Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Externe Verslaggeving

Paperback Nederlands 2016 9789001867263
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Niet leverbaar.
93,95

Samenvatting

'Externe verslaggeving' leert je wat er allemaal komt kijken bij jaarverslaggeving en welke economische en juridische aspecten een rol spelen. Met de vele online (meerkeuze)vragen kun je uitgebreid oefenen met de lesstof.

Waarom kiezen voor Externe verslaggeving?
- aansprekende praktijkvoorbeelden;
- uitstekend geschikt voor zelfstudie;
- veel extra opgaven online.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel staat de omgeving van de onderneming centraal. Hierin is aandacht voor omgevingsfactoren en de (inter)nationale regelgeving met betrekking tot externe verslaggeving. In Deel 2 komen de grondslagen van de jaarrekening en de posten van de balans en de winst- en verliesrekening aan bod. Deel 3 behandelt complexe verslaggevingsproblemen, zoals deelnemingen, consolidatie en financiële instrumenten, alsmede het jaarverslag en financiële analyse.

Deze negende editie besteedt meer aandacht aan fair value . Bij relevante onderwerpen zijn best practices toegevoegd. De kennis die je met dit boek opdoet, helpt je bij het schrijven van je eigen goed onderbouwde jaarverslagen. Hier heb je veel profijt van tijdens je opleiding, je stage en je loopbaan na je studie.

Online ondersteuning: Op www.externeverslaggeving.noordhoff.nl vind je extra open vragen en meerkeuzevragen. Erg handig bij je tentamenvoorbereiding!

Specificaties

ISBN13:9789001867263
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:416
Uitgever:Noordhoff
Druk:9
Verschijningsdatum:30-6-2016
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Martin Hoogendoorn

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is partner van Ernst & Young Accountants en oud-voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Andere boeken door Martin Hoogendoorn

Over Ruud Vergoossen

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA is participant bij BDO CampsObers Accountants & Adivseurs en is daar hoofd van het Bureau Vaktechniek. Hij is als hoogleraar op het gebied van de externe financiële verslaggeving verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en Universiteit Maastricht.

Andere boeken door Ruud Vergoossen

Inhoudsopgave

Studiewijzer 10

DEEL 1: De omgeving 13
1 Plaatsbepaling externe verslaggeving 15
1.1 Externe verslaggeving versus interne informatieverschaffing 16
1.2 De plaats van externe verslaggeving in de maatschappij 17
1.3 Recht en externe verslaggeving 22
1.4 Bedrijfseconomie en externe verslaggeving 24
1.5 Soorten externe verslaggeving 25
1.6 Onderzoek op het gebied van externe verslaggeving 31

2 Regelgeving externe verslaggeving 41
2.1 Regelgevende instanties in Nederland 42
2.2 Internationale regelgeving 45
2.3 Structuur en hoofdzaken van de inhoud van de wetgeving in Nederland 49

3 Van opstelling tot publicatie 63
3.1 Fasen totstandkoming externe verslaggeving 64
3.2 Opstellen 65
3.3 Oordeel raad van commissarissen 65
3.4 Aandeelhoudersvergadering 67
3.5 Publicatie 68
3.6 Jaarstukken en ondernemingsraad 70
3.7 Rol accountant 70
3.8 Toezicht op financiële verslaggeving 76
3.9 Rechtspleging ondernemingskamer 79
DEEL 2: De jaarrekening 85
4 Grondslagen van de informatieverschaffing in de
jaarrekening 87
4.1 Waarom een raamwerk van grondslagen? 88
4.2 Hoofdlijnen van het IASB Conceptual Framework en toepassing in Nederland 89
4.3 Grondregels voor de presentatie van de informatie in de jaarrekening 100

5 Vermogens- en winstbepaling 111
5.1 Twee benaderingen van vermogen en resultaat 112
5.2 Economisch waardebegrip en economisch winstbegrip 112
5.3 Vermogens- en winstbepaling op basis van het accounting concept of profit 118
5.4 Winstbepaling door vermogensvergelijking en waarderingsgrondslagen 119
5.5 Winst als verschil tussen opbrengsten en kosten 136

6 Materiële vaste activa 147
6.1 Vaste activa in het algemeen 148
6.2 Begripsbepaling materiële vaste activa 148
6.3 Regels voor het activeren 149
6.4 Afschrijving van materiële vaste activa 154
6.5 Historische kosten en actuele kostprijs 161
6.6 Beleggingen in vastgoed 162
6.7 Toelichting op materiële vaste activa 163

7 Immateriële vaste activa 171
7.1 Begripsbepaling 172
7.2 Verworven rechten 173
7.3 Uitgaven verricht ten behoeve van toekomstige winstgevendheid 174
7.4 Waardering van immateriële vaste activa 176
7.5 Afschrijving van immateriële vaste activa 177
7.6 Wettelijke reserve 178
7.7 Toelichting op immateriële vaste activa 179

8 Voorraden en onderhanden projecten 185
8.1 Onderverdeling voorraden 186
8.2 Kosten die bij voorraden worden geactiveerd 186
8.3 Prijzen waartegen voorraden worden gewaardeerd 190
8.4 Onderhanden projecten in opdracht van derden 195
9 Overige activa 205
9.1 Kenmerken overige activa 206
9.2 Waardering overige activa 207
9.3 Vorderingen die niet in de balans zijn opgenomen 210
9.4 In toelichting te verstrekken informatie 211

10 Verplichtingen 215
10.1 Schulden, voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen 216
10.2 Schulden 217
10.3 Voorzieningen 218
10.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 228

11 Eigen vermogen 233
11.1 Kenmerken van eigen vermogen 234
11.2 Gestort en opgevraagd kapitaal 236
11.3 Agio 238
11.4 Wettelijke reserves 238
11.5 Herwaarderingsreserve 240
11.6 Statutaire reserves 241
11.7 Overige reserves 241
11.8 Specificatie eigen vermogen in geconsolideerde balans 242
11.9 Rechtstreekse vermogensmutaties 242
11.10 Niet-verdeelde winsten 246

12 Winst- en verliesrekening 249
12.1 Inleiding 250
12.2 Categorische en functionele kostensplitsing 251
12.3 Andere hoofdelementen van de winst- en verliesrekening 253
12.4 Overzicht totaalresultaat 256
12.5 Gegevens over segmenten van de onderneming 257

13 Kasstroomoverzicht 265
13.1 Kasstroomoverzicht: begripsbepaling, doeleinden en voorschriften 266
13.2 Structuur van een kasstroomoverzicht 267
13.3 Opstellen van een kasstroomoverzicht: een cijfervoorbeeld 270
13.4 Enkele specifieke vraagstukken 273
13.5 Analyse van het kasstroomoverzicht 277
DEEL 3: Uitwerking, verdieping en financiële analyse 283
14 Deelnemingen 285
14.1 Rechtsvorm en jaarrekening 286
14.2 Definities van soorten kapitaalbelangen 286
14.3 Waardering van deelnemingen 290
14.4 Nettovermogenswaarde en equitymethode 291
14.5 Kostprijs, actuele waarde, reële waarde 293
14.6 Wettelijke reserves in verband met deelnemingen 294

15 Consolidatie 299
15.1 Financiële verantwoording van een groep van ondernemingen 300
15.2 Consolidatieplicht 305
15.3 Consolidatiekring 306
15.4 Hoofdpunten van de consolidatietechniek 308
15.5 Fusies, overnames en goodwill 312
15.6 Afstotingen van geconsolideerde deelnemingen 319

16 Vreemde valuta 325
16.1 Het valutavraagstuk 326
16.2 Transacties in vreemde valuta 328
16.3 Het valutavraagstuk bij buitenlandse deelnemingen 330

17 Financiële instrumenten 343
17.1 Begripsbepaling en algemene grondslagen 344
17.2 Financiële instrumenten ter beheersing van renterisico’s 345
17.3 Gevolgen van afdekkingstransacties in vreemde valuta 350
17.4 Toelichting op financiële instrumenten 354

18 Belastingen naar de winst 359
18.1 Belastingen naar de winst in de jaarrekening 360
18.2 Commerciële en fiscale winst en commerciële en fiscale boekwaarden 361
18.3 Fiscale verliezen 368
18.4 Latente belastingen en actuele waarde 369
18.5 Opnemen van latente belastingverplichtingen en -vorderingen 371
18.6 Waardering 373
18.7 Presentatie en toelichting 374
19 Bestuursverslag en Overige gegevens 381
19.1 Bestuursverslag 382
19.2 Doel en positie van het bestuursverslag 382
19.3 Inhoud van het bestuursverslag 383
19.4 Overige gegevens en andere overzichten 389

20 Financiële analyse 393
20.1 Doel van financiële analyse 394
20.2 Voorwaarden voor een goede financiële analyse 396
20.3 Analyse van het resultaat 397
20.4 Analyse van de solvabiliteit 404
20.5 Beoordeling van de liquiditeit 406
20.6 Reacties van ondernemers op het gebruik van financiële informatie 407

Afkortingen 414
Literatuur 416
Register 419
Over de auteurs 426

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Externe Verslaggeving