Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht

Paperback Nederlands 2020 9789462908024
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het ambtenarenrecht is in de autonome Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, en op de tot Nederland behorende Caribische eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zowel in materiële als in processuele zin een zelfstandig rechtsgebied. De wetgeving is echter verouderd en er is weinig literatuur. Met dit boek is beoogd daar, vooral voor Curaçao, iets aan te doen. Omdat de proceswetgeving in het ambtenarenrecht voor alle Caribische eilanden identiek is en de materiële ambtenarenwetgeving elkaar niet veel ontloopt, is het boek echter ook op de andere eilanden goed bruikbaar.

In deze introductie worden de hoofdlijnen van het ambtenarenrecht beschreven. Na een oriëntatie op het begrip ambtenaar komen de materiële rechtspositie, disciplinaire bestraffing, bijzondere aspecten van sociale zekerheid voor de ambtenaar, staking, overleg en rechtsbescherming aan de orde. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op de toekomst, de modernisering van het ambtenarenrecht in de West.

Het boek is geschreven voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Maar door de grote hoeveelheid verwerkte gepubliceerde en niet-gepubliceerde jurisprudentie en door het trefwoordenregister is het ook goed bruikbaar voor de praktijk op de personeelsafdelingen van overheidsinstanties en in de advocatuur en de rechtspraak.

Specificaties

ISBN13:9789462908024
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:284
Druk:1
Verschijningsdatum:22-4-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Ambtenarenrecht
Serie:SNAAR

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

1 Positionering van de ambtenaar 11
1.1 Wat is een ambtenaar? 11
1.1.1 Geschiedenis 11
1.1.2 Ambtenaar als stereotype 13
1.1.3 Ambtenarenstatistieken 15
1.2 De ambtenaar in formele zin 20
1.2.1 Bevoegd gezag 20
1.2.2 Aanstelling 24
1.2.3 Openbare dienst 30
1.2.4 Overige vereisten om ambtenaar te zijn 31
1.3 Arbeider versus ambtenaar 33
1.3.1 Arbeidscontractanten en werklieden 34
1.3.2 Tussen de wal en het schip 36

2 Materiële rechtspositie 43
2.1 Inleiding 43
2.2 Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling 44
2.3 Bezoldiging 45
2.4 Toelagen 49
2.5 Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek 53
2.6 Bevordering 55
2.7 Dienst- en werktijden 57
2.8 Verlof en vakantie 58
2.9 Rechten en verplichtingen 60
2.9.1 Rechten 60
2.9.2 Grondrechten 61
2.9.3 Verplichtingen 65
2.10 Integriteit 75
2.11 Schorsing en ontslag 81
2.11.1 Schorsing 81
2.11.2 Ontslag 82
2.12 Aansprakelijkheid en vergoeding van schade 92

3 Disciplinaire straffen en maatregelen 95
3.1 Inleiding 95
3.2 Plichtsverzuim 95
3.3 Maatregelen 96
3.4 Procedure bij strafoplegging 103
3.4.1 Bijzondere procedure bij het Gerecht inzake disciplinaire straffen: artikel 95 RAR 106
3.5 Straffen 107
3.5.1 Ontslag 111
3.6 Samenloop van strafrechtelijke en disciplinaire bestraffing 116

4 Sociale zekerheid 121
4.1 Inleiding 121
4.2 Werkloosheid 123
4.3 Ziekte en ongevallen 128
4.4 AOV en pensioen overheidsdienaren 135
4.5 Weduwen en wezen 140
4.6 Kindertoelagen 143

5 Stakingsrecht, collectief overleg en medezeggenschap 145
5.1 Stakingsrecht 145
5.1.1 Bestaat er zoiets als stakingsrecht? 145
5.1.2 Curaçao 147
5.1.3 Algemeen stakingsrecht 149
5.1.4 Ambtenaren stakingsrecht 150
5.2 Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (LvGOA) 152
5.2.1 Inleiding 152
5.2.2 De CCV 153
5.2.3 Het CGOA 154
5.2.4 Advies en arbitrage inzake geschillen 158
5.2.5 Het Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 159
5.2.6 De financiering van het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 160

6 Rechtsbescherming 163
6.1 Inleiding 163
6.2 Rechterlijke instanties en hun competenties 165
6.2.1 Rechterlijke instanties 165
6.2.2 Rechtsingang 167
6.3 Bezwaar, ambtshalve herziening en administratief beroep 171
6.3.1 Bezwaar 171
6.3.2 Ambtshalve herziening 173
6.3.3 Administratief beroep 173
6.4 Beroep (‘Bezwaar’) 175
6.4.1 Ontvankelijkheid 176
6.4.2 Schriftelijke behandeling 185
6.4.3 Openbare behandeling 185
6.4.4 Toetsing 188
6.4.5 Uitspraak 197
6.5 Bijzondere voorzieningen 206
6.5.1 Beslissing bij voorraad (‘vovo’) 206
6.5.2 Beroep bij niet of niet volledig gevolg geven aan eenveroordeling 208
6.5.3 Herziening 210
6.6 Hoger beroep 212
6.6.1 Aanvang van het geding en schriftelijke behandeling 214
6.6.2 Openbare behandeling 215
6.6.3 Uitspraak 215
6.6.4 Bijzondere gedingen in hoger beroep 217
6.7 Beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 219

7 Toekomst: ‘normalisering’ ambtenarenrecht? 223
7.1 Nederland: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 223
7.1.1 Principiële keuze 223
7.1.2 Invoerings- en aanpassingswetgeving 225
7.1.3 Gelding Wnra 226
7.1.4 Wie zijn ‘overheidswerkgever’ in Nederland? 226
7.1.5 Uitzonderingen 227
7.1.6 Rechtsbescherming 229
7.2 En Curaçao? 230

Afkortingen 233
Jurisprudentie 237
Literatuur 247
(Wettelijke) regelingen 251
Trefwoorden 263
Vergelijkingstabel RAR – Lar 275
Serielijst SNAAR 285

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht