Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Bestuursrecht in het echt

Gebonden Nederlands 2021 9789013162707
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit liber amicorum eert de bijdrage die Willemien den Ouden gedurende haar academische loopbaan leverde aan de ontwikkeling van het bestuursrecht. De 39 bijdragen in deze bundel # aangedragen door 69 bestuursrechtelijke vrienden en vriendinnen # beslaan uiteenlopende actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die spelen in het bestuursrecht.

In 2020 verruilde Willemien den Ouden, na ruim twintig jaar, het hoogleraarschap bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden voor het staatsraadschap bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het liber amicorum Bestuursrecht in het echt is aangeboden aan Willemien ter ere van haar waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het bestuursrecht. Ze mag met recht worden beschouwd als de ongekroonde koningin van het (Europees) subsidierecht. Daarnaast speelde ze een grote rol binnen bredere thema#s als de economisering en Europeanisering van het bestuursrecht en de veranderende overheid.

Bestuursrecht in het echt levert met maar liefst 39 bijdragen een brede kijk op actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die spelen in het bestuursrecht. De titel bevat zo een rijkgeschakeerd palet aan bijdragen onderverdeeld in zeven deelthema's:
- Het subsidierecht
- De economisering van het bestuursrecht
- De Europeanisering van het bestuursrecht
- De veranderende overheid
- De dienstbare overheid
- Willemien: van professor naar Staatsraad
- Willemien & de wetenschappelijke annotatie

De bundel bevat interessante en relevante perspectieven voor iedereen met raakvlakken met het bestuursrecht. Of je nu werkzaam bent als wetenschapper, advocaat of (overheids)jurist.

Specificaties

ISBN13:9789013162707
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:648
Druk:1
Verschijningsdatum:7-5-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Annemarie Drahmann

Annemarie Drahmann is advocaat bij Stibbe te Amsterdam.

Andere boeken door Annemarie Drahmann

Inhoudsopgave

Voorwoord V

Deel I Willemien & het subsidierecht
1 J. Wijmans & J.H.A. van der Grinten 3
Subsidieweigering wegens antecedenten
2 J.E. van den Brink & M.J. Jacobs 15
De beschikkingvervangende subsidieovereenkomst: alive and kicking in de schemerzone van de Awb
3 T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik 29
Subsidies en grondrechten: wie betaalt bepaalt niet alles
4 C.J. Wolswinkel 47
Begroten is verdelen
Verdelingsrecht voor echt schaarse subsidies
5 E.M.J. Hardy & L.W. Verboeket 67
Deskundigenadvisering in subsidie- en aanbestedingsrecht
Over smaak valt niet te twisten?
6 A. Drahmann & D.K. Jongkind 87
Aan tafel! De subsidietafel in de netwerksamenleving
Een eerste verkennend onderzoek
7 L.M.A. Engelen & C. Bockstart 109
Bestuursrecht in het echt
Veel echter dan www.financiereninnetwerken (FIN) wordt het niet
8 J.R. van Angeren 115
Subsidierecht in crisistijd
Subsidie en de verplichtingen op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid nader beschouwd
9 P.J.J. Zoontjens 133
Verdient de aanwijzing in het OCW-bekostigingsrecht wijdere verspreiding?
10 M. Claessens 145
Nieuwe doelmatigheidsregels in de wetten voor het funderend onderwijs en de financiële autonomie van onderwijsinstellingen

Deel II Willemien & de economisering van het bestuursrecht
11 F.J. van Ommeren 163
Geen ‘harde knip’ tussen bestemmings- en verdelingsschaarste?
De andere kant van de schaarse publieke rechten
12 J. Wieland 177
Eerlijke concurrentie als onderdeel van de planologische belangenafweging
13 P.C. Adriaanse & A.H.A. Mohammad 193
Wet markt en overheid: economische activiteiten in het algemeen belang
14 J.H.M. Huijts & M.K.G. Tjepkema 215
Het planschaderecht als paradijs van ficties

Deel III Willemien & de Europeanisering van het bestuursrecht
15 R.J.G.M. Widdershoven & M. van Zanten 241
De olievlekwerking van de Dienstenrichtlijn: naar een evenredigheidsbeginsel à l’Européenne?
16 J. Uzman 255
“Which in our case we have not got”
Naar een nationaal beginsel van effectieve rechtsbescherming?
17 R. Kegge & J.E. Esser 271
Risky business: het voorzorgsbeginsel, rechtszekerheid en nadeelcompensatie in het omgevingsrecht
18 J.T. Tegelaar 285
De Unierechter als juge de droit national?
Nationaal recht en de rechterlijke toetsing van gemengde procedures
19 A. Cuyvers & J.C.A. van Dam 301
Where soft law meets CILFIT: is a court ever obligated to refer questions on soft law?
20 A.A. al Khatib & C.N.J. Kortmann 323
De handhaving van het staatssteunrecht bij de financiering van DAEB’s
De niet-af latende zoektocht naar EU-conforme en evenwichtige handhavingsregels

Deel IV Willemien & de veranderende overheid
21 J.E.M. Polak & P.E. de Morree 351
De overheid wordt niet verliefd
Over het bestuursorgaan-begrip en de al dan niet gouvernementele organisatie
22 J.A.F. Peters 369
De teloorgang van de publieke-taakjurisprudentie
Over het dilemma tussen legaliteit en rechtsbescherming
23 R. Passchier & W.J.M. Voermans 383
The Administrative State en de noodzaak van constitutioneel onderhoud
24 J.M.J. van Rijn van Alkemade, A.A. Kleinhout & M.F. Vermaat 401
De Algemene wet bestuursrecht en de terugtredende overheid

Deel V Willemien & de dienstbare overheid
25 R. Ortlep & V.A. van Waarde 417
Revolverend publiek geld in het echt!
Dienstbaar in alle mogelijke soorten en maten?
26 L.J.A. Damen 433
Houd de boef! Is de Afdeling bestuursrechtspraak soms ook een boef ?
27 M. Scheltema & H.G. Lubberdink 451
Dura lex, sed lex?
28 S. van Heukelom & S.H. Ranchordás 465
Het digitale burgerschap en de Awb: burgers in de knel?
29 M.M. Groothuis & S.E.C. Vonk 479
Modernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer
en de positie van de digitaal kwetsbare burger
30 L.F.M. Verhey 495
Burgerparticipatie: bindmiddel of splijtzwam?
31 E.M.M.A. Driessen & G. Boogaard 511
De zoektocht naar de meerwaarde bij burgerinitiatieven
32 A.C. Hendriks & N.H. van Amerongen 521
Medische adviezen in tijden van corona: zoeken naar een balans

Deel VI Willemien: van professor naar staatsraad
33 A.E.M. Leijten, M.L.P. Loenen & J.P. Loof 539
Universitair voorkeursbeleid en de spanning tussen juridische randvoorwaarden en de sociale werkelijkheid
34 B. Bastein & D. Brugman 553
Willemien den Ouden en het College van Beroep voor het bedrijfsleven: (ook) een mooie match
35 A.T. Marseille & M. Wever 565
Vijf adviezen van negentien eerstejaarsstudenten aan de rechtspraak
36 R.M.C.S. van der Heide & F.C.M.A. Michiels 577
Bestuursrecht bij de Afdeling bestuursrechtspraak

Deel VII Willemien & de wetenschappelijke annotatie
37 F. Çapkurt & Y.E. Schuurmans 593
Komt een fraude-opsporingssysteem bij de rechter
38 L. Di Bella & C. de Kruif 611
Blaise c.s.: Bezorgd over voorzorg of Over wetenschap in de rechtszaal
39 J.G. Brouwer & A.E. Schilder 627
Over een controversiële conflictregel. Verordening vervallen: fatale vergissing?

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bestuursrecht in het echt