Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Agile HR - 'Krachtig in haar praktische toepasbaarheid'
28 september 2018 | Edwin Tuin

Agile HR is een praktisch en soepel lezend boek van ruim 100 pagina’s met 4 inhoudelijke hoofdstukken. Zoals de titel doet vermoeden staat de rol van HR centraal bij het ‘agiliseren’ van organisaties.

Het boek start met de duiding van zowel agile als HR. Teruggegrepen wordt naar het Agile Manifesto waarvoor een Agile HR Manifesto is opgesteld. HR wordt neergezet als ‘gaande over de mens’ in de organisatie, zoals het vinden, verwelkomen en afscheid nemen.

Het boek bevat een waarschuwing: ‘introductie van agile doe je er niet even bij, want het is een complete omwenteling in het denken en doen waardoor je met een compleet andere blik naar de wereld van werk en samenwerken gaat kijken’, zo staat er te lezen. Dat wordt genuanceerd door een opgenomen quote van de grondlegger van de agile beweging Alistair Cockburn ‘Agile is een houding en geen techniek met grenzen…’. Aandacht voor de houding van medewerkers is een dagelijkse taak van leidinggevenden. Toch blijkt ‘agiliseren’ in de praktijk lastig, want bestaande werkwijzen moeten worden losgelaten. De uitdaging zit niet in de technieken van Agile; die technieken en werkwijzen zijn op zich eenvoudig. Het vraagt veel meer aandacht van managers voor het creëren van de juiste randvoorwaarden en voor gewenst gedrag van teamleden. Voor zowel leidinggevende als medewerker is die verandering te maken. Je doet het er dus niet ‘even bij’; je moet als leidinggevende het goede voorbeeld geven en ook zelf anders gaan werken. Om die transformatie mogelijk te maken worden tevens nieuwe HR-rollen voorgesteld; de ‘employee experience ontwerper’, ‘purpose ontwikkelaar’, ‘werkgeluk ontwikkelaar’, ‘agile coach’ en ‘trendvertaler’ zodat de aandacht hiervoor kan worden geborgd.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op werkwijzen als Kanban, Scrum, Agile Portfolio Management en Holocracy light waarbij allerlei jargon wordt toegelicht. Tevens wordt o.a. beschreven wanneer je een werkwijze gebruikt, wat de voordelen zijn en wat je nodig hebt. Een apart hoofdstuk is gewijd aan HR in een organisatie met wendbare teams waarbij met name wordt ingegaan op zelforganisatie. Het boek staat vol tips, cases en diverse tools waarmee het veranderproces kan worden ondersteund.

Samenvattend is Agile HR een boek krachtig in haar praktische toepasbaarheid en interessant voor professionals en leidinggevenden die zich willen verdiepen in de basisbeginselen van agile en die organisaties willen vernieuwen.

Edwin Tuin is zelfstandig veranderstrateeg en auteur van Alles draait om verandering. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het vormgeven van ambities van organisaties, het ontwikkelen van veranderstrategieën en helpen van veranderen en digitaliseren van organisaties.


Agile HR - 'Voor HR Businesspartners die toe zijn aan de volgende stap'
15 januari 2018 | José Otte

Agile werken, of wendbaar werken met als doel sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften van de klant. Dat is waar we naar toe gaan, of soms al middenin zitten. Wat is de rol van HR? Welke kansen biedt agile organiseren voor het HR vak?

Zodra een organisatie ervoor kiest om sneller in te spelen op veranderende omstandigheden heeft dat gevolgen voor de hele groep mensen die binnen die organisatie werken. In dit boek wordt de groep mensen die met het menselijk kapitaal werken (Human Resource Management) onder de loep genomen. De schrijvers noemen dit Agile HR.

In de jaren 90 ontstond in de software-industire een beweging voor een nieuwe manier van organiseren. Uit de inzichten die daar uit voortvloeiden kwam een nieuwe aanpak voor projecten: Scrum. Bij Scrum spring je flexibel in op veranderende omstandigheden. Agile principes vormen de basis in Scrum werken.  Er zijn wat centrale uitgangspunten. Voor Agile HR is ook zo’n lijstje gemaakt. Deze gaan over samenwerkende netwerken boven hierarchische structuren; transparantie boven geheimhouding; inspireren en betrekken boven beheren en behouden; intrinsieke motivatie boven extrinsieke beloning en  ambitie boven verplichtingen. Er zijn vier delen in het boek beschreven: HR als aanjager van de verandering; HR als wendbare afdeling; HR in een organisatie met wendbare teams en toolkit voor Agile HR. 

Er is geen blauwdruk voor Agile HR, omdat iedere organisatie weer anders is. In het eerste hoofdstuk wordt gekeken naar de verschillende rollen die er binnen Agile HR zouden kunnen ontstaan. Je treft hier rollen als Employee experience ontwerper, waarbij het ontwerpen van een ervaring leidend is. Een mooi voorbeeld van wat er bij deze rol past is het onderzoeken hoe medewerkers de huidige ondersteunende diensten waarderen.

In een van de voorbeelden die worden gedeeld wordt beschreven hoe de focus van HR bij bol.com nu vooral bij de (zelfsturende) teams ligt. HR is daarin met hun meedenken en adviseren van het individu naar het team gegaan.

Het werken als HR team gaat in dit boek volgens de scrum methode, dus er wordt in projecten gewerkt, met een groep betrokkenen, die steeds het scrum proces opnieuw doorlopen. Het scrum proces is door de schrijvers aangepast op het feit dat het hier HRM betreft en geen ICT. Er wordt ook aangeraden om al met onderdelen uit scrum aan de slag te gaan als je nog geen groen licht voor een scrumproject met alles erop en eraan hebt. Dus een beschrijving van wat je als team verstaat onder Definition of Done, het vragen om feedback aan je (meestal interne)klant. En het houden van een retrospective, een bijeenkomst waarin je terugblikt op de samenwerking en het proces.

In het hele boek komen (in blauwe kaders) HR mensen bij organisaties aan het woord waar Agile HR ingevoerd is, of waar ze dat aan het starten zijn. Eneco is zo’n voorbeeld. Wat mij triggerde is dat ze Ulrichs rollen hebben losgelaten en nu werken met connector (richt zich op strategische vragen) en verbeterregisseur (loket voor operationele vragen).

Wat mij het meest opvalt bij het lezen van dit boek:

We gaan weg van functies en functie beschrijvingen – richting rollen. Die rollen kunnen trouwens steeds inhoudelijk veranderen. Je kunt als persoon meerdere rollen hebben, en er kunnen meerdere mensen eenzelfde rol krijgen.

Er staan tips in het boek over zelfbeloning zoals ze dat bij Concept7, een designbureau uit Groningen hebben ingevoerd.

En de laatste opvallende beweging die beschreven wordt: van strategische personeelsplanning naar Big Room Planning. Bij deze nieuwe vorm wordt elke 4 maanden een bijeenkomst gehouden waarbij je alle teams in een grote zaal bij elkaar brengt en ze samen de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte voor de komende maanden laat visualiseren. Deze laatste spreekt mij het meest aan.

Al met al is Agile HR een leuk boek voor de HR Business Partner die toe is aan de volgende stap.

Dr. José W. Otte MBA werkt als waarderend onderzoeker met een bedrijfskundige gedragswetenschappelijke achtergrond. Zij faciliteert sociale innovatie door het introduceren van dialoog groepen waarin gewerkt wordt met bijzondere vragen. Ze is verbonden aan Mizu.


Agile HR - 'Aan te bevelen'
17 oktober 2017 | Henny Portman

Willemijn Boskma, Minke Buizer, Nienke van de Hoef, Gidion Peters en Willy Zelen hebben het boek Agile HR – De (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties geschreven.

Een vlot geschreven boek, gelardeerd met vele voorbeelden, dat je makkelijk in een keer uitleest. Het boek bestaat uit vier delen waarbij twee invalshoeken zijn gekozen. Enerzijds krijg je voorgeschoteld welke rol HR kan spelen in organisaties die een agile transitie door (willen gaan) maken zoals HR als aanjager van de verandering en HR in een organisatie met wendbare teams. Anderzijds wordt beschreven wat het betekent als je als HR-afdeling zelf meer wendbaar wilt zijn. Dit deel is ook prima te gebruiken als je behoort tot een andere afdeling zoals bijvoorbeeld Juridische zaken of inkoop et cetera en je wilt de slag naar meer agile zijn, maken. Verder vind je een deel over de toolkit (o.a. apps) voor Agile HR. De delen sluiten af met een opsomming van experimenten die je kunt starten.

In het eerste deel staat het perspectief van de organisatie centraal. Welke nieuwe rol en plek van de HR-competentie en HR-professionals kan/moet ingenomen worden als de organisatie meer wendbaar gaat werken? De volgende rollen worden besproken:

- Employee experience (EX) ontwerper

- Purpose-ontwikkelaar

- Werkgeluk-ontwikkelaar

- Agile coach

- Trendvertaler

Het tweede deel zet de HR-afdeling zelf centraal. Wat betekent het als de HR-afdeling zelf meer agile en flexibel gaat werken? Welke stappen kan je zetten naar meer wendbaar werken? Hoe kun je je dagelijkse werk organiseren onder gebruikmaking van Scrum of Kanban? Wanneer gebruik je Scrum, wanneer Kanban? Hoe kan je overzicht en sturing creëren over alle lopende projecten voor niet-IT-teams onder gebruikmaking van agile portfolio management (AgileTPM)? Wat betekent het als je met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in lijn met Holacracy, gaat werken? En tenslotte krijg je uitgelegd hoe je meer wendbaar kunt vergaderen (doelgericht, wendbaar en flexibel, gezamenlijke verantwoordelijkheid en transparant).

Deel drie beschouwt de impact op HR als er in de organisatie gewerkt wordt in agile teams. Zelforganiserende teams die steeds autonomer worden en daardoor ook verschillende HR-competenties zelf gaan invullen. Welke taken en verantwoordelijkheden blijven centraal belegd, welke kunnen de teams zelf op zich nemen? Wat is eigenlijk een zelforganiserend team, welke vormen van zelforganisatie zijn er? Wat zijn de mogelijkheden van zelfbeloning? Hoe promoot en faciliteer je agile leiderschap (coachen vanuit vertrouwen, voorbeeldgedrag en transparantie, heldere kaders en opdrachten, stimuleren van experimenten en beschermen van teams en medewerkers). Alle onderwerpen worden voorzien van vele tips.

Het laatste deel biedt inzicht in trends en ontwikkelingen gezien vanuit agile HR. Je krijgt een scala van tools die de HR-professional ter beschikking staan (inclusief verwijzingen naar websites waar meer informatie over specifieke tools is te vinden). De toolkit is onderverdeeld in tools en tips (mee starten, loslaten of stoppen) verdeeld over de aandachtsgebieden recruitment, leren en ontwikkelen, functioneren en beoordelen en HR-analitics.

In het boek vind je verder verwijzingen naar een tweetal tests: Agile HR volwassenheidtest en de team scan (zie www.agilehrtest.nl)

Over de teamscan is geen gedetailleerde informatie te vinden op de site. De volwassenheid test biedt je inzicht in vijf dimensies: bewustzijn van klant en leverancier, ontwikkeling van zelf-organiserende teams, ontwikkeling van HR instrumenten, HR als groep en de rol in agile transities.

Conclusie: Een aan te bevelen boek als je aan de vooravond of middenin een agile transitie zit. Door vanuit de HR bril naar de transitie te kijken krijg je inzicht wat er allemaal nog meer komt kijken naast het kiezen van een agile framework en het benoemen van een aantal agile teams. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe inzichten de kans op een succesvolle agile transformatie vergroten. Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Willemijn Boskma, Minke Buizer, Nienke van de Hoef
Agile HR

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden