Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Het tijdperk van Agile - 'Een zeer interessant en inspirerend boek'
13 september 2018 | Henny Portman

Stephen Denning schreef een zeer interessant en inspirerend boek Het tijdperk van Agile – Hoe slimme bedrijven hun manier van werken transformeren. Geen boek over agile frameworks, maar wat het werkelijk inhoudt om als organisatie meer wendbaar te worden.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel concentreert zich op agile management, wetten, een case study om agile op grote schaal te implementeren (Microsoft), en te evolueren naar strategische wendbaarheid en de organisatiecultuur te veranderen. Het tweede deel plaatst verschillende managementvalkuilen in de schijnwerpers. Bijv. aandeelhouderswaarde, inkoop van eigen aandelen, kostengerichte benadering en de valkuil van een achteromkijkende strategie.

Organisaties die wendbaarheid omarmd hebben, onderschrijven de volgende wetten:

- De wet van het kleine team. ‘Het is de gedachte dat grote, ingewikkelde problemen in een VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) wereld zo veel mogelijk moeten worden opgesplitst om te worden toevertrouwd aan kleine, autonome, multifunctionele teams die iteratief en in korte cycli werken en daardoor in een flow komen met snelle feedback van klanten en eindgebruikers.’

- De wet van de klant. ‘Vereist dus dat de cultuur, interne processen en waarden voortdurend ondergeschikt worden gemaakt aan en gevormd worden door de noodzaak om waarde te leveren aan de klant.’

- De wet van het netwerk. ‘Een netwerk is een groep of systeem van onderling verbonden mensen of zaken. Een organisatorisch netwerk bestaat uit teams die interactie hebben en samenwerken met andere teams met dezelfde mate van connectiviteit, interactie en passie die kleine teams kenmerken. Zo’n netwerk is gebaseerd op de Wet van het kleine team, maar er is meer voor nodig. Elk team moet verder kijken dan zijn eigen doelstellingen en zijn werk zien als onderdeel van de grotere missie van het collectief.’

Veelgebruikte technieken van kleine agile teams:

- Ze werken met kleine batches

- Kleine, multidisciplinaire teams

- Onderhanden werk limiteren

- Autonome teams

- De klus klaren

- Werken zonder onderbreking

- Dagelijkse stand-ups

- Radicale transparantie

- Feedback van de klant in elke cyclus

- Retrospectieve evaluatie.

Methoden van de wet van de klant:

- Doelgroep

- Experimenteer voortdurend

- Werk samen met start-ups

- Maak je product kneedbaar

- Focus

- Innoveer stapsgewijs

- Evalueer

- Je moet bereid zijn om mensen teleur te stellen

- Lever sneller waarde

- Houd rekening met individuele wensen.

Enkele hypotheses over wat er nodig is om netwerken goed te laten werken:

- Het netwerk heeft een meeslepend doel

- Het netwerk bestaat uit kleine groepen

- De groepen zijn daadgericht

- Het netwerk is de som van de kleine groepen

- Het juridisch kader van het netwerk blijft op de achtergrond.

De Microsoft-casestudy laat zien hoe Microsoft agile op grote schaal implementeert en biedt nuttige elementen die nodig zijn om als organisatie op grote schaal wendbaarder te worden:

- Vind het juiste evenwicht tussen overeenstemming en autonomie (Als er teveel controle wordt uitgeoefend, wordt er niets gedaan. Maar te weinig controle leidt tot chaos)

- Krijg de rol van agile manager onder de knie

- Handel onderlinge afhankelijkheden af op teamniveau

- Zorg voor continue integratie

- Laat de technische problemen zich niet opstapelen

- Verwelkom DevOps en continue integratie

- Houd de vooruitgang voortdurend bij

- Luister naar wat klanten willen, maar maak wat ze nodig hebben

- Geen inmenging van boven

- Gebruik zelfvormende teams om eigenaarschap te stimuleren

- Onderken dat het team het product is

- Werk vanaf het begin aan kwaliteit

- Ga zorgvuldig om met training en coaching

- Zorg voor steun van de top.

De laatste twee hoofdstukken van het eerste deel beschrijven wat het betekent om over te schakelen van operationele naar strategische agility. Innovaties genereren die volledig nieuwe markten creëren door niet-klanten klanten te maken. Strategische behendigheid is de volgende grens van agile management. Begin met markt creërende waardepropositie op basis van vier fundamentele componenten: behoefte, aanpak, kostenbatenanalyse en concurrentie.

In het tweede deel kijkt de auteur naar organisaties die zich voornamelijk richten op het verdedigen van de status-quo en het beschermen van hun bestaande bedrijf. Ze evolueren niet naar operationele en strategische agility. Ze worden geblokkeerd door valkuilen van aandeelhouderswaarde, inkoop van eigen aandelen, kostengerichte benadering en een achteromkijkende strategie.

- De valkuil van aandeelhouderswaarde. Het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde betekent top-down command-en-control-management met als gevolg gedemotiveerde medewerkers, minder betrokkenheid, minder innovatie

- De valkuil van het inkopen van aandelen. Winst maken (‘bedrijfscocaïne’), zelfs als het stelselmatig zijn eigen verdiencapaciteit vernietigt door middelen aan de aandeelhouders over te dragen zodat er onvoldoende middelen zijn om investeringen en innovatie te ondersteunen

- De valkuil van de kostengerichte benadering. Verlaging van kosten kan leiden tot permanent verlies van expertise. Klantwaarde realiseren tegen lagere kosten is veel belangrijker

-  De valkuil van een achteromkijkende strategie. Deze strategieën zijn achteraf 100 procent accuraat, maar voor voorspellingen moet je ook kennis hebben van het onverwachte en het onvoorziene.

Het boek eindigt met de epiloog waarin de geschiedenis van gouden eeuwen en nucleaire winters, beginnend in 1790 met de kanalen, via spoorwegen, staal en massaproductie en eindigend in het tijdperk van computers en communicatie, wordt besproken. We krijgen een overzicht van verschillende rollen (van CEO’s tot toonaangevende denkers (thought leaders) en de media en nog veel meer) en wat ze moeten doen om organisaties wendbaarder te laten functioneren.

Conclusie: Fantastische casestudy’s om te begrijpen waarom we de drie wetten van de klant, het kleine team en het netwerk nodig hebben. Een must voor diegenen die een verandering naar meer wendbaarheid willen maken.

In lijn met het agile manifest en het samenvatten van het tweede deel van het boek zou ik zeggen:

- Klantwaarde boven aandeelhouderswaarde

- Klantwaarde boven organisatie efficiency

- Waardegedreven perspectief boven kostenoriëntatie Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Het tijdperk van Agile - 'Je wilt steeds maar zinnen onderstrepen'
13 juli 2018 | Renze Klamer

‘Een onstuitbare revolutie voltrekt zich momenteel in onze samenleving en laat bijna niemand ongemoeid.’ Met deze woorden opent Denning zijn meest recente boek over het agile-gedachtegoed. Ik kan niet anders dan ze beamen.

Opkomende ideeën over zelfsturende teams – een van jeukwoorden van 2017 –, nadenken over nieuw management, het lijkt allemaal gerelateerd aan agile. Sommige schrijvers kunnen dat: je het gevoel geven dat je steeds maar zinnen wilt onderstrepen. Denning lukt dat. Hij is bekend geworden met zijn boek The Leaders guide to storytelling en schrijft regelmatig lezenswaardige stukken op Forbes.com.

Overigens is de revolutie geenszins gewelddadig en gaat niet gepaard met veel bombarie. Het gebeurt gewoon. Managers zien grote organisaties zoals ING, Microsoft en vele anderen langzaam veranderen. Monolithische topdownorganisaties worden langzamerhand netwerkorganisaties. Waarin de kleinste cellen constant waarde produceren. Niet meer gebaseerd op plannen en ideeën van bovenaf maar door rechtstreeks contact met de klant. Daarbij valt op, volgens Denning, dat het nieuwe managementparadigma een reis is en geen bestemming. Het gaat over continue innovaties, we zijn nooit klaar met verbeteren.

Denning betoogt in dit boek dat het agile-gedachtegoed draait om meer waarde te creëren met minder inspanning. Hij betoogt dat dit geen ‘fad of the day’ is. En hij baseert dat op de stelling dat agile denken gesteund is door drie ‘natuurwetten’.

1. De wet van het kleine team. Wij vinden werken in een klein, hecht team gewoon prettig. Gebaseerd op vertrouwen, gericht op samenwerken en samen iets creëren. Dat kan bij alle soorten ‘producten’: de Saab Gripen (een jachtvliegtuig) is volgens dat principe gemaakt, Stichting Buurtzorg is zo georganiseerd, steeds meer gemeenten werken samen met burgers actief aan oplossingen. Denning somt in zijn boek nog tien praktijken op. Het maakt op mij grote indruk hoe snel een autonoom team kan reageren. Geef mensen de kans gericht samen te werken en ze vliegen…

2. De wet van de klant. Een succesvolle organisatie is gericht op het voortbrengen van waarde voor de klant. Een bedrijf kan zich de houding: ‘u neemt maar genoegen met wat we gemaakt hebben’, niet meer veroorloven. De klant is goed geïnformeerd en goed in staat eigen keuzen te maken om snel een betere fit te vinden. Gericht zijn op steeds betere producten is geen luxe maar noodzaak. Mijn ‘adaptive cruisecontrol’ is geen luxe meer, maar een effectieve en gewenste verbetering van de veiligheid in mijn auto.

3. De wet van het netwerk. De flexibiliteit van een netwerk waarin iedereen met iedereen communiceert is de drijvende kracht achter veel van ons menselijk kunnen. Procescontrole en -schema’s lijken efficiënt maar leiden alleen maar tot eindeloos wachten en eeuwige communicatieproblemen.

Een flexibel klein team dat zich constant aanpast aan de laatste wensen van de klant en daarbij effectief gebruikmaakt van andere teams is de toekomst. Daar kan geen manager meer wat aan doen. Deze geweldloze revolutie zal zeker gevolgen hebben. Denning betoogt dat het niet alleen operationeel is (lekker praktisch werken in kleine teams) maar dat de revolutie ook op strategisch niveau zal plaatsvinden. Strategie gericht op innovatief ontwikkelen. Dat vergt flexibiliteit, studie en aandacht. Het tijdperk van agile is een uitstekend begin van die studiereis.

Renze Klamer is agile-coach en Semcoconsultant bij Bijenco en werkt als zelfstandig agile-coach voor verschillende organisaties. Klamer is daarnaast kerndocent bij de agile-coachopleiding van Bijenco.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden