Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De wereld is rond - 'Lezen!'
2 december 2020 | Paul Hassels Mönning

Middenin de eerste smart lockdown won De wereld is rond het predikaat managementboek van het jaar 2020. Het boek is bijzonder actueel, relevant en waardevol.

Caudron schreef een inspirerend en optimistisch boek voor bestuurders, ondernemers en professionals waarin hij aantoont waarom en hoe de lessen van digitale transformatie richting 2030 en erna ook op de noodzakelijke maatschappelijke transformatie toe te passen zijn.

Wake-up call voor zowel digitale als maatschappelijke disruptie.
'We komen op een punt dat niet alleen de klassieke businessmodellen wankelen door digitale disruptie, ook maatschappelijke transformaties zullen een fundamentele impact hebben op de bedrijfsstrategie. ' aldus Caudron. Hij neemt de lezer mee in een wervelwind van diverse transformaties die de auteur de Metastorm noemt.

Waar digitale transformatie (en dat is meer dan pure digitalisering!) vaak al een flink hoofdpijndossier is, is het essentieel voor bedrijven, overheden en professionals een visie en plan voor de nabije toekomst op te stellen.

Want, zo stelt de auteur: 'Ik kom wel veel mensen tegen die heel bezorgd zijn over de toekomst en die voelen waar de uitdagingen zitten, maar een echt masterplan hebben ze niet.'

Groei is goed
‘Groei is essentieel en een driver voor duurzame ontwikkeling van maatschappij en bedrijfsleven', antwoordt Caudron op mijn vraag tijdens een online boekenreview wat zijn belangrijkste inzicht is gebleken bij het schrijven van zijn boek. Caudron pleit daarmee niet voor negatieve groei, of ‘de-growth'. Of het tijdelijk stoppen van economische groei. De groei van de afgelopen decennia heeft echter zoveel bijkomende negatieve impact op gezondheid, milieu en biodiversiteit en is tegelijkertijd onhoudbaar.

Caudron haalt een oosterse parabel aan die het verhaal vertelt dat wanneer je een berg opgaat, je op een bepaald ogenblik vanzelf weer naar beneden gaat als je blijft lopen. Wil je toch omhoog blijven gaan, dan moet je een nieuw perspectief creëren, bijvoorbeeld door te vliegen. 'Het is een keerpunt om 75 jaar van vooruitgang op de oude manier, te vervangen door een nieuw plan voor de komende 75 jaar van vooruitgang. Dit moet een manier zijn die groei verwezenlijkt zonder schade te berokkenen en die zelfs de schade die we reeds hebben veroorzaakt terugdraait.'

Aan de sceptici van groei stelt Caudron de vraag: 'Hebben wij moreel het recht om uit bezorgdheid over onze toekomst, de groei van alle anderen af te snijden? Is dit überhaupt realistisch? Hebben wij enige hefboom om de miljarden mensen in pakweg Azië te beletten om hun levenssituatie te verbeteren? Wat als wij alleen staan in de overtuiging dat we de groei moeten stoppen, terwijl de andere 6,7 miljard mensen dat helemaal niet willen?'

'Als we op zoek gaan naar een optimistisch perspectief, dan kunnen we mijns inziens niet anders dan aanvaarden dat we de komende decennia absoluut zullen moeten blijven groeien, in het belang van alle mensen op de planeet. We moeten dat doen door te zoeken naar modellen die de taart laten groeien zonder alle negatieve neveneffecten van de afgelopen tweehonderd jaar.' (...)'Als we hierin slagen, is economie in zijn essentie geen immoreel of abstract concept, maar een instrument dat een hoger, menselijk doel dient.'

Vlaamse school

De wereld is rond pretendeert geen wetenschappelijk onderbouwd managementboek te zijn. Door de talloze voorbeelden en concrete ideeën is dit boek tegelijkertijd even overtuigend als laagdrempelig. Auteur Jo Caudron slaagt erin om de lezer in 14 vlotgeschreven hoofdstukken in zijn vergezicht. Caudron benoemt voorbeelden uit België, Nederland en daarbuiten. Zijn Vlaamse achtergrond blijkt uit een aantal prachtige formuleringen.

Wat te denken van: "Het is ook een opgooi om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen." Of: "Door de manier waarop de politiek en media er [met nieuws, PHM] sloganesk mee omgaan én door de manier waarop wij openstaan voor slecht nieuws, wordt de impact in onze perceptie veel groter dan wat gezien de feiten redelijk zou zijn."

Hierbij nog een derde, fraai voorbeeld: "experiences, ervaringen, als het summum van beleving. De reden waarom we zonder te verpinken €500,- of meer uitgeven om naar Tomorrowland te gaan, de ultieme festivalbeleving als je van techno houdt."

