Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Face the Future - 'Een lijfboek'
9 november 2020 | Sjia Cornelissen

Het valt meteen op dat Freek Peters met de publicatie Face the Future zowel in beeld als tekst uitnodigt om je te laten onderdompelen in de vereiste vaardigheden om leiding te kunnen geven aan de komende generatie. Waarbij hij het begrip ‘leidinggeven' ook aardig op de schop neemt.

Volgens Peters, hoogleraar contextueel leiderschap aan de Universiteit van Tilburg, vragen nieuwe tijden namelijk ook om nieuwe vormen van leiderschap. Het Experience Economy model van Pine & Gilmore inspireerde hem om Face the Future ook zelf toe te passen in deze bijzondere publicatie.

In 2011 promoveerde Peters op het vraagstuk van de hedendaagse leiderschapseffectiviteit in relatie tot de strategische opgave van een organisatie. Als  hoogleraar Contextueel Leiderschap aan Tilburg University houdt hij zich bezig met het leiderschap van de toekomst en de betekenis daarvan voor het hier en nu. Zijn oratie ‘Next Generation 2025, Besturing en leiderschap in een Complexe Wereld' kreeg veel aandacht in de media en het artikel ´We don´t need another Hero´ werd trendsettend in het denken over moderne leiderschapskwaliteiten. In 2020 verscheen Face the Future, Leadership Skills for the Next Generation, een interactief prentenboek over de transitie van klassiek naar toekomstig leiderschap op zes dimensies. Met als motto: nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen van leiderschap.

Eigen aan een hoogleraar is om een publicatie te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke bronnen komen dan ook voort uit zijn werk en zijn terug te vinden in zijn eerder vermelde artikelen. De film- en muziekfragmenten in Face the Future gebruikt hij  al langer in zijn colleges en masterclasses. Peters richt zich met Leadership Skills for the Next Generation op de leider van nu die zich wil equiperen voor de toekomst en de next generation die zich qua leiderschap wil ontwikkelen. Vanuit die gedachte kan hij ook  Human Resource en Management Development professionals interesseren en raken.

Zo stelt Peters vast dat contextueel leiderschap en organiseren hand in hand gaan. Omdat de samenleving snel verandert en organisaties mee veranderen. Dynamiek en heftige ontwikkelingen in markten en producten betekenen snelle groei of forse transities voor bedrijven en instellingen. De onvoorspelbaarheid en het verandertempo nemen toe. De leider wordt daarbij met de volgende vragen geconfronteerd: hoe realiseer je de transitie van een klassieke, instrumentele of bureaucratische organisatie naar een eigentijds, flexibel en adaptief acterend systeem; hoe richt je een systeem in dat effectief kan inspelen en meebewegen met de wereld om zich heen, maar ook de noodzakelijke stabiliteit weet te realiseren?

Peters heeft de intentie om een brug te slaan tussen wetenschap en de (aankomende) professionals in het werkveld. Maar hij merkte dat, anticiperend op de nieuwe generatie, er ook een behoefte is ontstaan aan een andere manier om kennis en ervaring te delen. Een ‘traditioneel' boek waarbij de volgorde van de te lezen hoofdstukken vastligt, komt volgens Peters niet meer tegemoet aan de vraag van de huidige professionals. De context waarin de professional opereert bepaalt zijn behoefte en noodzaak tot verdieping en verbreding.

Peters heeft dit opgelost door de lezer de mogelijkheid te geven om via QR-codes in het boek drie verschillende routes te bewandelen: 1) Get Skilled (practical tools);  2) Get inspired (inspiration) en 3) Get the Knowledge (scientific knowledge). Iedere route start met een overzicht  van wat er te ontdekken valt. Daarnaast neemt Peters je aan de hand van zes dimensies mee in een ontdekkingstocht van outlook (from vision to contextual view); course (from steadiness to equifinality); other (from charisma to altrocentrism); connection (from autonomy to connectivity); together (from steering to interplay) en self (from power to antifragility). Om deze tocht vervolgens af te ronden met ‘adapting your behavior' en ‘the mixing console'.

Het is in al zijn eenvoud een verraderlijke Face the Future. Als lezend ontvouwt zich een rijke wereld waarin niet alleen kennis en ervaring wordt gedeeld, maar waarbij je ook zelf aan de slag kan gaan om te reflecteren op de aangereikte thematische routes, ook als team en op organisatieniveau. Het is een terugkerend proces van kenniscirculatie.  Het is ondoenlijk om het leerboek in een keer uit te lezen. Face the Future is eerder geschikt als een lijfboek dat je afhankelijk van de context kan raadplegen en toepassen. Het werkt uitnodigend om met elkaar de dialoog aan te gaan en elkaars referenties te verkennen.

Peters verwoordt het als volgt 'het streven is om mijn wetenschappelijke kennis op een inspirerende, toegankelijke en praktisch-verrijkende manier naar de lezer over te brengen. De moderne lezer gaat niet meer van kaft-tot-kaft door een boek heen, maar bladert en scant naar wat hij/zij interessant vindt en meer van wil weten. Ik heb eerder meer klassieke managementboeken gepubliceerd, dus dit is van mijn kant ook een (leuk!) experiment.'

Sjia Cornelissen is Strategisch Adviseur I Duurzaam Leren & Ontwikkelen I Netwerken & Verbinden.

Face the Future - 'Een schitterend boek, inhoudelijk en qua vorm'
5 oktober 2020 | Ivo Brughmans

Face the Future van Prof. Dr. Freek Peters begint met een prachtige quote die de essentie van contextueel leiderschap weergeeft: ‘Some moments you have to be king, it’s a role not an identity.’

Ik kende het gedachtengoed van Dr. Freek Peters al langer en ik kan alleen maar zeggen dat ik er een grote fan van ben. Het gaat immers over een van de belangrijkste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw: hoe kunnen we effectief omgaan met de complexiteit, de interdependentie, de onzekerheid, de veranderlijkheid en de ambiguïteit die onze wereld van vandaag zo bepalen? Contextueel leiderschap gaat om het je afstemmen om de ruimere context en het ruimere netwerk waarvan je organisatie slechts een onderdeel is. Een context die steeds in beweging is, waar de traditionele leiderschapskwaliteiten die gericht zijn op rechtijnigheid en beheersing niet meer werken. Het beeld van de zwerm i.p.v. die van de piramide. Actueler dan ooit, tegen de achtergrond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Wat naast de inhoud van het boek, superinnovatief en zelfs revolutionair is, is dat Peters dit doet in de vorm van een heus prentenboek van nog geen 65 full colour pagina’s. Een geweldig concept en feest voor het oog, waardoor je je niet door lange tekstpassages heen hoeft te worstelen, maar heel overzichtelijk en visueel aantrekkelijk meteen naar de essentie gaat. Wil je meer weten en je verder verdiepen: op elke pagina zijn er QR-codes waarmee je direct naar meer gedetailleerde informatie wordt doorgeleid. Freek Peters heeft zo niet alleen een inhoudelijk vernieuwende visie over wat nodig is om de ‘future te facen’, hij herdenkt meteen de manier waarop we op een buitengewoon aangename, luchtige en effectieve manier deze nieuwe informatie kunnen opdoen.

Het boek is logisch opgebouwd, met heldere passages, aansprekende metaforen, praktische tools in leuke inspiratievoorbeelden uit muziek en film. Peters behandelt een voor een de zes leiderschapscompetenties die nodig zijn, waarbij hij een duidelijk verschil maakt met het traditionele denken. Het krachtige is echter dat hij de oude competenties niet weggooit, maar ze ook een plek geeft. Soms zal het ook nog even traditioneel moeten, dat is ook een contextueel gegeven. De metafoor van het mengpaneel met schuifjes tussen deze zes polariteiten (traditioneel - nieuw) is daarin ronduit briljant. Waar ik graag nog meer over had vernomen is waarom het dan toch zo moeilijk blijkt te zijn om over te schakelen naar die toekomstige leiderschapsvaardigheden, en wat mensen daar in tegenhoudt. Zijn dat factoren in onszelf of is het ook de omgeving die hierin afremt?

Afsluitend wil ik zeggen dat Face the Future een schitterend boek is, inhoudelijk en qua vorm. Een must read voor iedereen die future proof wil zijn.

Ivo Brughmans studeerde filosofie, internationale politiek en bedrijfskunde. Ivo heeft 25 jaar gewerkt als managementconsultant voor een internationaal adviesbureau en is meer dan 12 jaar bezig met het thema van paradoxaal leiderschap: hoe je ogenschijnlijk tegengestelde waarden met elkaar kunt verbinden. Het verbinden van tegenpolen loopt als een rode draad door zijn eigen leven en werk: als Belg werkzaam in Nederland, als filosoof bezig met praktische bedrijfskundige problemen en als rationalist vertrouwend op intuïtie. Ivo schreef hierover verschillende boeken en geeft lezingen, inspiratiesessies en workshops over paradoxaal leiderschap in Nederland en België. www.paradoxaalleiderschap.com

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden