Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Informationele zelfbeschikking in de zorg

Paperback Nederlands 2018 9789012402361
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Deze dissertatie onderzoekt informationele zelfbeschikking in Duitsland, Europa en Nederland. Aan de hand van zowel een praktijkgerichte als normatieve analyse sluit het boek af met conclusies, een stelling en aanbevelingen.

Het begrip ‘informationele zelfbeschikking’ is al decennia geleden in de rechtspraak ontwikkeld, maar heeft - door een aantal samenhangende technologische vernieuwingen - een nieuwe kleur en karakter gekregen. Aanvankelijk was het vooral een ‘defensief concept’, maar door de introductie en massale verspreiding van smartphones en andere mobiele gegevensdragers heeft het inmiddels een actief en assertief karakter. Gebruikers lijken steeds meer hun ‘eigen’ gegevens te kunnen beheren.

Informationele zelfbeschikking lijkt daardoor daadwerkelijk binnen het bereik van zeer velen te komen. Vooral in de gezondheidszorg duiken nieuwe vragen op.

Hoe zijn gezondheidsgegevens in deze nieuwe situatie met persoonlijke gezondheidsomgevingen adequaat te beschermen? Kan het medisch beroepsgeheim nog zijn beschermende werking hebben? Moet daarbij een onderscheid worden gemaakt naar de typen personen wiens gegevens het betreft? Wat moet de rol van de overheid en de rechtstreeks betrokken private partijen zijn? Welke rol kan en moet privacy by design spelen? Welke overige toekomstgerichte aanbevelingen zijn er - gelet op de opmars van persoonlijke gezondheidsomgevingen - te geven?

Specificaties

ISBN13:9789012402361
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:260
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:18-7-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Theo Hooghiemstra

Mr. drs. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra is Principal Consultant PBLQ, bestuurskundige en jurist. Zijn specialisaties zijn: • Bescherming van persoonsgegevens, privacy en informationele zelfbeschikking • Gezondheidsrecht Zijn huidige nevenfuncties zijn: • auteur SDU Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens en AVG • redactiellid JBP Zijn laatste vier publicaties: • Informationele zelfbeschikking in de zorg, Idee, oktober 2017 • Sdu Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens juli 2017 (samen met Sjaak Nouwt) • Beveiliging van patientgegevens bij zorginstellingen, onderzoeksrapport PBLQ voor minister VWS, december 2016 • Zo krijgt u grip op privacy, iBestuur, oktober 2016

Andere boeken door Theo Hooghiemstra

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen / 9
Voorwoord / 13

1 Introductie / 15
1.1 Context / 15
1.2 Meer controle en zelfbeschikking voor personen / 18
1.3 Onderzoeksvragen / 19
1.4 Inkadering van het onderzoek / 20
1.5 Normatief kader / 21
1.5.1 Inleiding / 21
1.5.2 Theorieën van Nonet en Selznick / 24
1.5.3 Algemene hypothese / 25
1.6 Introducerende schets / 26
1.7 Opzet vervolghoofdstukken / 29
2. Praktijkontwikkelingen / 31
2.1 Inleiding / 31
2.2 Behoeften en mogelijkheden persoonlijke gezondheidsomgevingen / 33
2.2.1 Inleiding / 33
2.2.2 Behoefte en mogelijkheden / 33
2.2.3 Eerste bevinding: toenemende behoeften & mogelijkheden / 38
2.3 Mobiele gezondheid / 39
2.3.1 Inleiding / 39
2.3.2 Praktijkvoorbeelden / 40
2.3.3 Eerste bevinding: smartphone faciliteert groei mobiele zorg / 41
2.4 Veranderende rol zorgaanbieders / 41
2.4.1 Inleiding / 41
2.4.2 Praktijkvoorbeelden / 44
2.4.3 Eerste bevinding: zorgverlener wordt begeleider / 45
2.5 "IGüDATA in de zorg / 45
2.5.1 Inleiding / 45
2.5.2 Praktijkvoorbeelden / 47
2.5.3 Eerste bevinding: ook niet-persoonsgegevens relevant / 49
2.6 Toename private aanbieders buiten de zorg / 50
2.6.1 Inleiding / 50
2.6.2 Praktijkvoorbeelden / 52
2.6.3 Eerste bevinding: herstellen van disbalans / 55
2.7 Toenemende invloed overheid op de zorg / 56
2.7.1 Inleiding / 56
2.7.2 Praktijkvoorbeelden / 56
2.7.3 Eerste bevinding: overheid beschermer en bedreiger / 57
2.8 Conclusie / 57
3. Normatief model / 59
3.1 Inleiding / 59
3.2 Menselijke waardigheid / 60
3.3 Responsieve regulering / 62
3.4 Contextuele integriteit / 65
3.5 Rechtsbescherming / 68
3.6 Conclusie / 71
3.7 Vervolg / 71
4. Informationele zelfbeschikking in Duitsland / 73
4.1 Het begrip informationele zelfbeschikking / 73
4.2 Historie in Duitsland / 74
4.2.1 Menselijke waardigheid / 74
4.2.2 Censusoordeel van 1983 / 78
4.2.3 Informationele zelfbeschikking & Constitutioneel Hof / 82
4.2.4 Zes aspecten van het recht op informationele zelfbeschikking / 83
4.2.5 Dogmatiek naar aanleiding van het Censusoordeel / 84
4.3 Duitse wetgeving / 87
4.4 Rechtspraak Duitsland / 88
4.4.1 Vaderschapstesten / 89
4.4.2 Straf(proces)recht / 90
4.4.3 Computer-Grundrecht / 92
4.4.4 Demonstratievrijheid / 97
4.4.5 Dataretentiewetgeving / 98
4.4.6 De evolutie van het Constitutioneel Hof / 99
4.5 Conclusie Duitsland / 99
5. Privacy en gegevensbescherming in Europa / 103
5.1 Inleiding / 103
5.2 Het begrip privacy / 103
5.3 Bescherming van persoonsgegevens / 107
5.3.1 Overeenkomsten en verschillen met privacy / 107
5.3.2 Verdrag van Straatsburg / 108
5.3.3 OESO-richtlijnen / 109
5.3.4 Richtlijn 95/46/EG / 110
5.3.5 EU-Handvest / 111
5.3.6 AVG / 113
5.4 Rechtspraak EHRM / 120
5.4.1 Informationele zelfbeschikking in de zaak Malone / 121
5.4.2 EHRM over privacy / 122
5.4.3 DNA-testen / 122
5.4.4 Toegang dossiers sociale dienst / 123
5.4.5 Publicatie foto’s / 124
5.4.6 Het recht op naamswijziging / 124
5.4.7 Verloren ID-kaart niet terug gegeven / 125
5.4.8 Identiteit en het algemeen persoonlijkheidsrecht / 125
5.4.9 EHRM over bescherming van persoonsgegevens / 125
5.4.10 De zaak Leander / 127
5.4.11 EHRM over bescherming van gezondheidsgegevens / 128
5.5 Rechtspraak HvJ-EU / 131
5.5.1 Reikwijdte richtlijn 95/46/EG / 132
5.5.2 Lindqvist / 132
5.5.3 Österreichischer Rundfunk e.a. / 133
5.5.4 Deutsche Telekom / 134
5.5.5 Google Spain/Costeja / 134
5.5.6 Uitwisseling luchtvaartpassagiersgegevens VS / 136
5.5.7 Dataretentiearrest / 136
5.5.8 Schrems t. Facebook / 137
5.5.9 Zelfbeschikking van patiënten / 138
5.6 Conclusie Europa / 139
6. Nederland / 141
6.1 Inleiding / 141
6.2 Nederlandse regulering / 142
6.2.1 Artikel 10 Grondwet / 142
6.2.2 Uitvoeringswet AVG / 147
6.2.3 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst / 149
6.2.4 Wabvpz / 156
6.2.5 NEN 7510: 2017 / 158
6.3 Rechtspraak / 159
6.3.1 Santander / 159
6.3.2 Dexia en Hollandsche Bank-Unie / 160
6.3.3 Universitair Medisch Centrum Groningen / 160
6.3.4 Landelijk schakelpunt / 161
6.3.5 Tuchtzaken / 164
6.3.6 Autoriteit persoonsgegevens / 165
6.3.7 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd / 166
6.4 Conclusie Nederland / 167
7. Rechtsbescherming / 171
7.1 Inleiding / 171
7.2 Preventieve fase / 176
7.2.1 Privacy-by-design / 176
7.2.2 MedMij Afsprakenstelsel / 179
7.3 Responsieve geschillenbehandeling / 181
7.3.1 Inleiding / 181
7.3.2 Online dispute resolution / 182
7.4 De rechter en toezicht / 188
7.4.1 Inleiding / 188
7.4.2 De rechter / 189
7.4.3 Autoriteit Persoonsgegevens / 190
7.4.4 Autoriteit Consument & Markt / 192
7.4.5 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd / 194
7.5 Conclusie / 194
8. Conclusies en aanbevelingen / 197
8.1 Inleiding / 197
8.2 Mogelijk, wenselijk en type personen / 198
8.3 Regulering / 200
8.4 Normering in applicaties / 202
8.5 Aanbevelingen toekomstige ontwikkelingen / 202
Bijlage A Literatuur / 205
Bijlage B Rechtspraak / 237
Samenvatting / 241
Summary / 247
Dankwoord / 251
Trefwoordenregister / 253

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Informationele zelfbeschikking in de zorg