Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
26 maart 2020 | Henny Portman

DARE - The mindset for successful innovators in the digital age written by Eric de Groot and Matthijs Rosman is a recipe to innovate and grow your business.

DARE stands for defiance, adventure, realism, endurance. It helps those who want to innovate in the ‘digital age’ but are hesitating to take the first steps.

The book is built around ten key more or less connected, frequently asked questions of innovation and growth in the digital age, clustered in three parts (following the three stages of growth initiate, create and scale):

Do I know what I don’t know? Understand trends in technology and culture.
Am I still in business in 5 years’ time? Which value is your company adding in 5 years’ time? To whom? Can I kick it? What is the best approach to reinvent your business?
Who are my growth BFFs (best friends forever) and BEFs (best enemies forever)? What is the profile of ideal innovation partners?
Am I willing to experiment or die? Embed a framework to get organized for exponential growth.
What are the rules of the game? Create a growth culture that helps sustain new ideas.
Do I have the basics in order? Learn how to make room for innovation.
Do I go by facts or fiction? Discover that data is the key element to nurture growth.
How do I turn on the growth engine? Learn best practices on how to successfully scale.
How to achieve full maturity? How to lever for change.

At the end of the chapters a comparison is made with Leonardo da Vinci’s actions, way of working or thinking. The authors see Leonardo as the quintessential DARE practitioner.

And if these ten questions are not enough, every part starts with some rarely asked questions to get you started and keep you going.

To download: QRC (DARE, 200303) v1.0

Initiate captures the first four questions. It is about understanding what is happing around us. It is about situational awareness; trying to figure out how your organization is impacted and what your response should be. The (digital) transformation is not new but a fact of life. Some relevant megatrends which are discussed: changing demographics, globalization & shifting economic power, rise of the global middle class, accelerating urbanization, climate change and resource scarcity, privacy 2.0, unbanked, deep fake, quantum computing and technology. All these megatrends have a profound impact on industries and businesses. Think about customer centricity, shift from ownership to usage, servitization, platform business, connectivity and data, dark commerce and production on demand.

Create covers the next four questions. It deals with the process that puts the customer first in your transformation process. It explores the need for experimenting in ‘controlled’ spaces with a blended approach of design thinking, lean startup and an agile way of working. Managers and employees need to make five fundamental shifts: from control to enable, self-organizing, from individual to team, from long sequential steps to short iterative cycles, from management lead to customer lead and from first time right to celebrate failures (and learn from them). Marketeers should learn the new 5 P’s in marketing: Positioning, Partitioning, Probing, Prioritizing and Participating.

Scale is the last part and answers the last two questions. Scale refers to the making of a true commitment to innovative growth and daring to make decisions with drastic consequences. Scaling is making the next step in new markets – beyond the early adopters – in new customer groups and geographic. As you move from ideation to execution, there are five key areas that you need to focus on in scaling up your new venture: market, product, process, organization and finance. Sustainable growth is about mastering all the stages, deploying the various tactics within with extreme velocity and persistence (awareness, acquisition, activation, retention, revenue and referral).

The book ends with the innovation readiness benchmark. Eight groups with, in total 60 detailed questions: innovation strategy, customer centricity, organizational agility, innovation portfolio management, organization of innovation, innovation skills and competences, innovation performance and disruption of risk.

Conclusion: Definitely not a theoretical book but inspirational and practical with many real-life examples! It helps you to diagnose and innovate your own business. A must read for those who want to survive in this disruptive era.


DARE - 'Bomvol praktische inzichten'
20 december 2019 | Paul Hassels Mönning

Innovatie gaat vooral om de juiste mindset, dat is het centrale motto van DARE. Dit managementboek zit bomvol praktische inzichten hoe je kunt komen tot betere innovatie.

Eric de Groot en Matthijs Rosman hebben in hun DARE, the mindset for successful innovators in the digital age bewust niet het accent gelegd op blauwdrukken, checklists en structuren. Het draait vooral om de menselijke factor bij innovatie en de juiste mindset. DARE heeft een hoge informatiedichtheid maar blijft toch toegankelijk. Een boek dat een plek verdient als inspiratiebron bij innovatie in het digitale tijdperk: zowel in een in een start-up garage, aan de boardroom tafel, of in een growth lab.

DARE heeft geen wetenschappelijke pretenties: het is vooral een praktisch boek voor zowel start-ups, scale-ups als grotere bedrijven met een echte ambitie om te komen tot innovatie. DARE blijkt met zo'n 220 pagina's vlot leesbaar en bevat daarbij veel voorbeelden en praktische templates. Die templates verdienen meer aandacht in DARE, en zijn online te vinden op revelx.co/warehouse.

De achterkant van DARE begint omineus: ‘een groeiend kerkhof aan startups en grote bedrijven is slechts het topje van de ijsberg'. Innovatie en groei zijn steeds meer een randvoorwaarde om te overleven. Rosman en De Groot benadrukken dat 6 van elke 10 innovaties juist mislukken door teveel nadruk op een innovatie framework of methodologie. Dat moet dus anders: door anders te durven denken, kijken en doen. DARE staat daarom voor Defiance, Adventure, Realism en Endurance.

Die DARE mindset en executiekracht begint allereerst met het stellen van de vragen die er toe doen. Dat zijn niet altijd de meest gestelde vragen (FAQs) maar juist de Rarely Asked Questions (RAQs). 10 vragen vormen de structuur van DARE.

Vragen als ‘weet ik wat ik niet weet?', ‘Besta ik over 5 jaar nog wel?', ‘Wat zijn de spelregels' en ‘Volg ik de feiten of fictie?' zijn enkele voorbeelden van vragen die je dwingen om kleur te bekennen. De Groot en Rosman nemen de lezer meer op een DARE reis bestaande uit 10 vragen, onderverdeeld in 3 etappes: Initiate, Create en Scale.

Deel I (Initiate) beslaat de eerste vier hoofdstukken. Deze start met een overzicht van de belangrijkste mega-, business- en klanttrends. Daarna volgt de groeiambitie. Bekende termen als Jim Colins' BHAG (Big Hairy Audacious Goal) en Eric Ries' lean start-up passeren de revue. De auteurs voegen hier hun eigen Growth Strategy Canvas aan toe. Ook heel praktische voorbeelden zoals een case van PostNL helpen om innovatie concreet en behapbaar te maken. In de corporate wereld (ook bij PostNL) is vaak sprake van een wildgroei in innovatieprojecten. Twee simpele vragen helpen om dood hout in de innovatiejungle te kappen: ‘is er een markt?' en ‘kunnen we dit maken?'

In Initiate (deel I van DARE) komt ook het centrale DARE motto (mindset) uitgebreid aan de orde. Komt verandering het beste tot stand via een interne guerilla of door de juiste samenwerking? Samenwerking krijgt verder gestalte door de selectie van de beste partners. Het gaat daarbij om partners voor zowel interne als externe samenwerking. Een bondgenootschap is volgens De Groot en Rosman nooit een statisch gegeven: een vriend vandaag (bijvoorbeeld een toeleverancier of klant) kan een vijand morgen blijken (en vice versa).

In deel II van DARE staat Create centraal. De auteurs stellen dat de lineiare benadering bij innovatie vervanging verdient door een snellere, meer experimentele aanpak. Deze 5 stappen maken daarbij het verschil: Insights, Ideation, Concept, Productize en Scale-up. DARE gaat ook hier verder dan het kort noemen van de belangrijkste innovatie-ingrediënten: zo neemt het kookboek van De Groot en Rosman je mee in meerdere voorbeelden van een MVS (Minimum Viable Solution) en van pivots (een ander perspectief op een idee of product).

Create zoomt ook in op succesfactoren als het team (‘werk aan een divers team van hipsters, hackers en hustlers'), het noodzakelijke commitment vanuit CXO-nivo (hoeveel falen laat de board toe voordat de stekker uit een nieuw initiatief gaat?!), metrics (onderscheid ‘Love', ‘Growth' en ‘Mature' metrics en zorg dat de munteenheid van succes niet gelijk staat aan korte termijn omzet of winst) en geld. Bij dat laatste aspect raden de auteurs aan om het gebruik van een budget te vervangen of tenminste uit te dagen door deze vraag: ‘hoeveel zijn we bereid te verliezen om ...(impact te maken, een nieuwe oplossing voor XYZ te ontwikkelen, etc)?'.

Deel II (Create) stelt de lezer ten slotte de volgende vragen: ‘Heb ik de basics op orde?' en ‘Vaar ik op feiten of fictie?'. Het vaststellen van een antwoord op die eerste vraag kun je als bedrijf doen via de Innovation Readiness Benchmark (IRB).

Een onderscheid dat DARE biedt vormt de combinatie van agile werken, design thinking en lean start-up. Die ‘drie-eenheid' (zie het heldere schema op pagina 162) zorgt voor een vertaalslag van klantprobleem naar klantoplossing. Bijna terloops pleit DARE ook voor een andere kijk op de marketing P's door de traditionele 5 Ps te vervangen door Positioning (uitstekende waardeproposities), Partitioning (segmenteren voor de juiste doelgroep), Probing (experimenteren en testen), Prioritizing (focus) en Participating (marketeer, zet je voeten in de modder en doe mee!).

Deel II besluit met data als de nieuwe munteenheid in het digitale tijdperk. Het is kenmerkend voor DARE dat ook hier een uitgebreide review van de Data Science Lifecycle en de diverse rollen in data management nuchter worden aangevuld. Denk daarbij aan een opmerking zoals ‘het gaat niet zozeer om big data, maar om fast data' of een citaat van het Obamateam in 2012 ‘Our gut feeling is worthless'. De DARE auteurs benadrukken hierbij het belang van data en het meewegen van menselijke ‘bias' boven het luisteren naar de Hippo (highest paid person in the office) of de pruttelende onderbuik.

Deel III (Scale) geeft eerst inzicht hoe je de groeimotor het beste aan kunt zetten. Dit is het moment waarop je nieuwe businessinitiatief ‘het Lab verruilt voor de Fab'. Gewaagde groei dient hand-in-hand te gaan met ‘common sense'.

Internationale groei is bijvoorbeeld niet altijd direct vanzelfsprekend. Als je de grens oversteekt, maak dan niet de (veelgemaakte) fout door de Verenigde Staten als een land te zien, of België dezelfde marktbenadering toe te passen als Nederland. Waardevol is daarbij de toepassing van de zogenaamde ‘pirate funnel' van eerste kennismaking tot klantambassadeur en best practices zoals het gebruik van storytelling en communities.

Opschalen komt aan bod via product scaling (extra features en functionaliteit tot en met het aanbieden van een ecosysteem aan oplossingen), process scaling (zorgdragen dat de operatie een flinke groei ook kan waarmaken) en financial scaling (prijsstrategieën ter ondersteuning van verdere groei). De juiste timing en structuur voor schaalvergroting komt ook aan bod. Opschalen is bijvoorbeeld opportuun bij internationale expansie, als er duidelijke concurrentie optreedt, als teams groter worden dan 50 collega's (het BSO/Origin celprincipe bedacht door Eckart Wintzen) of als klanten langer blijven en eigenlijk op abonnementsbasis oplossingen afnemen.

Deel III rondt het onderwerp Scale af met het beantwoorden van de vraag ‘How to achieve full maturity?'. Een Philips senior executive vroeg zich af of een nieuwe business überhaupt geïntegreerd zou moeten worden in de bestaande organisatie. Auteurs Rosman en De Groot zien nog drie wezenlijke subvragen bij de uitdaging hoe te komen tot ‘full maturity': ‘hebben we voldoende middelen om te komen tot groei?', ‘blijven we doorontwikkelen of gaan we voor een exit?' en ‘als we het zelf niet kunnen, kopen we de (extra of nieuwe) business dan?'. DARE sluit af met een eerbetoon aan het menselijk brein. De auteurs zijn ervan overtuigd dat juist de menselijke creativiteit superieur is aan nieuwe technologie en in innovatie het verschil maakt. Zo heeft het slotwoord veel van de door Steve Jobs bedachte ‘Think Different' campagne voor Apple in de jaren ‘90.

DARE zit boordevol voorbeelden, die vaak uit de businesspraktijk van de auteurs komen. Hoewel het Apple en Amazon gehalte vrij hoog is, is er gelukkig ook aandacht voor Aziatische voorbeelden zoals Tencent en Alibaba en komen ook ‘kleinere' spelers zoals ADG Dienstengroep en BDR Thermea aan bod. Het MKB komt veel minder uitgebreid aan bod, maar de boodschap erover is helder: vanuit een succesvolle start-up of vanuit een innovatieve, corporate omgeving kan een veelbelovende MKB speler ontspruiten. Die MKB speler zou niet alleen zelf een mooie groei tegemoet kunnen zien, maar mogelijk zelfs op termijn een exit strategie voor de incumbent organisatie kunnen blijken.

Soms is DARE niet meteen intuïtief te volgen. Zo worden de afkortingen BFFs en BEFs allereerst bekend te worden verondersteld. Toen ik de term BFFs via Google had opgezocht voelde ik overigens een flinke opluchting. De term Best Friends Forever is vooral populair onder meisjes (!). Ook het onderscheid tussen growth engines en growth enablers in het Growth Strategy Canvas blijft onbehandeld. DARE is verder juist door diverse voorbeelden en een zakelijke maar toch persoonlijke toon goed toegankelijk.

Bij elk hoofdstuk (en dus elk van de 10 vragen) staan de auteurs stil bij hoe Leonardo da Vinci die vraag zou hebben beantwoord. Da Vinci was meester van meerdere disciplines, fervent fan van het experiment, zocht de samenwerking en koppelde pragmatiek en realisme aan continue vernieuwing. Da Vinci was misschien wel de beste beoefenaar van DARE ooit, volgens De Groot en Rosman.

Paul Hassels Mönning is auteur van Br@inbound Marketing en managing partner van dutchmarq, inbound marketing & sales netwerk in B2B. Dutchmarq stelt de beste kennisleiders in IT, Sustainability en Professional Services in staat het verschil te maken in hun B2B-markt.

 


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden