Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
People skills - Het geheim van helder en overtuigend communiceren
9 mei 2016 | Jan Boerstra

In de nasleep van de woelige jaren ’60 kwamen de assertiviteitstrainingen op. Emancipatie was het credo en voor jezelf opkomen de praktische toepassing. Robert Bolton schreef in die tijd People Skills, een handboek voor helder en overtuigend communiceren. Zijn boek brengt goed in beeld welke vaardigheden nodig zijn voor assertiviteit en biedt veel praktische tips.

Hoe laat je op een constructieve manier werken merken wat je behoeften zijn of wat je irriteert in het gedrag van de ander? De valkuil van veel mensen die assertief willen zijn, is dat ze doorschieten en anderen agressief of juist onderdanig op de hoogte stellen van hun wensen. Zonder dat we dit bewust willen, hebben in dit soort lastige situatie onze emoties onbedoeld de bovenhand. Het gevolg is dat de ander niet luistert naar onze boodschap maar boos wordt en geen rekening houdt met onze behoeften.

De kunst is dan ook de juiste balans te vinden. Door op een rustige, vriendelijke en zelfverzekerde manier, en rekeninghoudend met de gevoelens en behoeften van de ander, te laten weten wat je wel of niet wil. Maar hoe breng je dit in praktijk? Hoe vaak gebeurt het niet dat je je voorneemt je wensen kalm en beheerst te verwoorden? En hoe vaak moet je dan toch achteraf vaststellen dat er boosheid en soms zelfs belediging in je woorden is geslopen?

In de jaren ’70 bedacht men de assertiviteitstrainingen. Daarin maakten cursisten kennis met de principes van overtuigend en assertief communiceren en konden ze oefenen met de bijbehorende eigenschappen en vaardigheden. Ook verscheen er een stortvloed aan zelfhulpboeken voor mensen die zichzelf meer assertief wilden maken.

Robert Bolton kwam deze mensen tegemoet met zijn boek People Skills, wat nu in een Nederlandse vertaling is verschenen. Hij beschrijft mooi hoe mensen door assertief te zijn meer zelfvertrouwen krijgen, wat weer een positief effect heeft op hun relatie met anderen. De verdienste van het boek is dat het de lezer op een instructieve manier bij de hand neemt in het verkrijgen van kennis over en oefenen van verbale en non-verbale basisvaardigheden als luisteren, spiegelen, oogcontact, ademhaling en stembeheersing. Elk hoofdstuk begint met een korte toelichting van de betreffende vaardigheid waarna een instructie volgt voor de toepassing van iedere deelhandeling.

Gezien de aard van het overdrachtsmiddel, een boek, is het effect van deze methode wisselend. Omdat Bolton uitgebreid stilstaat bij ieder aspect van een bepaalde vaardigheid en daar een oefening aan koppelt, heeft de lezer praktische handvatten om dit stapsgewijs in praktijk te brengen. Maar de ene keer is dit gemakkelijker dan de andere. Beter luisteren door niet meteen te reageren is enorm effectief en tamelijk eenvoudig toe te passen. Gewoon door bewust wat langer stil te blijven. Maar het kunnen duiden van lichaamstaal, het beheersen van emoties en het spiegelen van gevoelens, is niet iets wat eenvoudig uit een boek is te leren. Niettemin, wie de grondbeginselen van assertiviteit wil leren begrijpen en daar ook stappen in wil zetten, schaft zich met People Skills een leerzaam instructieboek aan.

Jan Boerstra is senior organisatieadviseur en projectleider bij de provincie Flevoland.


4 mei 2016 | Jurriaan van Hellemond

Dé klassieker over mensenkennis, de ondertitel van Robert Boltons People skills - Het geheim van helder en overtuigend communiceren, schept vooraf grote verwachtingen. Ruim 30 jaar na de eerste uitgave maakt het boek van Bolton deze verwachtingen in mijn ogen nog steeds waar.

Onze communicatie maakt de mens uniek. Maar Bolton valt in zijn inleiding meteen met de deur in huis: De meeste communicatie van de mens is ineffectief. Hoewel de mens prima in staat is om via telefoon, e-mail of chat te communiceren blijkt persoonlijke, diepgaande communicatie een zeldzaam fenomeen. Gelukkig volgt er snel een positieve boodschap achteraan: communicatie is een aangeleerde reactie en je kunt dit dus verbeteren.

Dit is dan ook de kern van het boek: welke vaardigheden zijn essentieel voor een bevredigende communicatieve relatie met je medemens? Bolton focust in de verschillende delen van het boek op luister-, assertieve en conflictbeheersingsvaardigheden, welke volgens Bolton verbeterd en getraind kunnen worden en leiden tot overtuigend communiceren.

Bolton behandelt deze vaardigheden op een gestructureerde manier. Hij schetst eerst de context van een vaardigheid met behulp van een indrukwekkende wetenschappelijke bibliografie en gebruikt tevens voorbeelden uit zijn jarenlange ervaring als communicatieadviseur. Deze context illustreert hij met gevatte quotes uit het heden en verleden, wat het boek een levendige sfeer meegeeft. ‘Als wij vandaag hetzelfde doen als gisteren doen we toch iets anders, omdat zowel wij als onze omgeving in de tussentijd zijn veranderd’ is mij specifiek bijgebleven, het betekent voor mij dat je jezelf constant moet blijven ontwikkelen aangezien de wereld om je heen dit ook doet.

Vervolgens gaat Bolton dieper in op de vaardigheid en welke eigenschappen invloed hebben op het verder ontwikkelen van deze vaardigheid. Hij legt duidelijk uit wat wel en niet werkt binnen de gestelde communicatievaardigheid en ontleedt deze in verschillende aspecten die elk apart bijdragen aan effectieve communicatie. Tevens wijst Bolton op de weerstand die helder en overtuigend communiceren bij zowel jezelf als je omgeving kan opwekken en hoe je hiermee kunt omgaan, immers weerstand voor verandering ligt verscholen in het onderbewustzijn van de mens zelf. Tot slot geeft Bolton aan dat naast vaardigheden ook oprechtheid, empathie en respect ten grondslag liggen aan effectieve communicatie.

Uitstekend is hoe Bolton hamert op het feit dat enkel het lezen van het boek niet voldoende is om opeens effectief te communiceren. Vaardigheden doe je niet op uit een boek maar ontwikkel je door te oefenen in je eigen praktijk. Bolton reikt hier vervolgens kant en klare oefeningen aan die zich in de praktijk hebben bewezen. People Skills is een boek dat je niet leest en weer weglegt. Het is een boek dat je constant aan het denken zet over je eigen handelen en communiceren. Dit niet alleen in je werksfeer maar ook in je privéleven. Hierbij wil ik voornamelijk hoofdstuk 9 en 10 aanstippen, waarin Bolton ingaat op het geven van feedback. Door het stappenplan van Bolton te volgen heb ik persoonlijk gemerkt dat mijn feedback effectiever werd en minder weerstand opriep bij mijn omgeving.

Als junior adviseur beweeg ik mij door een grote diversiteit aan organisaties met verschillende culturen en communicatiestijlen. In hoog tempo werk ik doelgericht naar een succesvol eindresultaat. Naast het hoge tempo is het fijn om soms rustig terug te kijken en te reflecteren op je eigen werkzaamheden en ontwikkeling. People Skills geeft mij de juiste handvatten om dit te doen en doet dit tevens op een toegankelijke en effectieve manier.


People skills - Het geheim van helder en overtuigend communiceren
4 mei 2016 | Jurriaan van Hellemond

Dé klassieker over mensenkennis, de ondertitel van Robert Boltons People skills - Het geheim van helder en overtuigend communiceren, schept vooraf grote verwachtingen. Ruim 30 jaar na de eerste uitgave maakt het boek van Bolton deze verwachtingen in mijn ogen nog steeds waar. Onze communicatie maakt de mens uniek. Maar Bolton valt in zijn inleiding meteen met de deur in huis: De meeste communicatie van de mens is ineffectief. Hoewel de mens prima in staat is om via telefoon, e-mail of chat te communiceren blijkt persoonlijke, diepgaande communicatie een zeldzaam fenomeen. Gelukkig volgt er snel een positieve boodschap achteraan: communicatie is een aangeleerde reactie en je kunt dit dus verbeteren.

Dit is dan ook de kern van het boek: welke vaardigheden zijn essentieel voor een bevredigende communicatieve relatie met je medemens? Bolton focust in de verschillende delen van het boek op luister-, assertieve en conflictbeheersingsvaardigheden, welke volgens Bolton verbeterd en getraind kunnen worden en leiden tot overtuigend communiceren.

Bolton behandelt deze vaardigheden op een gestructureerde manier. Hij schetst eerst de context van een vaardigheid met behulp van een indrukwekkende wetenschappelijke bibliografie en gebruikt tevens voorbeelden uit zijn jarenlange ervaring als communicatieadviseur. Deze context illustreert hij met gevatte quotes uit het heden en verleden, wat het boek een levendige sfeer meegeeft. ‘Als wij vandaag hetzelfde doen als gisteren doen we toch iets anders, omdat zowel wij als onze omgeving in de tussentijd zijn veranderd’ is mij specifiek bijgebleven, het betekent voor mij dat je jezelf constant moet blijven ontwikkelen aangezien de wereld om je heen dit ook doet.

Vervolgens gaat Bolton dieper in op de vaardigheid en welke eigenschappen invloed hebben op het verder ontwikkelen van deze vaardigheid. Hij legt duidelijk uit wat wel en niet werkt binnen de gestelde communicatievaardigheid en ontleedt deze in verschillende aspecten die elk apart bijdragen aan effectieve communicatie. Tevens wijst Bolton op de weerstand die helder en overtuigend communiceren bij zowel jezelf als je omgeving kan opwekken en hoe je hiermee kunt omgaan, immers weerstand voor verandering ligt verscholen in het onderbewustzijn van de mens zelf. Tot slot geeft Bolton aan dat naast vaardigheden ook oprechtheid, empathie en respect ten grondslag liggen aan effectieve communicatie.

Uitstekend is hoe Bolton hamert op het feit dat enkel het lezen van het boek niet voldoende is om opeens effectief te communiceren. Vaardigheden doe je niet op uit een boek maar ontwikkel je door te oefenen in je eigen praktijk. Bolton reikt hier vervolgens kant en klare oefeningen aan die zich in de praktijk hebben bewezen. People Skills is een boek dat je niet leest en weer weglegt. Het is een boek dat je constant aan het denken zet over je eigen handelen en communiceren. Dit niet alleen in je werksfeer maar ook in je privéleven. Hierbij wil ik voornamelijk hoofdstuk 9 en 10 aanstippen, waarin Bolton ingaat op het geven van feedback. Door het stappenplan van Bolton te volgen heb ik persoonlijk gemerkt dat mijn feedback effectiever werd en minder weerstand opriep bij mijn omgeving.

Als junior adviseur beweeg ik mij door een grote diversiteit aan organisaties met verschillende culturen en communicatiestijlen. In hoog tempo werk ik doelgericht naar een succesvol eindresultaat. Naast het hoge tempo is het fijn om soms rustig terug te kijken en te reflecteren op je eigen werkzaamheden en ontwikkeling. People Skills geeft mij de juiste handvatten om dit te doen en doet dit tevens op een toegankelijke en effectieve manier.


People Skills
16 december 2015 | Nico Jong

People Skills, de bestseller van Robert Bolton, is ruim dertig jaar oud en nu pas beschikbaar in het Nederlandse taalgebied. Een boek over communicatieve vaardigheden dat er mag wezen.

Communicatie is de belangrijkste verworvenheid van de mens. Je wordt geen compleet mens zonder interactie met anderen. Ieder mens groeit door leerzame dialogen met anderen. De ontwikkeling van je persoonlijkheid en fysieke gezondheid hangt samen met de kwaliteit van je communicatie. De manier waarop je communiceert is in de eerste plaats een aangeleerde reactie. Veel mensen hebben gebrekkig leren communiceren door goed bedoelende anderen, die zelf ook beperkte omgangsvormen hadden. Het goede nieuws is dat je ineffectieve communicatievormen ook weer kunt afleren.

Communicatie verloopt vaak zo moeizaam omdat mensen onbewust communicatiebarrières in hun gesprekken opwerpen. Als een of beide gesprekspartners een behoefte hebben waaraan voldaan moet worden, gebruiken zij meer dan negentig procent van de tijd communicatieblokkades. Deze barrières hebben vaak negatieve invloed op het gesprek en ze zijn zelfs destructief als een of meer personen gespannen zijn wanneer ze communiceren. Bolton beschrijft twaalf blokkades in drie categorieën: beoordelen, oplossingen aanreiken en de problemen van de ander omzeilen.

De bulk van het boek gaat over communicatievaardigheden. In drie delen komen vaardigheden aan bod voor luisteren, assertiviteit en conflictbeheersing. Veel passeert de revue en het heeft niet zoveel zin om deze hoofdstukken alleen maar te lezen. De auteur heeft zijn boek geschreven voor mensen die hun relaties zo graag willen verbeteren dat ze bereid zijn om te experimenteren met de technieken die hij aanreikt.

In het slothoofdstuk gaat Bolton in op de geest die interactie leven inblaast. Die wordt gevoed door drie eigenschappen die betere communicatie bevorderen. Het gaat dan om oprechtheid, ofwel open en eerlijk over je gevoelens, behoeften en ideeën zijn. Om niet-bezitterige liefde, dat wil zeggen acceptatie van en respect en steun voor een ander op een niet betuttelende en bevrijdende manier. En het gaat om empathie, het vermogen om een ander echt te zien en te horen, en hem vanuit zijn standpunt te begrijpen.

People Skills is bijzonder toegankelijk geschreven. De kracht zit in het brede scala aan vaardigheden dat uitgewerkt wordt. Dat maakt het ook niet zozeer een leesboek. Het is een boek om mee aan de slag te gaan. Door het alleen te lezen, zullen je communicatievaardigheden niet verbeteren.

Sinds zijn studie Engels in Utrecht is Nico Jong ruim 25 jaar actief in de overheidscommunicatie. Onder andere als hoofd Communicatie van de Koninklijke Landmacht en nu als senior adviseur Communicatieonderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden