Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Handboek inschrijven op aanbestedingen - 'Praktisch en toegankelijk'
28 mei 2020 | Peter Streefkerk

Benieuwd naar alles wat je als leverancier en direct betrokkene bij aanbesteden al wilde weten over aanbestedingen, maar nooit durfde te vragen? Dan is de laatste versie van het Handboek inschrijven op aanbestedingen van Octavia Siertsema een boek voor u!

Niet alleen voor leveranciers en direct betrokkenen maar eveneens voor inkopers die het aanbesteden wel eens van de andere kant durven te bekijken. Het boek is namelijk in deze nieuwe versie geschreven voor ‘iedereen die met aanbestedingen te maken heeft’ en niet meer uitsluitend bedoeld voor inschrijvers (lees leveranciers).

Octavia Siertsema heeft er voor gekozen de verschillende onderwerpen over aanbesteden en het inschrijven op aanbesteden te behandelen aan de hand van vragen. Niet alleen leveranciers maar ook betrokkenen bij aanbestedende diensten zijn niet altijd bekend met de aanbestedingswetgeving en de aanvullende regels. En mensen die iets niet weten, stellen daarover als het goed is vragen. Dat klinkt niet alleen logisch, dat is het ook. Het boek leest mede daardoor gemakkelijk weg en is zelfs voor de grootste leken onder ons goed te begrijpen. Een compliment meer dan waard en een verademing, omdat ‘normaal’ gesproken aanbestedingsboeken vol staan met juridische begrippen en een soort van geheimtaal.

Handboeken hebben nogal eens de neiging omvangrijk en onoverzichtelijk te zijn. Ondanks dat het boek gegroeid is van 186 naar 230 pagina’s, is daar bij de 2e druk van het Handboek inschrijven op aanbestedingen van Octavia Siertsema nog steeds geen sprake van. Aan de hand van de volgorde van het aanbestedingsproces worden de verschillende stappen in korte, overzichtelijke hoofdstukken behandeld. Daarbij heeft zij de ervaringen uit haar dagelijkse praktijk als coach en trainer verwerkt en toegepast in deze 2e druk. Om het voor de kopers van de 1e druk van haar boek wat makkelijker te maken, zijn hieronder de zeven belangrijkste en meest opvallende verschillen met die 1e druk op een rij gezet.

Verschil 1: aanbestedingsprocedures naar voren gehaald
In de 1e druk stonden de aanbestedingsprocedures enigszins verscholen en niet compleet achterin in het boek onder hoofdstuk X ‘Extra informatie’. In deze nieuwe versie van het boek staan ze bij elkaar vooraan in hoofdstuk II en is er tevens aandacht voor ‘bijzondere’ procedures als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) en een concurrentiegerichte dialoog.

Verschil 2: alleen of samen inschrijven
De laatste jaren laat een opkomst zien van leveranciers die samen inschrijven, omdat men anders niet aan bepaalde selectie- en/of gunningscriteria voldoet. Welke afwegingen daarbij komen kijken (juridisch, bedrijfseconomisch en/of commercieel) vind je nu terug in een nieuw hoofdstuk V.

Verschil 3: update Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
Het onderwerp EMVI was in de eerste versie van het boek terug te vinden als onderdeel van hoofdstuk VI ‘Prijs en kwaliteit’. Omdat de regelgeving over EMVI ingrijpend is aangepast, moesten de teksten over dit onderwerp op de schop en zijn ze nu terug te vinden onder een nieuw hoofdstuk VIII ‘EMVI’.

Verschil 4: prijs en kwaliteit vanuit het gezichtspunt van de leverancier
De teksten over de onderwerpen prijs en kwaliteit vanuit het gezichtspunt van de inschrijver zijn (terecht) gescheiden van de teksten over EMVI. Ze hebben een eigen plek gekregen in hoofdstuk IX ‘Prijs en kwaliteit’, dat logischerwijs volgt na de uitleg over EMVI in hoofdstuk VIII.

Verschil 5: inleveren of beter gezegd indienen offerte
In hoofdstuk X ‘Inleveren’ concentreert Octavia Siertsema zich nu volledig op het inleveren of beter gezegd het indienen van offertes. Vanwege de digitalisering (verplicht indienen via TenderNed) en de versimpeling van de selectiecriteria met behulp van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument was aanpassing noodzakelijk.

Verschil 6: extra informatie gewijzigd en aangevuld
In het hoofdstuk X ‘Extra informatie’ zijn de onderwerpen in een andere, meer logische volgorde geplaatst. Het betreft verder vooral een verzameling van onderwerpen die elders in het boek geen plaats kon vinden, maar zeker zeer waardevol zijn voor een begrip van het aanbesteden. Daarnaast zijn er vier paragrafen toegevoegd over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Social Return.

Verschil 7: mogelijke vragen uitgebreid en prestatie-Inkoop toegevoegd
In het laatste deel van deze 2e druk tref je de bijlagen aan. Met name bijlage B over mogelijke vragen te stellen door leveranciers is aanzienlijk uitgebreid. Het biedt zowel leveranciers als aanbestedende diensten de kans zich beter voor te bereiden op de vragenronde(s) en wat daarna komt. Tenslotte heeft het onderwerp ‘Prestatie-inkoop’ en de relatie met aanbesteden een plaats gekregen in een nieuwe Bijlage D.

Binnen het vakgebied aanbesteden is er slechts weinig - in gewone mensentaal geschreven - literatuur beschikbaar voor mensen die niet dagelijks met aanbesteden te maken hebben. Met het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ vult Octavia Siertsema die leemte al een groot aantal jaren met veel enthousiasme en een nuchtere kijk in. De 2e druk van dit boek maakt je (nog steeds én weer beter) op een leuke en heldere manier wegwijs in de aanbestedingswetgeving en de daaruit voortvloeiende regels. Octavia Siertsema levert met dit compact en lezenswaardig naslagwerk wederom een meer dan nuttige bijdrage aan het efficiënter en gemakkelijker laten verlopen van aanbestedingsprocessen en -projecten.

Peter Streefkerk is eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop, en een groot aantal artikelen over contractmanagement en inkopen. Zijn recensies verschenen eerder op www.inkopers-cafe.nl


12 juni 2015 | Peter Streefkerk

Binnen het MKB worstelen leveranciers vaak met de complexiteit van het Europees aanbesteden. Toch is er slechts weinig - in gewone mensen taal geschreven - literatuur beschikbaar om het MKB wegwijs te maken in de aanbestedingswetgeving en de daaruit voortvloeiende regels. Het gevolg is veel gemopper en inefficiënte inspanningen vanuit de leveranciers zonder zichtbare resultaten. Met het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ vult Octavia Siertsema die leemte voor een deel in, naast het al eerder geschreven boek ‘Succesvol inschrijven op aanbestedingen’ van Jessica van der Burg.

Hoewel het boek in eerste instantie bedoeld is voor leveranciers die meer resultaat willen zien van hun inspanningen bij de inschrijving op aanbestedingen, is het boek ook voor inkopers interessant genoeg om aan te schaffen. Door het lezen van het boek worden inkopers gedwongen op een andere manier naar hun eigen aanbestedingsprocedures en -documenten te kijken. Daardoor zouden inkopers in staat moeten zijn de procedures en bijbehorende documenten in lijn te brengen met het kennis- en begripsniveau van de leveranciers.

Handboeken hebben nogal eens de neiging omvangrijk en onoverzichtelijk te zijn. Daar is bij het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ van Octavia Siertsema geen sprake van. Aan de hand van de volgorde van het aanbestedingsproces worden de verschillende stappen in korte, overzichtelijke hoofdstukken behandeld. Daarmee is het boek bij uitstek geschikt voor medewerkers die deelnemen aan aanbestedingsprojecten. Omdat zij niet dagelijks te maken hebben met de aanbestedingswetgeving, is het voor hen handig om een naslagwerk met de meest gangbare vragen achter de hand te hebben.

Octavia Siertsema heeft ervoor gekozen om de verschillende onderwerpen te behandelen aan de hand van vragen. Dat klinkt heel logisch en dat is het ook. Niet alleen leveranciers, maar ook projectgroepleden bij een aanbestedende dienst zijn niet altijd bekend met de wet en de aanvullende regels. En mensen die iets niet weten, stellen daarover als het goed is vragen. Het boek leest mede daardoor gemakkelijk weg en is zelfs voor de grootste leken onder ons goed te begrijpen.

Inkopers geven over het algemeen niet snel iets weg aan de leveranciers waar zij zaken mee doen, of aan hun collega’s met wie zij de aanbestedingsprojecten uitvoeren. Daar kan met dit boek wel eens verandering in komen, omdat het zich bij uitstek leent als ‘relatiegeschenk’. Bijkomend voordeel van het weggeven van dit boek is dat het onderling begrip tussen leveranciers en aanbestedende diensten kan verbeteren. Verder kunnen aanbestedingsprojecten efficiënter en daardoor met minder kosten worden uitgevoerd als iedereen op de hoogte is van de (on)mogelijkheden van het aanbestedingsproces.

Voor mensen die weinig tot niets afweten van het Europees aanbesteden is het ‘Handboek inschrijven op aanbestedingen’ een aanrader. Laat je als geïnteresseerde lezer niet afschrikken door het woord ‘Handboek’ in de titel. Het boek telt slechts 186 pagina’s, met in de bijlagen een aantal modellen en voorbeeldvragen. Het is daardoor een compact en lezenswaardig naslagwerk geworden. Octavia Siertsema levert met dit boek een meer dan nuttige bijdrage aan het efficiënter en gemakkelijker laten verlopen van aanbestedingsprocessen en -projecten.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden