeken over persoonlijk 'leiderschap'. The Seven Habits of Highly Effective People is in meer dan 38 talen vertaald. Blijkbaar behandelt Covey een aantal generieke ‘eigenschappen' die tot aan de dag van vandaag mensen aanspreken.
Covey stelt dat een goed leven alleen gebaseerd kan worden op fundamentele principes, zoals rechtvaardigheid, geduld, ijver, eenvoud en bescheidenheid. De zeven eigenschappen van Covey zijn geformuleerd in handelingstermen, zoals Wees proactief en, Begin met het einde voor ogen.

Anthonio zet aan tot reflectie en Covey tot actie
En nu terug naar het boek van Anthonio. De zeven kernwaarden die hij behandelt hebben volgens hem, net als bij Covey, een universeel karakter. De kernwaarden van Anthonio overlappen gedeeltelijk met die van Covey.
Zet Covey de lezer aan tot actie, Anthonio zet de lezer aan tot het reflecteren op zijn eigen kernwaarden. Hier en daar doet hij dat recht op de man (m/v) af, maar hier en daar ook in een beeldspraak die voor mij net te ver van mijn bed ligt. Zoals bijvoorbeeld de indeling van levensfasen voor mannen (?) van schildknaap via koning tot raadgever of voor vrouwen (?) van dienstmaagd via jonkvrouw tot raadgeefster. Misschien doe ik Anthonio onrecht aan, maar al lezend voelde ik (agnostische Groninger) op veel pagina's een spirituele en religieuze ondertoon waardoor het voor mij regelmatig te zweverig werd.

Aan het denken gezet over eigen waarden
Afsluitend, het op een A5-formaat gedrukt boek is mooi opgemaakt met heldere tussenkoppen in de tekst, en dat vergroot de leesbaarheid. Anthonio verantwoordt zijn bronnen achterin het boek. Hier en daar werd ik aan het denken gezet over mijn eigen waarden, niet in de volgorde zoals Anthonio het bedoelt, niet met behulp van een schriftje zoals Anthonio voorstelt, niet vanuit mijn levensfase als schildknaap of raadgever maar als mens, niet door lang na te denken over één zin zoals Anthonio adviseert. Maar gewoon door zinnen of citaten die zijn blijven hangen. En dat is toch wat Anthonio uiteindelijk wil, het groeiproces van de lezer te bevorderen.

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij Twynstra Gudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veel-lezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor Managementboek.nl


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden