Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handleiding ATEX

Toepassing van explosieveiligheid in de praktijk

Paperback Nederlands 2013 9789012210072
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In de ATEX-richtlijnen en de daarmee samenhangende normen zijn talloze voorschriften en veiligheidsbepalingen opgenomen om te komen tot een veilige en werkbare situatie. Deze richtlijnen en normen staan vaak op zich zelf, waardoor dikwijls de samenhang tussen die voorschriften en veiligheidsbepalingen ontbreekt.

In deze 'Handleiding ATEX' is vanuit het aspect explosie de opstap gemaakt naar de relevante ATEX-richtlijnen en de daaraan gekoppelde normen. Met behulp dit boek kan men snel tot de conclusie komen dat al dan niet een explosieveiligheidsdocument moet worden opgesteld en aandacht gegeven moet worden aan de daaruit voortvloeiende aspecten.

Dit boek biedt een praktische vertaling van alle facetten van explosiegevaar en maakt duidelijk hoe explosiegevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. In diverse takken van industrie bestaat explosiegevaar, bijvoorbeeld in houtbewerkingsbedrijven, voedselindustrie, chemische industrie, raffinaderijen, farmaceutische industrie en verfverwerking. Relevante praktijkvoorbeelden worden in dit boek aangehaald en toegelicht.

In deze handleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
- ATEX-richtlijnen
- soorten explosies
- explosieveiligheidsdocumenten
- gevarenzone-indelingen voor gas- en stofontploffingsgevaar
- ontstekingsbronnen
- elektrotechnisch materieel en elektrotechnische installaties in explosiegevaarlijke gebieden
- werkzaamheden in explosiegevaarlijke gebieden
- inspectie van installaties in explosiegevaarlijke gebieden
- controle van apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden
- onderhoud van installaties in explosiegevaarlijke gebieden.

Voor wie
veiligheidskundigen die explosieveiligheidsdocumenten opstellen installatieontwerpers die juiste keuzes moeten maken voor elektrisch materieel en elektrische installaties monteurs die installaties aanleggen en onderhouden inspecteurs die installaties inspecteren en diverse apparatuur controleren zodat deze veilig functioneren.

Specificaties

ISBN13:9789012210072
Trefwoorden:veiligheid, risico
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:335
Druk:1
Verschijningsdatum:2-6-2017
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Nico Kluwen

Nico Kluwen werkt als assistent-manager brand bij EFPC, consultancy voor brandveiligheid. Daarvoor was hij werkzaam bij Bureau Veritas als manager van de afdeling Inspectie. Hij stuurde daar diverse onderafdelingen van aan, onder meer Elektrotechnische inspecties. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in diverse middelgrote en grote industriële bedrijven en in alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij al vele jaren actief lid in het normalisatiewerk, zowel op nationaal (NEC 64) als op internationaal niveau (CENELEC en IEC). Tevens heeft hij vele cursussen verzorgd en diverse boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties

Andere boeken door Nico Kluwen

Inhoudsopgave

INLEIDING

1. EXPLOSIES
1.1 FYSISCHE EXPLOSIES
1.2 CHEMISCHE EXPLOSIES
1.3 DEFLAGRATIE EN DETONATIE
1.4 INWENDIGE EN VRIJE EXPLOSIES
1.5 GAS- EN STOFEXPLOSIES
1.6 EXPLOSIE-EFFECTEN
1.7 EXPLOSIERISICO'S

2. ATEX?RICHTLIJNEN EN EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT
2.1 ATEX 95
2.2 ATEX 137
2.3 EXPLOSIE VEILIGHEIDSDOCUMENT

3. GEVARENZONE-INDELING
3.1 INDELINGSPLICHT NAGAAN
3.2 GEVARENBRONNEN ONDERKENNEN
3.3 AANWEZIGE VENTILATIE
3.4 ZONEKLASSE VASTSTELLEN
3.5 ZONEAFMETINGEN VASTSTELLEN
3.6 TEMPERATUUR- EN GASGROEP VASTSTELLEN
3.7 VOORBEELDEN VAN GEVARENZONE-INDELING

4. ONTSTEKINGSBRONNEN
4.1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
4.2 STATISCHE ELEKTRICITEIT
4.3 BLIKSEM
4.4 OPGEWEKTE VONKEN
4.5 HETE OPPERVLAKKEN EN HETE GASSEN
4.6 OPEN VUUR EN VLAMMEN
4.7 CHEMISCHE REACTIES
4.8 ADIABATISCHE COMPRESSIE, SCHOKGOLVEN EN STROMENDE GASSEN
4.9 ELEKTRISCHE VEREFFENINGSSTROMEN EN KATHODISCHE BESCHERMING
4.10 ELEKTRO MAGNETISCHE GOLVEN - HOOGFREQUENT
4.11 ELEKTRO MAGNETISCHE GOLVEN - OPTISCH SPECTRUM
4.12 IONISERENDE STRALING
4.13 ULTRASOON GELUID

5. BRONBESTRIJDING
5.1 BRONBESTRIJDING VAN BRANDBARE STOFFEN (GASSEN, DAMPEN EN NEVELS)
5.2 BRONBESTRIJDING VAN EXPLOSIEVE ATMOSFEREN VAN VASTE STOFDEELTJES
5.3 EXPLOSIEGEVOLGEN BEPERKEN

6. EXPLOSIEVEILIG ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL(Atex 95)
6.1 INDELING VAN ELEKTRISCH MATERIEEL IN TEMPERATUUR GROEPEN
6.2 INDELING VAN ELEKTRISCH MATERIEEL IN MATERIEELGROEPEN
6.3 INDELING VAN ELEKTRISCH MATERIEEL IN GROEPEN EN CATEGORIEEN
6.4 RELATIE TUSSEN ZONEKLASSEN EN VEREISTE CATEGORIEEN
6.5 BESCHERMINGSPRINCIPE, -NIVEAU (EPL) EN -WIJZE
6.6 INTRINSIEK VEILIG ELEKTRISCH MATERIEEL
6.7 ELEKTRISCH MATERIEEL MET DRUKVASTE OMHULSELS
6.8 ELEKTRISCH MATERIEEL MET INWENDIGE OVERDRUK
6.9 ELEKTRISCH MATERIEEL MET ZANDVULLING
6.10 ELEKTRISCH MATERIEEL MET OLIEVULLING
6.11 ELEKTRISCH MATERIEEL MET VERHOOGDE VEILIGHEID
6.12 INGEGOTEN ELEKTRISCH MATERIEEL
6.13 ELEKTRISCH MATERIEEL EN BESCHERMINGSWIJZE n
6.14 VERKLARING VAN TYPEPLAAT AANDUIDINGEN EN CERTIFICATEN
6.15 ELEKTRISCHE LEIDINGEN
6.16 MOTOREN
6.17 MOBIEL ELEKTRISCH MATERIEEL

7. ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN EXPLOSIEGEVAARLIJKE GEBIEDEN
7.1 KWALIFICATIE VAN ONTWERPERS, UITVOERENDE PERSONEN EN VERANTWOORDELIJKE PERSONEN
7.2 DOCUMENTATIE
7.3 BESCHERMINGSMAATREGELEN TEGEN ELEKTRISCHE GEVAREN
7.4 KEUZE VAN ELEKTRISCH MATERIEEL
7.5 NOOD UITSCHAKE LING EN ELEKTRISCHE SCHEIDING
7.6 ELEKTRISCHE LEIDINGEN
7.7 AANVULLENDE EISEN ROND ELEKTRO TECHNISCH MATERIEEL

8. WERKZAAMHEDEN IN EXPLOSIEGEVAARLIJKE GEBIEDEN
8.1 ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
8.2 BEDRIJFS INSTRUCTIES
8.3 VOORLICHTING EN ONDERRICHT
8.4 WERK VERGUNNINGS PROCEDURE
8.5 UITVOERING VAN ONDERHOUDS WERKZAAM HEDEN
8.6 ONDERZOEK EN CONTROLE
8.7 COORDINATIE TUSSEN WERKGEVERS
8.8 COORDINEREN EN TOEWIJZEN VAN VERANTWOORDELIJK HEDEN
8.9 VOORZORGS MAATREGELEN VOOR VEILIGE SAMEN WERKING 2
8.10 ELEKTRO TECHNISCHE WERKZAAM HEDEN
8.11 WERKPLEK MET ONTPLOFFINGSGEVAAR

9. INSPECTIE VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
9.1 KWALIFICATIE VAN PERSONEEL
9.2 DOCUMENTATIE
9.3 EERSTE INSPECTIE
9.4 INSPECTIE FREQUENTIE VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
9.5 PERIODIEKE INSPECTIE
9.6 INSPECTIETABELLEN
9.7 INSPECTIERAPPORT

10. CONTROLE VAN NIET-PLAATSGEBONDEN ELEKTRISCH MATERIEEL
10.1 VISUELE CONTROLE
10.2 METINGEN EN BEPROEVINGEN
10.3 CONTROLE'S OF INSPECTIERAPPORT

11. ONDERHOUD, RENOVATIE EN REVISIE
11.1 RI&E
11.2 VAKBEKWAME MEDEWERKERS
11.3 ONDERHOUD EN CONTROLE

LITERATUUR
Bijlage A: BEGRIPPENLIJST
Bijlage B: ATEX 95 (RICHTLIJN 94/9/EG)
Bijlage C: ATEX 137 (RICHTLIJN 99/92/EG)
Bijlage D: STRUCTUUR VAN GEHARMONISEERDE NORMEN
Bijlage E: CHEMIEKAART TOLUEEN
Bijlage F: INVENTARISATIEFORMULIER BRANDBARE STOFFEN
Bijlage G: WERKVERGUNNINGFORMULIER

Register

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handleiding ATEX