Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Grondslagen van inkoopmanagement

Eén van de belangrijkste verworvenheden van de afgelopen jaren is dat inkoopmanagement als vakgebied nu een vaste plaats op de directieagenda heeft gekregen, stelt Arjan van Weele, een erkend deskundige op dit gebied met een mooi 'track record' aan publicaties.

Jules Verlaan | 10 juni 2008 | 3-4 minuten leestijd

De grote aandacht voor inkoopmanagement is de aanleiding voor 'Grondslagen van inkoopmanagement', dat bedoeld is voor studenten en managers die geïnteresseerd zijn in het inkoopvak in de breedste zin. Bij de ontwikkeling van dit boek zijn de volgende uitgangspunten centraal gesteld: het managementperspectief, de praktische oriëntatie en de systematische, herkenbare opbouw.

Het boek is gericht op een veel grotere doelgroep dan de traditionele inkopers. Naast de consumenten, die inkopen gaan doen (winkelen), zijn er de professionele inkopers van materiaal, materieel en grondstoffen. In hoofdstuk 4 gaat Van Weele specifiek in op het inkopen van diensten. Steeds meer bedrijfstakken gaan professioneel inkopen en daarom willen meer mensen meer van het vak 'inkopen' weten.

Dienstverleners als KLM kopen onder andere vliegtuigen in en Rijkswaterstaat tegenwoordig zelfs 'kunstwerken', zoals ingenieurs de bruggen, tunnels etcetera noemen. Voor deze nieuwe inkopers kan dit boek van groot nut zijn en een goed inzicht geven in het hele 'supply chain management' (ketenmanagement).

Supply chain management richt zich op het optimaliseren van alle activiteiten tussen de verschillende partners die onderdeel uitmaken van dezelfde voortbrengingsketen op een zodanige manier dat het belang van de eindconsument het beste wordt gediend. Door gebruik te maken van 'Inkoopmemo's' worden de onderwerpen in een context geplaatst en de herkenbaarheid vergroot. De verwachting bestaat dan ook dat de lezers de concepten binnen de kortste keren in de eigen werksituatie kunnen gebruiken. Het boek is ingedeeld in twee delen, te weten kernbegrippen (eerste deel) en bouwstenen van inkoopmanagement in het tweede deel.

Gebaseerd op de waardeketen van Michael Porter, geeft de auteur in het eerste deel een duidelijk beeld van de relevante kernbegrippen, zoals de voortbrengingsketen, het inkoopproces, managementaspecten, facility management en marktvormen.

Het tweede deel behandelt de bouwstenen van het inkoopmanagement. De hoofdstukken kennen een zelfde opbouw, zijn praktisch van aard en sluiten af met een samenvatting en discussievragen.

Door deze opbouw wordt de lezer uitgenodigd echt iets met de inhoud te doen, waardoor het boek zeer goed als naslagwerk kan dienen voor managers, die hun eerste schreden zetten op het inkooppad en daarbij streven naar professionalisering van hun eigen activiteiten. Door de systematische opbouw krijgt de lezer snel en beeld van de managementconcepten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van inkoopmanagement.

Zo gaat Van Weele in op oplossingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van internet. Het zogenaamde e-procurement wordt door hem gedefinieerd als 'alle op webtechnologie gebaseerde oplossingen gericht op ondersteuning van het inkoopboek en daarmee verband houdende processen.'

Er zijn drie basistypen:

- elektronische marktplaatsen;

- elektronische veilingen en elektronische catalogi;

- bestel- en betalingssystemen.

Van Weele zelf zet internet in voor ondersteuning van docenten, die het boek gebruiken (http://www.factomagazine.nl/vanweele). De relatief nieuwe gebruikers van inkoopmanagement worden ook op hun wenken bediend. Hoofdstuk 5 'Public procurement' laat de belangrijkste verschillen zien tussen de inkoopfunctie in een bedrijf en binnen de overheid. Zo is het inkoopbeleid bij de overheid niet alleen gericht op het zo doelmatig mogelijk voorzien in materiële behoeften, maar probeert zij via haar inkoopbeleid ook politieke doelstellingen te verwezenlijken.

Die laatste doelstellingen kunnen op gespannen voet staan met het voornemen om overheidsgelden zo doelmatig mogelijk te besteden. Daarnaast bestaan de verschillen nog uit het begroten van de te verwachten inkoopbehoeften (budgetbeleid), de openbare verantwoordingsplicht en het contractbeheer.

'Grondslagen van inkoopmanagement' is zeer geschikt voor managers, adviseurs en inkopers die in de praktijk werkzaam zijn. Zowel de basisbeginselen als bijzondere ontwerpen worden op een heldere, gestructureerde wijze uit de doeken gedaan. Tevens worden relatief recente ontwikkelingen aan de orde gesteld. Degenen die door het onderwerp geraakt zijn, kunnen verdieping vinden in het uitgebreidere werk van de auteur 'Inkoop in strategisch perspectief'.

Over Jules Verlaan
Ir. Drs. Jules Verlaan is civiel ingenieur, econoom en oprichter/eigenaar van floor.nl

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden