Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Loonshots - 'Een zeer leesbaar boek'
20 maart 2020 | Jan Hoogstra

Innovatie en natuurkunde klinkt niet als een logische combinatie. Toch kan structurele en succesvolle innovatie verklaard worden met principes vanuit de natuurkunde. Althans, dat is wat Safi Bahcall beweert Loonshots, de vier vuistregels voor structurele innovatie.

Loonshots is een boek waarin op een verhalende manier met veel voorbeelden innovatie verklaard wordt.Met een voorwoord door Jeroen Smit en aanbevelingen vanuit onder andere Bill Gates trekt het de aandacht. Als je dan ook nog ziet dat de schrijver Safi Bahcall wetenschapsadviseur is geweest voor president Obama wordt mijn nieuwsgierigheid wel gewekt.

Het woord loonshot kende ik niet, wel longshot. Een loonshot is eigenlijk nog meer uitdagend en is volgens mij door de auteur bedacht waarbij loon staat voor krankzinnig en shot is afgeleid van moonshot, die missie van president Kennedy om mensen op de maan zetten. Waarbij de missie van president Kennedy overigens ook voor die tijd zeer vooruitstrevend was. Met loonshot bedoelt de schrijver innovatie-ideeën die vrijwel onmogelijk lijken, maar het toch waard zijn om te onderzoeken. En elke loonshot ondergaat wel 3 doodsmomenten voordat het succesvol wordt. Maar dat is weer een ander onderdeel van het boek.

Bahcall baseert zijn uitgangspunten op de regels van Bush en Vail, die in de tweede wereldoorlog verantwoordelijk voor de innovatie werden in de VS. Onder hun leiding zijn diverse innovaties ontwikkeld waarmee de VS in staat was om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. De eerste drie regels zijn noodzakelijk om loonshots te kunnen ontwikkelen. Deze regels legt Bahcall uit met behulp van natuurkunde:

- Fasescheiding: creëer een aparte omgeving voor innovaties (de artiesten) en scheid deze van de franchises waar het geld verdiend wordt (de soldaten).
- Creëer een dynamisch evenwicht: geef evenveel aandacht aan de innovaties als de franchises, beiden zijn belangrijk voor je organisatie. Zonder innovaties geen recht van bestaan, maar zonder franchises geen inkomsten. Hier ging Steve Jobs in zijn eerste periode bij Apple grof in de fout, hij gaf erg af op de soldaten, die daarmee totaal niet meer gemotiveerd waren om voor hem te werken, waardoor de inkomsten van Apple erg terugliepen.
- Verhoog het magische getal: dit is het getal van de mensen die je kunt aansturen, de span of control. Dit met inachtneming van de innovatieve spirit, zonder dat mensen naar elkaar gaan kijken of hun carrière voorrang geven op het groepsbelang. Volgens Bush en Vail hebben met name het middenmanagement te maken met perverse prikkels. Denk hierbij aan de bonussen die vaak gekoppeld zijn aan de winst van de totale organisatie, waar de manager geen invloed op heeft.
- Kweek een systeemmindset: focus niet alleen op de uitkomsten, maar ook op het proces. Een mislukking is niet erg, als je er maar van leert qua proces.

In de vijfde regel gaan ze nog in op wat algemene zaken zoals de Valse Mislukking, waarbij de mislukking te wijten is aan de omstandigheden, het idee blijkt toch goed, de negatieve uitkomst wordt veroorzaakt door de uitvoering van de test, niet door het idee. Bahcall geeft bij elke regel een uitleg vanuit een natuurkundig perspectief, rondom evenwicht bijvoorbeeld dat water ijs wordt bij 0 graden.

Een grote valkuil voor bedrijven is de zogenaamde Mozes-valkuil, waarin een leider (zoals Jobs of Land van Polaroid) innovaties voorop stellen ten opzichte van geld verdienen. Iemand die de troepen leidt, maar zijn gretigheid verliest.

Een laatste punt dat ik zeer leerzaam vond is het onderscheid in soorten loonshots: type P of type S. P van Product, S van Strategie. Je kunt technisch wel beste product hebben, maar als een concurrent iets aan de strategie verandert ben je zo out of business. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van digitale fotografie of de Betamax video van Philips. Eigenlijk moet je beide typen loonshots hebben, of in elk geval oog voor de omgeving hebben en je niet blindstaren op productontwikkeling. Vele organisaties (oa Nokia) hebben zichzelf daarmee ten gronde gericht.

Een zeer leesbaar leesboek waarin met behulp van voorbeelden goed en duidelijk innovatie wordt verklaard met natuurkundige principes. Wat mij betreft had de impact voor organisaties nog wel wat verder uitgewerkt mogen worden, wat betekent deze theorie nu, wat moeten organisaties vanaf morgen anders doen?

Loonshots is door een aantal Amerikaanse kranten genoemd als een van de betere managementboeken van het jaar, en terecht denk ik!

Jan Hoogstra is zelfstandige, IT-consultant. Hij voert opdrachten uit op het gebied van beoordeling en advisering over IT-gerelateerde onderwerpen in de zorgbranche. Zo is hij programmamanager, projectmanager en adviseur op het gebied van bijvoorbeeld IT-strategie en pakketselecties.


Loonshots - 'Een boek van uitzonderlijke diepgang en kwaliteit'
9 maart 2020 | Freija van Duijne

Over innovatie is al veel geschreven. Alles is al geanalyseerd zou je zeggen. Maar Safi Bahcall is niet zo maar iemand. Deze summa cum laude natuurkundige, wetenschapsadviseur van Obama, oprichter van een beursgenoteerd biotechbedrijf heeft een dijk van een boek afgeleverd.

Loonshots heeft me werkelijk een nieuw theoretisch perspectief gegeven. En tal van mooie inkijkjes in de verhalen achter de technologie die de twintigste eeuw hebben vormgegeven. Loonshots zijn de onmogelijke uitvindingen die meer dan eens werden weggehoond maar uiteindelijk triomfeerden als doorbraakproduct of doorbraakstrategie.

Het verhaal achter de uitvinding van de radar, een idee dat lange tijd was verworpen door de militaire bureaucratie tot het bijna te laat was, maar uiteindelijk zeer bepalend is geweest voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog. De uitvinding van het cholesterolmedicijn statine door een Japanse onderzoeker die zijn toevlucht zocht bij paddenstoelen en schimmels. We volgen Juan Trippe de oprichter van luchtvaartmaatschappij Pan Am die wist hoe hij toestellen moest ontwikkelen om de luchtvaartindustrie te domineren. We worden verbluft door Edwin Land, de geniale uitvinder van onder andere polaroid brillenglazen en polaroid fotografie. Maar ook de wetenschappers uit de Renaissance en de Verlichting worden geëerd met mooie, meeslepende verhalen die iets duidelijk maken over de succesfactoren in het systeem waarin zij opereerden.

Het systeem waar Bahcall het over heeft is voortgekomen uit het nationaal plan van president Rooseveld om de wetenschap te ondersteunen. Het debacle met de radar maakte pijnlijk duidelijk dat er van alles mis kan gaan voordat een uitvinding zijn weg naar de praktijk vindt. Vannevar Bush bouwde een structuur om wetenschappers en het militaire apparaat in de oorlog te laten samenwerken, dat de issues met o.a. de radar vlot had weten te trekken. Dat ontwerp voor wetenschapsbeleid is gefinetuned door Theordore Vail (die ook het fameuze Bell Labs tot grote hoogten bracht). Dit alles heeft geleid tot het systeem dat we kennen als DARPA, het Amerikaanse militair instituut voor innovaties, dat uitvindingen heeft voortgebracht zoals het internet.

Veel auteurs wijzen naar cultuur en psychologie bij verklaringen over het succes van innovaties. Bahcall moet daar niets van hebben. Als natuurkundige grijpt hij terug op theorieën over faseovergangen, dynamisch evenwicht en met elkaar strijdende krachten van bindingsenergie en entropie. Ook daar heeft hij spannende verhalen over. Van Jane Austen tot de strijd tegen bosbranden, de praktijk van systeemdenken komt hiermee tot leven. Hij geeft een nieuw perspectief op het magische getal van 150 medewerkers voor een optimaal functionerende organisatie. Als niet natuurkundige moet ik wel de tijd nemen om deze modellen te laten indalen. Maar de vier vuistregels zijn hoe dan ook om mee naar huis te nemen.

Zoals de credentials van de auteur al doen vermoeden: Loonshots is een boek van uitzonderlijke diepgang en kwaliteit. De levendige verhalen over de uitvindingen lezen als een jeugdboek. Ik zou bijna zeggen jongensboek, aangezien (behalve Jane Austen) vrouwen amper voorkomen in het boek. Door de verhalen heen is de opbouw van het boek duidelijk gericht op het overbrengen van de boodschap. Prettige samenvattingen. Soms wat herhalend, maar dat is niet storend in een boek als dit. Met hier en daar tekeningetjes en foto's is de vormgeving fijn. Ik zal niet de enige zijn die Loonshots bijna in een ruk heeft uitgelezen.

Freija van Duijne was van 2013 tot 2018 voorzitter van de Dutch Future Society. Zij heeft meer dan tien jaar werkervaring als toekomstverkenner en strateeg in diverse overheidsorganisaties. Freija werkt vanuit haar bedrijf Future Motions en geeft trainingen en lezingen op gebied van toekomstverkennen. Ze schreef zelf ook een boek: Toekomstverkennen. Ze maakt deel uit van het collectief van toekomstdenkers voor de trendrede.


Loonshots - 'Geeft inzicht in de principes achter innovatie'
24 februari 2020 | Rudy Kor

Vorig jaar heb ik het boek Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries aangeschaft. Ik was het al bladerend tegengekomen op de boekenpagina van Amazon waar over het boek lovende recensies en aanbevelingen stonden.

En het waren niet de eerste de beste die hun best deden Bahcalls boek onder de aandacht te brengen: Bill Gates, Daniel Kahneman, Malcolm Gladwell en Dan Pink, om er een paar te noemen. Zo zegt Kahneman (Nobelprijswinnaar en de auteur van Thinking, Fast and Slow) over Loonshots: ‘This book has everything: new ideas, bold insights, entertaining history and convincing analysis. Not to be missed by anyone who wants to understand how ideas change the world.' Lovende woorden voor Bahcalls eerste boek, dat nu eindelijk ook in het Nederlands verkrijgbaar is.

Het is een verhalend geschreven boek met een stevige onderbouwing. Hij beschrijft beeldend ontstaansgeschiedenissen van bijvoorbeeld de Macintosh computer, verschillende medicijnen, radar, internet en Pixar-films. Allemaal waren het Loonshots die bijna werden afgeschoten.

Een Loonshot is een ambitieus idee met een kleine kans van slagen waarvan de bedenker wordt beschouwd als wereldvreemd en naïef. Het is de tegenpool van een Moonshot: een (haalbaar) project met een ambitieuze doelstelling waarvan verwacht wordt dat deze van groot belang zal zijn. Het boek helpt de lezer om te voorkomen dat ideeën te snel worden afgedaan als een loonshot.

In zijn boek legt de op Harvard opgeleide natuurkundige, ex-McKinsey adviseur en ex-biotech ondernemer, onder meer de complexiteit bloot die simplistische oorsprongsverhalen en heldenverering ontmythologiseert. Hij laat de lange keten zien van ideeën zien waarop de ‘helden' voortborduren. Zo maakte Newton door anderen ontwikkelde ideeën tot een vernieuwend geheel. Ook Jobs deed iets wat niet veel mensen hem hadden kunnen nadoen, door een coherent geheel te smeden uit ontwerp, marketing en technologie. Newton en Jobs waren geniaal in dingen bij elkaar brengen.

Jobs leerde bij Pixar, wat hij later ook bij Apple toepaste, een ander model van leidinggeven: niet je met alles bemoeien maar ruimte geven en passende ondersteuning bieden aan loonshots. De taak van de leiding is niet de innovatieve projecten te managen maar het systeem. En wanneer een idee te wasdom is gekomen, is het de taak van de leiding het te laten groeien met duidelijke structuren. Daarbij erkennend dat ze alle twee even belangrijk zijn (iets dat Jobs in de eerste decennia van zijn loopbaan niet kon).

Bahcall vat de kern van zijn boek samen in een aantal adviezen, waaronder:

1. Scheid de fasen: houd je uitvinders en uitvoerders bij elkaar uit de buurt

2. Koester als leiding je uitvinders en uitvoerders in gelijke mate

3. Benoem voor elk project voorvechters (en leid hen op) om de kloof te overbruggen.

Een gemis in de Nederlandse versie is het ontbreken van een index, die wel in de Engelstalige versie zit. Ook ontbreken de bronnen waarop hij zich baseert. Volgens de uitgever staan ze op de website van Maven (maar ik kon de link niet vinden) maar een index hoort gewoon in een boek te staan, toch?! Bahcall heeft een indrukwekkende hoeveelheid bronnen geraadpleegd voor zijn boek en voor de geïnteresseerde lezer die wil weten waarop hij zijn opvattingen baseert, is dit best relevant.

Omdat hij zichzelf regelmatig herhaalt, en voorbeelden uit veel sectoren citeert, kun je soms stukken overslaan. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan bij de gedetailleerde voorbeelden over de praktijk en de achterliggende principes bij de ontwikkeling van medicijnen.

Een van de uitgangspunten van Bahcall is dat succesvolle innovaties hun oorsprong vinden in een passende organisatiestructuur en niet in de cultuur. Hij trekt een parallel met de wetenschap van faseovergangen. Om loonshots te genereren, wil je vloeibaarheid: kleinere teams met voornamelijk creatieve mensen (artiesten). Om de loonshots op de markt te brengen, is stevigheid nodig: grotere teams met uitvoerders met goed gedefinieerde rollen.

Afsluitend

Als je wilt begrijpen (en er van wilt leren) waarom bijvoorbeeld Nokia in 2004 wel de kennis in huis had voor de op internet aangesloten telefoon met een camera met hoge resolutie en daar niks mee deed, dan kan hier het antwoord vinden, inclusief de waarschuwing voor andere op groei gerichte organisaties. Bahcall is goed in het vertellen van informatieve anekdotes over innovaties, zoals bij Nokia, en deze te analyseren op het waarom ze succesvol waren of faalden.

Loonshots geeft inzicht in de principes achter innovaties en leest als een roman, zo goed is het geschreven. Het is ook een goed boek voor managers die zich afvragen waarom er zo weinig vernieuwing in hun organisatie de productielijnen haalt, waarom hun ooit zo innovatieve organisatie veranderd is in een conservatief in zichzelf gekeerde organisatie gedreven door kantoorpolitiek.

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij Twynstra Gudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veel-lezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor Managementboek.nl


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden