Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Als het er echt om gaat - Persoonlijke gesprekken met topbestuurders

Als het er echt om gaat was in eerste instantie als afscheidsbundel bedoeld na bijna 20 jaar als partner bij EY, maar al snel bleken er zoveel mooie verhalen los te komen bij de geïnterviewden dat Wimjan Bos besloot er een boek van te maken.

Wimjan Bos | 15 april 2021 | 3-4 minuten leestijd

Risico's zijn geen keuze, maar onderdeel van een proces om te komen tot het gewenste resultaat. Zeker in politiek en maatschappelijke processen, en ook in het bedrijfsleven en de financiële sector is het voortdurend balanceren. Balanceren tussen noodzaak, strategie, haalbaarheid, belangen van stakeholders, op korte en lange termijn, balanceren dus tussen wens en werkelijkheid. Wat hierbij vaak onderbelicht blijft is de rol van bestuurders zelf. Welke voorkeuren hebben zij zelf, door welke ervaringen worden ze gedreven?  En wat gebeurt er als er opeens geen keuze is, en men voor voldongen feiten wordt geplaatst en men risico's moet nemen? Als het er echt toe doet?

Dat zijn gesprekken die ik vanuit mijn rol als adviseur achter de schermen vaak heb gevoerd maar die voor het grote publiek nauwelijks zichtbaar zijn. Na bijna dertig jaar in het vak als organisatieadviseur op het vlak van besturing en beheersing, van strategie en risicomanagement leek het een goed moment om een terug te blikken en vooruit te kijken. Op mijn ‘persoonlijke tijdlijn' ben ik teruggegaan naar bestuurders waarmee ik gedurende mijn loopbaan heb samengewerkt en die met hun stijl en vooral hun openheid indruk hebben gemaakt. Hierdoor valt er veel te leren uit deze gesprekken voor (toekomstige) bestuurders en risicomanagers.

Niemand kan je meer helpen

Door de ogen van topbestuurders van toonaangevende Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties gaan we terug naar situaties die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten bij de bestuurders, en in veel gevallen ook bepalend zijn geweest voor bedrijf en maatschappij. Een interessant kijkje in de keuken op moment dat de bestuurders op hun kwetsbaarst en hun sterkst zijn, of zoals een van hen het kernachtig verwoordde: 'Bij de belangrijkste wedstrijd in je carrière is er niemand meer die je kan helpen.'

Kern van dit boek zijn dus de ervaringen van bestuurders. Uit de interviews met de topbestuurders, waaronder Annemarie Jorritsma, Thijs Smit, Els de Groot, Jan Nooitgedagt, Annette Mosman en Jan Peter Balkenende wordt duidelijk dat bestuurders een heel eigen beeld hebben van de wijze waarop met risico's moet worden omgegaan. Dat beeld staat niet op zichzelf, ze is onderdeel van een maatschappelijke ontwikkeling van het vakgebied besturen en risicomanagement. In het boek wordt in hoofdlijnen geschetst wat er in de afgelopen dertig jaar op het vlak van risicomanagement is gebeurd. Dit geeft zicht op de omgeving waarin de bestuurders vandaag de dag werken.  Dan wordt een aantal thema's uitgelicht die regelmatig terugkwamen in de gesprekken: de maatschappelijke trends en ontwikkelingen, de rol van strategie, governance, organisatie- en risicocultuur en persoonlijk leiderschap.

Meer bereiken door minder regels
Tot slot probeer ik in een synthese van historisch ontwikkelingen en hedendaagse uitdaging een nieuw perspectief te schetsen wat de wereld van risicomanagement eenvoudiger moet maken. Meer bereiken door minder te beloven en door minder nadruk op regels te leggen.
Succesvol risicomanagement begint met een cultuur waarin iedereen bewust anticipeert op risico's. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, durf en tegenspraak als tegengif tegen nog meer regels. Dit boek beschrijft het belang van de menselijke factor en de keuzes die bestuurders en managers kunnen maken voor het creëren van een gezonde en effectieve risicocultuur.

Wimjan Bos is sinds 2021 partner bij de Galan Groep. Daarvoor was hij als partner werkzaam in de adviestak van EY, gespecialiseerd in Riskmanagement in de financiële sector. Voor zijn komst bij EY was Wimjan werkzaam in de publieke sector. Eerst als adviseur beleidsadvisering en control bij het (toenmalige) Ministerie van Verkeer en Waterstaat en na zijn overstap naar het Ministerie van Financiën verantwoordelijk voor risicomanagement, audits en doorlichtingen bij de Belastingdienst. Hij is de auteur van Als het er echt om gaat.

Over Wimjan Bos
De auteur voltooide zijn studie Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na deze studie volgde voor hem een verplicht intermezzo als dienstplichtig militair waarna hij in 1992 begon als medewerker Beleidsadvisering & Control van de centrale directie Financieel-economische zaken aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In deze jaren doorliep hij onder andere de opleiding Hoger Financieel Management van de Rijksoverheid. In 1995 begon hij de post-doctorale opleiding Operational Auditing aan de Erasmus Universiteit en niet veel later maakte hij de overstap naar afdeling Operational Auditing van de Belastingdienst. Deze afdeling was verantwoordelijk voor interne onderzoeken naar beleid en bedrijfsvoering binnen de Belastingdienst. In 1998 werd hij hoofd van het Support- en Expertisecentrum Risicobeheersing van de Belastingdienst en kort daarna tevens hoofd van de afdeling Audits&doorlichtingen. Wimjan volgde in 1999 de Managementleergang Hoger Kader van de Belastingdienst. In 2001 maakte hij de overstap naar EY, waar hij in juli 2002 partner werd van de praktijkgroep Business Risk Services. Deze groep vormde een nieuwe adviesgroep binnen de Accountantstak en groeide in de jaren daarna uit tot een zelfstandige Advisory organisatie. In deze tijd adviseerde Wimjan organisaties in zowel het publieke als private domein. In 2008 startte EY wereldwijd een Financial Services organisatie waarin alle onderdelen werden ondergebracht die zich richten op klanten in de financiële sector. In datzelfde jaar volgde Wimjan de module Leading Professional Services Firms op Harvard en bouwde vanaf dat moment als managing partner aan de adviesgroep Financial Services Risk. Deze richtte zich voornamelijk op advies voor klanten in de financiële sector met opdrachten op het vlak van risicomanagement, governance en internal audit. Daarnaast was hij ook coördinerend partner vanuit EY voor onder meer Achmea, APG en SNS REAAL. Na bijna twintig jaar EY maakte Wimjan in 2021 de overstap naar de functie van partner van de Galan Groep. Een organisatie met meer dan veertig jaar ruime ervaring op het vlak van Strategie, Governance en Inrichting, en Leiderschapsontwikkeling, Executive Search en Interimmanagement. Wimjan is lid van de Raad van Toezicht van De Kubus, de instelling voor kunst en cultuureducatie in zijn woonplaats Lelystad. Tevens is hij bestuurslid van het Nationaal Netwerk Risicomanagement, de netwerkorganisatie van risicomanagement professionals in Nederland.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden