Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Management Summaries - Marketing met ballen
29 juni 2016 | Peter Spijker

Marketing verliest al enkele decennia terrein in het bedrijfsleven. Marketeers vervullen vaak staffuncties, hebben weinig ambitie en spreken niet de taal van de directiekamer. Het ontbreekt hen aan visie en leiderschap.

De afwezigheid van marketing in belangrijke beslissingen zoals prijszetting, distributie en marktanalyse is ongezond voor ondernemingen, vinden Rudy Moenaert en Henry Robben. Marketing heeft behoefte aan sterke leiders met een specifieke leiderschapsstijl om het verloren terrein terug te winnen. Hun leiderschap is gebaseerd op drie kritische gedragsdomeinen: ontdekken, managen en respecteren (OMR). Elk van deze domeinen kent drie eigenschappen die een marketeer definiëren, respectievelijk, passie, nieuwsgierigheid en verbeelding; visie, beslissen en uitvoeren; authenticiteit, balans en openheid.

De negen gedragskenmerken helpen marketeers om zich te onderscheiden, ongeacht hun marketingrol in de eigen organisatie. Ze vormen de basis voor hun persoonlijk businessmodel. Heb je als marketeer te weinig van deze eigenschappen, dan opereer je op de zwakke zijde. Je draagt niet bij aan het succes van de onderneming. Heb je te veel van deze eigenschappen, dan benadeel je de stakeholders. Je bereikt dan wellicht je eigen doelen, maar verkeert aan de donkere zijde. Op de heldere zijde draag je bij aan het welslagen van je eigen doelstelling en die van anderen, waaronder de maatschappij.

Moenaert en Robben nodigen marketeers uit om met de positieve inzichten van het OMR-gedachtegoed aan de slag te gaan. Perfectie is hierin de vijand van het goede, want er bestaat geen wonderrecept voor succes. Leiderschap is bovendien een reis, niet een bestemming. Marketing met ballen is de reisgids. De auteurs concluderen dat iedereen marketeer is. Want iedere medewerker heeft in meer of mindere mate invloed op de kwaliteit van de klantprocessen in een organisatie. Ontdekken, managen én respecteren zijn dus gedragskenmerken waarmee iedereen zijn bijdrage aan de organisatie en de samenleving op een hoger peil brengt. Bovenal zijn het de bouwstenen waarmee iedereen op een integere wijze waarde creëert voor zichzelf.

De volledige summary van Marketing met ballen vindt u in de juni editie van Management Summaries.


Marketing met ballen
24 mei 2016 | Hanneke Tinor-Centi

Rudy Moenaert en Henry Robben bepleiten in hun nieuwe boek Marketing met ballen dat marketeers (weer) een leidende rol binnen organisaties moeten innemen.

Bedrijven moeten marktgerichter en klantgerichter worden om te kunnen overleven. Vreemd genoeg houdt de positie van marketing binnen organisaties hiermee geen gelijke tred. Sterker nog, die positie ligt steeds meer onder vuur. Dat ligt voor een groot deel aan de marketeers zelf. Die moeten werken aan hun persoonlijk businessmodel om als marketeer serieus genomen te worden binnen de organisatie. Zij moeten gaan voor marketingleiderschap en marketing met impact.

Weten wat nodig is voor succes, voor henzelf en voor de organisatie waar zij voor werken. Om marketeers daarbij te helpen beschrijven de auteurs in hun boek de negen bouwstenen voor een persoonlijk businessmodel. Daartoe introduceren Moenaert en Robben als kader het OMR-denkraam dat staat voor Ontdekken - Managen - Respecteren.

Marketing met ballen biedt tal van voorbeelden en tips. Het helpt een positief momentum op te bouwen en bij te dragen aan de weg naar ambitie.

Moenaert en Robben geven allereerst een korte beschouwing over het vakgebied marketing en de rol van de marketingfunctie en de individuele marketeer. Voor de ervaren marketeer deels overbodig, maar wel een logische aftrap naar de rest van het boek.

Vervolgens verdeelt het OMR-denkraam (Ontdekken, Managen en Respecteren) het boek in drie delen met in totaal dertig korte hoofdstukken. Naast tal van inhoudelijke marketingthema’s, zoals ontwikkelingen, trends en voorbeelden, komen hier ook de negen gedragskenmerken aan bod die volgens de auteurs het verschil maken: passie, nieuwsgierigheid, verbeelding, visie, beslissen, uitvoeren, authenticiteit, balans en openheid. Negen belangrijke kenmerken die marketeers helpen om zich in hun organisatie sterker te onderscheiden en daarmee een leidende rol te grijpen. Ieder hoofdstuk sluit af met vragen of adviezen die de marketeer een spiegel voorhoudt en aan het denken zet.

Moenaert en Robben leveren met Marketing met ballen een boek af dat zeker niet alleen wenst te doceren, maar ook wil confronteren, prikkelen en aanzetten tot actie! Zij hebben een plezierige schrijfstijl weten te raken, waarbij zij zo nu en dan haast nadenkend en filosofisch uit de hoek komen. Soms krijg je als lezer het gevoel dat je middenin een boeiend gesprek tussen twee vakgenoten bent beland, waarbij zij de ontwikkelingen in het marketingvakgebied met elkaar bespreken.

Marketing met ballen kan zeker dienen als inspiratiebron voor marketeers die hun organisatie (maar ook zichzelf!) steviger willen profileren. Het boek schudt wakker.

Hanneke Tinor-Centi (1960), eigenaar van HT-C Communicatie en Marketing, tekstschrijver, boekrecensent en boekmarketeer.


Marketing met ballen - De 9 bouwstenen voor jouw persoonlijke businessmodel
6 mei 2016 | Sjors van Leeuwen

Bedrijven moeten marktgerichter en klantgerichter worden om te kunnen overleven. Vreemd genoeg houdt de positie van marketing binnen organisaties hiermee geen gelijke tred. Sterker nog, die ligt steeds meer onder vuur. Dat ligt voor een groot deel aan de marketeers zelf. Die moeten werken aan hun persoonlijk businessmodel om als marketeer serieus genomen te worden binnen de organisatie.

'Het roer moet om' schrijven de marketinghoogleraren Rudy Moenaert en Henry Robben in hun boek Marketing met ballen. Marketeers krijgen steeds minder invloed op strategisch niveau en worden vooral als de afdeling communicatie gezien. Onterecht, want marketing kan het verschil maken voor bedrijven. Juist in turbulente tijden met snel veranderende omstandigheden en steeds kritischer wordende klanten. Marketeers moeten (weer) een leidende rol pakken binnen hun bedrijf. Ze moeten gaan voor marketingleiderschap en marketing met impact. Weten wat nodig is voor succes, voor henzelf als voor de organisatie. Om marketeers daarbij te helpen beschrijven de auteurs in hun boek de 9 bouwstenen voor het persoonlijke businessmodel van de marketeer. Daarvoor introduceren ze als kader het OMR-denkraam dat staat voor Ontdekken - Managen - Respecteren.

Zoals het van marketinghoogleraren verwacht mag worden beginnen ze het boek met een korte beschouwing over het vakgebied marketing en de rol van de marketingfunctie en individuele marketeer. Startend met een beknopte opsomming van de tien grondbeginselen voor strategisch management, leiderschap en marketing anno nu:

1. Systeemprincipe - Organisaties zijn systemen die opereren in een dynamische omgeving. De mate waarin een organisatie aansluit bij haar relevante omgeving bepaalt haar succes.
2. Gladiatorenprincipe - Markten zijn arena's geworden waarin de deelnemers zich gedragen als gladiatoren en hun gedrag aanpassen afhankelijk van de veranderingen in deze arena. De gladiatoren kunnen elkaar beconcurreren maar ze kunnen ook samenwerken, de arena aanschouwen, verlaten of terugkeren, of een andere arena opzoeken.
3. Differentiatieprincipe - Succesvolle differentiatie vereist dat het aanbod als beter of anders wordt gepercipieerd door de doelgroep en voldoet aan de basisvereisten.
4. Allocatieprincipe - Concurrentievoordeel en middelen zijn twee zijden van dezelfde medaille. Door middel van een businessmodel ontplooien organisaties activa en competenties om de waardepropositie te realiseren.
5. Duurzaamheidsprincipe - Een organisatie heeft een duurzaam concurrentievoordeel indien haar businessmodel waarde creëert voor haar klanten én voor zichzelf en indien de concurrentie dit businessmodel kan imiteren noch substitueren.
6. Dualiteitsprincipe - Geen enkel concurrentievoordeel is eeuwigdurend. Het duurzame overleven en succes van de organisatie vereist de gelijktijdige exploitatie van het huidige businessmodel en de exploratie van het toekomstige businessmodel.
7. Leiderschapsprincipe - Leiderschap betekent een positief verschil maken voor belanghebbenden. Omdat organisaties sociale constructen zijn, kan leiderschap zich op drie niveaus manifesteren, namelijk het strategisch niveau (het bouwen van duurzame business), het organisatieniveau (consistente uitmuntendheid) en het individuele niveau (positief momentum).
8. Triadeprincipe - Het gedrag van individuen en organisaties wordt bepaald door het samenspel tussen de motivatie en de capaciteiten dat deze individuen en organisaties kenmerkt en de waargenomen opportuniteiten.
9. Icarusprincipe - Het gedrag dat individuen en organisaties succesvol maakt, is in extremis ook de oorzaak van hun ondergang.
10. Indirectheidsprincipe - De beste wijze om financiële doelstellingen te bereiken is het nastreven van indirecte doelstellingen waarin ook andere belanghebbenden en de aandeelhouders en het bestuur van de organisatie tot hun recht komen.

Het OMR-denkraam vormt vervolgens het kader voor drie boekdelen met in totaal dertig korte hoofdstukken. Naast tal van inhoudelijke marketingthema's, ontwikkelingen, trends, voorbeelden en bespiegelingen, komen hier ook de negen gedragskenmerken aan bod die volgens de auteurs het verschil maken: passie, nieuwsgierigheid, verbeelding, visie, beslissen, uitvoeren, authenticiteit, balans en openheid. Negen belangrijke kenmerken die marketeers helpen om zich in hun organisatie sterker te onderscheiden en daarmee een leidende rol te grijpen in de directiekamer. Ieder hoofdstuk sluit af met vragen of adviezen die de marketeer een spiegel voorhouden, aan het denken zetten en richting geven.
De auteurs hebben een prettig boek geschreven waarin ze de ene keer prikkelend, confronterend en docerend zijn en de andere keer weer meer nadenkend, mijmerend en filosofisch uit de hoek komen. Alsof ze samen met een goed glas wijn bij de open haard de marketingontwikkelingen onder de loep nemen. Daarbij een enkele keer uit de bocht vliegend zoals in het geval dat beide hoogleraren het vijf-krachten-model van Michael Porter afserveren alleen vanwege...'Het feit dat zijn eigen adviesbureau Monitor ondertussen ter ziele ging, geeft misschien aan dat ook vooraanstaande Harvardprofessoren niet altijd het gelijk aan hun kant hebben.'

Marketing met ballen bevat veel wetenswaardigheden, voorbeelden, adviezen en tips. Het is een mooie inspiratiebron voor marketeers die zichzelf en de marketing in hun organisatie sterker op de kaart willen zetten. De auteurs geven met hun boek de marketeer de spreekwoordelijke ‘schop onder de kont' om sterker aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van marketingleiderschap. Nodig om serieus genomen te worden en het verschil te kunnen maken, voor zichzelf, de organisatie en alle stakeholders. Een oproep die niet verrassend klinkt uit de mond van twee marketinghoogleraren, maar wel broodnodig is, dus ik sluit mij daar graag bij aan.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people en Hoe agile is jouw strategie?


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden