Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
100% Service, de formule voor succes - Klantgericht innoveren in de publieke sector
3 mei 2017 | Dave van Ooijen

In nogal wat organisaties in het publieke domein ligt het accent op 'de klant' en 'verbetering van de dienstverlening'. In begrotingen en bedrijfsplannen van vooral gemeenten worden hoge ambities geformuleerd op het gebied van dienstverlening en service.

We treffen vaak ronkende teksten aan om tot 'een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening' te komen. Hoe men deze ambitie vervolgens wil vertalen naar de praktijk blijft meestal in nevelen gehuld. Dat is niet meer nodig. In 100% Service, de formule voor succes staan voldoende nieuwe concepten, ideeën en succesfactoren om klantgericht te innoveren. In het boek wordt door vier ervaren vernieuwers van dienstverlening in de publieke sector uitgelegd hoe de publieke sector tot excellente dienstverlening kan komen. Het resultaat is een schitterend boek dat inspireert en prikkelt.

Serviceformule

Centraal staat de introductie van de Servicemodule. Het is een nieuwe manier van denken en werken waarmee je meteen aan de slag kunt gaan. Met het boek krijg je concreet antwoord op de vraag: hoe verbeter ik de dienstverlening snel en slim, samen met klanten en medewerkers? De methode is al op diverse plaatsen succesvol ingevoerd. In het boek worden diverse cases behandeld. In veertien interviews vertellen topmanagers uit verschillende sectoren over hun ervaringen en successen. Ze geven daarnaast aan hoe het publieke domein met 100% service aan klanten aan de slag kan gaan. Managers die aan het woord komen zijn onder meer Gerard Koning, commercieel directeur van de Coöp, Annemarieke Jansen van IKEA, Judikje Kiers van het Amsterdam Museum, Hans Peters van NS Reizigers, Paulien Pistor, oud-gemeentesecretaris van Eindhoven, Karlijn Pels van Google Nederland en Ron Peters van het AMC. Stuk voor stuk pioniers op het vlak van de excellente dienstverlening.

Waardenpyramide

Een van de vele bedrijven die de service aan klanten opnieuw heeft uitgevonden is Apple. Net als Google en Airbnb heeft Apple een nieuwe standaard op het gebied van service neergezet. De ambitie van het boek is om het gedachtegoed en de innovatiedrang van dit soort bedrijven te vertalen naar het publieke domein. Dat Apple zo goed is komt doordat dit bedrijf goed scoort op de waardenpyramide van Bain&Company. Deze pyramide brengt de waarden in beeld die in organisaties centraal staan. Het model kent dertig waarden verdeeld over vier categorieën: functioneel, emotioneel, life changing en social impact. Van diverse organisaties is onderzocht op welke waarden zij scoren en daaruit blijkt dat een goede mix van waarden leidt tot een grotere klantentevredenheid. Vooral organisaties die hoog scoren op emotionele elementen hebben een hogere klantentevredenheid dan organisaties die alleen scoren op functionele elementen. Apple is een van de best scorende bedrijven. Het bedrijf voldoet aan elf van de dertig waarden.

Typen organisaties

Hoeveel tijd het voor een organisatie kost om de omslag te maken hangt voor een groot deel af van hoe klantgericht de organisatie op dit moment al is. Onderscheid wordt gemaakt in vier typen dienstverlenende organisaties. Doordat verwachtingen van klanten steeds hoger worden, kunnen organisaties niet alleen meer gericht zijn op eigen capaciteit of producten. In organisaties waar de eigen capaciteit centraal staat draait het vooral om expertise en vakmanschap. Daar waar het product centraal staat, wordt vooral uitgegaan van een standaarddienstverlening. Wil een organisatie in de huidige tijd overleven, dan zal deze zich moeten transformeren tot een organisatie van het derde of vierde type. In het derde type staat de klant centraal en is in de organisatie elke dag inzicht hoe tevreden de klanten zijn. In het vierde type staat de interactie met de klant centraal. Samen wordt gewerkt aan de oplossing. De organisatie is flexibel en naar buiten gericht. De organisatie is te herkennen aan de pro-actieve en persoonlijke adviezen die ze aan klanten geeft.

Innovatiedrang

Het boek is geschreven door een multidisciplinair team van experts. Het heeft geleid tot een boeiende mix van verschillende perspectieven op service, zoals retail, bedrijfskunde, service design, branding, e-commerce, consultancy, bestuurskunde, human development en veranderkunde. De auteurs kunnen trots zijn op het resultaat. De innovatiedrang spat van het boek af. Ze laten zien hoe je het veranderproces behapbaar en inzichtelijk kunt maken, waardoor veranderen ook leuk wordt. Met het boek krijgt de lezer inspirerende voorbeelden en middelen in handen om succesvol de eigen koers uit te stippelen en te bewandelen. Aan het slot wordt een snelle en simpele route geschetst om direct aan de slag te gaan met een van de vele interessante voorbeelden die in het boek staan. Chapeau! Met 100% service, de formule voor succes is een knappe prestatie neergezet, waar vooral gemeenten veel aan zullen hebben.

Dave van Ooijen studeerde tussen 1979 en 1985 sociologie en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde twee keer 'cum laude' af; bij de vakgroep Toegepaste Sociologie en de vakgroep Internationale Betrekkingen. Van 1979 tot 2014 was hij werkzaam bij Vereniging Milieudefensie, de gemeente Amsterdam, Nicis Institute en Platform31. Vanaf maart  2014 is hij raadslid/fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeente Castricum. Sinds 1 juli 2017 is hij strategisch adviseur bij de gemeente Den Haag op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Zijn blogs, artikelen en recensies verschijnen (op persoonlijke titel) onder meer op zijn website.


100% Service, de formule voor succes - Klantgericht innoveren in de publieke sector
2 mei 2017 | Sjors van Leeuwen

Burgers verwachten van publieke instellingen dat de dienstverlening meer dan op orde is. Ze willen 24/7 uur als ‘koning’ bediend worden. Ook door gemeenten, belastingdienst, uitkeringsinstanties en al die andere publieke instellingen. Het boek 100% Service, de formule voor succes biedt publieke dienstverleners inspiratie en een leidraad om te innoveren in hun dienstverlening.

100% Service, de formule voor succes is geschreven door Hanneke Kunst, Maaike van Rooden, Martine Vos en Eleonora Swart. Alle vier hebben ze hun sporen verdiend in marketing, innovatie en dienstverlening, zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector. In het boek introduceren de auteurs de ‘serviceformule’ waarbij ze inzichten en ervaringen uit het commerciële bedrijfsleven vertaald hebben naar de publieke sector. In de afgelopen jaren lag de focus in de publieke dienstverlening vooral op interne zaken zoals fusies, bezuinigingen en efficiencyverbeteringen. Het is nu tijd om de blik naar buiten te richten, naar de samenleving en de klant. Dus ook tijd om de publieke dienstverlening klantgericht te verbeteren en te vernieuwen, aldus de auteurs.

Het boek biedt met de serviceformule een stappenplan om daarmee aan de slag te gaan. De serviceformule bestaat uit de zes onderdelen: klant, klantreis, merk, klantinterface, bedrijfsvoering en directie en/of /bestuur. Het stappenplan kent vervolgens de volgende negen stappen: verzamel klantkennis, breng je klanten naar binnen, laat je inspireren door de nieuwste trends, bepaal het merk, ontwikkel de klantinterface, ontwikkel de bedrijfsvoering, werk samen met je medewerkers, werk samen met andere organisaties en implementeer de servicefomule snel en slim.

De zes onderdelen en negen stappen worden in tien hoofdstukken verder uitgewerkt. Zo wordt als eerste de ‘serviceformule’ toegelicht waarbij het denken en werken vanuit de klant centraal staat. Daarbij verwijzen de auteurs naar succesvolle formules in het bedrijfsleven zoals Coolblue, Rituals en Mc Donalds. In het hoofdstuk ‘wie is de klant?’ gaat het over klantgroepen, big en small data en klantverhalen. Het hoofdstuk over de klantreis bevat handvatten als unique buying reasons, customer journey mapping, touch points, kano-model en piek- en eindmomenten. In het hoofdstuk over ‘trends in service’ komen onderwerpen aan bod als mobile first, quantified self en data, virtual en augmented reality en disruptieve innovatie. Het boek sluit af met een hoofdstuk over snel en slim implementeren met onderwerpen als lerende organisatie, wendbaar samenwerken en sprint (direct aan de slag).

Naast de serviceformule lees je in het boek veertien interviews met topmanagers uit verschillende sectoren zoals IKEA, Google, AMC, Nederlandse Spoorwegen, Amsterdam Museum, Makro, De Kinderkliniek en Coop Supermarkten. Hoewel niet alle interviews even inspirerend en spraakmakend zijn, geven ze een aardig kijkje in de keuken in hoe deze organisaties bezig zijn met dienstverlening, service, innovatie en klanten.

Het boek is toegespitst op dienstverlening voor de overheid. Voor die doelgroep is het denken in klanten, klantbehoeften en serviceformules vrij nieuw. ‘100% Service, de formule voor succes’ biedt publieke dienstverleners een stappenplan met praktijkvoorbeelden om mee aan de slag te gaan. Voor de meer ervaren marketeer, innovatiemanager of klantenmanager zal het boek weinig geheimen bevatten. Het boek is helder geschreven en mooi opgemaakt. Met een goede mix van theorie en praktijk, bedrijfsleven en publiek sector. Het bevat handige modellen, schema’s, inspirerende voorbeelden en praktische tips.

Ter afsluiting twee adviezen van twee geïnterviewde managers: 'Wacht niet tot je het ideaalbeeld hebt, het geniale eindplaatje. Maar ga direct aan de slag met een eerste stap. Kom in beweging'. 'Ga naar buiten, ga in gesprek met burgers en zoek samen naar oplossingen'. Met 100% Service kun je de eerste stappen zetten.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people en Hoe agile is jouw strategie?


Hanneke Kunst, Maaike van Rooden, Martine Vos
100% Service, de formule voor succes

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden