Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handhaving consumentenbescherming

Een toelichting op de Wet handhaving consumentenbescherming

Paperback Nederlands 2010 9789077320891
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Op 29 december 2006 trad de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) in werking. De wet berust op twee pijlers. In de eerste plaats is de Whc de uitvoeringswet van de Europese Verordening inzake samenwerking handhaving consumentenbescherming (Vo. 2006/2004). In de tweede plaats is het de instellingswet van de Consumentenautoriteit, een nieuwe toezichthouder die toezicht houdt op naleving van regelgeving met betrekking tot collectieve consumentenbelangen. Dit boek besteedt aandacht aan beide pijlers.

In het boek worden de Verordening, de Whc en vooral ook de Consumentenautoriteit en haar werkwijze uitgebreid besproken. Het boek bevat ook een artikelsgewijs commentaar op de Whc. Bovendien zijn de belangrijkste teksten van wetgeving en uitvoeringsregels en -afspraken opgenomen. De tekst van dit boek werd afgesloten in januari 2010.

Specificaties

ISBN13:9789077320891
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:292
Druk:1
Verschijningsdatum:11-2-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Verschijningsdata

De verschijningsfrequentie en verschijningsdata zijn nog niet bekend

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Willem van Boom

Willem van Boom studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft gedoceerd aan de universiteiten van Tilburg en Leiden en is momenteel hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 1999 op een proefschrift over hoofdelijke verbintenissen en zijn huidige onderzoeksinteresses betreffen onder andere het aansprakelijkheidsrecht en consumentenrecht.

Andere boeken door Willem van Boom

Inhoudsopgave

Voorwoord VI

Afkortingen IX

1 Inleiding 1

2 De Europese aanleiding: Vo. 2006/2004 1
2.1 Aanleiding en doelstelling 1
2.2 Werkingsbereik van Vo. 2006/2004 3
2.3 Uitvoering door nationale instanties 5
2.4 Bevoegdheden en taken van de instanties 6

3 De nationale context: het handhavingstekort 8

4 De Whc en haar belangrijkste kenmerken 10
4.1 Whc als uitvoeringswet Vo. 2006/2004 10
4.2 Publiek toezicht op naleving privaatrechtelijke normen 12
4.3 Communautaire regels en oorspronkelijk nationale regelgeving 13
4.4 Intracommunautaire inbreuk en zuiver nationale inbreuk 15

5 Betrokken instanties in de Whc
5.1 Eén instantie of sectorsgewijze verdeling van taken? 15
5.2 De bevoegdheidsverdeling in Nederland 17

6 De Consumentenautoriteit nader beschouwd 22
6.1 Algemeen 22
6.2 Bevoegdheidsafbakening 24
6.3 Positie van de CA 28
6.4 Toezicht en handhaving; algemeen 31
6.5 Het duale handhavingsstelsel 35
6.6 Bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten 48
6.7 Civielrechtelijke handhaving 55
6.8 Handhaving bij intracommunautaire inbreuken 59
6.9 Rechtsbescherming tegen de Consumentenautoriteit 64
6.10 Afstemming en samenwerking 69

7 Bevoegdheden van de AFM 76
7.1 Algemeen 76
7.2 AFM en Wet OHP 77

8 Bevoegdheden van private belangenorganisaties 77
8.1 Drie civielrechtelijke wegen 77
8.2 Overzicht 82

9 Artikelgewijs commentaar Whc 83
9.1 Hoofdstuk 1 Whc (art. 1.1) Definities 83
9.2 Hoofdstuk 2 Whc (art. 2.1-2.24) De Consumentenautoriteit 93
9.3 Hoofdstuk 3 Whc (art. 3.1-3.13) Andere bevoegde autoriteiten 122
9.4 Hoofdstuk 4 Whc (art. 4.1-4.5) Andere overheidsinstanties 134
9.5 Hoofdstuk 5 Whc (art. 5.1) Samenwerking 142
9.6 Hoofdstuk 6 Whc (art. 6.1-6.3) Consumentenorganisaties en instanties met een rechtmatig belang 144
9.7 Hoodfstuk 7 Whc (art. 7.1-7.2) Rechtsbescherming 150
9.8 Hoofdstuk 8 Whc (art. 8.1-8.9) Consumentenbescherming 155
9.9 Hoofdstuk 9 Whc - Wijziging in andere wetten 166
9.10 Hoofdstuk 10 Whc (art. 10.1-10.6) Slotbepalingen 176
9.11 Bijlage bij de wet 181

10 Bijlagen: Verordening 2004/2006 192

11 Bijlagen: Uitvoeringsvoorschriften 200
11.1 Aanwijzing inzake het sluiten van massaschade-overeenkomsten 200
11.2 Aanwijzing toezichthouders ambtenaren Consumentenautoriteit
11.3 Instructie inzake informatieverstrekking aan consumenten 202
11.4 Besluit aanwijzing instanties met een rechtmatig belang 203
11.5 Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit 203
11.6 Samenwerkingsprotocol AFM 205
11.7 Samenwerkingsprotocol Inspectie Verkeer en Waterstaat 208
11.8 Samenwerkingsprotocol Inspectie voor de Gezondheidszorg 211
11.9 Samenwerkingsprotocol Commissariaat voor de Media 214
11.10 Samenwerkingsprotocol Voedsel en Waren Autoriteit 218
11.11 Samenwerkingsprotocol Het Juridisch Loket 221
11.12 Samenwerkingsprotocol Consumentenbond 222
11.13 Samenwerkingsprotocol SGC en SGB 226
11.14 Samenwerkingsprotocol OPTA 228
11.15 Samenwerkingsprotocol NZA 232
11.16 Samenwerkingsprotocol Stichting Reclame Code 236
11.17 Samenwerkingsprotocol College bescherming persoonsgegevens 239
11.18 Samenwerkingsprotocol Openbaar Ministerie (College P-G) 241

12 Bijlagen: materieel recht 245
12.1 Burgerlijk Wetboek 245
12.2 Colportagewet 268
12.3 Geneesmiddelenwet 269
12.4 Mediawet 272
12.5 Prijzenwet 278
12.6 Tabakswet 279
12.7 Telecommunicatiewet 280
12.8 Wet financieel toezicht 281

TREFWOORDENREGISTER 283
REGISTER BESLUITEN CONSUMENTENAUTORITEIT 288
REGISTER BESLUITEN AFM 288
RECHTSPRAAK 288
BIBLIOGRAFIE 289

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handhaving consumentenbescherming