Jo Caudron's stijl valt op zijn krachtige, optimistische toon. Zo stelt hij: 'Gelukkig heeft de meerderheid van de mensen zich nog niet bekeerd tot extreme posities. Zij zijn nog mobiliseerbaar met een optimistisch plan voor een positieve toekomst'. De gedichten en songteksten liedjes die Caudron af en toe inzet ter afsluiting van een hoofdstuk geven daarbij een persoonlijke noot aan dit boek. Zoals 'Take my country back' van Enter Shikari' en ‘Slumber' door Sløtface.

De Wereld is Rond is optimistisch van toon zonder de grote uitdagingen te schuwen. Het boek is daarmee ook regelmatig confronterend: 'In korte tijd zijn we van lokale gemeenschapswezens zonder enige connectie met de rest van de wereld, geëvolueerd naar eenzame individuen met een 24/7 verbinding wereldwijd.'

Via de Peak Stuff naar de Solution Economy
De huidige economie is volledig is gebouwd op het produceren en verkopen van zoveel mogelijk stuff, zoveel mogelijk dingen.' Caudron noemt dit daarom de Stuff Economy. Groei in meerwaarde komt daarbij vooral tot stand door het in de markt zetten van meer stuff. Hierbij is het eindpunt dat het meeste van die stuff in het bezit is van de eindklant. Een lineair model kortom.

De Peak Stuff Economy is een knipoog naar de term Peak Oil, het moment waarop de maximale hoeveelheid olie wordt opgehaald, waarna oliewinning voor altijd afneemt. Caudron geeft aan dat de eerste voortekenen daarvan zichtbaar zijn. Denk aan de smartphone: ‘deze heeft heel wat fysieke dingen compleet overbodig gemaakt'.

Een paradigmashift in het kapitalistische denken zit eraan te komen. Niet langer is het zoveel mogelijk verkopen van stuff de basis van groei, maar het zo lang mogelijk exploiteren van zo min mogelijk stuff.

Zo noemt Caudron ondermeer de Peak Car: 'Mercedes heeft op dit moment een pilot lopen in drie Amerikaanse steden waarbij ze abonnementen verkopen op hun auto's. Voor een bedrag vanaf €1.000,- per maand kun je via een app overstappen van de ene auto naar de andere.'

Geschreven voor bestuurders, ondernemers (en voor jou)
De Wereld is Rond is niet alleen toegankelijk voor een breed publiek, maar ook een oproep voor professionals uit de publieke en private sector, werkgevers en ondernemers om een integraler te kijken naar wonen, werken en mobiliteit. En een optimistische visie te ontwikkelen voor 2030 in plaats van ons te laten verlammen door onzekerheid en angsten.

We vergeten daarbij nogal eens dat we een gigantische vooruitgang hebben doorgemaakt in onder meer de zorg, levensverwachting, emancipatie, onderwijs en arbeidsomstandigheden. Vroeger was niet altijd alles per definitie beter. Tegenover de nostalgische stemmen van sommige bestuurders en politieke partijen om terug te gaan naar de tijd van de VOC of de jaren '50 plaatst Caudron een optimistisch perspectief van vooruitgang.

De grootste mentale hobbel die we te overwinnen hebben is een combinatie van onzekerheden, zo stelt Caudron in hoofdstuk 3. We zijn onzeker over zoveel zaken: over werk, inkomens en pensioenen, zorg en ouder worden, mobiliteit, bevolkingsgroei, wonen en samenwonen, nieuwe machtsstructuren, Artificiële Intelligentie en zeker ook het klimaat. Dat leidt tot vooruitgangspessisme, aldus de auteur.

'De technologie is er klaar voor, het is alleen nog maar een kwestie van mindshift'
De auteur beschrijft in hoofdstuk 11 een helder en positief toekomstperspectief: ‘the future is bright, I have to wear shades'. Bij scenarioplanning ga je uit van diverse scenario's van meer tot minder rooskleurig. Hier beschrijft De Wereld is Rond maar één toekomst: de meest optimistische. De auteur doet dit bewust, omdat er ‘al genoeg wordt ingezet op pessimisme.' Hierin passeren diverse, heel tastbare ideeën over de wereld van werken, wonen en mobiliteit de revue.

Uiteraard gaan automatisering, robotisering en AI/ articial intelligence de toekomst van werk veranderen. Dit leidt volgens Caudron tot een andere samenwerking tussen Man en Machine.

Caudron houdt een pleidooi voor een wereld waarin mensen en machines elkaar versterken in plaats van radicaal vervangen. Bij MMC ofwel Man Machine Collaboration blijft een set aan typisch menselijke vaardigheden essentieel: 'Kort samengevat gaat het om creativiteit, oplossingsgericht denken, empathie, sociale interactie, communicatievaardigheden, ondernemerschap, onderhandelingsvermogen, kwaliteitscontrole en misschien wel de belangrijkste: ethisch handelen' aldus de auteur.

Voor marketeers en salesmensen heeft Caudron ook goed nieuws: ze bestaan in 2030 nog. 'De marketeer maakt nog steeds een marketingplan, maar voor een wereld die digitaal is en waar de Solution Economy de norm is. Hij zal oplossingen moeten vermarkten in plaats van zoveel mogelijk stuff in de markt te droppen. Een goede verkoper is ook in 2030 nog relevant, ofwel omdat die er perfect in slaagt om een onderdompelende ervaring te creëren in een van de talloze nieuwe stadswinkels, ofwel via het achter de schermen inzetten van zijn talent bij online verkoop. '

Interessant is ook Caudrons stelling dat de angst van klassieke bedrijven om ingehaald te worden in de digitale transformatie, een versnelling met zich meebrengt in de ontwikkeling van technologie. De logica van AI en machine learning betekent dat hoe meer fouten ze maken, hoe meer ze gaan leren en hoe sneller ze wel goed functioneren. De zogenaamde Fear Of Missing Out (FOMO) van CEO's versnelt de automatisering. En zo wordt aldus Caudron ‘het vraagstuk van de impact op werkgelegenheid snel groter. En hoewel iedereen massaal investeert in het eerste, wordt over dat laatste amper nagedacht.'

Aan de slag
Alleen een betere wereld wensen is immers niet genoeg. ‘Je moet die ook plannen, en om dat te doen, heb je een methodologische aanpak nodig. Het goede nieuws is dat zo'n aanpak bestaat en al jaren wordt toegepast om bedrijven en sectoren te leren omgaan met digitale disruptie en digitale transformatie. De stappen zijn dezelfde, maar de tijdshorizon, de scope en de impact zijn vele malen groter, aldus Jo Caudron.

De Wereld is Rond pleit voor het opzetten van een transformation office op politiek niveau, naar analogie met het bedrijfsleven. Dit transformation office moet een duidelijke missie hebben om multi-disciplinair te werken, over alle diensten, kabinetten en bevoegdheden heen. Jo Caudron onderstreept de uitdaging hiervan: ‘Om heel eerlijk te zijn, vrees ik dat hier de grootste weerstand zal zitten.'

In De Wereld is Rond ontvouwt Caudron daarom zijn SUPERchange-model als praktische methode om te komen tot een optimistisch transformatieplan.

SUPER is hierbij het acroniem voor de grote stappen die nodig zijn om de verandering te realiseren, en change duidt op de maatschappelijke veranderingen waar we voor staan. SUPER staat voor:

SEE (de verandering): zie de brede veranderingen die op ons afkomen, zowel binnen het eigen vakgebied, in de digitale wereld als in de maatschappij.
UNDERSTAND (de impact): begrijp wat deze veranderingen kunnen betekenen voor de wereld en de plaats van je organisatie daarin.
PLAN (voor de toekomst): maak strategische en tactische plannen voor de omslag naar een andere wereld met andere oplossingen.
ENABLE (de organisatie): maak de organisatie klaar om de plannen uit te voeren.
RUN (de verandering): voer de plannen effectief uit, ook als dit betekent dat je daardoor een andere organisatie wordt en op een andere manier waarde moet creëren.

De les van digitalisering laat zien dat verandering van onderaf mogelijk is. Kijk naar Uber, AirBnB etc. Geen overheid die daar vooraf een beleid op maakte. Wat nodig is is een context te creëren waardoor verandering voor mensen een positieve verandering is.

Spotify is een fantastisch product voor $9,99. Dit soort inspiratie hebben we nodig voor maatschappelijke vernieuwing . Die tien jaar horizon naar 2030 is volledig arbitrair: ‘misschien duurt het langer, misschien korter'. In een recent vraaggesprek geeft Caudron aan: "Corona versnelt een aantal dingen." Veel barrières zijn nu weg. Versnel nu maar: ‘Nothing is true, everything is possible....

Bescheidenheid siert de mens. Caudron omschrijft zichzelf als 'een selfmade transformatiestrateeg die probeert om over verschillende domeinen heen verbanden te zien, verbanden die specialisten in een bepaald vak vaak missen omdat ze slechts vanuit één dimensie kijken naar de realiteit, hun realiteit. Beschouw onderstaande theorie dan ook als zodanig: een holistische en transversale gedachte-experiment dat er wel logisch uitziet. ' Met dit Managementboek van het Jaar heeft Caudron wat mij betreft bepaald geen matige oefening in holistisch en optimistisch kijken en denken afgeleverd. Lezen dus: De wereld is rond!

Paul Hassels Mönning is auteur van Br@inbound Marketing en managing partner van dutchmarq, inbound marketing & sales netwerk in B2B. Dutchmarq stelt de beste kennisleiders in IT, Sustainability en Professional Services in staat het verschil te maken in hun B2B-markt.


De wereld is rond - 'Een inspirerende kijk op de toekomst'
11 juni 2020 | Sjors van Leeuwen

Disruptieve ontwikkelingen hebben de wereld in zijn greep. Alle sectoren bevinden zich in hun eigen storm en de maatschappij verandert ingrijpend door digitalisering, globalisering en klimaatverandering. Jo Caudron beschrijft in De wereld is rond deze metastorm op het gebied van wonen, werk en mobiliteit en geeft handvatten voor een toekomstgericht transformatieplan.

Wat moet je nog schrijven over een boek dat gekozen is tot Managementboek van het Jaar 2020 en waarover meerdere positieve recensies zijn verschenen? Laat ik beginnen met dat ik begrijp waarom De wereld is rond deze eervolle prijs heeft gewonnen, het is namelijk een erg goed boek. Hoewel ik niet alle genomineerde boeken heb gelezen, dus wat dat betreft geen vergelijking kan maken.

Jo Caudron beschrijft in De wereld is rond een ‘metastorm' die een grote impact heeft op hoe wij in de toekomst wonen, werken en ons verplaatsen (mobiliteit). Het gaat om een totale maatschappelijke transformatie waarin ontwikkelingen als digitalisering, mondialisering en verduurzaming op elkaar ingrijpen. Deze metastorm is een kans en een noodzaak voor bedrijven – en de gehele samenleving – om mee te transformeren en mee te gaan naar een nieuwe circulaire wereld. Vandaar de subtitel van het boek: ‘een optimistisch masterplan voor de transformatie van business en maatschappij’.

De Vlaming Caudron introduceert zichzelf als volgt: ‘Ik ben geen econoom, geen futuroloog, geen academicus, ik ben een selfmade transformatiestrateeg, die probeert over verschillende domeinen heen verbanden te zien.’ Over zijn werkwijze schrijft hij: ‘Ik zie disrupties die nu al optreden, trek deze door en probeer daarin de onderliggende patronen van verandering te herkennen.’ De wereld is rond is dan ook zijn persoonlijke visie op de veranderingen in de wereld en de oplossingen daarvoor.

In het eerste deel van dit pré-Corona boek neemt de auteur een duik in het verleden en heden. Op zoek naar de oorzaken van ons westers ‘vooruitgangspessimisme’ en waarom de wereld zo boos is. Dat komt door de toenemende onzekerheid over werk en inkomen, klimaatverandering, overbevolking, migratie, mobiliteit, technologie, consumentisme, ongelijkheid tussen burgers en de opkomst van nieuwe wereldmachten zoals China en India. We twijfelen steeds meer aan onszelf en aan de economische, politieke en sociale modellen die we al zo lang kennen, want ze bieden geen oplossing voor de metastorm waar we middenin zitten.

Het tweede deel gaat over de zoektocht van de auteur naar een optimistisch perspectief met een andere kijk op het begrip ‘groei’. Het probleem met de huidige maatschappelijke en economische groei is, dat die plaatsvindt ten koste van onze planeet. We vervuilen deze massaal door onze manier van produceren en consumeren. We verbranden massa’s fossiele brandstoffen, vernietigen ecosystemen en biodiversiteit en verstoren het klimaat. Met een economie die volledig is gebaseerd op het produceren, verkopen, verbruiken en weggooien van zoveel mogelijk spullen. Volgens de auteur moeten we zo snel mogelijk af van deze ‘stuff economie’. In navolging van het begrip ‘peak oil’ hebben we te maken een ‘peak stuff’, namelijk hét moment waarop we een maximaal aantal spullen bezitten en compleet verzadigd zijn. Meer, meer, meer is dus niet de oplossing.

De auteur geeft aan dat we de omslag moeten maken naar een nieuw circulair economisch model, de ‘solution economy’. Een economie waarin we geen spullen meer maken, verkopen en weggooien, maar complete (digitale) oplossingen leveren, gebruiken, recyclen en hergebruiken. Denk aan bedrijven als Apple, Amazon, Spotify, Netflix, Uber en Airbnb die niet zozeer producten verkopen, maar via digitale platformen allerlei diensten leveren. Zeker de jongere generaties willen geen producten meer bezitten zoals auto’s, CV’s of wasmachines, ze willen toegang hebben tot gemakkelijke en flexibele diensten zoals mobiliteit, verwarming of een wasbeurt. We gaan van eigendom en bezit naar delen en hergebruik.

In het derde deel komen de perfecte stormen aan bod waarmee we te maken krijgen op het gebied van wonen, werk en mobiliteit. De auteur beschrijft de radicale veranderingen die in deze sectoren gaande zijn en de drijvende krachten daarachter zoals automatisering en robotisering, kunstmatige intelligentie, man-machine collaboration en digitale transformatie. Het beeld is duidelijk, we zullen in de nabije toekomst op een heel andere manier gaan wonen, werken en reizen.

De toekomst in 2030 schetst de auteur in het vierde deel. Een optimistisch en geloofwaardig beeld. Met een belangrijke rol voor ‘urban villages', van groot (stad) tot klein (platteland). Gemeenschappen die ‘hubs’ vormen in een netwerksamenleving. Waarin mensen lokaal, circulair en harmonieus samen leven, wonen en werken. Met lokale productie, lokale landbouw en lokale energieopwekking. Mogelijk gemaakt door een slimme combinatie van technologie, service-oplossingen en duurzaamheid.

De wereld is rond is dan ook Caudron’s antwoord op het beroemde boek The World is Flat van Thomas Friedman over een mondialiserende (internet)wereld die vrij is van belemmeringen. Maar zo’n platte wereld creëert óók afstand tussen mensen en het vergroot de kloof tussen hen die alles hebben, en zij die bijna niets hebben. Tussen wereldburgers en achterblijvers in het ‘hinterland'. Met negatieve gevolgen als het gaat om populisme en polarisatie. Met rond bedoelt de auteur Caudron écht circulair, dus duurzaam. Zowel op het gebied van ecologie, als in de manier waarop we met elkaar samenleven en de wereld vormgeven.

We hebben behoefte aan een ‘new deal’ aldus de auteur. Met een gedeelde visie en draagvlak, met minder polarisatie, met politieke wil en mandaat, met een andere kijk op energie en het economisch model en met een realistisch tijdskader. Dus een nieuw pact tussen mensen, bedrijven, overheden en de planeet. Om de noodzakelijke transformatie te kunnen plannen en begeleiden introduceert de auteur zijn ‘SUPERchange Model’. SUPER staat voor de vijf grote stappen die nodig zijn om alle maatschappelijke veranderingen (change) te realiseren: See, Understand, Plan, Enable, en Run. Het model heeft de vorm van een acht om aan te geven dat het geen eenmalig transformatietraject is, maar een zich steeds herhalend veranderingsproces dat organisaties zich eigen moeten maken.

De wereld is rond beschrijft belangrijke ontwikkelingen en trends, bevat scherpe analyses, legt dwarsverbanden en schetst een samenhangend en optimistisch toekomstbeeld. Het is vlot geschreven en leest lekker weg. Doorspekt met nieuwe begrippen (zoals urban villages, hinterland en peak stuff economy) en leuke Vlaamse termen (zoals boekskes, impacterenn en sloganesk). De kracht van het boek is dat het niet alleen de problemen en de oorzaken schetst, maar ook een inspirerende stip op de horizon plaatst en de weg daar naar toe uitstippelt.

De wereld is rond biedt een inspirerende kijk op de toekomst. Een aanrader voor beleidsmakers, bestuurders, managers en professionals die deze metastorm willen overleven. Op weg naar een toekomstbestendige organisatie én samenleving.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver's seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie?, Wendbare strategie op een A4, Online marketing in de zorg en Sterk merk in de zorg . Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.


De wereld is rond - 'Goed geschreven, goed onderbouwd en inspirerend boek'
1 mei 2020 | Peter van der Wel

Jo Caudron beschrijft in De wereld is rond een ‘metastorm'. Een totale maatschappelijke transformatie, die veel verder gaat dan alleen het digitaliseren van bestaande processen of bedrijfsmodellen. De metastorm is een kans en een noodzaak voor bedrijven om mee te transformeren en mee te gaan naar een nieuwe circulaire wereld.

De titel van dit boek - geschreven door de Vlaming Jo Caudron - is meer dan alleen een woordspeling op ‘The world is flat'; de bestseller van Thomas Friedman. Met rond bedoelt Caudron echt circulair in de zin van duurzaam. En dat gaat dan verder dan alleen ecologie maar gaat ook over de manier waarop we met elkaar samenleven en waarop we de wereld vormgeven.

Caudron is, zoals hij zelf ook schrijft geen futuroloog; ‘ik ben geen econoom, geen futuroloog, geen academicus, ik ben een selfmade transformatie strateeg, die probeert over verschillende domeinen heen verbanden te zien'. Toch vind ik (als futuroloog) het boek goed onderbouwd. Caudron trekt heel plausibel lijnen door vanuit het verleden naar de toekomst, met alle aandacht voor complexiteit en onzekerheid. Zoals hij zelf schrijft; ‘ik zie disrupties die nu al optreden, trek deze door en probeer daarin de onderliggende patronen van verandering te herkennen.'

De kern van het boek vinden we in hoofdstuk 11. Caudron schetst daarin een optimistisch toekomstbeeld, of zelfs een toekomstplan, voor het jaar 2030.

Het boek begint met een beschrijving van het heden. De bekende zaken passeren de revue, 75 jaar welvaartsgroei die tot problemen heeft geleid, zoals de uitputting van de aarde, toenemende maatschappelijke onzekerheid en een volgens de auteur onterecht vooruitgangspessimisme. We zien niet meer hoeveel we er allemaal eigenlijk op vooruit zijn gegaan.

Dan volgt de opmaat naar het centrale hoofdstuk 11. Dat begint met een beschrijving van de ‘Peak Stuff Economy'. Een economie die dematerialiseert, waarin bedrijven geen spullen meer verkopen maar oplossingen en waarbij (vooral) jongeren een andere houding krijgen ten opzichte van bezit. Eigendom is dom.

Dan volgen 3 hoofdstukken met ‘perfecte' stormen op de gebieden werk, wonen en mobiliteit. Hierin beschrijft Caudron de radicale veranderingen die in deze sectoren gaande zijn.

Dan komen we in hoofdstuk 11: de toekomst in 2030. Hierin beschrijft Caudron een optimistisch beeld van de wereld in 2030. Heel geloofwaardig, omdat hij ook de weg daar naar toe aannemelijk maakt en de drijvende krachten daarachter. In een combinatie van hightech, lokaal en circulair, komen we dan te wonen in wat hij noemt ‘urban villages'. Al met al schetst hij hier een heel positieve mogelijke toekomst.

In de slothoofdstukken - en dat vind ik erg krachtig - geeft hij ook nog eens concreet aan hoe we daar zouden moeten komen. Via een soort New Deal, een nieuw pact tussen mensen, bedrijven, overheden en de planeet waarbij het ‘Super-Change Model' helpt om de noodzakelijke transformatie te plannen en begeleiden.

De doelgroep is duidelijk. Bedrijven die mee willen met de veranderingen in de samenleving. Caudron heeft duidelijk veel ervaring in het begeleiden van ondernemingen bij hun transformatiestrategie. Dat lees je en zie je in de concrete en praktische beschrijvingen van deze transformatie. Hij gebruikt krachtige voorbeelden en vergelijkingen. Zoals het dagelijks neerstorten van twintig Boeings 737 max, als metafoor voor het aantal doden dat er dagelijks valt door auto-ongelukken.

Het boek is geschreven voor het Nederlandse en Vlaamse publiek. Voor de Nederlandse lezer werkt de vergelijking met België vaak verhelderend en Vlaamse termen zoals boekskes, impacteren, connecteren en sloganesk werken verrijkend. Dat geldt ook voor de termen die de auteur introduceert, zoals metastorm, hinterland, urban villages, Super-Change model, Optimistic Future Plan 2030 (OP30) en Peak Stuff Economy.

Tot slot nog een puntje van kritiek. Regelmatig ontbreken de bronvermeldingen bij grafieken, cijfers, uitspraken en verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek. Jammer want ik zou graag de onderbouwing zien van die informatie.

Maar al met al is De wereld is rond een goed geschreven, goed onderbouwd en inspirerend boek voor bestuurders, CEO's en leiders van bedrijven die hun onderneming willen laten meesurfen op de komende metastorm.

Peter van der Wel is futuroloog, auteur en een veelgevraagd spreker. Hij houdt zich al meer dan 30 jaar professioneel met de toekomst bezig.


De Wereld is Rond - 'Een realistisch en optimistisch toekomstbeeld'
22 april 2020 | Louis Thörig

De auteur van De wereld is rond is geen econoom, geen academicus maar noemt zichzelf een selfmade transformatiestrateeg. In zijn boek beschrijft Jo Caudron een optimistisch masterplan.

Voor zijn SUPERchange-model voor de transformatie van business en maatschappij laat hij zich leiden door zijn persoonlijke visie op ingrijpende veranderingen in de wereld. Het is geen wetenschappelijk boek.

Voor de vele stormachtige alles overstijgende veranderingen als oorzaak voor de transformatie van onze maatschappij, heeft Caudron de term Metastorm bedacht. In het eerste deel van het boek behandelt Caudron de oorzaken van het groeiend pessimisme. De auteur duidt dit als vooruitgangspessimisme. Onzekerheid over ons werk en inkomen, het klimaat, de overbevolking, migratie en multicultureel samenleven, de mobiliteit en de technologie, maar ook de ontvoogding en opkomst van nieuwe wereldmachten in Azië en Afrika doen ons enorm twijfelen aan onszelf en aan de duurzaamheid van de economische politieke en sociale modellen die we de afgelopen jaren vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Daarbij komt dat we ook als mens eerder pessimistisch dan optimistisch van inborst zijn.

Het tweede deel is een zoektocht naar een optimistisch perspectief. Economische groei, ongelijkheid, welvaart en geluk bieden een alternatief economisch model om groei te verzoenen met de grote uitdagingen van de nabije toekomst. Maar het probleem met de huidige maatschappelijke en economische groei is, dat die plaatsvindt ten koste van onze planeet. We vervuilen deze massaal door onze manier van produceren en consumeren. We verbranden enorm veel fossiele brandstoffen, vernietigen de biodiversiteit en verstoren het klimaat. Samengevat, de huidige economische groei is voornamelijk gebaseerd op het consumeren van fysieke goederen. Caudron noemt dit in zijn boek de Stuff Economy. Een economie die volledig is gebaseerd op het produceren en verkopen van zoveel mogelijk spullen. Daar moeten we echt vanaf.

Gelukkig staan we momenteel voor een grootse economische omwenteling in de moderne geschiedenis. Er lijkt een kentering te komen richting een Peak Stuff Economy. Peak Stuff wordt in economie gebruikt voor hét moment waarop we een maximaal aantal spullen bezitten, eigenlijk verzadigd zijn en genoeg hebben. We zijn langzamerhand beland in de Solution Economy. Een opvallend kenmerk van deze nieuwe economievariant is dat veel grote bedrijven zoals Apple, Google, Microsoft, Amazon, Spotify, Netflix, Uber, Airbnb en Facebook amper of geen producten meer verkopen, maar zich volledig focussen op (digitale) diensten, op platformen en op oplossingen. Een grote ommezwaai dus.

In het derde deel komen de drie perfecte stormen aan bod die op komst zijn en actief worden in domeinen als werk, wonen en mobiliteit.

De eerste perfecte storm die Caudron uitgebreid bespreekt, is het domein van werk. Automatisering en robotisering zullen een grote impact hebben en een stormachtige ontwikkeling tot gevolg hebben. De toekomst van het onderwijs en de impact van artificiële intelligentie komen in detail aan bod. De tweede perfecte storm die zich aandient, gaat over de manier van wonen. Mobiliteitsissues, klimaatimpact, kostprijs voor mens en maatschappij, segregatie van individuen en culturen, het zijn signalen dat de perfecte storm voor de huidige manier van wonen op komst zijn. Steden en gemeenten zullen straks direct verantwoordelijk worden voor hun leefbaarheid. Steeds meer Urban Villages gaan zich ontwikkelen. Urban Villages verbinden sterke kanten van de stad met de positieve aspecten van een dorp. In tegenstelling tot de twee eerdergenoemde perfecte stormen is die van mobiliteit vandaag eigenlijk het meest zichtbaar voor het grote publiek. De auto is jarenlang één van de meest geliefkoosde vervoermiddelen geweest. Maar de nieuwe generatie jonge mensen heeft steeds minder affiniteit met de auto als praktisch transsportmiddel en als statussymbool. Kort samengevat, de Metastorm gaat pas echt te keer en wordt code oranje als tegelijkertijd de drie eerdergenoemde perfecte stormen samenkomen en elkaar versterken.

In het laatste deel beschrijft Caudron zijn SUPERchange-model als praktische oplossing om er zelf mee aan de slag te gaan. Het is een optimistisch transformatieplan om de Metastorm niet uit te laten groeien tot code oranje maar juist in kracht te laten afnemen. SUPER is een acroniem voor vijf grote stappen See, Understand, Plan, Enable en Run die nodig zijn om maatschappelijke veranderingen (change) te realiseren. Het model heeft de vorm van een acht om aan te geven dat het geen eenmalig transformatietraject is, maar veeleer een zich steeds herhalend veranderingstraject dat organisaties zich eigen moeten maken.

Ten slotte, De wereld is rond bevat vele scherpe analyses, voorbeelden en grensoverschrijdende dwarsverbanden, is soms een tikkeltje idealistisch maar schetst toch een realistisch toekomstbeeld met voldoende geloofwaardigheid en een holistische kijk op problemen in 2030. Het boek is het Managementboek van het Jaar 2020 geworden. De wereld is rond ademt inspiratie uit voor bedrijven en beleidsmakers in deze transformatieve tijden en zeker in deze tijd van de coronacrisis.

Louis Thörig is verbonden als thesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en als docent Corporate Communicatie aan de Hogeschool InHolland.


De wereld is rond - 'Boeiend en inspirerend'
17 februari 2020 | Elly Stroo Cloeck

De wereld is rond dekt een groot aantal onderwerpen af, is daarmee holistisch, en ook optimistisch. Het komt een beetje over als een mix van Feitenkennis, Sapiens (uit beide boeken citeert Cauldron dan ook uitgebreid) en Donuteconomie.

Vroeger woonden we in ronde dorpen: de kerk, kroeg en winkels in het midden, de huizen eromheen. Dat is optimaal qua afstand. Alles is te belopen. Later ontstond de lintbebouwing, een enkele rij huizen aan de openbare weg. Lekker ver weg van de buren, een grote tuin. Maar ook ver weg van alle winkels, scholen en sportverenigingen, waardoor altijd een auto nodig is. En altijd moet worden gereisd naar het werk, waardoor files ontstaan. Wat ontzettend slecht is voor het klimaat, best duur is door de noodzaak van goede infrastructuur, en afstand creëert tussen jou en de gemeenschap.

Rond is beter, stelt Jo Caudron in zijn prima boek De wereld is rond'. De titel van het boek is ook een reactie op het boek ‘The world is flat‘ van Thomas Friedman, die met flat bedoelde vrij van belemmeringen, door globalisering, internet, wereldwijde netwerken. Maar dit platte vlak creëert óók afstand, tussen de mensen die alles hebben, en zij die bijna niets hebben. Tussen de wereldburgers en de achterblijvers in het ‘hinterland'. Die achterblijvers zijn gevoelig voor populisten, en dit veroorzaakt polarisatie, wat bepaald niet goed is voor de toekomst. Globalisering creëert ook afhankelijkheid, en daardoor kwetsbaarheid.

Caudrons oplossing is dan ook: circulair leven. In Urban Villages die mensen weer bij elkaar brengen, met lokale productie, lokale landbouw en energieopwekking. En niet afgesloten van de wereld, maar wel minder afhankelijk. Zoals de hubs van internet: als er een faalt, nemen anderen het over.

De wereld is rond dekt een groot aantal onderwerpen af, is daarmee holistisch, en ook optimistisch. Het komt een beetje over als een mix van Feitenkennis, Sapiens (uit beide boeken citeert Cauldron dan ook uitgebreid) en Donuteconomie. Er is wel een groot verschil met die laatste: waar Donuteconomie bbp-groei volstrekt afzweert, gaat Cauldron er juist van uit dat groei nodig is.  Iedereen wil de piramide van Maslov beklimmen en zolang je de eerste niveaus nog niet ontstegen bent, zal duurzaamheid je een worst zijn. En om iedereen op een hoger niveau van Maslov te krijgen is economische groei nodig. Wel geeft hij aan dat late klimmers zeer vervuilende oplossingen voor hun klim waarschijnlijk zullen kunnen overslaan omdat er al duurzame alternatieven zijn. Net zoals velen in Afrika nooit een ouderwetse telefoon hebben gehad: ze sprongen van helemaal geen telefoon naar direct een mobiele telefoon.

De problematiek die Caudron beschrijft, èn zijn oplossingen daarvoor, zijn niet nieuw. Hij heeft het wèl heel boeiend en inspirerend opgeschreven, dit boek leest als een trein. Het eerste deel van het boek bestaan uit een beschrijving van met name de issues die spelen (‘de perfecte storm') op het gebied van werken, wonen en mobiliteit. Dan zijn we al vrij ver over de helft van dit behoorlijk dikke boek (290 pagina's). Het tweede deel brengt ons de visie op de toekomst van 2030 van de auteur, die gebaseerd is op de genoemde Urban Villages, en wat er nodig is om dat te bereiken. Daarna wordt dit verder geconcretiseerd in een strategisch plan voor bedrijven, met behulp van zijn SUPERchange model:

See (zie de verandering),

Understand (begrijp de impact),

Plan (bereid je voor op de toekomst met een strategisch plan),

Enable (maak de organisatie klaar om de plannen uit te voeren) en

Run (voer de plannen uit).

Een mooie quote uit See: In 2012 lanceerde Uber zijn plannen in Amsterdam, op een Europees technologie-event. Niet op een mobiliteitsevent, en de taxiwereld zag de disruptie dan ook niet aankomen. De les die je hieruit kunt trekken: ondernemers die iets helemaal anders gaan doen, komen niet uit de klassieke industrie. Hierdoor zullen nieuwe ontwikkelingen je ontgaan, als je je informatievergaring beperkt tot de seminars en vakbladen van jouw eigen sector.

Je moet je dus breed oriënteren om als bedrijf toekomstvast te zijn. Dit zeer leesbare boek is daarvoor een goed begin. Cauldron is ook positief over de ‘big tech'-spelers, die met virtualisering en digitalisering zorgen dat we minder ‘stuff' nodig hebben. Heel goed daarom dat dit boek ook als eBook verkrijgbaar is. En ik schaam me nu een beetje: ik leef dan wel CO2 optimaal (in een flatgebouw in het centrum), ik léés nog niet duurzaam. Goed voornemen voor het nieuwe jaar: meer eBooks!

Elly Stroo Cloeck is projectmanager en auteur bij ESCIA. Ze schrijft recensies en samenvattingen van managementboeken, verzorgt managementboek-gebaseerde permanente educatie èn is jurylid voor Managementboek van het Jaar 2020'. Let op: dit boek dingt mee naar die titel, maarrrrrrr......er zijn 6 Juryleden en we lezen 240 titels, dus uit bovenstaande recensie kun je maar hééél weinig afleiden over de plaats van dit boek op de uiteindelijke ranglijst.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden