Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Het fiscale loonbegrip

Met hoofdzaken loonbelasting

Paperback Nederlands 2021 9789012394833
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

In deze uitgave wordt het fiscale loonbegrip beschreven. De elementen subject, object en tarief van de loonbelasting passeren de revue, waarbij de nadruk op het object ligt. Voorafgaand aan de bespreking van het fiscale loonbegrip wordt de belastingplicht voor de loonbelasting mede aan de hand van het begrip ‘dienstbetrekking’ kort weergegeven.

Bij het fiscale loonbegrip kan onder andere worden gedacht aan de beantwoording van de vraag of al hetgeen dat uit de (vroegere) dienstbetrekking voortvloeit tot het loon behoort. Hierbij moet worden gedacht aan loon, maar ook loon in natura, cafetariaregelingen, al dan niet belaste aanspraken en de uit die aanspraken voortvloeiende uitkeringen. Premies en uitkeringen betreffende pensioen komen overigens slechts zijdelings aan de orde. Ook de werkkostenregeling wordt beschreven. Ten slotte volgt een bespreking van het tarief, waarbij onder andere ook de eindheffing aan de orde komt.

Specificaties

ISBN13:9789012394833
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:286
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:12-2-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Marjon Weerepas

Marjon Weerepas is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht bij de Capaciteitsgroep Belastingrecht.

Andere boeken door Marjon Weerepas

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen / 9
Voorwoord / 13
1 Inleiding / 15
1.1 Inleiding / 15
1.2 Indeling Wet LB 1964 / 19
1.3 Relatie loonbelasting met inkomstenbelasting / 20
1.4 Loonbelasting al dan niet eindheffing / 24
1.4.1 Eindheffing voor de werknemer / 24
1.4.2 Eindheffing voor de werkgever / 25
1.5 Enige grote wetgevingsoperaties / 25
1.6 Toekomst van de loonbelasting / 30
2 Belastingplicht / 33
2.1 Inleiding / 33
2.2 Werknemers / 34
2.2.1 Algemeen / 34
2.2.2 Dienstbetrekking / 36
2.2.3 Buiten Nederland uitgeoefende dienstbetrekking / 53
2.3 Fictieve dienstbetrekkingen / 56
2.4 Dienstbetrekkingen ex artikel 4 Wet LB 1964 / 58
2.5 Onder de loonbelasting gebrachte periodieke uitkeringen / 64
2.6 Inhoudingsplichtigen / 64
2.6.1 Algemeen / 64
2.6.2 Inhoudingsplichtigen ex artikelen 3 en 4 Wet LB 1964 / 68
2.6.3 Buitenlandse inhoudingsplichtigen / 69
2.7 Artiesten en beroepssporters / 72
2.7.1 Binnenlandse artiesten en beroepssporters / 72
2.7.2 Buitenlandse artiesten en beroepssporters / 76
3 Loon / 79
3.1 Inleiding / 79
3.2 Enige veel voorkomende (loon)begrippen / 79
3.3 Coördinatie loonbegrip / 81
3.4 Het voorwerp van de loonbelasting in het algemeen / 83
3.5 Wat is loon? / 86
3.6 Loon van derden / 113
3.7 Het genietingstijdstip / 118
4 Loon in natura / 127
4.1 Inleiding / 127
4.2 Loon in natura in het algemeen / 128
4.2.1 Waarderingsregels / 128
4.2.2 Nadere regelgeving / 133
4.3 Producten eigen bedrijf / 137
4.4 De cafetariaregeling / 140
4.5 Aandelenoptierecht / 144
4.5.1 Algemeen / 144
4.5.2 Grensoverschrijdende situaties / 149
4.6 Autokostenforfait / 152
4.7 Vakantie(toeslag)bonnen / 158
5 Belaste en onbelaste aanspraken en uitkeringen / 159
5.1 Inleiding / 159
5.2 Belaste aanspraken en de daaruit voortvloeiende uitkeringen / 160
5.2.1 Belaste aanspraken / 160
5.2.2 Ziektekostenregelingen / 164
5.2.3 Geheel of gedeeltelijk betaald verlof / 166
5.2.4 Uitkeringen voortvloeiend uit belaste aanspraken / 166
5.3 Onbelaste aanspraken en de daaruit voortvloeiende uitkeringen / 167
5.3.1 Onbelaste aanspraken / 167
5.3.2 Uitkeringen voortvloeiend uit onbelaste aanspraken / 180
5.4 Onbelaste uitkeringen en verstrekkingen / 180
6 Vrije vergoedingen en verstrekkingen / 185
6.1 Inleiding / 185
6.2 Korte historie aftrekbare kosten in verband met arbeid / 186
6.2.1 Regels van 1 januari 1990 tot en met 31 december 2000 / 187
6.2.2 Beperking kostenaftrek met ingang van 1 januari 2001 / 188
6.3 Korte historie vergoedingen in verband met kosten van arbeid / 189
6.4 Vrije vergoedingen en verstrekkingen / 192
6.4.1 Inleiding / 192
6.4.2 Vrije vergoedingen / 195
6.4.3 Niet-vrije vergoedingen / 204
6.4.4 Vaste kostenvergoedingen / 217
6.4.5 Vrije verstrekkingen / 220
7 Werkkostenregeling / 223
7.1 Inleiding / 223
7.2 WKR in het algemeen / 224
7.3 Gerichte vrijstellingen / 230
7.3.1 Extraterritoriale werknemers / 238
7.4 Nihilwaarderingen / 246
7.5 Reisaftrek / 247
8 Tarief / 251
8.1 Inleiding / 251
8.2 Het tarief in het algemeen / 252
8.3 Nettoloon en bruteren / 253
8.4 Standaardloonheffingskorting / 256
8.5 De tabellen / 260
8.6 Anoniementarief / 263
8.7 Eindheffing / 265

Trefwoordenregister / 277

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het fiscale loonbegrip