Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Succesvol doelen bereiken

Uw organisatie kan beter presteren terwijl het bovendien voor iedereen binnen de organisatie prettiger werken is. Toine van Helden schreef hierover het boek Succesvol doelen bereiken. Een preview.

Toine van Helden | 7 september 2017 | 3-4 minuten leestijd

Twijfelt u wel eens of uw organisatie goed genoeg functioneert? Of uw organisatie wel de goede doelen stelt en die ook echt haalt? Of er niet te veel plannen zijn en te weinig resultaten? Of uw organisatie wel voldoende leert van fouten? Of de verschillende onderdelen wel echt als een geheel opereren? Of uw organisatie voldoende alert reageert op ontwikkelingen? Of de relatie met burgers en partner-organisaties wel goed genoeg functioneert? Of er niet te veel energie verloren gaat in overheadprocessen? Of de HRM-gesprekken met medewerkers wel zinvol zijn? Of de voortgangsinformatie wel voldoende aansluit bij wat u echt zou willen weten? Denkt u wel eens: Hoe kan ik de cultuur van mijn organisatie verbeteren?

Waarschijnlijk wel. En als u zich die vragen niet stelt, zou u dat volgens mij wel moeten gaan doen. In mijn praktijk als adviseur bij BMC Advies ervaar ik veelvuldig dat medewerkers, managers en bestuurders van organisaties zich te veel laten leiden door dagelijkse routine en het oplossen van kleine knelpunten. Het leidt hun af van de reflectie op de grotere vraagstukken. En het leidt hun ook af van wat de kern van hun dagelijkse werk zou moeten zijn: sturen en communiceren.

Betere doelen stellen, doelen beter bereiken, met minder inzet van middelen en prettiger samenwerken in de eigen organisatie en met klanten/doelgroepen, partners en leveranciers. Daarover gaat dit boek. Ik gebruik in het boek manieren van kijken en concrete werkmethodes die zich in mijn praktijk hebben bewezen en tot enthousiaste reacties hebben geleid van degenen met wie ik ermee binnen verschillende organisaties heb mogen werken.

In de loop van de tijd heb ik het gedachtegoed ook samen met verschillende BMC-collega's in de praktijk gebracht. Ook hun enthousiasme heeft mij gestimuleerd tot het schrijven van dit boek.

Succesvol doelen bereiken gaat uit van:

- de kracht van het individu binnen de organisatie

- de kracht van de communicatie tussen de mensen binnen de organisatie en met derden

- de kracht van eenvoud en logica

- het instrument 'doelenboom' ter verbinding van die krachten

De mensen binnen de organisatie zijn volgens mij de bron van energie, intelligentie, inventiviteit, intuïtie, kennis en ervaring. Communicatie en gebruik van logica zijn essentieel om die bronnen optimaal te benutten. Het instrument 'doelenboom' geeft structuur bij het vinden en houden van richting naar de juiste doelen.

Cruciaal daarbij is om ook te onderkennen wat de zwakten zijn van elk van deze krachten. Het is immers de kunst de valkuilen te zien, te kunnen voorspellen en te vermijden.

Ik ga uitgebreid in op de drie krachten en het instrument 'doelenboom' en de wijze waarop ze samen kunnen leiden tot doeltreffender en doelmatiger werken, steeds opnieuw, in een organisatiecultuur die energie geeft. Daarbij ga ik ook in op de valkuilen. Ik vertaal deze inzichten naar concrete handelingsperspectieven en oplossingen.

Daarbij komen ook de volgende aspecten aan de orde:

- De mogelijkheden en beperkingen van het menselijk brein bij het maken en realiseren van plannen

- Organisatierollen

- Plannen en begrotingen

- Denken in scenario’s en strategieën

- Sturen op relaties met klanten/doelgroepen en andere organisaties

- Houden van voortgangs- en beoordelingsgesprekken met medewerkers als integraal onderdeel van sturen en communiceren

- Monitoren, evalueren, risico’s beheersen en administreren

- Projecten sturen

- Het veranderproces.

Toine van Helden is senior managementconsultant bij BMC Advies. Voordat hij ruim 15 jaar geleden de overstap maakte naar de advieswereld was hij meer dan 20 jaar actief bij de ministeries van BZK, VROM en Financiën en bij de provincie Noord-Holland, waarvan 16 jaar als leidinggevende. Hij is de auteur van Succesvol doelen bereiken.

Over Toine van Helden
Drs. A.H.M. (Toine) van Helden is werkzaam als senior adviseur bij adviesbureau BMC. Hij adviseert besturen en directies bij overheden en andere organisaties in de publieke sector. Organisaties krijgen advies over vraagstukken met betrekking tot interne en externe sturing, bekostiging en financiering. Toine licht organisaties, beleid en werkprocessen door en voert second opinions uit. Inmiddels heeft hij 35 jaar ervaring met intern en extern sturen van organisaties, het grootste deel daarvan in vaste dienst bij verschillende overheidsorganisaties. Toine van Helden studeerde economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden