Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Collectief arbeidsrecht deel 4

De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan

Paperback Nederlands 2012 9789490962388
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectief actierecht.

In dit boek wordt de collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan onderwerpsgewijs behandeld. De collectieve arbeidsovereenkomst is het onderhandelingsresultaat tussen werkgevers en/of werkgeversverenigingen aan de ene kant en werknemersverenigingen aan de andere kant. Het resultaat wordt bepaald door de (al dan niet veronderstelde) machtspositie van de verschillende partijen waarbij (de dreiging van) de inzet van collectieve actiemiddelen als werkstaking en uitsluiting niet worden geschuwd.

De totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst betekent dat de strijdwapens in ieder geval gedurende de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst worden opgeborgen. De collectieve arbeidsovereenkomst moet dan ook worden gezien als een (tijdelijke) wapenstilstandsovereenkomst. De mogelijkheid die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om bepalingen ervan algemeen verbindend te verklaren versterkt dit effect en voorkomt onder meer concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft niet alleen een paciferend effect op de arbeidsverhoudingen, maar heeft zich ook ontwikkeld tot een zelfstandige en belangrijke rechtsbron in het arbeidsrecht.

De mogelijkheid om cao-bepalingen onverbindend te verklaren is niet behandeld, omdat het gaat om een inbreuk op het uitgangspunt dat aan de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt, namelijk de (collectieve) contractvrijheid. De internationale aspecten die samenhangen met de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming zijn al behandeld in deel 2 van deze reeks over het collectief arbeidsrecht. Daar waar dat nodig is, worden deze internationale aspecten in het voorliggende boek slechts kort aangestipt.

Bij het tot stand brengen van dit boek is veel aandacht geschonken aan de parlementaire stukken, de literatuur en de rechtspraak. Om de
toegankelijkheid van het boek te vergroten is gebruikgemaakt van een fijnmazige hoofdstukindeling, zodat een bepaald onderwerp snel terug te vinden is. Ook is geprobeerd de leesbaarheid van het boek optimaal te laten zijn.

Specificaties

ISBN13:9789490962388
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:456
Druk:1
Verschijningsdatum:13-2-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1. Inleiding
2. De collectieve arbeidsovereenkomst, een begripsaanduiding
3. De partijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst; de rechtsvorm
4. De partijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst; de representativiteit
5. De toelating tot de cao-onderhandelingen
6. De inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst en het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen daarvan
7. De gebondenheid aan de collectieve arbeidsovereenkomst en de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan
8. De doorwerking en de nawerking van de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst en de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan
9. De looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst en de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan
10. De uitleg van de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst en de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan
11. De handhaving van de collectieve arbeidsovereenkomst en de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan
12. Een afronding

Bijlagen
1. Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst, Stb. 1927, 415
2. Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten,
Stb. 1937, 801
3. Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring, Stcrt. 1998, 240
4. Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV), Stcrt. 1998, 240
5. Formulier dispensatie van AVV
6.Checklist procedurele vormvereisten voor een verzoek tot algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen
7. Checklist fondsen
8. Checklist representativiteitsgegevens

Rechtspraakoverzicht
Literatuuroverzicht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Collectief arbeidsrecht deel 4