Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Management Summaries - Businessarchitect & Verandermeester
26 november 2019 | Bert Peene

Als je afgaat op de beschrijvende ondertitel van dit boek (Over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting), lijkt Damens boek over meerdere onderwerpen te gaan: organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM.

In werkelijkheid worden ze samengebracht binnen een kader dat gevormd wordt door de ontwikkelingen waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd. Dat leidt onder meer tot de vraag wat die ontwikkelingen betekenen voor het professionaliteitsprofiel van personeels- en organisatiedeskundigen.

De snelle veranderingen in de samenleving dwingen organisaties hun business- en verdienmodellen drastisch te wijzigen. Bestuurders en managers in de boardroom weten alleen niet goed hoe. Dat komt onder meer, zo zegt auteur Ber Damen, doordat zij vast blijven houden aan de hark als metafoor van de organisatie en het command & control-mechanisme waarmee zij wordt bestuurd. Dat verhindert een serieuze ontwikkeling in de richting van de wendbaarheid die noodzakelijk is om te kunnen overleven.

In plaats van als hark kan het postmoderne organisatiemodel, het netwerkmodel, beter worden getypeerd als een pannenkoek. De pannenkoek staat voor de échte organisatie, dat wat zichtbaar is in de samenwerking binnen en tussen organisaties. Grafisch weergegeven levert dat geen organigram, maar een sociogram op. De pannenkoek kan evenmin als de hark zonder leiderschap. Leiderschap wordt echter wel vrijer over de organisatie verdeeld.

Als organisaties zich sneller moeten kunnen bewegen, veranderen en aanpassen, heeft dat ook consequenties voor de mensen die er werken. Hun wendbaarheid, inzetbaarheid en mobiliteit moeten worden verbeterd en versterkt. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor HR-professionals. Zij zullen zich moeten heroriënteren, opnieuw positioneren en omscholen. De traditionele HR-rollen van employee champion, strategic partner, en administrative expert voldoen niet langer; de nieuwe HR-professional zal businessarchitect, verandermeester en business owner moeten worden.

Een belangrijk doel van deze nieuwe rollen is het stimuleren van schoonheid in organisaties. Doel hiervan is mensen een positieve belevingswereld bieden. Schoonheid zit in het ontwerp en de inrichting van de organisatie, maar ook in het formuleren van een duidelijke richting. Visie, missie en ambitie zijn daarvoor geëigende tools.

De volledige summary van Businessarchitect & verandermeester van Ber Damen vindt u in de novembereditie van Management Summaries.


De natuur als uitvinder
11 augustus 2015 | Ger Post

Steve Jobs voorspelde al dat de grootste innovaties van de 21ste eeuw op het kruispunt van biologie en technologie zouden plaatsvinden. ‘A new era is beginning.’ Maar wat is precies een uitvinding? Volgens Van Dale een ‘vernuftig gevonden oplossing, meestal op technisch gebied’.

Ylva Poelman schrijft in De natuur als uitvinder (‘Miljarden jaren aan innovatie gratis beschikbaar’) over het vernuft van de levende natuur, van biologische organismen tot biologische processen. En er zijn genoeg redenen om juist daarvan te leren, want ten opzichte van onze techniek gebruikt de natuur ‘bijna altijd minder energie en minder materiaal’. Om die reden leveren op de biologische techniek geïnspireerde oplossingen voor technische uitdagingen vaak een aanzienlijke efficiencywinst.

Behalve dat de natuur minder energie en materialen gebruikt, beschrijft Poelman nog een aantal redenen om te spieken in de natuur. De natuur kent een ongekende gevoeligheid en nauwkeurigheid, optimaliseert moeiteloos verschillende functies tegelijkertijd, verzoent tegenstrijdige eisen met elkaar, werkt bij omgevingsdruk en –temperatuur en recyclet alle materialen. ‘Daar kunnen wij nog wel wat van leren.’

Behalve dat de auteur beschrijft hoe de natuur concrete oplossingen biedt voor (medisch)technische uitdagingen (directe bionicamethode), geeft ze algemene ontwerpregels (indirecte bionicamethode) die op de natuur zijn geïnspireerd. ‘De evolutionaire strategie en het gedrag van dieren bieden oplossingen voor optimalisatieproblemen. Ook levert hun gedrag inspiratie voor aansprekende metaforen en sociale innovatie.’

(De gehele summary van dit even typische als fraaie ‘out of the box’ boek kunt u lezen in de oktober editie van de uitgave Management Summaries.)


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden