Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Make, Buy or Ally? - Bewust kiezen voor zelf doen, uitbesteden of samenwerken
13 juni 2017 | Peter Streefkerk

In een snel veranderende wereld dient de sourcing strategie van een bedrijf in een zelfde tempo mee te veranderen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat sourcen verder gaat waar het recht toe recht aan inkopen ophoudt.

Als je met het verder ontwikkelen van de sourcing binnen je bedrijf aan de slag wilt als manager, kan het dus geen kwaad hierbij wat ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van het inhuren van externe deskundigheid en/of het aanschaffen en lezen van het boek Make, Buy or Ally? van auteurs Ivar Davids en Han Hendriks.

Belang van inkoop en sourcing
De originele versie van het boek ‘Make, buy or ally?’ dateert al uit 2008 en is inmiddels aan zijn 5e druk toe. Dat betekent dat dit boek duidelijk in een behoefte voorziet. In eerste aanleg is het boek bedoeld voor het management dat bij hun dagelijks werk geconfronteerd wordt met de sourcing vraagstukken zelf doen (make), uitbesteden (buy) of samenwerken (ally). Met name de invulling van het onderdeel samenwerken vormt een waardevolle toevoeging aan de bestaande theoriën over zelf doen of uitbesteden. Daarbij leggen de auteurs een duidelijke connectie met ondernemers die voor hun organisatie op zoek zijn naar een bovengemiddelde prestatie, de zogenaamde outperformance.

Make, buy or ally in historisch perspectief
In dit eerste hoofdstuk behandelen de auteurs de geschiedenis van inkoop en sourcing aan de hand van de zeven periodes zoals beschreven in het boek ‘Purchasing and Supply Chain Management’ van Monczka, Trent en Handfield (2e editie) en voegen daar zelf een achtste periode aan toe (Flat World Companies). Niet geheel toevallig met name gericht op het onderdeel ‘samenwerken’ uit de titel van het boek. Verder worden in dit hoofdstuk ook de belangrijkste acht trends op het gebied van sourcing kort toegelicht.

Strategic Sourcing Framework als basis
De structuur van het boek wordt gevormd door het Strategic Sourcing Framework. Dit model bestaat uit twee delen: Strategiedefinitie en Sourcingstrategie. Het onderdeel sourcing strategie valt uiteen in de drie fasen Choice, Change en Control, die ieder hun eigen hoofdstuk hebben met een zelfde opbouw. Achtereenvolgens komt in ieder hoofdstuk de theorie van dat betreffende onderwerp aan de orde, gevolgd door een aantal concrete tips op basis van de ervaringen van bedrijven als DSM, Agis, Vopak, Suit Supply, Bavaria, Donkervoort, Postkantoren en KPN en afgesloten met concrete vragen over een mogelijke toepassing binnen jouw eigen bedrijf.

Het begint allemaal met een juiste strategiedefinitie
In het hoofdstuk over Strategiedefinitie maken de auteurs een verdeling tussen multinationals aan de ene kant en flat world companies aan de andere kant en alles wat daar tussen zit. Daarmee lijken ze voorbij te gaan aan de kleinere ondernemingen, die vanzelfsprekend ook met keuzes over zelf doen, uitbesteden of samenwerken te maken hebben, maar dan op kleinere schaal. Verder komt in dit hoofdstuk aan de orde waar je met je bedrijf staat, wat de kern is van je bestaan en waar je naar toe wilt met je bedrijf. Alle mogelijke aspecten, zoals het definiëren van een sourcingbeleid en het vertalen van bedrijfsstrategie naar een of meerdere van de mogelijke sourcingopties, komen hier aan bod.

Keuzes maken is belangrijk
In het hoofdstuk Choice gaat het vervolgens daadwerkelijk om het maken van de keuzes. Daarbij gebruiken de auteurs de sourcingstoets die je in zeven stappen leidt van je huidige sourcingsituatie naar een transitieplan voor je nieuwe sourcingsituatie. Die stappen bestaan met name uit een marktanalyse, een risicoanalyse, een financiële analyse en een meting van de volwassenheid. De mogelijke sourcingopties (zeventien in totaal) worden vervolgens uitgebreid toegelicht en dit geldt ook voor het maken van de juiste keuzes op basis van verschillende argumenten. De ervaringen van de bedrijven met deze activiteit ten slotte dienen zowel ter lering als inspiratie.

Veranderingen doorvoeren verdient betere uitwerking
Het hoofdstuk over Change valt qua omvang en inhoud een beetje tegen. Het beloofde praktijkgerichte verandermodel bestaat voor een groot deel uit stappen die voor de meeste inkoop- en sourcingsprofessionals bekend terrein zijn en niet zoveel extra’s toevoegen. De stappen 4 (implementatie) en 5 (borging) worden slechts summier uitgewerkt. Datzelfde geldt ook eigenlijk voor de tips vanuit het bedrijfsleven, terwijl dit nu juist de elementen zou moeten bevatten die bepalend zijn voor het al dan niet succesvol zijn van een sourcingstrategie.

Control bepaalt het rendement van je keuzes
In het laatste onderdeel van het Strategic Sourcing Framework komt de activiteit Control aan de orde. Met het doorvoeren van de gewenste en noodzakelijke veranderingen in je sourcingsituatie ben je er nog niet. Aan de top komen is relatief gemakkelijk, maar aan de top blijven kost dan meer moeite. Zo geldt dat ook voor je sourcingsituatie. Je bent er ook niet met alleen het definiëren van een dashboard. Aanvullende elementen als prestatieindicatoren, rapportages en evaluaties zijn absoluut noodzakelijk om de uitgestippelde route tot een succes te maken. Hoewel het woord ‘contractmanagement’ in dit hoofdstuk niet genoemd wordt, is dat wel de activiteit die valt onder de noemer Control.

Eindoordeel
Het boek Make, buy or ally behandelt het onderwerp sourcing in al zijn facetten en verdient daarmee een plek in de boekenkast van iedere sourcingprofessional. Met het Strategic Sourcing Framework ben je in staat de ontwikkeling van de sourcing binnen je bedrijf op een gestructureerde manier aan te pakken. Dit vergroot de kans op succes van de sourcingfunctie en van je bedrijf. Het grote aantal Engelse begrippen dat de auteurs gebruiken in het boek zorgt in eerste instantie wel voor wat afstand. Zeker als je bepaalde begrippen nog niet (precies) kent. De begrippen worden echter achterin het boek uitgebreid en duidelijk toegelicht, net zoals de achtergronden van de bedrijven en de bestuurders die via interviews hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek.

Peter Streefkerk is eigenaar van Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Zijn recensies verschenen eerder op www.inkopers-cafe.nl


17 juni 2009 | Bert van Irsel

Het boek 'Make, Buy or Ally' van Ivar Davids en Han Hendriks is een vlot geschreven combinatie van theorie en praktijk. Zonder diep in te gaan op een van de drie elementen uit de titel schetsen de auteurs een bruikbaar model voor sourcingbeslissingen. Voor zowel Make, Buy als Ally komen verschillende opties aan bod waaruit u als lezer, met behulp van het keuzemodel, de meest passende voor uw situatie kunt vinden.

In mijn werk als Bedrijfskundige bij Waterschap De Dommel ben ik adviseur van zowel de directie als het managementteam. Ieder jaar beschrijft de directie van het waterschap een aantal thema's waaraan ze extra aandacht wil geven. Een van de directiethema's van 2009 is aandacht voor de bewuste keuze tussen 'Make, Buy or Sell' per organisatieonderdeel. De overeenkomst met de titel 'Make, Buy or Ally' van Ivar Davids en Han Hendriks is zo treffend dat ik het boek wel moest lezen!

Terecht stellen de auteurs dat de keuze tussen maken, kopen en samenwerken per bedrijfsonderdeel een strategische keuze is. Wat ik jammer vind is het feit dat de eerste drie hoofdstukken van het boek worden gebruikt om te beschrijven hoe strategievorming in elkaar zit, wat mij betreft was één alinea over het strategisch belang voldoende geweest. Gelukkig schrijven Davids en Hendriks erg soepel, waardoor ik de drie hoofdstukken snel gelezen had.

De kern van het bestaat uit drie praktijkgerichte modellen die respectievelijk ingaan op:
1. de keuze tussen maken, kopen of samenwerken;
2. de verandering die met deze keuze gepaard gaat ;
3. het beheer dat na zo'n verandering noodzakelijk is.

Om de bruikbaarheid in de praktijk toe te lichten is ieder model voorzien van tips uit de praktijk. Hoewel de tips op zich bruikbaar zijn, kon ik ze niet altijd relateren aan de besproken modellen.
Persoonlijk vind ik het eerste model over de keuze tussen Make, Buy en Ally het meest interessant. De subtitel van het boek, 'bewust kiezen voor zelf doen, uitbesteden of samenwerken' komt hierin goed tot zijn recht.

In het keuzemodel zijn 17 sourcingopties geclusterd onder de categorieën Buy, Ally en Make. Bij deze clustering valt op dat de woorden uit de titel van het boek in een andere volgorde staan. Dit komt omdat de best passende sourcingoptie te vinden is door van acht factoren te bepalen of de eigen organisatie links (Buy), midden (Ally) of juist rechts (Make) uitkomt. Een voorbeeld van zo'n factor is de vraag of het een kernactiviteit betreft. Indien dat niet het geval is, dan is kopen de beste optie. Is het wel zo, dan kunt u deze activiteit beter zelf blijven doen. Samenwerken zit tussen deze twee uitersten in. Zo vormen de acht factoren samen een analyse om per bedrijfsonderdeel te bepalen welke van de 17 sourcingopties het beste past bij uw specifieke situatie.

De auteurs benadrukken het belang van samenwerken voor moderne organisaties. De component Ally krijgt inhoudelijk dan ook meer aandacht dan Make en Buy. Enerzijds is dat goed, omdat het u als lezer handvatten geeft voor het aangaan van samenwerkingsverbanden. Anderzijds is de beschrijving van samenwerking in een netwerk in de boeken van bijvoorbeeld Schoenmakers, De Man en De Bruin en Ten Heuvelhof met veel meer diepgang beschreven.

Het boek heeft een prettige schrijfstijl en is voorzien van een mooie vormgeving. Het keuzemodel zet echt aan tot nadenken: waarom blijven we bepaalde activiteiten eigenlijk zelf doen? De praktijkvoorbeelden zijn interessant, maar helaas niet terug te herleiden naar het model. Voor mijn gevoel wordt er te veel om de kern van de boodschap heen geschreven, terwijl die kern nu juist zo goed is. Met iets meer diepgang per onderdeel (Make, Buy en Ally) en iets minder aandacht voor strategievorming zou het boek nog interessanter zijn geweest.

Mijn conclusie is dat het keuzemodel bij Waterschap De Dommel zeer goed te gebruiken is. Het model presenteer ik alleen liever in de vorm van een samenvatting aan onze directie, dan dat ik ze vraag het boek in zijn geheel te lezen. Wellicht is een artikel specifiek gericht op het keuzemodel een goede aanvulling aan de reeds beschikbare artikelen over Make, Buy or Ally op de website www.makebuyorally.nl.


Make, Buy or Ally?
5 september 2008 | Pierre de Winter

Wie bij inkoop denkt aan potloden, gummetjes en printerpapier, moet zich hoognodig laten bijpraten op het gebied van modern zaken doen. Of het boek Make, buy or ally? van Ivar Davids en Han Hendriks lezen natuurlijk.

Inkoop is een van de belangrijkste onderwerpen geworden op de agenda van raden van bestuur. En omdat dat toch iets te veel riekt naar potloden, gummetjes en printerpapier, noemen we dat tegenwoordig in goed Nederlands sourcing.

Wie kan ons IT-systeem moderniseren zodanig dat ons klantencontact twee keer zo effectief wordt. Welke leverancier is in staat en bereid om de komende vijf jaar te zorgen dat ons onderhoud kwalitatief twintig procent beter wordt en durft dat aan te gaan tegen een eenheidsprijs die minimaal twintig procent lager ligt? Of: we willen een auto bouwen. Waar komen de 783.000 onderdelen vandaan en welke prestatiecontracten kunnen we bij welke leveranciers afdwingen?

Inkoop is strategie geworden (net als marketing, verkoop en de IT overigens) en moet van het begin af aan worden meegenomen in plannen. Dit om uit de veelheid vragen die inkoop met zich meebrengt optimale waarde te kunnen persen. En wie er écht vanaf het begin serieus over nadenkt, kan er wel eens achter komen dat-ie zelf eigenlijk niets moet doen, behalve afspraken maken en zorgen dat er verkocht wordt.

Ivar Davids en Han Hendriks weten dat als geen ander en hebben er een leesbaar boek over geschreven: Make, buy or ally? Aan bod komen het concept van de 'Flat World Company' (bedrijven die dus inderdaad niets zelf doen), en hun zelfontwikkelde 'Strategic Sourcing Framework' dat managers stapsgewijs door het ingewikkelde beslissingstraject voert waar ze doorheen moeten om de juiste keuzen te maken.

Een nuttig boek met één minpuntje: de auteurs gebruiken cases van Nederlandse bedrijven om hun nogal abstracte concept te adstrueren, omdat, zo schrijven Davids en hendriks, 'wil je mensen echt inspireren, voorbeelden uit de praktijk onontbeerlijk zijn'. Dat klopt, maar als je de voorbeelden uitwerkt zoals zij hebben gedaan, inspireer je helaas niemand: te obligaat, te weinig uitgewerkt en vooral te weinig vlees en bloed. Dat stuk mag nog eens over wat mij betreft.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden